วิธีการแก้ปัญหาไอไม่มีเครือข่ายเชื่อมต่อคอน ใน Windows Server 2003 และ ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 825826 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

เมื่อต้องการทำต่อไปได้รับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows XP Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิงไปยังเว็บไซต์นี้ของ Microsoft:เป็นการสิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับ Windows บางรุ่น

สำหรับรุ่น Windows 2000 ของบทความนี้ ให้ดู329050.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการทีละขั้นตอนทั่วไปและวิธีการแก้ไขปัญหาขั้นสูงที่คุณสามารถใช้เพื่อคืนค่าเครือข่ายขาดหายไปและไอคอนการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP หรือ Windows Server 2003 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะ มีไอคอนหายไป ระบบเครือข่ายทำงานอย่างถูกต้อง เนื่องจากไอคอนเครือข่ายหายไปอาจเป็นอาการของปัญหาต่าง ๆ คือยากที่จะพูดว่า อะไรเป็นสาเหตุของปัญหาของคุณจนกว่าคุณตรวจสอบนั้นบิต เราจะขอให้คุณคำถาม แล้ว โดยยึดตามคำตอบของคุณ เราจะกำหนดตัวเลือกซึ่งวิธีการเหล่านี้คุณควรลองครั้งแรก

บทความนี้อธิบายขั้นตอนการ self-help สำหรับเริ่มต้นผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับกลาง
The"แก้ไขปัญหาขั้นสูง"ส่วนถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง
คุณอาจได้ง่ายให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ หากคุณพิมพ์บทความนี้ก่อน

อาการ

เมื่อคุณคลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่ และคลิก'แผงควบคุม'แล้ว คลิกสองครั้งการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือ ถ้าคุณคลิกขวาเครือข่ายของฉันบนเดสก์ท็อปจากนั้นคลิกคุณสมบัติคุณไม่เห็นไอคอนของเครือข่ายทั้งหมด หรือ คุณอาจมีปัญหากับหน้าต่างการเชื่อมต่อเครือข่าย

เมื่อต้องการทราบวิธีใดคุณควรลองก่อนเมื่อต้องการแก้ไขปัญหาของคุณ ทบทวนกรณีที่สี่ต่อไปนี้เพื่อกำหนดว่าอาการใดตรงกับสถานการณ์ของคุณ

กรณีที่ 1: ทั้งหมดหรือบางส่วนของไอคอนเครือข่ายหายไป

 • ที่LAN หรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไอคอนการเชื่อมต่อขาดหายไป
 • ที่การเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ไอคอนหายไป
 • ที่ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อใหม่ไม่มีไอคอน
 • เฉพาะตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อใหม่ไอคอนปรากฏขึ้น หรือ อย่าง น้อยหนึ่งการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ที่ปรากฏขึ้น
 • ถ้าคุณคลิกขั้นสูงเมนูจากนั้นคลิกการตั้งค่าขั้นสูงเฉพาะ[การเชื่อมต่อเข้าถึงระยะไกล]รายการปรากฏในการเชื่อมต่อรายการ
ถ้ากรณีนี้อธิบายสถานการณ์ของคุณ คุณควรก่อนอื่นลองวิธีที่ 1ในส่วน "การแก้ไขปัญหาทั่วไป" เพื่อให้ Windows โดยอัตโนมัติให้ตรวจหา และติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่าย

กรณีที่ 2: ไอคอน "การเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์" เท่านั้นหายไป

ถ้ากรณีนี้อธิบายสถานการณ์ของคุณ คุณควรก่อนอื่นลองวิธีที่ 5ในส่วน "ทั่วไปวิธีการแก้ไขปัญหา" การเพิ่มโมเด็มมาตรฐานทั่วไป

กรณีที่ 3: หน้าต่างการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ตอบสนอง (แฮง) หรือปิดทันทีหลังจากที่คุณได้ทำเลือกการเชื่อมต่อเครือข่าย และคลิ ก "คุณสมบัติ"

ถ้ากรณีนี้อธิบายสถานการณ์ของคุณ ให้ลองวิธีที่ 4ในส่วน "การแก้ไขปัญหาขั้นสูง" เพื่อสร้างใหม่รายการการกำหนดค่าของคีย์ย่อยของเครือข่าย ถ้าคุณไม่รู้สึกพึงพอใจการดำเนินการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
กรณีที่ 4: หายไอคอนเครือข่ายไปหลังจากคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยตนเอง
หากสิ่งนี้อธิบายสถานการณ์ของคุณ ให้ลองวิธีที่ 3ในส่วน "การแก้ไขปัญหาขั้นสูง" เพื่อใช้เครื่องมือของผลลัพธ์ของนโยบายกลุ่ม'หรือ'คอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่มเพื่อวินิจฉัย และแก้ไขปัญหา ถ้าคุณไม่รู้สึกพึงพอใจการดำเนินการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน.

แก้ปัญหาทั่วไป

วิธีที่ 1: ให้ Windows ตรวจหา และติดตั้งการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายโดยอัตโนมัติ

โดยอัตโนมัติ Windows สามารถตรวจหา และติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่ายที่ถูกต้องสำหรับคุณ มันจะยังแก้ไขใด ๆ รายการรีจิสทรีที่อะแดปเตอร์เครือข่ายที่เกิดความเสียหาย

โดยตรง Windows จะตรวจหา และติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่ายสำหรับคุณโดยอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกขวาที่คอมพิวเตอร์ของฉันแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 2. คลิกฮาร์ดแวร์แท็บ จากนั้นคลิกตัวจัดการอุปกรณ์.
 3. เมื่อต้องการดูรายการของอะแดปเตอร์เครือข่ายที่ติดตั้งไว้ ขยายเครือข่าย adapter(s). คลิกค้นหาอะแดปเตอร์เครือข่าย จากนั้นถอนการติดตั้ง.
 4. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้ว ให้ระบบตรวจสอบ และติดตั้งโปรแกรมควบคุมของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายโดยอัตโนมัติ
ตรวจสอบดูว่า ปรากฏไอคอนการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ ถ้าวิธีการนี้ได้ผลสำหรับคุณ คุณจะจบบทความนี้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการอ่าน "เคล็ดลับการป้องกัน"ส่วนการเรียนรู้วิธีที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ในอนาคต

หากวิธีนี้ไม่ได้ผลสำหรับคุณ ลองวิธีที่ 2

วิธีที่ 2: ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่ายและบริการ

การตั้งค่าเครือข่ายเช่นการตั้งค่าการ์ดเชื่อมต่อ การตั้งค่าบริการ การตั้งค่าการเข้าสู่ระบบ การตั้งค่าเดสก์ท็อปการโต้ตอบ และระบบเครือข่ายการตั้งค่าการบริการช่วยให้คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย ถ้าการตั้งค่าเหล่านี้จะไม่ถูกต้อง ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายสามารถเกิดขึ้นได้

เมื่อต้องการตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่ายและบริการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ตรวจสอบว่า ได้เลือกอะแดปเตอร์เครือข่ายที่ถูกต้อง อะแดปเตอร์เครือข่ายเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่าย จะเรียกว่าการ์ดอินเทอร์เฟซเครือข่าย (NIC)
  1. คลิกขวาที่คอมพิวเตอร์ของฉันคลิกคุณสมบัติคลิกฮาร์ดแวร์แท็บ จากนั้นคลิกตัวจัดการอุปกรณ์.
  2. คลิกสองครั้งอะแดปเตอร์เครือข่ายแล้ว ตรวจสอบว่า มีเลือกชื่อการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายที่ถูกต้อง ถ้าคุณไม่ทราบชื่อของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ ไม่ต้องกังวล ทำในตอนนี้ ให้แน่ใจว่า ได้เลือกตัวปรับต่อ
  3. คลิกสองครั้งที่อะแดปเตอร์เครือข่าย แล้ว ตรวจสอบว่า ข้อความ "นี้อุปกรณ์ทำงานอย่างถูกต้อง" ปรากฏขึ้นในตัวสถานะของอุปกรณ์กล่องบนเครื่องทั่วไปแท็บ ถ้าคุณไม่เห็นข้อความนี้ คลิกการแก้ไขปัญหาและทำตามคำแนะนำ
  4. หลังจากที่คุณยืนยันว่า อะแดปเตอร์เครือข่ายที่ถูกต้องถูกเลือก และทำงานอย่างถูกต้อง คุณสามารถปิดกล่องโต้ตอบเปิดทั้งหมด
 2. ตรวจสอบว่า บริการที่จำเป็นจะเริ่มต้นใช้งาน การตั้งค่าบริการเพียงแค่ทางตรงระบบ การหยุด เริ่มต้น การบริหารจัดการระบบบริการ
  1. คลิกขวาที่คอมพิวเตอร์ของฉันแล้ว คลิกการจัดการ.
  2. คลิกสองครั้งบริการและโปรแกรมประยุกต์แล้ว คลิกบริการ.
  3. ในบานหน้าต่างด้านขวา ดูสถานะคอลัมน์ คุณอาจต้องขยายกล่องเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นคอลัมน์ทั้งหมด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเริ่มต้นการบริการต่อไปนี้:
   • การเรียกขั้นตอนระยะไกล (RPC)
    (บริการนี้ต้องเริ่มต้นก่อนที่บริการอื่น ๆ สามารถมีผลบังคับใช้)
   • การเชื่อมต่อเครือข่าย
    (บริการนี้สามารถเพียงเริ่มถ้าเรียกใช้บริการ RPC)
   • พลักแอนด์เพลย์
   • ระบบเหตุการณ์ COM +
    (บริการนี้สามารถเพียงเริ่มถ้าเรียกใช้บริการ RPC)
   • ตัวจัดการการเชื่อมต่อเข้าถึงระยะไกล
    (บริการนี้สามารถเท่านั้นได้ถ้ามีการให้บริการโทรศัพท์ที่ทำงานอยู่)
   • ระบบโทรศัพท์
    (บริการนี้สามารถเพียงเริ่มถ้าบริการ RPC และบริการ PnP ใช้งานอยู่)
  4. การเริ่มการทำงานของบริการ คลิกขวาที่ชื่อบริการ แล้ว คลิกเริ่มการทำงาน.
  5. ปิดกล่อง'การจัดการคอมพิวเตอร์เนื่องจากคุณจำเป็นต้องตรวจสอบการตั้งค่าเพิ่มเติมในขั้นตอนเหลือ
 3. ตรวจสอบการตั้งค่าการเข้าสู่ระบบ
  1. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งบริการของระบบเหตุการณ์ COM +.
  2. คลิกเข้าสู่ระบบแท็บ
  3. ภายใต้เข้าสู่ระบบเป็นตรวจสอบว่า การบัญชีระบบภายในเครื่องถูกเลือก
 4. ตรวจสอบการตั้งค่าเดสก์ท็อปการโต้ตอบ
  1. คลิกสองครั้งการเชื่อมต่อเครือข่ายบริการ
  2. คลิกเข้าสู่ระบบแท็บ
  3. ภายใต้เข้าสู่ระบบเป็นตรวจสอบว่า การบัญชีระบบภายในเครื่องเลือกตัวเลือก
  4. ตรวจสอบว่า การอนุญาตให้มีการบริการเพื่อโต้ตอบกับเดสก์ท็อปกล่องกาเครื่องหมายเลือก จากนั้น คลิกตกลง.
  5. ปิดเครื่องการจัดการคอมพิวเตอร์กล่อง
 5. ตรวจสอบการตั้งค่าบริการเครือข่าย
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิก'แผงควบคุม'.
  2. คลิกสองครั้งเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.
  3. คลิกเพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออก.
  4. เลื่อนลง จากนั้น คลิกบริการของระบบเครือข่ายแล้ว คลิกรายละเอียด. ตรวจสอบว่าบริการ TCP/IP อย่างง่ายเปิดอยู่ จากนั้น คลิกตกลง.
  5. ปิดกล่องโต้ตอบเปิดทั้งหมด
 6. ตรวจสอบว่า แฟ้ม DLL ของเครือข่ายมีการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง แฟ้ม DLL เป็นแฟ้มขนาดเล็กที่มีไลบรารีของฟังก์ชันและข้อมูลที่สามารถใช้งานร่วมกันระหว่างโปรแกรมประยุกต์จำนวนมาก
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
  2. ในการเรียกใช้กล่อง ชนิดcmd.exeแล้ว คลิกตกลง.
  3. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ กด ENTER หลังจากคุณพิมพ์แต่ละบรรทัด ข้อความคำสั่งนี้ไม่ได้เป็นการยากที่จะพิมพ์ ให้แน่ใจว่า คุณพิมพ์ตรง ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ หรือคุณอาจได้ง่ายเมื่อต้องการคัดลอก และวางข้อความแทน คลิกตกลงเมื่อการRegSvr32กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นสำหรับแต่ละคำสั่ง

   regsvr32 netshell.dll
   regsvr32 netcfgx.dll
   regsvr32 netman.dll
  4. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ ตรวจสอบดูว่า ปรากฏไอคอนการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ ถ้าวิธีการนี้ได้ผลสำหรับคุณ คุณจะจบบทความนี้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการอ่าน "เคล็ดลับการป้องกัน"ส่วนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ในอนาคต

   หากวิธีนี้ไม่ได้ผลสำหรับคุณ ลองวิธีที่ 3

วิธีที่ 3: ตรวจสอบว่าโปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่นสามารถเข้ากันได้กับ Windows Service Pack ล่าสุด

โปรแกรมควบคุมคือ ซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกับฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ ถ้าคุณมีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ล้าสมัย มันจะไม่เข้ากันได้กับเซอร์วิสแพ็คล่าสุดของ Windows คุณสามารถแก้ไขกันนี้ได้ โดยการตรวจสอบเพื่อดูว่ามีการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

เมื่อต้องการตรวจสอบดูว่า มีโปรแกรมควบคุมการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่หรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดแล้ว คลิกการปรับปรุง Windows.
 2. คลิกการติดตั้งแบบกำหนดเองแล้ว คลิกเลือกการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ที่ไม่จำเป็น.
 3. ค้นหาชื่อการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย และทำ การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงฮาร์ดแวร์ที่พร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่พบโปรแกรมควบคุมที่แสดงรายการ คุณอาจต้องตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 4. เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้ติดตั้งการปรับปรุงฮาร์ดแวร์
ตรวจสอบดูว่า ปรากฏไอคอนการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ ถ้าวิธีการนี้ได้ผลสำหรับคุณ คุณจะจบบทความนี้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการอ่าน "เคล็ดลับการป้องกัน"ส่วนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ในอนาคต

หากวิธีนี้ไม่ได้ผลสำหรับคุณ คุณสามารถลองวิธีที่ 4

วิธีที่ 4: ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Dcomcnfg.exe เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่า "เริ่มต้นระดับการเลียนแบบ"

การตั้งค่านี้บอกคอมพิวเตอร์ว่าคุณต้องการการรับรองความถูกต้องที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย วิธีการนี้เสียง intimidating ยิ่งกว่านั้นจริง ๆ คืออะไร อรรถประโยชน์ในการกำหนดค่า DCOM จะมีอินเทอร์เฟซสำหรับการชี้ และคลิ และคุณเพียงแค่ปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ และมันจะทำงาน "สกปรก" สำหรับคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเข้าสู่คอมพิวเตอร์ โดยใช้บัญชีผู้ดูแล ด้วยบัญชีผู้ดูแล คุณสามารถเปลี่ยนแปลงไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณคุณไม่สามารถทำให้กับบัญชีอื่น เช่นบัญชีผู้ใช้มาตรฐาน ถ้าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเอง โอกาสไม่ว่า คุณจะล็อกอิน ด้วยบัญชีผู้ดูแล

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ของผู้ใช้ระดับผู้ดูแล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ มิฉะนั้น ไปที่ขั้นตอนที่ 1.
 1. เปิดเครื่องวันและเวลาที่คุณสมบัติกล่องโต้ตอบ
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
  2. ในการเปิดกล่อง ชนิดtimedate.cplแล้ว กด ENTER
 2. ขณะนี้ กำหนดว่า คุณจะล็อกอิน ด้วยบัญชีผู้ดูแล
  • ถ้าวันและเวลาที่คุณสมบัติกล่องโต้ตอบเปิดหลังจากที่คุณดำเนินการขั้นตอนที่ 1 คุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ปิดเครื่องวันและเวลาที่คุณสมบัติโต้ตอบกล่อง แล้ว ทำต่อไปนี้วิธีการ
  • ถ้าคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ คุณไม่ล็อกออนเป็นผู้ดูแลระบบ:
   คุณไม่มีระดับสิทธิ์ที่เหมาะสมเมื่อต้องการเปลี่ยนเวลาของระบบ
เพื่อดำเนินต่อกับงานนี้ คุณต้องออกจากระบบก่อน แล้วให้เข้าสู่ระบบ Windows ใหม่ โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณไม่ทราบวิธีการเข้าสู่ Windows โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายในที่ทำงาน คุณสามารถถามผู้ดูแลระบบสำหรับความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องทำงานนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ในบ้านที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย คุณต้องทราบรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าคุณไม่ทราบรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ดูแลใด ๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เนื้อหานี้จะสามารถช่วยคุณได้อีกด้วย คุณอาจต้องการติดต่อฝ่ายสนับสนุน ดู"ขั้นตอนถัดไป"สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน

เมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Dcomcnfg.exe การวางตัวระดับการเลียนแบบค่าเริ่มต้นการตั้งค่า ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ชนิดdcomcnfgแล้ว คลิกตกลง.
 3. ในคอมโพเนนต์บริการ คลิกคอมพิวเตอร์คลิกขวาที่คอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบเครื่องจักรทั้งระดับที่คุณต้อง การปรับเปลี่ยน (ตัวอย่างเช่น My Computer), แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกคุณสมบัติค่าเริ่มต้นแท็บ และคลิกเลือกเปิดการใช้งานของ COM ที่เผยแพร่บนคอมพิวเตอร์นี้กล่องกาเครื่องหมายสำหรับคอมพิวเตอร์นี้
 5. คลิกลูกศรลงที่อยู่ในเครื่องระดับการเลียนแบบค่าเริ่มต้นกล่อง และคลิกตั้งค่าใด ๆ อื่นนอกเหนือจากไม่ระบุชื่อแล้ว คลิกตกลง.

การสร้างเครื่องจักรระดับจะพร้อมใช้งานในครั้งต่อไปที่คุณเริ่มโปรแกรม โปรแกรมที่กำลังเรียกใช้ได้รับผลกระทบจนกว่าคุณเริ่มใหม่

ตรวจสอบดูว่า ปรากฏไอคอนการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ ถ้าวิธีการนี้ได้ผลสำหรับคุณ คุณจะจบบทความนี้

หากวิธีนี้ไม่ได้ผลสำหรับคุณ คุณสามารถลองวิธีที่ 5

วิธีที่ 5: ถ้าเท่านั้นการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ไอคอนหาย ชั่วคราวเพิ่มโมเด็มใหม่

ลองเพิ่มโมเด็มมาตรฐาน มัก เพียงแค่กระบวนการในการเพิ่มโมเด็มใหม่ทำให้ไอคอนการเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง เมื่อต้องการเพิ่มโมเด็มมาตรฐาน ตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิก'แผงควบคุม'.
 2. ถ้ายังไม่ได้เลือกไว้ คลิกสลับไปยังมุมมองแบบคลาสสิค. ตัวเลือกนี้ปรากฏขึ้นที่ด้านซ้ายของ'แผงควบคุม'
 3. คลิกสองครั้งPhone and Modem Options.
 4. คลิกโมเด็มแล้ว คลิกเพิ่ม. ที่เพิ่มตัวช่วยสร้างฮาร์ดแวร์เริ่มทำงาน
 5. คลิกเลือกไม่ต้องตรวจหาโมเด็มของฉันฉันจะเลือกจากรายการกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น คลิกถัดไป.
 6. เลือกโมเด็มมาตรฐานจากรายการทางด้านซ้าย และคลิ กถัดไป. เมื่อไอคอนปรากฏขึ้นอีกครั้ง คุณสามารถลบโมเด็มที่คุณเพิ่มเข้าไปในขั้นตอนนี้อย่างปลอดภัย

แก้ไขปัญหาขั้นสูง

ถ้าคุณยังคงประสบปัญหาไอคอนหายไป คุณสามารถลองวิธีการขั้นสูง หากคุณกังวลกับการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณอาจต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน ให้ดู "ขั้นตอนถัดไป"ส่วน

เราขอแนะนำวิธีการต่อไปขั้นสูงแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง:

วิธีที่ 1: ตรวจสอบว่า Windows ได้รับการป้องกันแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์ระบบ 32 มีสภาพ

System File Checker ช่วยให้ผู้ดูแลระบบจะสแกนแฟ้มที่ได้รับการป้องกันทั้งหมดเพื่อตรวจสอบรุ่นของตนเอง หาก System File Checker พบว่า แฟ้มที่ได้รับการป้องกันได้ถูกเขียนทับ มันดึงข้อมูลรุ่นถูกต้องของแฟ้ม จากโฟลเดอร์แคช (% Systemroot%\System32\Dllcache) หรือ จากแฟ้มแหล่งการติดตั้ง Windows และจะแทนที่แฟ้มที่ไม่ถูกต้องแล้ว System File Checker ยังตรวจสอบ และ repopulates ในโฟลเดอร์แคช คุณต้องล็อกอิน เป็นผู้ดูแลระบบ หรือ เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลเพื่อเรียกใช้ตัวตรวจสอบแฟ้มระบบ

เมื่อต้องการเรียกใช้ System File Checker เปิดชนิดการพร้อมต์ คำสั่งsfc /purgecacheแล้ว กด ENTER หน้าต่าง File Checker เริ่มทำงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุณลักษณะการป้องกันแฟ้มของ Windows การตรวจทานบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
222193คำอธิบายของคุณลักษณะการป้องกันแฟ้มของ Windows

วิธีที่ 2: เอาซอฟต์แวร์การจัดการอะแดปเตอร์เครือข่ายของบริษัทอื่น

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน หรือโดยนัย เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ลบซอฟท์แวร์ทีมชั่วคราว การรวมกันดังต่อไปนี้เรียกว่าจะเข้ากันไม่ได้:
การ์ดเซิร์ฟเวอร์จากสองพอร์ต Intel Pro 100 + กับ Intel Teaming ซอฟต์แวร์ใช้งานคอมโพเนนต์ SNMP
สำหรับรุ่นที่ปรับปรุงของเอเจนต์ Intel SNMP (Ilansnmp.dll) และ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ผลิตการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายหรือผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
811876อะแดปเตอร์เครือข่ายหายไปจากรายการของอะแดปเตอร์เครือข่าย และเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ที่หยุดการตอบสนองกับเอเจนต์ Intel SNMP ที่ติดตั้ง
278431การใช้อะแดปเตอร์ teaming กับ network load balancing อาจทำให้เกิดปัญหาเครือข่าย

วิธีที่ 3: ใช้เครื่องมือผลลัพธ์ของนโยบายกลุ่มเพื่อดูวัตถุ'นโยบายกลุ่ม'ที่ถูกนำมาใช้

ถ้ากำลังถูกลบไอคอน เท่านั้นหลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยตนเองให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ในขณะที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อดูว่า กำลังถูกดาวน์โหลด Group Policy object (GPO)
 2. ใช้การเริ่มต้นเครื่องมือผลลัพธ์ของนโยบายกลุ่มเพื่อค้นหา GPOs ใด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือการจัดกลุ่มผลลัพธ์ของนโยบาย คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  321709วิธีการใช้เครื่องมือการจัดกลุ่มผลลัพธ์ของนโยบายใน Windows 2000
 3. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดgpedit.mscและกด ENTER
 4. ค้นหาตำแหน่ง และเปิดนโยบาย/ผู้ใช้จากกลุ่มการตั้งค่าคอนฟิก/การตั้งค่า Windows/บำรุง รักษา Explorer Internet/เชื่อม ต่อ/การตั้งค่าการเชื่อมต่อ /

วิธีที่ 4: การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย

เมื่อต้องการให้เราเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับคุณในการตั้งค่าใหม่ ไป "Fix it for me"ส่วน ถ้าคุณต้องการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยตัวคุณเอง ให้ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

Fix it for meเมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ให้โดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขปัญหาดังกล่าวปุ่มหรือการเชื่อมโยง ในการการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบ คลิกเรียกใช้แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนในการแก้ไขอัตโนมัตินั้นตัวช่วยสร้าง


การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย
Microsoft Fix it 50598


บันทึกย่อ
 • ตัวช่วยสร้างนี้ได้ในภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แก้ไขอัตโนมัติสามารถใช้สำหรับรุ่นภาษาอื่น ๆ ของ Windows
 • ถ้าคุณไม่ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกการแก้ไขอัตโนมัติได้แก้ไขปัญหาแฟลชไดรฟ์หรือซีดี และเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756วิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
ถ้าหน้าต่างการเชื่อมต่อเครือข่ายเริ่มเปิด แต่แล้วปิดทันทีหรือ "แฮง ตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดregeditแล้ว กด ENTER
 2. ค้นหา และคลิ กที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network
 3. คลิกขวาที่คลิกที่คีย์ย่อยการส่งออกแล้ว บันทึกสาขาเลือกไว้ในแฟ้ม
 4. คลิกคีย์ย่อยของเครือข่ายอีกครั้ง และลบรายการการกำหนดค่าแล้ว ลบคีย์ย่อยของเครือข่าย รายการค่าจะถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อคุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
 5. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ คุณอาจต้องปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง

วิธีที่ 5: ตรวจสอบว่า รีจิสตรีคีย์ยังคงอยู่ และถูกต้อง

เมื่อต้องการตรวจสอบคีย์รีจิสทรีมีสภาพสมบูรณ์ และถูกต้อง ตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดregeditแล้ว กด ENTER
 2. ค้นหา และคลิ กที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\ {0000010C-0000-0000-C000-00000000046 }
  ตรวจสอบว่า มีคีย์ย่อย NumMethods และ ProxyStubClsid32 มีอยู่ และค่าให้ถูกต้อง ถ้าไม่มีคีย์ย่อยของรีจิสทรีเหล่านี้ สร้าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างคีย์ย่อยของรีจิสทรีเหล่านี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

  269019ไอเครือข่ายและการเรียกผ่านสายโทรศัพท์การเชื่อมต่อโฟลเดอร์คอนขาดหายไป

วิธีที่ 6: การตรวจสอบสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายกอะ โกสต์ หรือซ่อนไว้

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่ายโกสต์จากรีจิสทรี ตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดcmd.exeแล้ว กด ENTER
 2. ชนิดการตั้งค่า devmgr_show_nonpresent_devices = 1แล้ว กด ENTER
 3. ชนิดเริ่มการทำงานของ DEVMGMTMSCแล้ว กด ENTER
 4. คลิกมุมมองแล้ว คลิกแสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้.
 5. ขยายตัวอะแดปเตอร์เครือข่ายแผนภูมิ
 6. คลิกขวาที่การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายที่เป็นสีจาง จากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง.

วิธีที่ 7: การเอาข้อมูล AutoDiscovery/AutoPurge (ADAP) ทั้งหมดออกจากรีจิสทรี และการตั้งค่าสถานะของแต่ละไลบรารีของประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เปิดชนิดการพร้อมต์ คำสั่งwinmgmt / clearadapแล้ว กด ENTER

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
266416วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดของตัวนับประสิทธิภาพ winmgmt

ขั้นตอนถัดไป

ถ้าคุณไม่สามารถทำตามขั้นตอนในบทความนี้เพื่อคืนค่าไอคอนเครือข่ายของคุณ คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน

เมื่อต้องการดูตัวเลือกการสนับสนุน Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus

เคล็ดลับการป้องกัน

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ในอนาคต พยายามทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณทันสมัยอยู่เสมอ แน่ใจเสมอว่า คุณมีโปรแกรมควบคุมล่าสุดที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้ Windows Update เพื่อติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windowsupdate.microsoft.com

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
811876อะแดปเตอร์เครือข่ายหายไปจากรายการของอะแดปเตอร์เครือข่าย และเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ที่หยุดการตอบสนองกับเอเจนต์ Intel SNMP ที่ติดตั้ง
254631ไอบางเครือข่ายและการเรียกผ่านสายโทรศัพท์การเชื่อมต่อคอนอาจสูญหายไป
273461ไอคอนการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์และเครือข่ายหายไปเมื่อคุณใช้ Dcomcnfg.exe เพื่อตั้งค่าระดับการเลียนแบบเริ่มต้นแบบไม่ระบุชื่อ
269019ไอคอนโฟลเดอร์ "เครือข่ายและการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์" ขาดหายไป
329634การเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ปรากฏ ด้วยบริการคลัสเตอร์ที่ติดตั้ง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 825826 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbresolve kbhowto kbfixme kbmsifixme kbmt KB825826 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:825826

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com