วิธีการที่เผยแพร่เว็บไปยังเซิร์ฟเวอร์ unextended โดยใช้ FTP ในนิพจน์เว็บ ใน SharePoint Designer 2007 และ ใน FrontPage 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 825503 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft FrontPage 2002 ของบทความนี้ ดู318272.

สำหรับรุ่น Microsoft FrontPage 2000 ของบทความนี้ ดู301553.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ unextended เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีส่วนขยาย Microsoft FrontPage Server ของการติดตั้ง บทความนี้อธิบายวิธีการประกาศเป็น เว็บนิพจน์ของ Microsoft, Microsoft Office SharePoint Designer 2007 หรือ Microsoft Office FrontPage 2003 เว็บไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ unextended โดยใช้ FTP

การประกาศแฟ้มและโฟลเดอร์ในเว็บไซต์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุน FTP เปิด และจากนั้น ให้บันทึกสำเนาของไซต์ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ แก้ไขแฟ้มและโฟลเดอร์ที่อยู่ในสำเนานั้น แล้ว เผยแพร่ปรับปรุงแฟ้มและโฟลเดอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตั้งค่าคุณสมบัติโมทเว็บไซต์

นิพจน์เว็บและ SharePoint Designer 2007

 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกเผยแพร่ไซต์.
 2. ในการเว็บไซต์ระยะไกลแท็บ ภายใต้ชนิดของเซิร์ฟเวอร์เว็บระยะไกลคลิกftp.
 3. ในการตำแหน่งที่ตั้งเว็บไซต์ระยะไกลกล่อง พิมพ์อยู่ของเว็บไซต์ระยะไกลที่คุณต้องการประกาศแฟ้มและโฟลเดอร์ รวมโพรโทคอล FTP

  ตัวอย่างเช่น พิมพ์ftp://example.com.

  หรือ คลิกเรียกดูแล้ว ค้นหาในไซต์
 4. ถ้าคุณต้องการดูโฟลเดอร์เฉพาะเมื่อคุณเชื่อมต่อไปยังไซต์ พิมพ์เส้นทางของโฟลเดอร์นี้ไดเรกทอรี ftpกล่อง

  ตัวอย่างเช่น พิมพ์www/รูป.
 5. ใช้การทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
  • เอาเฉพาะชนิดของรหัสจากเว็บเพจที่ ตามที่พวกเขาจะถูกประกาศ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ในการปรับ HTMLแท็บ
  • เปลี่ยนตัวเลือกการเริ่มต้นสำหรับการเผยแพร่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ในการกำลังเผยแพร่แท็บ
 6. คลิกตกลง.

FrontPage 2003

 1. ในการมุมมองเมนู คลิกเว็บไซต์ระยะไกล.
 2. ที่ด้านบนของหน้าต่างเอกสาร คลิกเว็บระยะไกลคุณสมบัติไซต์.
 3. ในการเว็บไซต์ระยะไกลแท็บ คลิกftpภายใต้ชนิดของเซิร์ฟเวอร์เว็บระยะไกล.
 4. ในการตำแหน่งที่ตั้งเว็บไซต์ระยะไกลกล่อง พิมพ์อยู่ของเว็บไซต์ระยะไกลที่คุณต้องการประกาศแฟ้มและโฟลเดอร์ รวมโพรโทคอล FTP

  ตัวอย่างเช่น พิมพ์ftp://example.com.

  หรือ คลิกเรียกดูแล้ว ค้นหาในไซต์
 5. ถ้าคุณต้องการดูโฟลเดอร์เฉพาะเมื่อคุณเชื่อมต่อไปยังไซต์ พิมพ์เส้นทางของโฟลเดอร์นี้ไดเรกทอรี ftpกล่อง

  ตัวอย่างเช่น พิมพ์www/รูป.
 6. ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์เว็บไซต์ระยะไกลใช้พอร์ตที่แตกต่างกันทุกครั้งที่คุณเผยแพร่แฟ้มและโฟลเดอร์ไปยังไซต์ คลิกเพื่อเลือกนั้นใช้ FTP แฝงกล่องกาเครื่องหมาย
 7. ใช้การทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
  • เอาเฉพาะชนิดของรหัสจากเว็บเพจที่ ตามที่พวกเขาจะถูกประกาศ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ในการปรับ HTMLแท็บ
  • เปลี่ยนตัวเลือกการเริ่มต้นสำหรับการเผยแพร่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ในการกำลังเผยแพร่แท็บ
 8. คลิกตกลง.

ตรวจสอบ และเพิ่มนามสกุลแฟ้มการถ่ายโอนเป็น ASCII

นิพจน์เว็บและ SharePoint Designer 2007

 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกของโปรแกรมประยุกต์.
 2. คลิกการftpแท็บ
 3. ถ้าส่วนขยายสำหรับชนิดของแฟ้มที่คุณวางแผนที่จะเผยแพร่ไม่ได้อยู่ในรายการ พิมพ์นามสกุลของชื่อแฟ้มภายใต้ส่วนขยายใหม่แล้ว คลิกadd.
หมายเหตุ:ถ้าส่วนขยายสำหรับชนิดแฟ้มไม่ปรากฏในรายการ นิพจน์เว็บและ SharePoint Designer 2007 ประกาศแฟ้มชนิดนั้นในรูปแบบไบนารี

FrontPage 2003

 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก.
 2. คลิกการftpแท็บ
 3. ถ้าส่วนขยายสำหรับชนิดของแฟ้มที่คุณวางแผนที่จะเผยแพร่ไม่ได้อยู่ในรายการ พิมพ์นามสกุลของชื่อแฟ้มภายใต้ส่วนขยายใหม่แล้ว คลิกadd.
หมายเหตุ:ถ้าส่วนขยายสำหรับชนิดแฟ้มไม่ปรากฏในรายการ FrontPage 2003 เผยแพร่แฟ้มชนิดนั้นในรูปแบบไบนารี

ทำเครื่องหมายแฟ้มที่คุณไม่ต้องการเผยแพร่

ในการโลคัลเว็บไซต์บานหน้าต่าง คลิกขวาที่แต่ละแฟ้มที่คุณไม่ต้อง การเผยแพร่ แล้ว คลิกไม่ต้องการเผยแพร่.

การเผยแพร่แฟ้มและโฟลเดอร์ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุน FTP

 1. ภายใต้การเว็บระยะไกลไซต์บานหน้าต่าง คลิกเมื่อต้องการระยะไกลภายในเครื่องภายใต้ประกาศเพจที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด.
 2. คลิกการเผยแพร่เว็บไซต์.
หมายเหตุ:ถ้าคุณได้หยุดการดำเนินการประกาศที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ แฟ้มที่มีอยู่ถูกเผยแพร่จะยังคงอยู่บนเว็บไซต์ระยะไกล

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 825503 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Expression Web
Keywords: 
kbweb kbhowtomaster kbmt KB825503 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:825503

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com