OL2002: Podczas wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu konta e-mail protokołu POP3 pojawiają się komunikaty 0x8004210A, 0x800CCC0B i 0x8004210B

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 827349 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Podczas korzystania z konta e-mail protokołu Post Office Protocol 3 (POP3) w celu wysyłania i odbierania wiadomości e-mail w programie Microsoft Outlook 2002 może się pojawić jeden z następujących komunikatów o błędach:
Zadanie 'nazwa serwera smtp - Wysyłanie i odbieranie zgłosiło błąd' (0x8004210A): Operacja przekroczyła limit czasu w trakcie oczekiwania na odpowiedź od serwera odbierającego (POP). W razie kontynuacji odbierania tej wiadomości skontaktuj się z administratorem serwera lub usługodawcą internetowym (ISP).
-lub-
Zadanie 'komputer.domena.xom - Wysyłanie i odbieranie' zgłosiło błąd (0x800CCC0B) : 'Nieznany błąd 0x800CCC0B'
-lub-
Zadanie 'nazwa serwera smtp - Wysyłanie i odbieranie zgłosiło błąd' (0x8004210A): Operacja przekroczyła limit czasu w trakcie oczekiwania na odpowiedź od serwera wysyłającego (SMTP). W razie kontynuacji odbierania tej wiadomości skontaktuj się z administratorem serwera lub usługodawcą internetowym (ISP).
-lub-
Zadanie - Wysyłanie ' zgłosiło błąd (0x8004210B): Operacja przekroczyła limit czasu w trakcie oczekiwania na odpowiedź od serwera wysyłającego (SMTP). W razie kontynuacji odbierania tej wiadomości skontaktuj się z administratorem serwera lub usługodawcą internetowym (ISP).
-lub-
Zadanie Wysyłanie i odbieranie zgłosiło błąd (0x800CCC0B): 'Nieznany błąd 0x800CCC0B'
-lub-
Zadanie - Wysyłanie ' zgłosiło błąd (0x8004210B): Operacja przekroczyła limit czasu w trakcie oczekiwania na odpowiedź od serwera wysyłającego (SMTP). W razie kontynuacji odbierania tej wiadomości skontaktuj się z administratorem serwera lub usługodawcą internetowym (ISP).
Uwaga: Przed pojawieniem się tych komunikatów o błędach może zostać wyświetlone okno dialogowe Ostrzeżenie zabezpieczeń internetowych.

Przyczyna

Ten problem występuje w przypadku, gdy serwer pocztowy wymaga protokołu SSL (zabezpieczenia protokołu Secure Sockets Layer) oraz bezpiecznego uwierzytelniania hasła.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Ten problem został rozwiązany w dodatkiu Service Pack 3 dla pakietu Office XP.Aby rozwiązać ten problem, należy zaopatrzyć się w najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Microsoft Office XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office XP

Informacje o poprawce

Jak uzyskać poprawkę

Ten problem został rozwiązany w pakiecie poprawki Outlook 2002 Post-Service Pack 2 z dnia 5 września 2003. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu w bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
827149 Pakiet poprawek udostępniony po wydaniu dodatku Service Pack 2 dla programu Outlook 2002: 5 września 2003
Po zainstalowaniu tej osobnej poprawki należy wykonać kroki opisane w sekcji Więcej informacji w tym artykule, aby ustawić klucz rejestru UseInetcommCS i uaktywnić poprawkę.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w programie Microsoft Outlook 2002. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office XP.

Więcej informacji

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.
Aby uaktywnić poprawkę, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij program Outlook.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Zlokalizuj, a następnie kliknij, aby zaznaczyć, następujący klucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook
 5. Po zaznaczeniu klucza określonego w kroku 4 wskaż polecenie Nowy w menu Edycja, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 6. Wpisz wartość UseInetcommCS, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. Prawym przyciskiem myszy kliknij wartość UseInetcommCS, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 8. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć Edytora rejestru.

Właściwości

Numer ID artykułu: 827349 - Ostatnia weryfikacja: 24 maja 2006 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbqfe kbhotfixserver kbofficexppresp3fix kbfix kbbug KB827349

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com