วิธีการที่เผยแพร่ 2007 การออกแบบ SharePoint เว็บมีนิพจน์ หรือเว็บ ไซต์ของ FrontPage 2003 แผ่น CD-R หรือแบบ CD-RW

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 825447 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft FrontPage 2002 ของบทความนี้ ดู310511.

สำหรับรุ่น Microsoft FrontPage 2000 ของบทความนี้ ดู315508.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการที่เผยแพร่ Microsoft Office SharePoint Designer 2007 เว็บไซต์ เป็นนิพจน์เว็บเว็บไซต์ของ Microsoft หรือ Microsoft Office FrontPage เว็บ 2003 เว็บไซต์แบบคอมแพคดิสก์แบบบันทึกได้ (CD-R) หรือดิสก์ (CD-RW) ที่คอมแพคดิสก์แบบเขียนซ้ำ

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีเครื่องบันทึกซีดี คุณสามารถสำรอง SharePoint Designer 2007 เว็บไซต์ นิพจน์เว็บเว็บไซต์มี หรือ FrontPage เว็บไซต์ไปยังซีดี คุณอาจพบว่าวิธีที่สะดวกในการใช้ซีดี การสำรองข้อมูล หรือ การโอนย้ายเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่

recorders ซีดีหลาย คุณสามารถเตรียมแผ่น CD-R หรือ RW ซีดีบนดิสก์เพื่อให้คุณสามารถคัดลอกแฟ้มไปที่บันทึกได้โดยตรง โดยใช้อักษรระบุไดรฟ์ ทำเช่นนี้ในลักษณะเดียวกับที่ที่คุณคัดลอกแฟ้มไปยังฮาร์ดดิสก์ ฟล็อปปี้ดิสก์ หรือไดรฟ์แบบถอดได้ คุณสามารถใช้ SharePoint Designer 2007 เว็บนิพจน์ หรือ FrontPage 2003 จะประกาศเป็นเว็บไซต์ไปยังซีดี

อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถเผยแพร่เว็บไซต์บนฮาร์ดดิสก์ของคุณก่อน และใช้โปรแกรมบันทึกซีดีเพื่อคัดลอกเวอร์ชันฮาร์ดดิสก์ไปยังซีดี

ข้อมูลเพิ่มเติม

เตรียมแผ่น CD-R หรือดิสก์แบบ CD-RW สำหรับการคัดลอกแฟ้มโดยตรง

 1. ใส่แผ่น CD-R หรือดิสก์แบบ CD-RW ลงในเครื่องบันทึกซีดีของคุณ
 2. เริ่มการทำงานของโปรแกรมบันทึกซีดีของคุณ และการฟอร์แมตซีดีแล้ว ดังนั้นคุณสามารถอ่าน และเขียนลงซีดี โดยใช้อักษรระบุไดรฟ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้ดูที่เอกสารประกอบที่มาพร้อมกับซีดีซอฟต์แวร์การบันทึก
ด้วย Microsoft Windows XP คุณสามารถบันทึกข้อมูลเช่นรูปถ่ายและซอฟต์แวร์ไปยังซีดีได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Windows XP ไม่สนับสนุนแพ็คเก็ตที่กำลังเขียนการเขียน และลบแฟ้มแต่ละแฟ้มบนซีดีแบบบันทึกได้ คุณต้องมีซอฟต์แวร์เพิ่มเติม เพื่อสร้างดิสก์โดยใช้เว็บไซต์บนซีดีแบบบันทึกได้ หรือประกาศเป็นเว็บไซต์ไปยังซีดีแบบบันทึกได้โดยตรง โดยใช้อักษรระบุไดรฟ์

สิ่งสำคัญถ้าคุณใช้ไดรฟ์แผ่น CD-R และซีดีรอม คุณสามารถคัดลอก หรือประกาศแฟ้มที่ระบุไปยังโฟลเดอร์พิเศษเพียงครั้งเดียว ถ้าคุณใช้ไดรฟ์และสื่อชนิดนี้ คุณต้องการคัดลอก หรือการเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณไปยังโฟลเดอร์อื่นบนซีดีรอม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องบันทึกคอมแพคดิสก์ใน Windows XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
279157คำอธิบายของการบันทึกซีดีรอมใน Windows XP
306524HOW TO: คัดลอกข้อมูลไปยังซีดีใน Windows XP
306641HOW TO: การลบแฟ้มจากซีดี-RW บนดิสก์ใน Windows XP

เผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ที่ใช้ดิสก์ และคัดลอกซีดี

คุณสามารถใช้ได้เผยแพร่คำสั่งสร้างสำเนาที่ใช้งานดิสก์ของเว็บไซต์ และใช้โปรแกรมบันทึกซีดีเพื่อคัดลอกเวอร์ชันใช้ดิสก์แผ่นซีดี โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เริ่มการทำงาน SharePoint Designer 2007 เว็บนิพจน์ หรือ FrontPage 2003 และจากนั้น เปิดเว็บไซต์ของคุณ
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกไซต์ประกาศ.
 3. ในการคุณสมบัติของเว็บไซต์ระยะไกลกล่องโต้ตอบ คลิกระบบแฟ้มภายใต้ชนิดของเซิร์ฟเวอร์เว็บระยะไกล.
 4. ในการตำแหน่งที่ตั้งเว็บไซต์ระยะไกลกล่อง ใช้หนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้:
  • พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของเว็บไซต์ระยะไกลที่คุณต้องการประกาศแฟ้มและโฟลเดอร์

   ตัวอย่างเช่น พิมพ์C:\My_Websiteหรือชนิด\\MyNetworkShare\My_Websiteถ้าที่ตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม
  • คลิกเรียกดูเมื่อต้องการค้นหาในโฟลเดอร์ บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ หรือ บนเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม
 5. การตั้งค่าคุณสมบัติของเว็บไซต์ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องเอาชนิดเฉพาะของรหัสเพจของเว็บไซต์ขณะที่พวกเขาจะมีการเผยแพร่ คลิกการปรับ HTMLแท็บ และจากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการเริ่มต้นสำหรับการเผยแพร่ คลิกการกำลังเผยแพร่แท็บ และจากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
 6. คลิกตกลง.
 7. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อสร้างเว็บไซต์ใหม่ คลิกใช่.
 8. เริ่มการทำงานของโปรแกรมบันทึกซีดีของคุณ และคัดลอกเว็บไซต์ไปยังซีดีแบบบันทึกได้

  คุณอาจยังสามารถใช้ Windows Explorer เพื่อคัดลอกเว็บไซต์ไปยังซีดีแบบบันทึกได้ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังใช้อยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้ดูที่เอกสารประกอบที่มาพร้อมกับซีดีซอฟต์แวร์การบันทึก

การเผยแพร่ดิสก์โดยใช้เว็บไซต์จากซีดี

คุณสามารถใช้ SharePoint Designer 2007 เว็บนิพจน์ หรือ FrontPage 2003 เพื่อเปิดใช้บนเว็บไซต์บนซีดีแล้ว เผยแพร่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือ ไปยังเว็บไซต์ที่ใช้งานดิสก์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ใส่ซีดีที่ประกอบด้วยเว็บไซต์ของคุณลงในเครื่องบันทึกซีดีของคุณ
 2. เริ่มการทำงาน SharePoint Designer 2007 เว็บนิพจน์ หรือ FrontPage 2003 และจากนั้น เปิดเว็บไซต์ของคุณบนซีดี
 3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกไซต์ประกาศ.
 4. ในการคุณสมบัติของเว็บไซต์ระยะไกลกล่องโต้ตอบ คลิกระบบแฟ้มภายใต้ชนิดของเซิร์ฟเวอร์เว็บระยะไกล.
 5. ในการตำแหน่งที่ตั้งเว็บไซต์ระยะไกลกล่อง ใช้หนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้:
  • พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของเว็บไซต์ระยะไกลที่คุณต้องการประกาศแฟ้มและโฟลเดอร์

   ตัวอย่างเช่น พิมพ์เว็บไซต์ C:\Myหรือชนิด\\MyNetworkShare\My เว็บไซต์ถ้าที่ตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม
  • คลิกเรียกดูเมื่อต้องการค้นหาในโฟลเดอร์ บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ หรือ บนเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม
 6. การตั้งค่าคุณสมบัติของเว็บไซต์ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องเอารหัสชนิดเฉพาะจากเว็บเพจที่ ตามที่พวกเขาจะมีการเผยแพร่ คลิกการปรับ HTMLแท็บ และจากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการเริ่มต้นสำหรับการเผยแพร่ คลิกการกำลังเผยแพร่แท็บ และจากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
 7. คลิกตกลง.
 8. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อสร้างเว็บไซต์ใหม่ คลิกใช่.

การคัดลอกดิสก์บนเว็บไซต์จากซีดีไปยังฮาร์ดดิสก์

เมื่อคุณคัดลอกดิสก์บนเว็บไซต์จากซีดีไปยังฮาร์ดดิสก์ คุณอาจต้องเอาคุณลักษณะอ่านอย่างเดียวเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงไปเว็บไซต์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หมายเหตุ:เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้จึงอาจแตกต่างกันสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ หากเป็นเช่นนั้น ให้ดูคู่มือผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อทำตามขั้นตอนนี้ให้สำเร็จ
 1. ใส่ซีดีที่ประกอบด้วยเว็บไซต์ของคุณลงในเครื่องบันทึกซีดีของคุณ
 2. คลิกขวาเริ่มการทำงานแล้ว คลิกสำรวจ.
 3. ใช้การดำเนินการลาก แล้วปล่อยเพื่อคัดลอกเว็บไซต์จากซีดีของคุณไปยังโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ
 4. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์.
 5. ในการมุมมองแท็บ คลิกเพื่อเลือกนั้นแสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้และโฟลเดอร์กล่องกาเครื่องหมาย และคลิกเพื่อยกเลิกการซ่อนส่วนขยายของแฟ้มชนิดแฟ้มที่รู้จักกล่องกาเครื่องหมาย
 6. คลิกตกลง.
 7. ในการโฟลเดอร์รายการ คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ที่ประกอบด้วยเว็บไซต์ของคุณ
 8. คลิกสองครั้ง_vti_pvtโฟลเดอร์
 9. ลบแฟ้มใด ๆ ที่ลงท้าย ด้วย.lck

  หมายเหตุ:คุณอาจต้องดำเนินการขั้นตอนเพิ่มเติมต่อไปนี้หากคุณกำลังคัดลอกเว็บไซต์ที่ถูกประกาศ:
 10. คลิกขวา<a0>$$$$</a0><a1>$$$$</a1>:<a2>$$$$</a2>แฟ้ม แล้วคลิกคุณสมบัติ.
 11. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นอ่านอย่างเดียวกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 12. คลิกขวาบริการแฟ้ม แล้วคลิกคุณสมบัติ.
 13. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นอ่านอย่างเดียวกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

การแก้ไขปัญหา

 • เมื่อคุณพยายามจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณสร้างไปยังเว็บไซต์บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่สามารถเปิดแฟ้ม...\_vti_pvt\service.lck สำหรับเขียน
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเปิด หรือคัดลอกเว็บไซต์จากซีดีรอมได้เนื่องจากแฟ้ม.lck ถูกทำเครื่องหมายเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้และปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับแฟ้มแบบอ่านอย่างเดียว ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  หมายเหตุ:เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้จึงอาจแตกต่างกันสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ หากเป็นเช่นนั้น ให้ดูคู่มือผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อทำตามขั้นตอนนี้ให้สำเร็จ
  หมายเหตุ:คุณไม่สามารถทำขั้นตอนเหล่านี้บนแผ่น CD-R เนื่องจากคุณไม่สามารถเอาออกแบบอ่านอย่างเดียวการตั้งค่าจากแฟ้มที่อยู่บนซีดี-R. อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเอาออกแบบอ่านอย่างเดียวการตั้งค่าจากแฟ้มที่อยู่บนดิสก์แบบ CD-RW
  1. คลิกขวาเริ่มการทำงานแล้ว คลิกสำรวจ.
  2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์.
  3. ในการมุมมองแท็บ คลิกเพื่อเลือกนั้นแสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้และโฟลเดอร์กล่องกาเครื่องหมาย และคลิกเพื่อยกเลิกการซ่อนส่วนขยายของแฟ้มชนิดแฟ้มที่รู้จักกล่องกาเครื่องหมาย
  4. คลิกตกลง.
  5. ในการโฟลเดอร์รายการ คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ที่ประกอบด้วยเว็บไซต์ของคุณ
  6. คลิกสองครั้ง_vti_pvtโฟลเดอร์
  7. ลบแฟ้มใด ๆ ที่ลงท้าย ด้วย.lck

   หมายเหตุ:คุณอาจต้องดำเนินการขั้นตอนเพิ่มเติมต่อไปนี้หากคุณกำลังคัดลอกเว็บไซต์ที่ถูกประกาศ:
  8. คลิกขวา<a0>$$$$</a0><a1>$$$$</a1>:<a2>$$$$</a2>แฟ้ม แล้วคลิกคุณสมบัติ.
  9. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นอ่านอย่างเดียวกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
  10. คลิกขวาบริการแฟ้ม แล้วคลิกคุณสมบัติ.
  11. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นอ่านอย่างเดียวกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
  ให้ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับเว็บย่อยใด ๆ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้ม Service.lck คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  266216ข้อความแสดงข้อผิดพลาด FP 2000: เมื่อประกาศบนเว็บ: "ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์: เว็บเป็นไม่ว่าง..."
  303255FP2000: ข้อความข้อผิดพลาดในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังเว็บ: ไม่สามารถเปิดแฟ้ม...\_vti_pvt\Service.lck สำหรับเขียน
 • การเชื่อมโยงหลายมิติที่อยู่ในเว็บไซต์ที่คุณได้คัดลอกลงซีดี อาจไม่ทำงาน ตามที่คุณคาดว่า เบราว์เซอร์ที่อาจไม่เชื่อมต่อกับเว็บเพจที่อ้างอิงถึงได้ โดยการเชื่อมโยงหลายมิติ

  ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีการเชื่อมโยงหลายมิติประกอบด้วยการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ที่อ้างถึงแฟ้มที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่เว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้น

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ แก้ไขเว็บไซต์ที่จะแทนที่อยู่การเชื่อมโยงหลายมิติแบบสัมบูรณ์ใด ๆ ที่อยู่การเชื่อมโยงหลายมิติแบบสัมพัทธ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  301442ไม่มีฟังก์ชันเชื่อมโยงหลายมิติหลังจากที่คุณเผยแพร่เว็บ
 • เมื่อคุณคลิกการตัวอย่างแท็บที่ด้านล่าง ของหน้าต่าง หรือ เมื่อคุณคลิกตัวอย่างในเบราว์เซอร์บนแถบเครื่องมือเพื่อแสดงตัวอย่างเว็บเพจที่ประกอบด้วย SharePoint Designer 2007 เว็บนิพจน์ หรือคอมโพเนนต์ของ FrontPage 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
  เพจนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบที่อาจต้องการบันทึก หรือประกาศเพื่อแสดงอย่างถูกต้อง
  ส่วนประกอบ sharepoint Designer 2007 นิพจน์เว็บ และ FrontPage 2003 ที่ทำงานกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่ทำงานเมื่อคุณสร้างโดยใช้ดิสก์ SharePoint Designer 2007 เว็บนิพจน์ หรือ FrontPage เว็บไซต์ ฟังก์ชันคอมโพเนนต์ขณะเรียกดูเฉพาะเมื่อคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ Hypertext Transfer Protocol (HTTP) และเมื่อคุณได้ติดตั้งส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPageสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  206154บางคอมโพเนนต์ของ FrontPage ไม่มีการทำงานบนดิสก์โดยใช้เว็บ
 • เมื่อคุณพยายามที่จะเผยแพร่เว็บไซต์ไปยังซีดีที่ประกอบด้วยสำเนาของเว็บไซต์อยู่ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  windows พบปัญหาเมื่อพยายามที่จะคัดลอกแฟ้มนี้ สิ่งที่คุณต้องการให้ Windows ทำหรือไม่
  นอกจากนี้คุณอาจได้รับข้อความจากซอฟต์แวร์การบันทึกซีดีของคุณว่า ไม่มีพื้นที่ว่างเพียงพอบนซีดีเพื่อคัดลอกแฟ้มของคุณ

  ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นถ้าซีดีแบบบันทึกได้ไม่ประกอบด้วยเนื้อที่ว่างเพียงพอที่จะคัดลอกแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่าจากเว็บไซต์ปรับปรุง

  เมื่อคุณใช้แพคเก็ตที่เขียนซอฟต์แวร์การอ่าน และเขียนลงซีดี โดยใช้อักษรระบุไดรฟ์ คุณสามารถเขียนไปยังแต่ละส่วนของดิสก์เพียงครั้งเดียว เมื่อคุณคัดลอกเว็บไซต์การปรับปรุงไปยังซีดี แฟ้มรุ่นที่เก่ากว่าจะไม่ถูกจริง ๆ แล้วลบจากซีดี ดังนั้น รุ่นที่ใหม่กว่าแฟ้มที่ต้องการเนื้อที่ว่างเพิ่มเติม ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดกับเทคโนโลยีเครื่องบันทึกซีดี

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เผยแพร่เว็บไซต์ของคุณไปยังซีดีใหม่ ว่างเปล่า

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 825447 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Expression Web
Keywords: 
kbwebpublishing kberrmsg kbhowtomaster kbmt KB825447 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:825447

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com