วิธีการนำเข้าข้อมูลส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ของบัญชีผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจาก Active Directory เพื่อ SharePoint

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 827754 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการนำเข้าข้อมูลส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ของบัญชีผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจากบริการไดเรกทอรี Active Directory กับ Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Office SharePoint Server 2007 และ 2010 เซิร์ฟเวอร์ SharePoint ของ Microsoft

คุณได้กำหนดค่านำเข้าการตั้งค่าสำหรับโพรไฟล์ผู้ใช้ที่คุณต้องการนำเข้าการกำหนดค่าการนำเข้าส่วนกำหนดค่าหน้าของการดูแลจากศูนย์กลางของ SharePoint ใช้ SharePoint(&(objectCategory=person)(objectClass=user))ldap ค้นหาผู้ใช้และการกรองข้อมูลประวัติโดยย่อของบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดใน Active Directory จะมีการนำเข้าไป SharePoint ตัวกรองนี้นำเข้าบัญชีผู้ใช้ที่เปิดใช้งาน และปิดใช้งานทั้งหมดไปยัง SharePoint

คุณสามารถกรองข้อมูลของโพรไฟล์ผู้ใช้ที่คุณต้องการนำเข้าจาก Active Directory โดยการเพิ่มแบบสอบถามลงในตัวกรองการค้นหา LDAP ใน นั้นตัวกรองของผู้ใช้กล่องในนั้นการตั้งค่าการค้นหาพื้นที่นี้การกำหนดค่าการนำเข้าส่วนกำหนดค่าหน้า เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ที่อยู่ของเฉพาะบัญชีผู้ใช้ที่มีการเปิดใช้งาน ใช้(& (objectCategory=person)(objectClass=user) (! (userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))ตัว กรอง การ ค้น หา LDAP ได้

นำ เข้า ข้อมูล การ โปรไฟล์ ผู้ ใช้ ของ บัญชี ผู้ ใช้ จาก ได เรก ทอรี ที่ ใช้ งาน อยู่ ไป ยัง เซิร์ฟเวอร์ SharePoint Portal 2003 ที่ เปิด ใช้ งาน

เมื่อ ต้อง การ นำ เข้า ข้อมูล ประวัติ โดย ย่อ ของ ผู้ ใช้ ของ บัญชี ผู้ ใช้ ที่ เปิด ใช้ งาน ใน Active Directory เพื่อ SharePoint Portal Server ให้ ทำ ตาม ขั้น ตอน เหล่า นี้:
 1. ในการการตั้งค่าไซต์หน้า ของ พอร์ทัล ไซต์, คง ที่ส่วน กำหนด ค่า ผู้ ใช้ ผู้ ชม และ ไซต์ ส่วน บุคคลหน้า ให้ คลิ กการ จัดการ ฐาน ข้อมูล ของ โพ รไฟล์.
 2. ในการการ จัดการ ฐาน ข้อมูล ส่วน กำหนด ค่าหน้า คลิกการ กำหนด ค่า การ นำ เข้า ส่วน กำหนด ค่า.
 3. ในการการ กำหนด ค่า การ นำ เข้า ส่วน กำหนด ค่าหน้า ใน การแหล่ง:พื้นที่ คลิกแหล่ง ข้อมูล แบบ กำหนด เอง.
 4. ในการบัญชี การ เข้า ถึงชนิด บัญชี ผู้ ใช้ ชื่อ และ รหัส ผ่าน ของ บัญชี ผู้ ใช้ ที่ มี พื้นที่ เหมาะ สม สิทธิ์ ใน การ เข้า ถึง Active Directory
 5. ในการตาราง เวลา การ นำ เข้า แบบ เต็มพื้นที่ คลิกเพื่อเลือกนั้นตาราง เวลา การ นำ เข้า แบบ เต็มกล่อง กา เครื่อง หมาย และ ตาราง เวลา การ นำ เข้า แบบ เต็ม ที่ คุณ ต้อง การ ระบุ แล้ว
 6. ในการตาราง เวลา การ นำ เข้า แบบ เพิ่ม เติมพื้นที่, คลิ กเพื่อ เลือก นั้นตาราง เวลา การ นำ เข้า แบบ เพิ่ม เติมกล่อง กา เครื่อง หมาย และ จาก นั้น ระบุ ตาราง เวลา การ นำ เข้า แบบ เพิ่ม เติม ที่ คุณ ต้อง การ

  หมายเหตุ:ถ้าการตาราง เวลา การ นำ เข้า แบบ เพิ่ม เติมไม่ มี ตัว เลือก (ปรากฏ เป็น สี ทึบ) ให้ คลิ กเพื่อ เลือก นั้นการ นำ เข้า จาก Active Directory โดย ใช้ วิธี การ เพิ่มกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นแหล่ง:พื้นที่

  สิ่งสำคัญการ ดำเนิน การ นำ เข้า แบบ เพิ่ม เติม สำหรับ Microsoft Windows 2000 Server อยู่ Directory, ต้อง บัญชี ผู้ ใช้ ที่ คุณ ใช้ ใน การ ดำเนิน การ นำ เข้า มี สิทธิ์ ใน การ เปลี่ยน แปลง ใน ได เรก ทอรี Replicating สิทธิ์ นี้ จะ ไม่ จำ เป็น ต้อง ทำ การ นำ เข้า แบบ เพิ่ม เติม สำหรับ Microsoft Windows Server 2003 Active Directory เมื่อ ต้อง การ กำหนด สิทธิ์ ใน การ เปลี่ยน แปลง ใน ได เรก ทอรี Replicating กับ บัญชี ผู้ ใช้ ที่ คุณ ใช้ ใน การ ดำเนิน การ นำ เข้า ให้ ทำ ตาม ขั้น ตอน เหล่า นี้:
  1. เริ่มต้นผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์
  2. ในการมุมมองเมนู คลิกคุณลักษณะขั้นสูง.
  3. คลิ กขวา ที่ วัตถุ ของ โด เมน แล้ว จึง คลิ กคุณสมบัติ.
  4. คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ
  5. ในการชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้แสดง รายการ ให้ คลิ ก บัญชี ผู้ ใช้ ที่ คุณ ต้อง การ ใช้ ใน การ ดำเนิน การ นำ เข้า ได้

   ถ้า บัญชี ผู้ ใช้ ไม่ แสดง ใน รายการ ให้ คลิ กadd, พิมพ์ ชื่อ ของ ผู้ ใช้ ที่ คุณ ต้อง การ เพิ่ม แล้ว คลิ กตกลง.
  6. ในการสิทธิ์สำหรับusernameรายการ คลิกเพื่อเลือกนั้นอนุญาตให้กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากนั้นreplicating ได เรก ทอรี การ เปลี่ยน แปลงสิทธิ์ แล้ว แล้ว คลิ กตกลง.
 7. คลิกตกลง.
 8. ในการการ จัดการ การ เชื่อม ต่อหน้า ให้ ทำ อย่าง หนึ่ง อย่าง ต่อ ไป นี้ ตาม ความ เหมาะ สม กับ สถานการณ์ ของ คุณ:
  • คลิ กที่ ชื่อ ของ โด เมน ที่ คุณ ต้อง การ แก้ไข แล้ว จึง คลิ กแก้ไข.

   หรือ
  • คลิกเชื่อม ต่อ ใหม่เมื่อ ต้อง การ เพิ่ม ตัว ควบคุม โด เมน ใหม่ ที่ มี ส่วน กำหนด ค่า ผู้ ใช้ ที่ คุณ ต้อง การ นำ เข้า ได้
  .
 9. ในการแก้ไข การ เชื่อม ต่อหรือเพิ่มการเชื่อมต่อหน้า (ตาม ความ เหมาะ สม กับ สถานการณ์ ของ คุณ), ใน การการ ตั้ง ค่า การ ค้น หาพื้นที่ การ ทำ ต่อ ไป นี้:
  1. ในการฐาน การ ค้น หากล่อง พิมพ์ ชื่อ ที่ แตก ต่าง (DN) ของ วัตถุ Active Directory จาก ที่ คุณ ต้อง การ นำ เข้า ส่วน กำหนด ค่า ผู้ ใช้ ได้

   DN ของ วัตถุ พื้นฐาน ใน การ ค้น หา การ กำหนด ตำแหน่ง ที่ ตั้ง ใน Active Directory ที่ คุณ ต้อง การ เริ่ม ต้น การ ค้น หา ต่อ ไป นี้ คือ ตัว อย่าง ของ DNs
   • dc =DomainNameDC = com
   • CN = Users, DC =DomainNameDC = com
   • OU =OrganizationalUnit, DC=DomainNameDC = com
  2. ในการตัว กรอง ของ ผู้ ใช้กล่อง ให้ พิมพ์ ตัว กรอง การ ค้น หา LDAP ต่อ ไป นี้:
   (& (objectCategory=person)(objectClass=user) (! (userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))
  3. ภายใต้ขอบเขต:, การ ระบุ ระดับ ขอบ เขต ขนาด กระดาษ และ ตัว เลือก หมด เวลา หน้า ที่ คุณ ต้อง การ ได้
 10. คลิกตกลง.

การ นำ เข้า ข้อมูล ส่วน กำหนด ค่า ผู้ ใช้ ของ บัญชี ผู้ ใช้ ที่ เปิด ใช้ งาน จาก ได เรก ทอรี ที่ ใช้ งาน อยู่ ใน Office SharePoint Server 2007

เมื่อ ต้อง การ นำ เข้า ข้อมูล ประวัติ โดย ย่อ ของ ผู้ ใช้ ของ บัญชี ผู้ ใช้ ที่ เปิด ใช้ งาน ใน Active Directory กับ Office SharePoint Server 2007 ให้ ทำ ตาม ขั้น ตอน เหล่า นี้:
 1. ในการการจัดการบริการร่วมหน้า คลิกโปรไฟล์ ผู้ ใช้ และ คุณสมบัติ.
 2. ในการส่วน กำหนด ค่า ผู้ ใช้ และ คุณสมบัติหน้า คลิกมุม มอง การ เชื่อม ต่อ การ นำ เข้า.
 3. ในการมุม มอง การ เชื่อม ต่อ การ นำ เข้าหน้า ต่อ หนึ่ง ขั้น ตอน เหล่า นี้ ตาม ความ เหมาะ สม กับ สถานการณ์ ของ คุณ:
  • Click the Active Directory import connection that you want to edit, and then clickแก้ไข.
  • คลิกNew connectionto add a new domain controller that contains the user profiles that you want to import.
 4. ในการEdit Connectionpage or on theเพิ่มการเชื่อมต่อpage, following these steps:
  1. ในการUser filterbox, type the following LDAP search filter:
   (&(objectCategory=person)(objectClass=user)( !(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))
  2. Follow instructions on the left side of the page to perform other settings as appropriate to your situation.
 5. คลิกตกลง.

Import User Profile Information of Enabled User Accounts from Active Directory to SharePoint Server 2010


To import user profile information of user accounts that are enabled in Active Directory to SharePoint Server 2010, follow these steps:
 1. ในการManage Profile Serviceหน้า คลิกConfigure Synchronization Connections.
 2. ในการSynchronization Connectionspage, click the Active Directory connection that you want to edit, and then clickEdit Connection Filters.
 3. ในการEdit Connection Filterspage, follow these steps:
  1. ในExclusion Filter for Usersเปลี่ยนแปลงนั้นAttributedrop-down touserAccountControl.
  2. ในExclusion Filter for Usersเปลี่ยนแปลงนั้นตัวดำเนินการdrop-down toBit on equals.
  3. ในการExclusion Filter for UsersเลือกFilter box typeเมื่อต้องการ2.
  4. คลิกadd.
 4. คลิกตกลง.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about how to write LDAP search filters, visit the following Microsoft Web site:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms180883(vs.80).aspx
For more information about LDAP search filters, see Request for Comments (RFC) 2254. To do so, visit the following Internet Engineering Task Force (IETF) Web site:
http://www.ietf.org/rfc/rfc2254.txt?number=2254
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำเข้าโพรไฟล์ผู้ใช้ใน SharePoint Portal Server ให้ดูหัวข้อ "การจัดการผู้ใช้ส่วนกำหนดค่าจาก Active Directory" ในส่วน "การดูแล"รายการแนะนำการดูแลระบบ Server 2003 ของ Microsoft Office SharePoint Portal. กระบวนการรายการแนะนำการดูแลระบบ Server 2003 ของ Microsoft Office SharePoint Portal(ของผู้ดูแล Help.chm) อยู่ในโฟลเดอร์'เอกสาร'ในรากของซี SharePoint Portal Server 2003 ดี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SharePoint Portal Server แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/sharepointserver/FX101494611033.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 827754 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
Keywords: 
kbinfo kbpending kbbug kbmt KB827754 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:827754

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com