โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคำสั่ง URL script ของ Windows Media Player

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 828026 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้เปิดตัวโปรแกรมปรับปรุงให้กับเวอร์ชันต่างๆ ของ Microsoft Windows Media Player ที่แสดงไว้ในส่วน "ใช้กับ" ของบทความนี้ Microsoft แนะนำให้คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อให้คุณสามารถจัดการคำสั่ง URL script ต่างๆ ในแฟ้มและสตรีมของ Windows Media audio and video (.asf) ได้โดยสะดวก บทความนี้อธิบายการทำงานใหม่ๆ ที่สนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงนี้และอธิบายถึงวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อเจ้าของเนื้อหาสร้างสตรีมออดิโอหรือวิดีโอ เจ้าของเนื้อหานั้นสามารถเพิ่มคำสั่งสคริปต์เข้าไปได้ (เช่น คำสั่ง URL script และคำสั่งสคริปต์ที่กำหนดเอง) ที่ฝังไปในสตรีม เมื่อมีการเล่นสตรีม คำสั่งสคริปต์สามารถเรียกใช้เหตุการณ์ต่างๆ ในโปรแกรมสำหรับเล่น หรือสามารถเริ่มเว็บเบราเซอร์แล้วเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจที่ต้องการได้ การทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

โปรแกรมปรับปรุง 82026 แก้ไขวิธีการที่ Windows Media Player จัดการคำสั่ง URL script ที่ฝังไปในสตรีม โดยที่โปรแกรมปรับปรุงแก้ไขให้ Windows Media Player รู้จักค่ารีจิสทรีใหม่สามค่าที่ให้ผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ที่โปรแกรมเล่นจะเรียกคำสั่ง URL script ที่ฝังไปในสตรีม

ตอนนี้ Windows Media Player จะรู้จักค่ารีจิสทรี DWORD สามค่าแล้ว ค่า DWORD เหล่านี้อยู่ในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้และมีค่าเป็น 0 (ปิด) หรือ 1 (เปิด):
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Preferences
โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่สร้างค่ารีจิสทรีเหล่านี้

หมายเหตุ หากไม่มีค่านี้ ต้องใช้ค่าข้อมูลดีฟอลต์
 • PlayerScriptCommandsEnabled
  : เปิดหรือปิดคำสั่ง URL script ในโปรแกรมเล่นแบบสแตนด์อะโลน ค่าดีฟอลต์คือ 0 (ปิด)
 • WebScriptCommandsEnabled
  : เปิดหรือปิดคำสั่ง URL script ในโปรแกรมเล่นที่ฝังมา ค่าดีฟอลต์คือ 1 (เปิด)
 • URLAndExitCommandsEnabled
  : เปิดหรือปิดคำสั่งสคริปต์ URLAndExit ค่าดีฟอลต์คือ 1 (เปิด)
นอกจากนี้ จะมีการเพิ่มลอจิคดังนั้นเมื่อ Windows Media Player ไม่เรียกคำสั่ง URL script สคริปต์นั้นไม่สามารถนำผู้ใช้จากโซนที่มีความเชื่อถือได้น้อยกว่าไปยังโซนที่มีความเชื่อถือมากกว่าได้ ตารางต่อไปนี้แสดงสถานการณ์ต่างๆ ที่คำสั่งสคริปต์ได้รับอนุญาตให้เรียก (Y) และไม่อนุญาตให้เรียก (N) หลังจากคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

หมายเหตุ โซนเดิมเป็นโซนของเนื้อหาที่เล่นหรือโซนของหน้าเว็บที่โปรแกรมเล่นฝัง ซึ่งมีความเชื่อถือได้น้อยกว่า โซนปลายทางคือโซนของเนื้อหาที่เป็นเป้าหมายของคำสั่ง URL script
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Destination ZoneMy Computer Local Intranet Trusted SitesInternetRestricted Sites
Origin Zone
My ComputerY **YYYY
Local Intranet NYYYY
Trusted SitesNNYYY
InternetNNNYY
RestrictedNNNNN


** เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย คำสั่ง URL script จาก My Computer ไปยังโซน My Computer จะเล่นเฉพาะเมื่อ URL ต่างๆ ใช้โพรโทคอลใดโพรโทคอลหนึ่งต่อไปนี้: http://, https:// หรือ wmhtml://.

ข้อมูลดาวน์โหลด

เมื่อต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft Windows Update แล้วติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง 828026:
http://windowsupdate.microsoft.com
ผู้ดูแลระบบสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงนี้ได้จาก Microsoft Download Center หรือจาก Microsoft Windows Update Catalog เพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ได้หลายๆ เครื่อง หากคุณต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ภายหลังในคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งเครื่อง ให้ค้นหาหมายเลขบทความนี้โดยใช้ตัวเลือกการค้นหาขั้นสูงใน Windows Update Catalog หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดอัพเดทผลิตภัณฑ์จาก Windows Update Catalog โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
323166 วิธีดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงและไดรเวอร์ของ Windows จาก Windows Update Catalog (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

Windows Media Player (ทุกเวอร์ชัน) สำหรับ Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP และ Microsoft Windows Server 2003

หากคุณใช้ Windows Media Player 7.0กรุณาใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้หลังจากได้ปรับรุ่นเป็น Windows Media Player 7.1 หรือใหม่กว่าแล้ว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับรุ่นโปรแกรม Windows Media Player แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพ็คเกจ 828026 ตอนนี้

Windows Media Player 6.4, Windows Media Player 7.1 หรือ Windows Media Player 9 Series สำหรับ Microsoft Windows Millennium Edition

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพ็คเกจ 828026 ตอนนี้

Windows Media Player 6.4 สำหรับ Microsoft Windows NT 4.0 Server

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพ็คเกจ 828026 ตอนนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้ม Microsoft Support ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการโหลดแฟ้มสนับสนุนจาก Microsoft support ได้จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการโพสต์แฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแฟ้มโดยผู้ไม่มีสิทธิ

ข้อมูลการติดตั้ง

คุณต้องล็อกอินเป็นผู้ดูแลระบบเพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ เมื่อต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Windows Update แล้วติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสำคัญ 828026:
http://windowsupdate.microsoft.com
เมื่อต้องการติดตั้งเวอร์ชันที่ดาวน์โหลดของโปรแกรมปรับปรุงนี้ เรียกแพ็คเกจปรับปรุง 828026 ที่คุณดาวน์โหลดโดยใช้สวิทช์ที่เหมาะสมของการติดตั้ง ผู้ดูแลระบบสามารถใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ได้โดยการใช้ Microsoft Software Update Services (SUS) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SUS ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
810796 ไวท์เปเปอร์: ไวท์เปเปอร์เกี่ยวกับการใช้งาน Software Update Services (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ความต้องการการรีสตาร์ท

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากติดตั้งโปรแกรมอัปเดทนี้

สวิทช์กาารติดตั้ง

เวอร์ชันสำหรับ Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP และ Microsoft Windows Server 2003 ของโปรแกรมปรับปรุงนี้สนับสนุนสวิทช์การติดตั้งต่อไปนี้:
 • /? - แสดงรายการสวิทช์ของการติดตั้ง
 • /u - ใช้โหมด Unattended
 • /f - บังคับให้โปรแกรมอื่นๆ ปิดการทำงานเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ
 • /n - ไม่ต้องแบ็คอัปแฟ้มเพื่อการลบ
 • /o - แทนที่แฟ้ม OEM โดยไม่ต้องพรอมต์
 • /z - ไม่ต้องรีสตาร์ทเมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 • /q - ใช้โหมด Quiet (ผู้ใช้ไม่ต้องทำงานใดๆ)
 • /l - แสดงการแก้ไขด่วนที่ได้ติดตั้งไว้
 • /x - ขยายแฟ้มโดยไม่เรียก Setup
ตัวอย่างเช่น การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้โดยผู้ใช้ไม่ต้องทำงานใดๆ ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
windowsmedia-q828026-x86-enu.exe /u /q
เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขการรักษาความปลอดภัยโดยไม่บังคับให้เครื่องรีสตาร์ท ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
windowsmedia-q828026-x86-enu.exe /z
หมายเหตุ คุณสามารถผสมผสานค่าสวิทช์เหล่านี้ได้ในคำสั่งเดียวกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิทช์บรรทัดคำสั่งและการทำงานสำหรับแพ็คเกจนี้ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824687 สวิทช์บรรทัดคำสั่งสำหรับแพ็คเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ Microsoft (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
แพ็คเกตโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Media Player 6.4 สำหรับ Microsoft Windows NT 4.0 Server และ Windows Media Player 6.4, 7.1 หรือ 9 สำหรับ Microsoft Windows Millennium Edition สามารถใช้สวิทช์ต่อไปนี้ได้:
 • /q - ใช้โหมด Quiet หรือไม่แสดงข้อความเมื่อมีการขยายแฟ้มต่างๆ
 • /q:u - ใช้โหมด User-Quiet โหมด User-Quiet แสดงกล่องโต้ตอบบางอย่างไปยังผู้ใช้
 • /q:a - ใช้โหมด Administrator-Quiet โหมด Administrator-Quiet ไม่แสดงกล่องโต้ตอบใดๆ ไปยังผู้ใช้
 • /t: พาธ - ระบุตำแหน่งของโฟลเดอร์ชั่วคราวที่ใช้งานโดยโปรแกรมติดตั้งหรือโฟลเดอร์เป้าหมายสำหรับการแตกแฟ้มต่างๆ (เมื่อคุณใช้สวิทช์ /c )
 • /c - ขยายแฟ้มโดยไม่ต้องติดตั้ง หากคุณไม่ระบุสวิทช์ /t: path ระบบจะพรอมต์ถามโฟลเดอร์เป้าหมาย
 • /c: path - ระบุพาธและชื่อแฟ้ม Setup .inf หรือแฟ้ม .exe
 • /r:n - ไม่รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังการติดตั้ง
 • /r:i - พรอมต์ผู้ใช้ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หากจำเป็นสำหรับการติดตั้ง ยกเว้นเมื่อสวิทช์นี้ใช้งานร่วมกับสวิทช์ /q:a
 • /r:a - รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังการติดตั้งเสมอ
 • /r:s - รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากติดตั้งโดยไม่พรอมต์ถามผู้ใช้
เช่น เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงโดยผู้ใช้ไม่ต้องทำงานใดๆ และไม่บังคับให้คอมพิวเตอร์รีสตาร์ท ให้ใช้คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งต่อไปนี้:
WindowsMedia-Q828026-x86-ENU.exe /q:a /r:n
WindowsMedia64-Q828026-x86-ENU.exe /q:a /r:n

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมปรับปรุงภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น การหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ Time Zone ในเครื่องมือ Date and Time ใน Control Panel
Windows Media Player 9 Series
  วันที่     เวลา  เวอร์ชัน    ขนาด   ชื่อแฟ้ม ระบบปฏิบัติการ
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  17-Sep-2003 16:01 6.4.9.1128  844,048 Msdxm.ocx Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
  17-Sep-2003 05:25 9.0.0.3075 4,706,304 Wmp.dll  Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
  24-Sep-2003 21:18 6.4.7.1128  845,072 Msdxm.ocx Windows Millennium Edition
  24-Sep-2003 21:18 9.0.0.3075 4,706,304 Wmp.dll  Windows Millennium Edition
Windows Media Player for Windows XP
  วันที่     เวลา  เวอร์ชัน    ขนาด   ชื่อแฟ้ม ระบบปฏิบัติการ
  ------------------------------------------------------------------------
  17-Sep-2003 16:01 6.4.9.1128  844,048 Msdxm.ocx  Windows XP
  18-Sep-2003 11:53 8.0.0.4491 1,302,528 Wmpcore.dll Windows XP
Windows Media Player 7.1
  วันที่     เวลา  เวอร์ชัน    ขนาด   ชื่อแฟ้ม ระบบปฏิบัติการ
  ----------------------------------------------------------------------------------
  17-Sep-2003 16:01 6.4.9.1128  844,048 Msdxm.ocx  Windows 2000   
  17-Sep-2003 22:13 7.10.0.3075  815,104 Wmpcore.dll Windows 2000  
  24-Sep-2003 21:18 6.4.7.1128  845,072 Msdxm.ocx Windows Millennium Edition
  24-Sep-2003 21:18 7.10.0.3075  815,104 Wmpcore.dll Windows Millennium Edition
Windows Media Player 6.4
  วันที่     เวลา  เวอร์ชัน    ขนาด   ชื่อแฟ้ม ระบบปฏิบัติการ
  --------------------------------------------------------------------------
  17-Sep-2003 16:55 6.4.7.1128  845,072 Msdxm.ocx Windows NT 4.0 Server

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องการลบโปรแกรมปรับปรุงนี้ใน Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP และ Microsoft Windows Server 2003 ให้ใช้เครื่องมือ Add or Remove Programs (หรือเครื่องมือ Add/Remove Programs) ใน Control Panel คลิก Windows Media Player Hotfix [ดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก wm828026] แล้วคลิก Remove (หรือคลิก Add/Remove)

ใน Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003 ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ยูทิลิตี Spunist.exe เพื่อลบโปรแกรมปรับปรุงนี้ได้ ยูทิลิตี Spuninst.exe อยู่ในโฟลเดอร์ %Windir%\$NTUninstallq828026$\Spuninst ยูทิลิตีนี้สนับสนุนสวิทช์สำหรับการติดตั้งต่อไปนี้:
 • /? : แสดงรายการสวิทช์ของการติดตั้ง
 • /u : ใช้โหมด Unattended
 • /f : บังคับให้โปรแกรมอื่นๆ ปิดการทำงานเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ
 • /z : ไม่ต้องรีสตาร์ทเมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 • /q : ใช้โหมด Quiet (ผู้ใช้ไม่ต้องทำงานใดๆ)
หมายเหตุ โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Windows Millennium Edition และ Windows NT 4.0 Server ไม่สนับสนุนฟังก์ชันการยกเลิกการติดตั้งและไม่สามารถลบได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 828026 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 ธันวาคม 2550 - Revision: 10.2
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Media Player 9 Series
 • Microsoft Windows Media Player 8.01
 • Microsoft Windows Media Player 8.01
 • Microsoft Windows Media Player 7.1
 • Microsoft Windows Media Player 6.4
Keywords: 
atdownload kbfix kbbug kbqfe KB828026

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com