Depanarea pictogramelor de conexiune în re?ea care lipsesc în Windows Server 2003 ?i în Windows XP

Traduceri articole Traduceri articole
ID articol: 825826 - View products that this article applies to.
Pentru versiunea Windows 2000 a acestui articol, consulta?i 329050.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

Introducere

Acest articol descrie metode generale pas cu pas ?i metode de depanare complexă care pot fi utilizate pentru a restaura pictogramele absente pentru re?ea ?i conexiuni pe linie comutată pe un computer care execută Windows XP sau Windows Server 2003. Însă, în ciuda pictogramelor absente, lucrul în re?ea continuă să func?ioneze corect. Deoarece absen?a pictogramelor de re?ea poate fi un simptom al mai multor probleme, este dificil de spus ce provoacă problema dvs. specifică până când nu o examina?i un pic. Vă vom pune ni?te întrebări. Apoi, pe baza răspunsurilor dvs., vom determina care dintre aceste metode ar trebui să fie încercate mai întâi.

Acest articol oferă pa?i care pot fi parcur?i de utilizatorii de computer începători ?i de nivel intermediar.
Sec?iunea „Depanare complex㔠este proiectată pentru utilizatorii de computer de nivel avansat.
Ace?ti pa?i pot fi mai u?or de urmat dacă imprima?i mai întâi articolul.

Simptome

Când face?i clic pe Start, indica?i ?i face?i clic pe Panoul de control, apoi face?i dublu clic pe Conexiuni de re?ea sau, dacă face?i clic cu butonul din dreapta pe Locurile mele din re?ea pe desktop ?i face?i clic pe Proprietă?i, nu vede?i toate pictogramele de re?ea. Sau pot apărea probleme cu fereastra Conexiuni de re?ea.

Pentru a ?ti ce metodă ar trebui încercată mai întâi pentru a rezolva problema, revizui?i următoarele patru cazuri pentru a determina ce simptome se potrivesc situa?iei dvs.

Cazul 1: Lipsesc unele pictograme de re?ea sau toate pictogramele de re?ea.

 • Lipse?te pictograma conexiunii LAN sau Internet de mare viteză.
 • Lipsesc pictogramele Dial-up Connection (Conexiune pe linie comutată).
 • Lipse?te pictograma Expert conexiune nouă.
 • Apare numai pictograma Expert conexiune nouă. Sau apar una sau mai multe conexiuni pe linie comutată.
 • Dacă face?i clic pe meniul Complex, apoi face?i clic pe Setări complexe, se afi?ează numai intrarea [Conexiuni pentru Acces de la distan?ă] în lista Conexiuni.
Dacă acest caz descrie situa?ia dvs., ar trebui să încerca?i mai întâi Metoda 1 din sec?iunea „Depanare general㔠pentru a permite Windows să detecteze automat ?i să instaleze adaptoarele de re?ea.

Cazul 2: Lipsesc numai pictogramele „Conexiune pe linie comutată”.

Dacă acest caz descrie situa?ia dvs., ar trebui să încerca?i mai întâi Metoda 5 în sec?iunea „Metode generale de depanare”, pentru a adăuga un modem standard generic.

Cazul 3: Fereastra Conexiuni de re?ea nu mai răspunde (se blochează) sau se închide imediat după ce selecta?i o conexiune de re?ea ?i face?i clic pe „Proprietă?i”

Dacă acest caz descrie situa?ie dvs., încerca?i Metoda 4 din sec?iunea „Depanare complex㔠pentru a reconstrui intrarea Config din subcheia Network. Dacă nu vă sim?i?i confortabil efectuând depanarea complexă, poate fi necesar să solicita?i ajutorul cuiva sau să contacta?i asisten?a.
Cazul 4: Pictograma de re?ea dispare numai după ce vă conecta?i manual la re?ea.
Dacă acest lucru descrie situa?ia dvs., încerca?i Metoda 3 din sec?iunea „Depanare complex㔠pentru a utiliza instrumentul Group Policy Results sau Group Policy Management Console pentru a diagnostica ?i rezolva problema. Dacă nu vă sim?i?i confortabil efectuând depanarea complexă, poate fi necesar să solicita?i ajutorul cuiva sau să contacta?i asisten?a.

Depanare generală

Metoda 1: Permite?i Windows să detecteze ?i să instaleze automat adaptoarele de re?ea

Windows poate detecta ?i instala automat adaptoarele de re?ea corecte pentru dvs. De asemenea, va corecta orice intrări deteriorate de registry din adaptorul de re?ea.

Pentru a direc?iona Windows să detecteze ?i să instaleze automat adaptoarele de re?ea pentru dvs., proceda?i astfel:
 1. Face?i clic cu butonul din dreapta pe Computerul meu, apoi face?i clic pe Proprietă?i.
 2. În fila Hardware, face?i clic pe Device Manager (Manager dispozitive).
 3. Pentru a vedea o listă de adaptoare de re?ea instalate, extinde?i Adaptoare de re?ea. Face?i clic pentru a găsi adaptorul de re?ea, apoi face?i clic pe Dezinstalare.
 4. Reporni?i computerul, apoi lăsa?i sistemul să detecteze automat ?i să instaleze driverele adaptoarelor de re?ea.
Verifica?i pentru a vedea dacă apar pictogramele de re?ea. Dacă această metodă a func?ionat pentru dvs., a?i terminat cu acest articol. Însă, se recomandă să citi?i sec?iunea „Sfaturi pentru prevenire” pentru a afla cum să evita?i această problemă în viitor.

Dacă această metodă nu a func?ionat pentru dvs., încerca?i metoda 2.

Metoda 2: Verificarea serviciilor ?i setărilor de re?ea

Setările de re?ea, cum ar fi setările adaptorului, setările serviciilor, setarea de Log on, setarea de interac?iune cu desktopul ?i setările serviciilor de lucru în re?ea vă permit să utiliza?i computerul pentru a vă conecta la o re?ea. Dacă aceste setări nu sunt corecte, pot apărea probleme de conectivitate la re?ea.

Pentru a verifica setările ?i serviciile de re?ea, proceda?i astfel:
 1. Verifica?i că este selectat adaptorul corect de re?ea. Un adaptor de re?ea este un dispozitiv care vă permite să conecta?i un computer la o re?ea. Este cunoscut ?i ca placă de re?ea (în engleză NIC - network interface card).
  1. Face?i clic cu butonul din dreapta pe Computerul meu, pe Proprietă?i, pe fila Hardware, apoi face?i clic pe Manager dispozitive.
  2. Face?i dublu clic pe Adaptoare de re?ea, apoi verifica?i că este selectat numele de adaptor de re?ea corect. Dacă nu cunoa?te?i numele adaptorului de re?ea, nu vă îngrijora?i. Pentru moment, trebuie doar să vă asigura?i că este selectat un adaptor.
  3. Face?i dublu clic pe adaptorul de re?ea, apoi verifica?i că apare mesajul „This device is working properly” (Dispozitivul func?ionează corect) în caseta Device status din fila General. Dacă nu vede?i acest mesaj, face?i clic pe Depanare, apoi urma?i instruc?iunile.
  4. După ce confirma?i că este selectat adaptorul de re?ea potrivit ?i că func?ionează corect, ave?i posibilitatea să închide?i toate castele de dialog deschise.
 2. Verifica?i că sunt pornite serviciile necesare. Setările de servicii doar indică sistemului să oprească, să pornească ?i să administreze serviciile de sistem.
  1. Face?i clic cu butonul din dreapta pe Computerul meu, apoi face?i clic pe Manage.
  2. Face?i dublu clic pe Services and Applications, apoi pe Services.
  3. În panoul din dreapta, privi?i coloana Status. Poate fi necesar să extinde?i caseta pentru a vedea toate coloanele. Asigura?i-vă că sunt pornite următoarele servicii:
   • Remote Procedure Call (RPC)
    (Acest serviciu trebuie să fie pornit înainte să se aplice alte servicii.)
   • Network Connections
    (Acest serviciu poate fi pornit numai dacă este activ serviciul RPC.)
   • Plug and Play
   • COM+ Event System
    (Acest serviciu poate fi pornit numai dacă este activ serviciul RPC.)
   • Remote Access Connection Manager
    (Acest serviciu poate fi pornit numai dacă este activ serviciul Telephony.)
   • Telephony
    (Acest serviciu poate fi pornit numai dacă sunt active serviciile RPC ?i PnP.)
  4. Pentru a porni un serviciu, face?i clic cu butonul din dreapta pe numele serviciului, apoi face?i clic pe Start.
  5. Nu închide?i caseta Computer Management, deoarece va fi necesar să verifica?i setări suplimentare în pa?ii următori.
 3. Verifica?i setarea de Log on
  1. În panoul din dreapta, face?i dublu clic pe serviciul COM+ Event System.
  2. Face?i clic pe fila Log On.
  3. Sub Log on as, verifica?i că este selectat contul Local System.
 4. Verifica?i setarea de interac?iune cu desktopul.
  1. Face?i dublu clic pe serviciul Network Connections.
  2. Face?i clic pe fila Log On.
  3. Sub Log on as, verifica?i că este selectată op?iunea Local System Account.
  4. Verifica?i că este bifată caseta de selectare Allow service to interact with desktop, apoi face?i clic pe OK.
  5. Închide?i caseta Computer Management.
 5. Verifica?i setarea serviciilor de re?ea.
  1. Face?i clic pe Start, apoi face?i clic pe Panou de control.
  2. Face?i dublu clic pe Adăugare sau eliminare programe.
  3. Face?i clic pe Add/Remove Windows Components (Adăugare/Eliminare componente Windows).
  4. Defila?i în jos, apoi face?i clic pe Networking Services, apoi pe Details. Verifica?i că este activat Simple TCP/IP Services, apoi face?i clic pe OK.
  5. Închide?i toate casetele de dialog deschise.
 6. Verifica?i că sunt înregistrate corect fi?ierele DLL de re?ea. Fi?ierele DLL sunt fi?iere mici care includ o bibliotecă de func?ii ?i date care pot fi partajate între mai multe aplica?ii.
  1. Face?i clic pe Start, apoi pe Executare.
  2. În caseta Executare, tasta?i cmd.exe, apoi face?i clic pe OK.
  3. Tasta?i următoarele linii. Apăsa?i ENTER după ce tasta?i fiecare linie. Acest text de comandă este dificil de tastat. Asigura?i-vă că îl tasta?i exact a?a cum apare mai jos. Poate ve?i considera că este mai u?or să copia?i ?i să lipi?i textul. Face?i clic pe OK când se afi?ează caseta de dialog RegSvr32 pentru fiecare comandă.

   regsvr32 netshell.dll
   regsvr32 netcfgx.dll
   regsvr32 netman.dll
  4. Reporni?i computerul. Verifica?i pentru a vedea dacă apar pictogramele de re?ea. Dacă această metodă a func?ionat pentru dvs., a?i terminat cu acest articol. Însă, se recomandă să citi?i sec?iunea „Sfaturi pentru prevenire” pentru a evita această problemă în viitor.

   Dacă această metodă nu a func?ionat pentru dvs., încerca?i Metoda 3.

Metoda 3: Determina?i dacă un driver ter? este incompatibil cu cel mai recent pachet service pack Windows

Un driver este un software care permite computerului să comunice cu componentele hardware sau cu dispozitivele. Dacă este instalat un driver depă?it, este posibil să nu fie compatibil cu cel mai recent pachet service pack Windows. Ave?i posibilitatea să corecta?i această incompatibilitate verificând dacă este disponibilă o actualizare de driver.

Pentru a verifica dacă este disponibil un driver nou de adaptor de re?ea, proceda?i astfel:
 1. Face?i clic pe Start, indica?i spre Toate programele, apoi face?i clic pe Windows Update.
 2. Face?i clic pe Custom Install, apoi pe Select optional hardware update.
 3. Căuta?i numele adaptorului de re?ea, apoi instala?i orice actualizări hardware disponibile. Dacă nu găsi?i driverul listat, verifica?i site-ul Web al producătorului pentru mai multe informa?ii.
 4. Reporni?i computerul dacă vi s-a solicitat să instala?i actualizări hardware.
Verifica?i pentru a vedea dacă apar pictogramele de re?ea. Dacă această metodă a func?ionat pentru dvs., a?i terminat cu acest articol. Însă, se recomandă să citi?i sec?iunea „Sfaturi pentru prevenire” pentru a evita această problemă în viitor.

Dacă această metodă nu a func?ionat pentru dvs., încerca?i Metoda 4.

Metoda 4: Utilizarea utilitarului Dcomcnfg.exe pentru a reini?ializa setarea „Default Impersonation Level”

Această setare informează computerul despre cum dori?i să efectueze autentificarea pentru utilizatorii care se pot conecta la re?ea. Această metodă pare mai complicată decât este de fapt. Utilitarul DCOM Config are o interfa?ă simplă ?i tot ce trebuie să face?i este să urma?i pa?ii, iar utilitarul va efectua opera?iunile necesare în locul dvs.

Înainte să începe?i, va trebui să vă asigura?i că sunte?i autentificat la computer utilizând un cont de administrator. Cu un cont de administrator, ave?i posibilitatea să efectua?i modificări în computer care nu se pot efectua din alt cont, cum ar fi un cont standard. Dacă utiliza?i propriul computer, există ?ansa să fi?i autentificat cu un cont de administrator.

Dacă nu ?ti?i sigur dacă ave?i drepturi de utilizator administrativ, urma?i pa?ii de mai jos. Altfel, continua?i cu pasul 1.
 1. Deschide?i caseta de dialog Proprietă?i dată ?i oră.
  1. Face?i clic pe Start, apoi pe Executare.
  2. În caseta Deschidere, tasta?i timedate.cpl, apoi apăsa?i ENTER.
 2. Acum, determina?i dacă sunte?i autentificat cu un cont de administrator.
  • În cazul în care caseta Proprietă?i dată ?i oră s-a deschis după ce a?i efectuat pasul 1, atunci sunte?i autentificat ca administrator de computer. Închide?i caseta de dialog Proprietă?i dată ?i oră, apoi continua?i cu această metodă.
  • Dacă a?i primit următorul mesaj, atunci nu sunte?i autentificat ca administrator:
   Nu ave?i nivelul de privilegii potrivit pentru a modifica ora sistemului.
Pentru a continua această activitate, trebuie să face?i mai întâi Log off, apoi să face?i din nou Log on la Windows utilizând un cont de administrator al computerului. Dacă nu ?ti?i cum să face?i din nou Log on în Windows utilizând un cont de administrator de computer, poate fi necesar să cere?i ajutorul cuiva. Dacă computerul face parte dintr-o re?ea de la locul de muncă, solicita?i ajutorul administratorului de sistem. Însă, dacă trebuie să efectua?i această activitate de pe un computer de la domiciliu care nu face parte dintr-o re?ea, trebuie să ?ti?i parola pentru un cont de administrator al computerului.

Din păcate, dacă nu ?ti?i parola pentru niciun cont de administrator de pe computer, acest con?inut nu vă poate ajuta mai departe. Poate ve?i dori să contacta?i asisten?a. Consulta?i „Următorii pa?i” pentru informa?ii despre cum să contacta?i asisten?a.

Pentru a executa utilitarul Dcomcnfg.exe pentru a reini?ializa setarea Default Impersonation Level, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic pe Start, apoi pe Executare.
 2. Tasta?i dcomcnfg, apoi face?i clic pe OK.
 3. In Component Services, face?i clic pe Computers, face?i clic cu butonul din dreapta pe computerul pentru care dori?i să modifica?i nivelul de asumare de personalitate la nivel de computer (de exemplu, My computer), apoi face?i clic pe Properties.
 4. Face?i clic pe fila Default Properties, apoi face?i clic pentru a bifa caseta de selectare Enable Distributed COM on this computer pentru acest computer.
 5. Face?i clic pe săgeata în jos din caseta Default Impersonation Level, apoi face?i clic pe orice setare în afară de Anonymous, apoi face?i clic pe OK.

Noul nivel de asumare a personalizării la nivel de computer este disponibil la următoarea pornire a unui program. Programele care se execută în mod curent nu sunt afectate până la repornirea lor.

Verifica?i pentru a vedea dacă apar pictogramele de re?ea. Dacă această metodă a func?ionat pentru dvs., a?i terminat cu acest articol.

Dacă această metodă nu a func?ionat pentru dvs., încerca?i Metoda 5.

Metoda 5: Dacă lipsesc numai pictogramele Conexiune pe linie comutată, adăuga?i temporar un modem nou.

Încerca?i să adăuga?i un modem standard. Deseori, este suficient să parcurge?i procesul de adăugare a unui modem nou pentru a apărea pictogramele de conexiune. Pentru a adăuga un modem standard, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic pe Start, apoi face?i clic pe Panou de control.
 2. Dacă nu este deja selectat, face?i clic pe Comutare la modul de vizualizare clasic. Această op?iune apare în partea stângă a Panoului de control.
 3. Face?i dublu clic pe Op?iuni pentru telefon ?i modem.
 4. Face?i clic pe Modemuri, apoi pe Adăugare. Va porni Expert adăugare hardware.
 5. Face?i clic pentru a bifa caseta de selectare Fără detectare modem; se va selecta din listă, apoi face?i clic pe Următorul.
 6. Selecta?i un modem standard din lista din partea stângă, apoi face?i clic pe Următorul. Când reapar pictogramele, ave?i posibilitatea să ?terge?i în siguran?ă modemul pe care l-a?i adăugat în această procedură.

Depanare complexă

Dacă experimenta?i în continuare problema cu pictogramele absente, ave?i posibilitatea să încerca?i metodele avansate. Dacă nu sunte?i obi?nuit cu depanarea complexă, poate ve?i dori să contacta?i Asisten?a. Pentru informa?ii despre cum să contacta?i asisten?a, consulta?i sec?iunea „Următorii pa?i”.

Se recomandă următoarele metode de depanare complexă pentru utilizatorii de nivel avansat:

Metoda 1: Verifica?i că sunt intacte toate fi?ierele protejate Windows din folderul System 32

System File Checker permite unui administrator să scaneze toate fi?ierele protejate pentru a le verifica versiunile. Dacă System File Checker descoperă că un fi?ier protejat a fost suprascris, el regăse?te versiunea corectă a fi?ierului din folderul cache (Systemroot\System32\Dllcache) sau din fi?ierele sursă de instalare Windows, apoi înlocuie?te fi?ierul incorect. De asemenea, System File Checker verifică ?i repopulează folderul cache. Este necesar să fi făcut Log on ca administrator sau ca membru al grupului de administratori pentru a executa instrumentul System File Checker.

Pentru a executa System File Checker, deschide?i un prompt de comandă, tasta?i sfc /purgecache, apoi apăsa?i ENTER. Va porni Windows File Checker.

Pentru mai multe informa?ii despre cum să utiliza?i caracteristica Windows File Protection, consulta?i următorul articol din Baza de cuno?tin?e Microsoft:
222193 Descriere a caracteristicii Windows File Protection

Metoda 2: Elimina?i software-ul ter? de gestionare a adaptorului de re?ea

Produsele ter?elor păr?i prezentate în acest articol sunt realizate de companii independente de Microsoft. Microsoft nu acordă nicio garan?ie, implicită sau de orice alt fel, pentru performan?a sau fiabilitatea acestor produse.

Elimina?i temporar orice software de asociere. Se ?tie că următoarea combina?ie este incompatibilă:
Dual-Port Intel Pro 100+ Server Adapter cu Intel Teaming Software care se execută pe o componentă SNMP.
Pentru o versiune actualizată a agentului SNMP Intel (llansnmp.dll) ?i pentru mai multe informa?ii, contacta?i producătorul adaptorului de re?ea sau distribuitorul ter? de software. Pentru mai multe informa?ii, face?i clic pe următoarele numere de articole pentru a vizualiza articolele în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
811876 Adaptoarele de re?ea dispar din lista de adaptoare de re?ea ?i serverul cluster nu mai răspunde când este instalat agentul SNMP Intel
278431 Utilizarea adaptoarelor de asociere cu echilibrarea încărcăturii din re?ea pot provoca probleme de re?ea

Metoda 3: Utilizarea instrumentului Group Policy Results pentru a vedea ce obiecte de politică de grup se aplică

Dacă pictograma se ?terge numai după ce vă conecta?i manual la re?ea, urma?i pa?ii de mai jos:
 1. Reporni?i computerul când nu este conectat la re?ea pentru a vedea dacă se descarcă un obiect de politică de grup (GPO).
 2. Porni?i instrumentul Group Policy Results pentru a afla care GPO-uri se aplică. Pentru mai multe informa?ii despre modul de utilizare a instrumentului Group Policy Results, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
  321709 Utilizarea instrumentului Group Policy Results în Windows 2000
 3. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i gpedit.msc, apoi apăsa?i ENTER.
 4. Găsi?i ?i deschide?i Group policy/User Configuration/Windows Settings/Internet Explorer Maintenance/Connection/Connection Settings/.

Metoda 4: Reini?ializarea conexiunilor de re?ea

Dacă dori?i să reini?ializăm conexiunile de re?ea pentru dvs., continua?i cu sec?iunea „Remediere automată”. Dacă prefera?i să reini?ializa?i personal conexiunile de re?ea, continua?i cu „Remediere personal㔠.

Remediere automatăPentru a remedia această problemă automat, face?i clic pe butonul sau linkul Remediere. În caseta de dialog Descărcare fi?ier, face?i clic pe Executare, apoi urma?i pa?ii din expertul Fix it.


Reini?ializarea conexiunilor de re?ea
Microsoft Fix it 50598


Note
 • Este posibil ca acest expert să fie doar în limba engleză. Însă, remedierea automată func?ionează ?i pentru alte versiuni de limbă de Windows.
 • Dacă nu vă afla?i la computerul care manifestă problema, salva?i solu?ia Fix it pe o unitate flash sau pe un CD, apoi executa?i-o pe computerul care manifestă problema.Remediere personală

Important Această sec?iune, metodă sau activitate con?ine pa?i care vă indică modalită?i de modificare a registry. Însă, dacă modifica?i registry incorect, pot apărea probleme serioase. De aceea, asigura?i-vă că urma?i ace?ti pa?i cu aten?ie. Pentru o protec?ie mai bună, înainte de a face modificări, realiza?i o copie de rezervă a registry. Apoi, registry se poate restabili dacă apare o problemă. Pentru informa?ii suplimentare despre copierea de rezervă ?i restabilirea registry, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
322756 Cum se creează copii de rezervă si cum se pot restaura cheile de registry în Windows
Dacă fereastra Conexiuni de re?ea începe să se deschidă, dar apoi se închide imediat sau „se blochează”, urma?i pa?ii de mai jos:
 1. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i regedit, apoi apăsa?i pe ENTER.
 2. Identifica?i următoarea subcheie de registry ?i face?i clic pe ea:
  HKEY_LOCAL-MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network
 3. Face?i clic cu butonul din dreapta pe această subcheie, face?i clic pe Export, apoi salva?i ramura selectată într-un fi?ier.
 4. Face?i clic din nou pe subcheia Network, apoi ?terge?i intrarea Config. Nu ?terge?i subcheia Network. Intrarea Config va fi reconstruită când reporni?i computerul.
 5. Reporni?i computerul. Este posibil să fie necesară oprirea manuală a computerului.

Metoda 5: Verifica?i că sunt intacte ?i corecte cheile registry

Pentru a verifica dacă sunt intacte ?i corecte cheile registry, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i regedit, apoi apăsa?i pe ENTER.
 2. Identifica?i următoarea subcheie de registry ?i face?i clic pe ea:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010C-0000-0000-C000-00000000046}
  Verifica?i dacă subcheile NumMethods ?i ProxyStubClsid32 există ?i dacă valorile lor sunt corecte. Dacă nu există subcheile registry, crea?i-le. Pentru mai multe informa?ii despre cum să crea?i aceste subchei registry, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a-l vizualiza în Baza de cuno?tin?e Microsoft:

  269019 Lipsesc pictogramele de folder de conexiune pe linie comutată ?i în re?ea

Metoda 6: Verifica?i pentru a găsi adaptoare de re?ea absente, fantomă sau ascunse

Pentru a dezinstala adaptorul de re?ea fantomă din registry, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i cmd.exe, apoi apăsa?i ENTER.
 2. Tasta?i set devmgr_show_nonpresent_devices=1, apoi apăsa?i ENTER.
 3. Tasta?i Start DEVMGMT.MSC, apoi apăsa?i ENTER.
 4. Face?i clic pe View, apoi face?i clic pe Show Hidden Devices.
 5. Extinde?i arborele Network adapters.
 6. Face?i clic cu butonul din dreapta pe adaptorul de re?ea estompat, apoi face?i clic pe Uninstall.

Metoda 7: Eliminarea tuturor informa?iilor ADAP (AutoDiscovery/AutoPurge) din registry ?i reini?ializarea stării fiecărei biblioteci de performan?ă

Pentru a efectua aceasta, deschide?i un prompt de comandă, tasta?i winmgmt / clearadap, apoi apăsa?i ENTER.

Pentru mai multe informa?ii, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
266416 Depanarea erorilor de contor al performan?elor WinMgmt

Următorii pa?i

Dacă nu a?i reu?it să parcurge?i pa?ii din acest articol pentru a restaura pictogramele de re?ea, poate fi necesar să solicita?i ajutorul unei persoane sau să contacta?i asisten?a.

Pentru a vizualiza op?iunile de asisten?ă Microsoft, vizita?i următorul site Web Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus

Sfaturi pentru prevenire

Pentru a preveni apari?ia acestor probleme în viitor, men?ine?i computerul actualizat. Asigura?i-vă sunt instalate cele mai recente drivere pe computer. Pentru a face aceasta, utiliza?i Windows Update pentru a instala cele mai recente drivere. Pentru mai multe informa?ii, vizita?i următorul site Web Microsoft:
http://update.microsoft.com

Referințe

Pentru mai multe informa?ii, face?i clic pe următoarele numere de articole pentru a vizualiza articolele în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
811876 Adaptoarele de re?ea dispar din lista de adaptoare de re?ea ?i Cluster Server nu mai răspunde când este instalat agentul SNMP Intel
254631 Unele pictograme de folder de conexiune pe linie comutată ?i în re?ea este posibil să lipsească
273461 Pictogramele de conexiune pe linie comutată ?i în re?ea dispar când utiliza?i Dcomcnfg.exe pentru a seta la anonim nivelul implicit de asumare a personalizării
269019 Lipsesc pictogramele de folder „Conexiune pe linie comutată ?i în re?ea”
329634 Conexiunile pe linie comutată nu apar când sunt instalate serviciile Cluster

Proprietă?i

ID articol: 825826 - Ultima examinare: 10 iunie 2013 - Revizie: 4.1
Se aplică la:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Cuvinte cheie: 
kbresolve kbhowto kbfixme kbmsifixme KB825826

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com