כיצד להשתמש ב- Xcacls.vbs כדי לשנות הרשאות NTFS

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 825751 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

קיימת גירסה מעודכנת של הכלי Extended Change Access Control List ?(Xcacls.exe) הזמין כקובץ script של Microsoft Visual Basic ?(Xcacls.vbs) של Microsoft. מאמר זה מתאר, שלב אחר שלב, כיצד להשתמש בקובץ ה- script ?Xcacls.vbs כדי לשנות ולהציג הרשאות של מערכת הקבצים NTFS file עבור קבצים או עבור תיקיות. באפשרותך להשתמש בפקודה Xcacls.vbs משורת הפקודה כדי להגדיר את כל אפשרויות האבטחה של מערכת הקבצים הנגישות בסייר Microsoft Windows. Xcacls.vbs מציג ומשנה את רשימות בקרת הגישה (ACL) של הקבצים.

הערה Xcacls.vbs תואם רק ל- Microsoft Windows 2000?, Microsoft Windows XP ו- Microsoft Windows Server 2003?. Xcacls.vbs אינו נתמך על-ידי Microsoft.

הגדרת הפקודה Xcacls.vbs ושימוש בה

כדי להגדיר את הפקודה Xcacls.vbs ולהשתמש בה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. השג את הגירסה העדכנית של Xcacls.vbs מאתר האינטרנט הבא של Microsoft?:
  http://download.microsoft.com/download/f/7/8/f786aaf3-a37b-45ab-b0a2-8c8c18bbf483/XCacls_Installer.exe
 2. לחץ פעמיים על Xcacls_Installer.exe. כאשר תתבקש לציין מיקום להצבת הקבצים שתחלץ, ציין תיקיה שנמצאת בהגדרת נתיב החיפוש של המחשב, כגון C:\Windows.
 3. שנה את מנוע ה- Scripting המשמש כברירת מחדל מתוך Wscript to Cscript. (קובץ ה- script ?Xcacls.vbs פועל באופן מיטבי ב- Cscript). לשם כך, הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש ENTER:?
  cscript.exe /h:cscript
  הערה שינוי מנוע ה- Scripting המשמש כברירת מחדל ל- Cscript משפיע רק על האופן שבו קבצי script נכתבים על המסך. Wscript כותב כל שורה בנפרד בתיבת דו-שיח עם לחצן אישור. Cscript כותב כל שורה בחלון הפקודה. אם ברצונך לשנות את מנוע ה- Scripting המשמש כברירת מחדל, עליך להפעיל את קובץ ה- script באמצעות הפקודה הבאה
  cscript.exe xcacls.vbs
  כאשר אם תשנה את ברירת המחדל ל- Cscript, באפשרותך להפעיל את קובץ ה- script עם הפקודה הבאה:
  xcacls.vbs
  .
 4. כדי לראות את תחביר הפקודה Xcacls.vbs, הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה:
  xcacls.vbs /?

תחביר עבור הפקודה Xcacls.vbs

הפלט הבא של הפקודה xcacls.vbs /?? מתאר את תחביר הפקודה של Xcacls.vbs:
Usage: XCACLS filename [/E] [/G user:perm;spec] [...] [/R user [...]] [/F] [/S] [/T] [/P user:perm;spec [...]] [/D user:perm;spec] [...] [/O user] [/I ENABLE/COPY/REMOVE] [/N [/L filename] [/Q] [/DEBUG]

  filename      [Required] If used alone, it displays ACLs. (Filename can be a filename, directory name or wildcard characters and can include the whole path. If path is missing, it is assumed to be under the current directory.) הערות: - Put filename in quotes if it has spaces or special characters such as &, $, #, etc. - If filename is a directory, all files and subdirectories under it will NOT be changed unless the /F or S is present.

  /F         [Used with Directory or Wildcard] This will change all files under the inputted directory but will NOT traverse subdirectories unless /T is also present. If filename is a directory, and /F is not used, no files will be touched.

  /S         [Used with Directory or Wildcard] This will change all subfolders under the inputted directory but will NOT traverse subdirectories unless /T is also present. If filename is a directory, and /S is not used, no subdirectories will be touched.

  /T         [Used only with a Directory] Traverses each subdirectory and makes the same changes. This switch will traverse directories only if the filename is a directory or is using wildcard characters. /E         Edit ACL instead of replacing it.

  /G user:GUI     Grant security permissions similar to Windows GUI standard (non-advanced) choices. /G user:Perm;Spec  Grant specified user access rights. (/G adds to existing rights for user)

            User: If User has spaces in it, enclose it in quotes. If User contains #machine#, it will replace #machine# with the actual machine name if it is a non-domain controller, and replace it with the actual domain name if it is a domain controller.

               New to 3.0: User can be a string representing the actual SID, but MUST be lead by SID# Example: SID#S-1-5-21-2127521184-160... (SID string shown has been shortened) (If any user has SID# then globally all matches must match the SID (not name) so if your intention is to apply changes to all accounts that match Domain\User then do not specify SID# as one of the users.)

            GUI: Is for standard rights and can be: Permissions... F Full control M Modify X read and eXecute L List folder contents R Read W Write Note: If a ; is present, this will be considered a Perm;Spec parameter pair.

            Perm: Is for "Files Only" and can be: Permissions... F Full control M Modify X read and eXecute R Read W Write Advanced... D Take Ownership C Change Permissions B Read Permissions A Delete 9 Write Attributes 8 Read Attributes 7 Delete Subfolders and Files 6 Traverse Folder / Execute File 5 Write Extended Attributes 4 Read Extended Attributes 3 Create Folders / Append Data 2 Create Files / Write Data 1 List Folder / Read Data Spec is for "Folder and Subfolders only" and has the same choices as Perm.

  /R user       Revoke specified user's access rights. (Will remove any Allowed or Denied ACL's for user.)

  /P user:GUI     Replace security permissions similar to standard choices.

  /P user:perm;spec  Replace specified user's access rights. For access right specification see /G option. (/P behaves like /G if there are no rights set for user.)

  /D user:GUI     Deny security permissions similar to standard choices.
  /D user:perm;spec  Deny specified user access rights. For access right specification see /G option. (/D adds to existing rights for user.)

  /O user       Change the Ownership to this user or group.

  /I switch      Inheritance flag. If omitted, the default is to not touch Inherited ACL's. Switch can be: ENABLE - This will turn on the Inheritance flag if it is not on already. COPY  - This will turn off the Inheritance flag and copy the Inherited ACL's into Effective ACL's. REMOVE - This will turn off the Inheritance flag and will not copy the Inherited ACL's. This is the opposite of ENABLE. If switch is not present, /I will be ignored and Inherited ACL's will remain untouched.

  /L filename     Filename for Logging. This can include a path name if the file is not under the current directory. File will be appended to, or created if it does not exit. Must be Text file if it exists or error will occur.

            If filename is omitted, the default name of XCACLS will be used.

  /Q         Turn on Quiet mode. By default, it is off. If it is turned on, there will be no display to the screen.


  /DEBUG       Turn on Debug mode. By default, it is off. If it is turned on, there will be more information displayed and/or logged. Information will show Sub/Function Enter and Exit as well as other important information.

  /SERVER servername Enter a remote server to run script against.

  /USER username   Enter Username to impersonate for Remote Connections (requires PASS switch). Will be ignored if it is for a Local Connection.

  /PASS password   Enter Password to go with USER switch (requires USER switch).


Wildcard characters can be used to specify more than one file in a command, such as: *    Any string of zero or more characters ?    Any single character

You can specify more than one user in a command. You can combine access rights.


שימוש ב- Xcacls.vbs להצגת הרשאות


באפשרותך גם להשתמש ב- Xcacls.vbs כדי להציג הרשאות עבור קבצים או תיקיות. לדוגמה, אם ברשותך תיקיה בשם C:\Test, הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה כדי להציג את הרשאות התיקיה ולאחר מכן הקש ENTER:
xcacls.vbs c:\test
הדוגמה הבאה היא תוצאה מייצגת:
C:\>XCACLS.VBS c:\test Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.6 Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. All rights reserved.

Starting XCACLS.VBS (Version: 3.4) Script at 6/11/2003 10:55:21 AM

Startup directory: "C:\test"

Arguments Used: Filename = "c:\test"************************************************************************** Directory: C:\test

Permissions: Type   Username        Permissions      Inheritance

Allowed BUILTIN\Administrators Full Control     This Folder, Subfolde Allowed NT AUTHORITY\SYSTEM   Full Control     This Folder, Subfolde Allowed Domain1\User1      Full Control     This Folder Only Allowed \CREATOR OWNER     Special (Unknown)   Subfolders and Files Allowed BUILTIN\Users      Read and Execute   This Folder, Subfolde Allowed BUILTIN\Users      Create Folders / Appe This Folder and Subfo Allowed BUILTIN\Users      Create Files / Write This Folder and Subfo

No Auditing set

Owner: Domain1\User1


הערה פלט הפקודה xcacls.vbs c:\test בדוגמה זו תואם לטקסט המוצג בממשק המשתמש הגרפי (GUI). חלק מהמילים אינן שלמות בחלון הפקודה.

הפלט גם מציג את גירסת קובץ ה- script, ספריית ההפעלה והארגומנטים שהיו בשימוש.

באפשרותך גם להשתמש בתווים כלליים כדי להציג קבצים תואמים תחת הספריה. לדוגמה, אם תקליד את הפקודה הבאה, כל הקבצים בעלי סיומת ?".log" שנמצאים בתיקיה C:\Test folder מוצגים:
xcacls.vbs c:\test\*.log

דוגמאות


פקודות Xcacls.vbs הבאות מספקות כמה דוגמאות לשימוש ב- Xcacls.vbs.

xcacls.vbs c:\test\ /g domain\testuser1:f /f /t /e
פקודה זו עורכת הרשאות קיימות. היא מעניקה שליטה מלאה של Domain\TestUser1 על כל הקבצים תחת C:\Test, עוברת בתיקיות משנה תחת C:\Test ולאחר מכן משנה את כל הקבצים שנמצאו. פקודה זו לא פועלת בספריות.
xcacls.vbs c:\test\ /g domain\testuser1:f /s /l "c:\xcacls.log"
פקודה זו מחליפה הרשאות קיימות. היא מעניקה ל- Domain\TestUser1 שליטה מלאה על כל תיקיות המשנה תחת C:\Test ומבצעת רישום בקובץ C:\Xcacls.log. פקודה זו לא פועלת על קבצים ואינה עוברת בספריות.
xcacls.vbs c:\test\readme.txt /o "machinea\group1"
פקודה זו משנה את הבעלים של הקובץ Readme.txt כך שהקבוצה MachineA\Group1 תהיה הבעלים.
xcacls.vbs c:\test\badcode.exe /r "machinea\group1" /r "domain\testuser1"
פקודה זו מבטלת את ההרשאות ל- C:\Test\Badcode.exe עבור MachineA\Group1 ועבור Domain\TestUser1.
xcacls.vbs c:\test\subdir1 /i enable /q
פקודה זו מפעילה העברה בירושה בתיקיה C:\Test\Subdir1. היא מעלימה את הפלט מהמסך.
xcacls.vbs \\servera\sharez\testpage.htm /p "domain\group2":14
פקודה זו מתחברת מרחוק אל ?\\ServerA\ShareZ באמצעות Windows Management Instrumentation ?(WMI). לאחר מכן הפקודה מקבלת את הנתיב המקומי עבור מיקום משותף זה, ותחת הנתיב, היא משנה את ההרשאות ב- Testpage.htm. היא משאירה את ההרשאות הקיימות של Domain\Group2 ללא שינוי, אך מוסיפה את הרשאות 1 (קריאת נתונים) ו- 4 (קריאת תכונות מורחבות). הפקודה משמיטה הרשאות אחרות בקובץ מאחר שלא נעשה שימוש בבורר ?/e.
xcacls.vbs d:\default.htm /g "domain\group2":f /server servera /user servera\admin /pass password /e
פקודה זו משתמשת ב- WMI כדי להתחבר מרחוק כ- ServerA\Admin ל- ServerA ולאחר מכן מעניקה הרשאות מלאות ב- Default.htm ל- Domain\Group2. הרשאות קיימות עבור Domain\Group2 הולכות לאיבוד והרשאות אחרות בקובץ נשארות.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש ב- Xcacls.exe, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
318754 כיצד להשתמש ב- Xcacls.exe כדי לשנות הרשאות NTFS (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 825751 - Last Review: שבת 29 דצמבר 2007 - Revision: 2.4
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
מילות מפתח 
kbhowtomaster KB825751

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com