คำอธิบายของบริการการบันทึกข้อมูลสิทธิ์การใช้งานในระบบปฏิบัติการ Windows Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 824196 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บริการการบันทึกข้อมูลสิทธิ์การใช้งาน (LLS) เป็นเครื่องมือที่ดั้งเดิมได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าที่มีจัดการสิทธิ์การใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft ที่ได้รับอนุญาตในรูปแบบจำลองการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ (CAL) LLS ถูกนำมาใช้กับ Windows NT Server 3.51 โดยค่าเริ่มต้น LLS ถูกปิดใช้งานใน Windows Server 2003 เนื่องจากความต้นฉบับข้อจำกัดของการออกแบบ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ evolving และเงื่อนไข LLS ไม่สามารถแสดงมุมมองถูกต้องของจำนวน cal ที่ซื้อ compared ถึงจำนวน cal ที่ใช้ บนเซิร์ฟเวอร์เดียว หรือ ผ่านระดับองค์กร cal ที่รายงาน โดย LLS อาจขัดแย้ง กับ interpretation ของผู้ใช้สิทธิ์การใช้งานข้อตกลง (EULA) และมีผลิตภัณฑ์ใช้สิทธิ์ (PUR) LLS จะไม่รวมอยู่ในระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นต่อ ๆ ไป

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้ Licensing สแน็ปอิน (Llsmgr.msc) เพื่อดูประวัติการซื้อของสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ หน้าต่างประวัติการซื้ออาจว่างเปล่า หรือ inaccurate อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเข้าถึงประวัติการซื้อจากคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์อื่น ประวัติการซื้ออาจถูกต้อง คุณสามารถเพิ่มการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใหม่ แม้แต่ในคอมพิวเตอร์ที่เป็นที่ inaccurate ของประวัติการซื้อ

หมายเหตุ:บทความนี้ไม่ได้นำไปใช้กับ Microsoft Windows Small Business Server 2003 ไม่ปิดบริการการบันทึกข้อมูลสิทธิ์การใช้งานบน SBS 2003 ถ้าคุณปิดการใช้บริการการบันทึกข้อมูลสิทธิ์การใช้งานบน SBS 2003 เซิร์ฟเวอร์จะรีสตาร์ททุก ๆ 60 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติม

LLS สนับสนุนโหมดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อไปนี้:
 • สำหรับแต่ละ Seat (เปลี่ยน “ต่ออุปกรณ์"หรือ"ต่อ User"กับ Windows Server 2003)
 • สำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์
ในโหมดต่อเซิร์ฟเวอร์ ขีดจำกัดของการเชื่อมต่อพร้อมสูงสุดในบริการเซิร์ฟเวอร์ถูกใช้ ในโหมดต่อ Seat เซิร์ฟเวอร์จะบันทึกการเชื่อมต่อบริการทั้งหมด และ replicates ข้อมูลนี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานหลัก เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานหลักแสดงมุมมองรวมของข้อมูลที่จำลองแบบแล้วทั้งหมด ไคลเอนต์แต่ละใหม่ให้ใช้สิทธิ์การใช้งานหนึ่ง (แม้ว่าไคลเอนต์เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หลายตัว) ถ้าไม่มีสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งาน LLS บนเซิร์ฟเวอร์หลักจะบันทึกการ 201 มี ID ของเหตุการณ์ในบันทึกเหตุการณ์แอพลิเคชันของตัวแสดงเหตุการณ์เฉพาะ

ประเด็น LLS

การบอกติดตาม cal, LLS ต้องมีสองชุดของข้อมูล: หมายเลขของใบอนุญาตที่ถูกซื้อมาและหมายเลขของใบอนุญาตที่ใช้ ต่อไปนี้จะทราบปัญหาเกี่ยวกับ LLC:
 • ข้อมูลการซื้อถูกจำลองแบบไม่ จากเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานหลักไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่อง หรือออก จากเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่องไปยังเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานหลัก
  • มีสองวิธีที่ปรับเปลี่ยนข้อมูลการซื้อ: LLSMGR.exe สามารถแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์หลัก และ LICCPA.cpl สามารถแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่อง เนื่องจากไม่มีการจำลองแบบผสาน ทั้งสองตั้งค่าของข้อมูลผลลัพธ์ในข้อมูล inaccurate
 • การจำลองแบบของปริมาณการใช้ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่องไปยังเซิร์ฟเวอร์หลักไม่สมบูรณ์ถ้าเกิดข้อผิดพลาดของเครือข่าย LLS ไม่มีเครื่องมือวินิจฉัยเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  198132การจำลองแบบของตัวจัดการใบอนุญาตใช้งานข้อมูลไม่สำเร็จ
 • วิธีการที่ถูกใช้ โดย LLS cal (ต่อ Seat ต่ออุปกรณ์ หรือต่อผู้ใช้) ที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้หรืออุปกรณ์ อาจไม่แสดงถึงวิธีการที่ผลิตภัณฑ์มีการสิทธิบัตรแท้จริงแล้ว และอาจทำให้ปริมาณการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องของข้อมูลและข้อผิดพลาดข้อความ
 • เมื่อคุณใช้เครื่องมือการจัดการสิทธิ์การใช้งาน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  เซิร์ฟเวอร์ rpc ไม่ว่าง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  204018"เซิร์ฟเวอร์ RPC เป็นไม่ว่างเกินไป" พยายาม'ตัวจัดการการเริ่มสิทธิ์การใช้งาน'
  เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ของ LLS อาจแก้ไขปัญหา การอย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการข้อมูลตัวจัดการใบอนุญาตใช้งานการตั้งค่าใหม่ เมื่อคุณตั้งค่าข้อมูลของตัวจัดการใบอนุญาตใช้งาน คุณจำเป็นต้องลบแฟ้มการตั้งค่าคอนฟิก LLS และใส่ใหม่ข้อมูลการซื้อด้วยตนเองสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าข้อมูลของตัวจัดการใบอนุญาตใช้งาน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  153140วิธีการตั้งค่าข้อมูลผู้จัดการสิทธิ์การใช้งาน
  For additional information about how to reset the License Manager information in an enterprise, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  194065How to Reset License Manager Throughout an Enterprise
 • Administrators can add as many licenses as they want without performing a verification process.
Additionally, server products do not consistently use LLS. ตัวอย่าง::
 • Microsoft SQL Server 7.0, when it is installed on a member server: Setup places purchase information about the master server and does not create a local copy. In this configuration, you cannot change the licensing mode locally.
 • Microsoft Exchange Server 2000 when it is installed on a member server: Setup stores purchase information in the local store and does not replicate to the master server. You cannot track Per Seat CALs across the enterprise.
 • Microsoft SQL Server 2000: LLS support has been replaced by a SQL-specific CAL applet that permits the user to select Per Seat or Per Processor and the number of licenses. The Licensing Control Panel tool displays the information that is collected during Setup, but it does not provide additional functionality.
 • Microsoft Small Business Server (SBS): Activates LLS and keeps the service active.

Functionality Tests

Microsoft has confirmed that the following products and versions function correctly when LLS is disabled:
 • Windows NT Server 4.0 family, Windows 2000 Server family, and Windows Server 2003 family
 • Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000 Terminal Services, and Windows Server 2003 Terminal Server
 • Exchange Server 2000 on a computer that is running Windows 2000 Server or on a computer that is running Windows Server 2003; Exchange Server 6.0 on a computer that is running Windows 2000 Server; and Exchange Server 5.5 on a computer that is running Windows NT Server 4.0
 • SQL Server 2000 on a computer that is running Windows NT Server 4.0 or on a computer that is running Windows 2000 Server; SQL Server 7.0 on a computer that is running Windows NT Server 4.0 or on a computer that is running Windows 2000 Server
หมายเหตุ:You may receive the following error message if you run SQL Server 7.0 Setup when LLS is disabled:
The License Logging Service is not running on the destination computer, or the destination computer is not accessible.
คลิกตกลงto ignore the message, and then continue with Setup.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 824196 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
Keywords: 
kblicensing kbusage kbmisctools kbinfo kbnofix kbmt KB824196 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:824196

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com