วิธีการพิมพ์จากที่ใช้ Windows เครื่องเสมือนใน Virtual PC

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 824366 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้กล่าวถึงโหมดต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้การพิมพ์จาก Microsoft Windows โดยใช้เครื่องเสมือนใน Virtual PC

ข้อมูลเพิ่มเติม

โหมดการพิมพ์สำหรับพีซีเสมือน

Virtual PC 5.0 และรุ่นใหม่กว่ามีสามโหมดที่คุณสามารถใช้ในการพิมพ์:
 • พิมพ์ที่เลียนแบบ
 • การพิมพ์บนเครือข่าย
 • พิมพ์บัสอนุกรมแบบใช้ร่วม (USB)
เมื่อคุณใช้การพิมพ์ Emulated, Windows ส่งเอกสารของคุณไปยังเครื่องพิมพ์เสมือน Virtual PC ใช้ระบบการพิมพ์ของ Apple Mac OS แล้วเมื่อต้องการพิมพ์เอกสารจากเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคอมพิวเตอร์ Macintosh

เมื่อคุณใช้การพิมพ์ Networked, Windows ส่งเอกสารของคุณให้พิมพ์ตัวบนเครือข่ายที่ใช้ Windows โดยใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ใช้ Windows พิมพ์บนเครือข่ายใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เต็ม

เมื่อคุณใช้การพิมพ์ USB, Windows ส่งเอกสารของคุณโดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์ ผ่าน USB หรือผ่าน ทางเครือข่าย พิมพ์ USB ใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เต็ม

วิธีการต่อไปนี้อธิบายวิธี การกำหนดค่า และ การติดตั้งตัวเลือกการพิมพ์ต่าง ๆ สำหรับ Virtual PC รุ่น 5 และ 6

วิธีที่ 1: ตั้งค่าคอนฟิกเลียนแบบการพิมพ์ใน Windows

ถ้าคุณติดตั้งสำเนาของ Windows ของคุณเอง คุณต้องใช้ตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์ใน Windows จะติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมของ Macintosh

ติดตั้งระบบปฏิบัติการของ Mac

ถ้าคุณไม่ได้พิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณจากโปรแกรม Macintosh ก่อน คุณต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของ Macintosh ที่เหมาะสม (ถ้าพวกเขาไม่ได้ติดตั้ง) และเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ ในตัว เลือกของ Apple Mac OS 9 หรือ Apple Mac OS X เครื่องพิมพ์ศูนย์ที่เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น ดูหัวข้อของศูนย์ช่วยเหลือของ Apple Mac OS ที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง และกำหนดค่าโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์หมายเหตุเนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้อาจจะแตกต่างกันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ ดูเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ของคุณให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

เซ็ตอัพเครื่องเสมือนที่ใช้ Windows

ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ (อิงค์เจ็ต) Macintosh
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกเครื่องพิมพ์.
 2. คลิกสองครั้งเพิ่มเครื่องพิมพ์.
 3. คลิกถัดไป.
 4. คลิกเครื่องพิมพ์ท้องถิ่นที่ต่อกับคอมพิวเตอร์นี้.
 5. คลิกเพื่อยกเลิกการตรวจหา และติดตั้งเครื่องพิมพ์แบบพลักแอนด์เพลย์ของฉันโดยอัตโนมัติกล่องกาเครื่องหมาย
 6. คลิกถัดไป.
 7. คลิกพอร์ต LPT1แล้ว คลิกถัดไป.
 8. ในการผู้ผลิตกล่อง คลิกยัง.
 9. ในการเครื่องพิมพ์กล่อง คลิกยังจุดการเข้าถึง-3260แล้ว คลิกถัดไป.
 10. ภายใต้ชื่อเครื่องพิมพ์ชนิดเครื่องพิมพ์ Mac (อิงค์เจ็ต).
 11. ภายใต้คุณต้องการใช้เครื่องพิมพ์นี้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นคลิกYes.
 12. คลิกถัดไปแล้ว คลิกไม่ใช้เครื่องพิมพ์นี้ร่วมกัน.
 13. คลิกถัดไปแล้ว คลิกไม่มีภายใต้คุณต้องพิมพ์หน้าทดสอบ.
 14. คลิกถัดไปแล้ว คลิกเสร็จสิ้น.
ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ (PostScript) Macintosh
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกเครื่องพิมพ์.
 2. คลิกสองครั้งเพิ่มเครื่องพิมพ์.
 3. คลิกถัดไป.
 4. คลิกเครื่องพิมพ์ท้องถิ่นที่ต่อกับคอมพิวเตอร์นี้.
 5. คลิกเพื่อยกเลิกการตรวจหา และติดตั้งเครื่องพิมพ์แบบพลักแอนด์เพลย์ของฉันโดยอัตโนมัติกล่องกาเครื่องหมาย
 6. คลิกถัดไป.
 7. คลิกพอร์ต LPT1แล้ว คลิกถัดไป.
 8. ในการผู้ผลิตกล่อง คลิกApple.
 9. ในการเครื่องพิมพ์กล่อง คลิกApple II การ LaserWriter NTแล้ว คลิกถัดไป.
 10. ภายใต้ชื่อเครื่องพิมพ์ชนิดเครื่องพิมพ์ Mac (PostScript).
 11. ภายใต้คุณต้องการใช้เครื่องพิมพ์นี้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นคลิกYes.
 12. คลิกถัดไปแล้ว คลิกทำไม่มีการแชร์เครื่องพิมพ์นี้.
 13. คลิกถัดไปแล้ว คลิกไม่มีภายใต้คุณต้องพิมพ์หน้าทดสอบ.
 14. คลิกถัดไปแล้ว คลิกเสร็จสิ้น.

วิธีที่ 2: กำหนดค่าการพิมพ์บนเครือข่าย

ถ้าคุณกำลังพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้ Windows ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ติดตั้งระบบปฏิบัติการของ Mac

โปรแกรมติดตั้งไม่จำเป็นต้องใช้ในระบบปฏิบัติการ Mac พิมพ์บนเครือข่ายไม่ได้ใช้ระบบการพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ Macintosh

เซ็ตอัพเครื่องเสมือนที่ใช้ Windows

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกเครื่องพิมพ์.
 2. คลิกสองครั้งเพิ่มเครื่องพิมพ์.
 3. คลิกถัดไป.
 4. คลิกเครื่องพิมพ์เครือข่ายแล้ว คลิกถัดไป.
 5. คลิกเรียกดูเมื่อต้องการค้นหาเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย
 6. คลิกตกลงแล้ว คลิกถัดไป.
 7. การตั้งค่าชื่อเครื่องพิมพ์ คลิกถัดไป.
 8. พิมพ์หน้าทดสอบ จากนั้น คลิกเสร็จสิ้น.
 9. Windows กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้ว โปรแกรมคัดลอกโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ผ่านเครือข่าย

วิธีที่ 3: กำหนดค่าการพิมพ์ USB

เพื่อที่ได้ประโยชน์เต็มของคุณลักษณะการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์แบบ USB คุณต้องกำหนดค่า Windows มีความรู้ที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ของคุณ เมื่อต้องการใช้การพิมพ์ USB เครื่องพิมพ์ของคุณต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ Macintosh โดยตรง โดยใช้สายเคเบิล USB ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณใช้อะแดปเตอร์ของพอร์ต USB เป็นประจำหรืออะแดปเตอร์ของพอร์ต USB ขนาน คุณต้องใช้การพิมพ์ Emulated

พิมพ์ USB ต้องใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของ USB ยังสำหรับ Windows เวอร์ชันก่อนหน้าของ Windows (Microsoft Windows 95 และ Windows NT) ไม่สามารถใช้การพิมพ์ USB เนื่องจากระบบปฏิบัติการเหล่านี้ได้รวมเอาการสนับสนุนสำหรับอุปกรณ์ USB เมื่อคุณเรียกใช้เครื่องเสมือนที่ถูกกำหนดค่าให้ใช้การพิมพ์ USB เครื่องพิมพ์ไม่พร้อมใช้งานของระบบ ปฏิบัติการ Mac หรือเครื่องเสมือนอื่น ๆ

ติดตั้งระบบปฏิบัติการของ Mac

โปรแกรมติดตั้งไม่จำเป็นต้องใช้ในระบบปฏิบัติการ Mac พิมพ์ USB ไม่ได้ใช้ระบบการพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ Macintosh

การตั้งค่าพีซีเสมือน

 1. เริ่มการทำงานของพีซีเสมือน
 2. คลิกการตั้งค่าในการรายการของพีซีเสมือนกล่องโต้ตอบ
 3. คลิกUSB.
 4. คลิกเลือกเปิดการใช้งานของ USBกล่องกาเครื่องหมาย
 5. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ USB ที่คุณต้องการใช้
 6. คลิกตกลง.
หมายเหตุเมื่อคุณเปิดการใช้งาน USB ใน Virtual PC ได้อย่างมีประสิทธิภาพเลิกการ "ติดต่อ" เครื่องพิมพ์จากพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ Macintosh และเชื่อม "ต่อ" กับพอร์ต USB เสมือนของเครื่องเสมือน ในขณะที่เครื่องเสมือนกำลังเรียกใช้ เครื่องพิมพ์ไม่พร้อมใช้งานกับ Mac OS ถ้าระบบปฏิบัติการ Mac พยายามที่จะใช้เครื่องพิมพ์ในขณะที่ทำงานเครื่องเสมือนที่ใช้ Windows, Mac OS ทำงานเหมือนกับเครื่องพิมพ์ที่ถูกตัดการเชื่อมต่อทางกายภาพ และสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาด

โดยทั่วไป เครื่องพิมพ์จะส่งโดยอัตโนมัติกลับไปยังตัวควบคุมของระบบปฏิบัติการ Mac เมื่อคุณปิดหน้าต่างเครื่องเสมือน หรือ เมื่อคุณออกจากพีซีเสมือน บางครั้ง เครื่องพิมพ์อาจไม่ปรากฏอยู่ในระบบปฏิบัติการ Mac เมื่อปล่อย Virtual PC ดังกล่าว ถ้าปัญหานี้เกิดขึ้น ปิดเครื่องพิมพ์ทางกายภาพ การตัดการเชื่อมต่อสายเคเบิล USB เปิดเครื่องพิมพ์ แล้ว เชื่อมต่ออีกครั้ง

เซ็ตอัพเครื่องเสมือนที่ใช้ Windows

กระบวนการติดตั้งเครื่องพิมพ์ Windows USB สำหรับเครื่องเสมือนเป็นเหมือนกับกระบวนงานที่คุณทำตามสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่แท้จริง ถ้าคุณมีแผ่นซีดีที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามคำแนะนำที่มาพร้อมกัน ถ้าคุณดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์จากบริษัทผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับโปรแกรมควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ปฏิบัติตามผู้ผลิต ' คำแนะนำอย่างแท้จริง ใบสั่งที่คุณดำเนินการตามขั้นตอนในสามารถเป็นอย่างยิ่ง

หมายเหตุเครื่องพิมพ์ยังจำเป็นต้องมีคำแนะนำการตั้งค่าพิเศษ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824613วิธีการใช้เครื่องพิมพ์ USB ยังใช้กับพีซีเสมือน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการพิมพ์จาก 6.0 พีซีเสมือน ให้ดูหัวข้อวิธีใช้วิธีการพิมพ์ ด้วยพีซีเสมือน:
 • บนเครื่องความช่วยเหลือเมนู คลิกวิธีการพิมพ์ ด้วยพีซีเสมือน.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการพิมพ์จาก 5.0 พีซีเสมือน ให้ดูหัวข้อวิธีใช้เกี่ยวกับการพิมพ์:
 1. บนเครื่องความช่วยเหลือเมนู คลิกวิธีใช้พีซีเสมือน.
 2. คลิกหัวข้อวิธีใช้แล้ว คลิกการพิมพ์.
คุณสามารถเข้าถึงหัวข้อวิธีใช้ Virtual PC จากศูนย์ความช่วยเหลือ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเครื่องความช่วยเหลือเมนู คลิกวิธีใช้ Mac.
 2. ในการศูนย์ความช่วยเหลือบานหน้าต่าง คลิกวิธีใช้พีซีเสมือน.
 3. คลิกหัวข้อวิธีใช้แล้ว คลิกการพิมพ์.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 824366 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2554 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Virtual PC for Mac 6.1 Standard Edition
Keywords: 
kbprint kbhowto kbmt KB824366 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:824366

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com