Τρόπος με τον οποίον μπορείτε να προσδιορίσετε αν ένας υπολογιστής εκτελεί έκδοση 32-bit ή 64-bit του λειτουργικού συστήματος των Windows

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 827218 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.

Για να συνεχίσετε τη λήψη ενημερώσεων ασφαλείας για τα Windows, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τα Windows XP με Service Pack 3 (SP3). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Microsoft: Η υποστήριξη λήγει για κάποιες εκδόσεις των Windows

Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο προσδιορίζει αυτόματα αν ένας υπολογιστής εκτελεί έκδοση 32 bit ή 64 bit των Windows. Αυτό το άρθρο περιγράφει, επίσης, τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προσδιορίσετε αν ένας υπολογιστής εκτελεί έκδοση 32 bit ή 64 bit των Windows. Γενικά, ο αριθμός των bit ενός υπολογιστή υποδηλώνει την ποσότητα των δεδομένων που μπορεί να επεξεργαστεί, την ταχύτητα με την οποία μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα και τη μέγιστη χωρητικότητα της μνήμης. Για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων του υπολογιστή, ο αριθμός των bit του λειτουργικού συστήματος που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή πρέπει να είναι ίδιος με τον αριθμό των bit του υπολογιστή.

Αποτελέσματα αυτόματου εντοπισμού έκδοσης

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets 32s

Αυτήν τη στιγμή, χρησιμοποιείτε ένα λειτουργικό σύστημα 32 bit.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets 32e


Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets 64s

Αυτήν τη στιγμή, χρησιμοποιείτε ένα λειτουργικό σύστημα 64 bit.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets 64e

Μη αυτόματος προσδιορισμός της εγκατεστημένης έκδοσης των Windows

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους για να προσδιορίσετε την εγκατεστημένη έκδοση των Windows, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που εκτελείται στον υπολογιστή σας. 

Windows 8

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Υπάρχουν δύο μέθοδοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσετε αν εκτελείται έκδοση 32 bit ή 64 bit των Windows 8. Αν η μία μέθοδος δεν λειτουργήσει, δοκιμάστε την άλλη. 

Μέθοδος 1: Προβολή του παραθύρου συστήματος στον Πίνακα ελέγχου

 1. Πραγματοποιήστε σάρωση από τη δεξιά άκρη της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε στην επιλογή Αναζήτηση (Search). Εναλλακτικά, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
 2. Πληκτρολογήστε σύστημα (system) στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings).
 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Σύστημα (System).
 4. Αν στον υπολογιστή σας εκτελείται έκδοση 64 bit των Windows 8, εμφανίζεται η ένδειξη Λειτουργικό σύστημα 64 bit στο πεδίο Τύπος συστήματος κάτω από την κεφαλίδα Σύστημα. Αν στον υπολογιστή σας εκτελείται έκδοση 32 bit των Windows 8, εμφανίζεται η ένδειξη Λειτουργικό σύστημα 32 bit στο πεδίο Τύπος συστήματος κάτω από την κεφαλίδα Σύστημα.

Μέθοδος 2: Προβολή του παραθύρου πληροφοριών συστήματος

 1. Πραγματοποιήστε σάρωση από τη δεξιά άκρη της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε στην επιλογή Αναζήτηση (Search). Εναλλακτικά, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε πληροφορίες συστήματος.
 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Σύστημα (System), πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Πληροφορίες συστήματος (System Information) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συνοπτική περιγραφή συστήματος (System Summary).
 4. Αν στον υπολογιστή σας εκτελείται έκδοση 64 bit των Windows 8, εμφανίζεται η ένδειξη Η/Υ που βασίζεται σε x64 στο πεδίο Τύπος συστήματος κάτω από την κεφαλίδα Σύστημα.
  Αν στον υπολογιστή σας εκτελείται έκδοση 32 bit των Windows 8, εμφανίζεται η ένδειξη Η/Υ που βασίζεται σε x86 στο πεδίο Τύπος συστήματος κάτω από την κεφαλίδα Σύστημα.  
Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να προσδιορίσετε αν στον υπολογιστή σας εκτελείται έκδοση 32 bit ή 64 bit των Windows 8 με τη χρήση αυτών των μεθόδων, μεταβείτε στην ενότητα "Επόμενα βήματα".
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Windows Vista ή Windows 7

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Αν χρησιμοποιείτε Windows Vista ή Windows 7, υπάρχουν δύο μέθοδοι για να προσδιορίσετε αν στον υπολογιστή σας εκτελείται έκδοση 32 bit ή 64 bit. Εάν μία από τις μεθόδους δεν λειτουργεί, δοκιμάστε την άλλη.

Μέθοδος 1: Προβολή του παραθύρου Σύστημα (System) στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel)

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  the Start button
  , πληκτρολογήστε system στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο σύστημα (system) στη λίστα Προγράμματα (Programs).
 2. Το λειτουργικό σύστημα εμφανίζεται ως εξής:
  • Για έκδοση λειτουργικού συστήματος 64 bit, εμφανίζεται ο Τύπος συστήματος (System type)Λειτουργικό σύστημα 64 bit (64-bit Operating System) στην περιοχή Σύστημα (System).
  • Για έκδοση λειτουργικού συστήματος 32 bit, εμφανίζεται ο Τύπος συστήματος (System type)Λειτουργικό σύστημα 32 bit (32-bit Operating System) στην περιοχή Σύστημα (System).

Μέθοδος 2: Προβολή του παραθύρου Πληροφορίες συστήματος (System Information)

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  the Start button
  , πληκτρολογήστε system στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Πληροφορίες συστήματος (System Information) στη λίστα Προγράμματα (Programs).
 2. Όταν είναι επιλεγμένη η Συνοπτική περιγραφή συστήματος (System Summary) στο παράθυρο περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα εμφανίζεται ως εξής:
  • Για έκδοση λειτουργικού συστήματος 64 bit, εμφανίζεται ο Τύπος συστήματος (System type)Η/Υ που βασίζεται σε x64 (x64-based PC) στην περιοχή Στοιχείο (Item).
  • Για έκδοση λειτουργικού συστήματος 32 bit, εμφανίζεται ο Τύπος συστήματος (System type)Η/Υ που βασίζεται σε x86 (x86-based PC) στην περιοχή Στοιχείο (Item).
Αν δεν μπορείτε να προσδιορίσετε τον αριθμό των bit του λειτουργικού συστήματος χρησιμοποιώντας αυτές τις μεθόδους, μεταβείτε στην ενότητα "Επόμενα βήματα".


Βίντεο: Πώς μπορείτε να προσδιορίσετε αν στον υπολογιστή σας εκτελείται έκδοση 32 bit ή 64 bit των Windows (το βίντεο είναι στα Αγγλικά)

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets video1
uuid=f4bdcc15-c0f6-4f72-9bc4-ab031ec43612 VideoUrl=http://aka.ms/ie1bsc
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets video2


Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Windows XP

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Αν διαθέτετε Windows XP, υπάρχουν δύο μέθοδοι για να προσδιορίσετε αν στον υπολογιστή σας εκτελείται έκδοση 32 bit ή 64 bit. Εάν μία από τις μεθόδους δεν λειτουργεί, δοκιμάστε την άλλη.

Μέθοδος 1: Προβολή του παραθύρου συστήματος στον Πίνακα ελέγχου

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε sysdm.cpl και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General). Το λειτουργικό σύστημα εμφανίζεται ως εξής:
  • Σε λειτουργικά συστήματα έκδοσης 64 bit, στην ενότητα Σύστημα (System), εμφανίζεται η ένδειξη Windows XP Professional x64 Edition Version <Έτος>.
  • Σε λειτουργικά συστήματα έκδοσης 32 bit, στην ενότητα Σύστημα (System), εμφανίζεται η ένδειξη Windows XP Professional Version <Έτος>.
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2683283
  Σημείωση <Year> είναι ένας χαρακτήρας κράτησης θέσης για μια χρονολογία.

Μέθοδος 2: Προβολή του παραθύρου Πληροφορίες συστήματος (System Information)

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε winmsd.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Όταν είναι επιλεγμένη η Συνοπτική περιγραφή συστήματος (System Summary) στο παράθυρο περιήγησης, εντοπίστε τον Επεξεργαστή (Processor) στην ενότητα Στοιχείο (Item) στο παράθυρο λεπτομερειών. Σημειώστε την τιμή.
  • Αν η τιμή που αντιστοιχεί στον Επεξεργαστή (Processor) ξεκινά με x86, τότε ο υπολογιστής εκτελεί έκδοση 32-bit των Windows.
  • Αν η τιμή που αντιστοιχεί στον Επεξεργαστή (Processor) ξεκινά με IA-64 ή AMD64, τότε ο υπολογιστής εκτελεί έκδοση 64-bit των Windows.
Αν δεν μπορείτε να προσδιορίσετε τον αριθμό των bit του λειτουργικού συστήματος με αυτές τις μεθόδους, μεταβείτε στην ενότητα "Επόμενα βήματα".
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Windows Server 2003

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Αν διαθέτετε Windows Server 2003, υπάρχουν δύο μέθοδοι για να προσδιορίσετε αν χρησιμοποιείτε έκδοση 32 bit ή 64 bit. Εάν μία από τις μεθόδους δεν λειτουργεί, δοκιμάστε την άλλη.

Μέθοδος 1: Προβολή των Ιδιοτήτων συστήματος (System Properties) στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel)

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε sysdm.cpl και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General). Το λειτουργικό σύστημα εμφανίζεται ως εξής:
  • Σε λειτουργικά συστήματα έκδοσης 64 bit, στην ενότητα Σύστημα (System) εμφανίζεται η ένδειξη Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition.
  • Σε λειτουργικά συστήματα έκδοσης 32 bit, στην ενότητα Σύστημα (System), εμφανίζεται η ένδειξη Windows Server 2003 Enterprise Edition.

Μέθοδος 2: Προβολή του παραθύρου Πληροφορίες συστήματος (System Information)

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε winmsd.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Όταν είναι επιλεγμένη η Συνοπτική περιγραφή συστήματος (System Summary) στο παράθυρο περιήγησης, εντοπίστε τον Επεξεργαστή (Processor) στην ενότητα Στοιχείο (Item) στο παράθυρο λεπτομερειών. Σημειώστε την τιμή.
  • Αν η τιμή που αντιστοιχεί στον Επεξεργαστή (Processor) ξεκινά με x86, τότε ο υπολογιστής εκτελεί έκδοση 32-bit των Windows.
  • Αν η τιμή που αντιστοιχεί στον Επεξεργαστή (Processor) ξεκινά με EM64T ή IA-64, τότε ο υπολογιστής εκτελεί έκδοση 64-bit των Windows.
Αν δεν μπορείτε να προσδιορίσετε τον αριθμό των bit του λειτουργικού συστήματος χρησιμοποιώντας αυτές τις μεθόδους, μεταβείτε στην ενότητα "Επόμενα βήματα".
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
2683283
Σημειώσεις
 • Για να βρείτε τον αριθμό των bit του υπολογιστή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε τον υπολογιστή σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή υλικού.
 • Οι υπολογιστές που βασίζονται σε τεχνολογία Intel Itanium μπορούν να εκτελέσουν μόνο εκδόσεις 64-bit των Windows. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εκδόσεων 32-bit των Windows σε υπολογιστές Intel Itanium. Προς το παρόν, οι εκδόσεις 64-bit των Windows εκτελούνται μόνο σε υπολογιστές Itanium και υπολογιστές AMD64.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις μεθόδους για να προσδιορίσετε τον αριθμό των bit του λειτουργικού συστήματος, τότε δυστυχώς αυτό το άρθρο δεν μπορεί να σας βοηθήσει περαιτέρω. Ως επόμενο βήμα, μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθεια κάποιου που γνωρίζετε ή να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την υποστήριξη, μεταβείτε στην τοποθεσία Web Υποστήριξη της Microsoft.


Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 827218 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013 - Αναθεώρηση: 17.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium Beta
 • Windows Vista Ultimate Beta
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise E
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium E
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional E
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate E
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Λέξεις-κλειδιά: 
kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbinfo kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme kbvideocontent kbcip KB827218

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com