msdtc ไม่สามารถที่รับรองความถูก mutually ต้องเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่มีการทำงานในโดเมนเดียวกัน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 827805 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคอมพิวเตอร์สองเครื่องที่ไม่ได้ทำงานในโดเมนเดียวกันใช้ Microsoft กระจายทรานแซคชัน Coordinator (MSDTC) สำหรับการสื่อสาร และ สำหรับธุรกรรมที่มีการแจกจ่าย ตรวจสอบ mutual อาจล้มเหลว

เมื่อคุณเรียกใช้ทรานแซคชันแบบกระจายกับเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงใน Microsoft SQL Server 2000 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 องค์กร Edition คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เซิร์ฟเวอร์: ข่าวสารเกี่ยวกับ 7391 ระดับ 16 สถานะ 1 บรรทัด 2
ไม่สามารถทำการดำเนินการเนื่องจากผู้ให้บริการ OLE DB 'SQLOLEDB' ไม่สามารถเริ่มทรานแซคชันแบบกระจาย ผู้ให้บริการ OLE/DB การส่งคืนข้อความ: ธุรกรรมใหม่ไม่ enlist ใน coordinator ธุรกรรมที่ระบุได้

สาเหตุ

รับรองความถูกพร็อกซี MSDTC อาจไม่ถูกต้องต้อง MSDTC เมื่อคอมพิวเตอร์ communicating จะไม่ได้อยู่ในโดเมนเดียวกัน

การหลีกเลี่ยงปัญหา

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ดูหัวข้อวิธีใช้ "การเปลี่ยนแปลงคีย์และค่า" ในตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedit.exe) หรือหัวข้อ "เพิ่มและลบข้อมูลในใน Registry" และ "แก้ไขข้อมูลรีจิสทรี" วิธีใช้ต่าง ๆ ใน Regedt32.exe Microsoft แนะนำให้ คุณสำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิดที่ RPC การรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ Windows Server 2003 การรักษาความปลอดภัย RPC ไม่ DTC ใหม่เป็นคุณลักษณะใน Windows Server 2003 เมื่อคุณปิดใช้งานความปลอดภัย RPC, DTC ระดับความปลอดภัยการรับรองความถูกต้องสำหรับการเรียกของ RPC ไปกลับไปยังระดับที่พร้อมใช้งานใน Microsoft Windows 2000 Server เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกำหนดค่า DWORD สำหรับค่ารีจิสทรี TurnOffRpcSecurity เป็น 1:
 1. เริ่มการทำงานของโปรแกรม Registry Editor (Regedt32.exe)
 2. ค้นหาคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDTC
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าแล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชื่อค่า:ชนิดข้อมูล:ค่า
  TurnOffRpcSecurityReg_DWORD:1
 4. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
หมายเหตุ:หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 รายการรีจิสทรี TurnOffRpcSecurity ถูกตั้งค่าเป็น 0 คุณต้องคืนค่าเป็น 1 โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีก่อนที่คุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทำให้สถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้ง

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องกำลังเรียกใช้ Windows Server 2003
 2. ติดตั้ง SQL Server 2000 ด้วย Service Pack 3 (SP3) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งสอง
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า MSDTC ถูกเริ่มการทำงานกับคอมพิวเตอร์ทั้งสอง
 4. บนเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวแรก ตัววิเคราะห์คำถาม SQL ที่เริ่มต้นอรรถประโยชน์ (Isqlw.exe) แล้ว เชื่อมต่อกับ SQL Server เฉพาะ
 5. เพิ่มคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเชื่อมโยง เมื่อต้องการทำเช่นนั้น เรียกใช้คำสั่ง Transact SQL ต่อไปนี้ในตัววิเคราะห์คำถาม SQL:
  EXEC sp_addlinkedserver 'remote_server', N'SQL SERVER'
  GO
  หมายเหตุ:REPLACEremote_serverมีชื่อของคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง
 6. การเรียกใช้คำสั่ง Transact SQL ต่อไปนี้ในแบบสอบถาม SQL ตัววิเคราะห์คำ:
  SET xact_abort ON 
  GO
  USE pubs
  GO
  BEGIN DISTRIBUTED TRANSACTION
  SELECT * FROM remote_server.pubs.dbo.authors
  COMMIT TRAN
  GO
  
  คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวไว้ใน "อาการ" ส่วนของบทความนี้ได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
329332คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 7391 เมื่อคุณเรียกใช้ทรานแซคชันแบบกระจายกับเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft COM + 1.5 แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms687608.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 827805 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft COM+ 1.5
Keywords: 
kbinfo kbtshoot kbtransaction kbsecurity kbrpc kbauthentication kbdtc kbdomain kbmt KB827805 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:827805

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com