ปรากฏข้อความขนาดเล็ก หรือไม่สามารถอ่านในมุมมองแมปเอกสารใน Word

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 827489 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณดูแมปเอกสารในเอกสาร Microsoft Word ข้อความที่มีอยู่ในแมปเอกสารอาจปรากฏขึ้นขนาดเล็ก หรือไม่สามารถอ่าน

หมายเหตุ
 • เมื่อต้องดูแมปเอกสาร คลิกแมปเอกสารในการมุมมองเมนู
 • ใน Microsoft Office Word 2007 คุณพบปัญหานี้เมื่อคุณคลิกเพื่อเลือกนั้นแมปเอกสารกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นมุมมองแท็บ
 • เมื่อคุณลากหน้าต่างแมปเอกสารเพื่อทำให้มีขนาดใหญ่ ขนาดของข้อความของแมปเอกสารอาจจะเพิ่มขึ้น

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งหรือทั้งสองวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ลบคีย์ข้อมูลของ Word

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี

เมื่อต้องการลบคีย์ข้อมูลของ Word ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:ส่งเสมอออกคีย์รีจิสทรีเป็นการสำรองข้อมูลก่อนที่จะลบคีย์รีจิสทรี นี่คือสิ่งสำคัญเนื่องจากคุณอาจต้องการทำงานโดยคีย์การกู้คืน
 1. ออกจากโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมด
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 3. หาตำแหน่งที่ตั้งรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Word ที่คุณกำลังทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง:

  Microsoft Word 2002
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Data
  Microsoft Office Word 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Data
  word 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Data
 4. คลิกการข้อมูลคีย์:
 5. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Microsoft Windows ที่คุณกำลังเรียกใช้:
  • ใน Microsoft Windows 98 ใน Microsoft Windows Millennium (Me) Edition ใน Microsoft Windows NT 4.0 หรือ ใน Microsoft Windows 2000 คลิกส่งออกแฟ้มรีจิสทรีในการรีจิสทรีพิมพ์ชื่อแฟ้มสำหรับสำเนาสำรองของคีย์ เมนู และจากนั้น คลิกบันทึก.
  • ใน Windows XP คลิกส่งออกในการแฟ้ม:พิมพ์ชื่อแฟ้มสำหรับสำเนาสำรองของคีย์ เมนู และจากนั้น คลิกบันทึก.
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเลือกคีย์ที่คุณเพิ่งส่งออก และจากนั้น คลิกลบในการแก้ไขเมนู
 7. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้:
  คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการลบคีย์นี้
  หมายเหตุ:ใน Windows XP คลิกใช่เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้:
  คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการลบคีย์นี้และคีย์ย่อยของทั้งหมด
 8. ในการรีจิสทรีเมนู คลิกexitเมื่อต้องการออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

  หมายเหตุ:เมื่อต้องการออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรีใน Windows XP คลิกexitในการแฟ้ม:เมนู
หลัง จากที่คุณลบคีย์รีจิสทรีแล้ว เริ่มโปรแกรม Word อีกครั้ง Word รันโปรแกรมติดตั้งอย่างถูกต้องสร้างคีย์รีจิสทรี

วิธีที่ 2: สลับไปยังมุมมองเค้าร่าง และการสำรองข้อมูล

ใน Word 2002 และ Word 2003

เมื่อต้องการสลับไปยังมุมมองเค้าร่าง คลิกเค้าร่างในการมุมมองเมนู ในการมุมมองเมนู คลิกมุมมองที่คุณไว้ก่อนหน้านี้ใน ตัวอย่างเช่น คลิกเค้าโครงเหมือนพิมพ์.

ใน Word 2007

คลิกการมุมมองแท็บ คลิกเค้าร่างจากนั้น คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นแมปเอกสารกล่องกาเครื่องหมาย

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 827489 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Word 2007
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB827489 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:827489

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com