วิธี การดูแฟ้มบันทึกการติดตั้ง และสร้างการติดตั้ง verbose ไฟล์บันทึก ในโครงการ 2003 และ ในโครงการ 2002

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 823587 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Office 2003 โครงการหรือ Microsoft โครงการ 2002 โปรแกรมติดตั้งสร้างแฟ้มบันทึกการติดตั้งที่ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดการติดตั้งโดยอัตโนมัติ บทความนี้อธิบายวิธีการดูแฟ้มบันทึกเหล่านี้และวิธีการสร้างแฟ้มบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ verbose

ดูแฟ้มบันทึกการติดตั้งสำหรับ 2003 โครงการและโครงการ 2002

ใช้ตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad การดูแฟ้มบันทึกการติดตั้ง

เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งของแฟ้มบันทึกเหล่านี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:% temp %ในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.

โฟลเดอร์ชั่วคราวของ Microsoft Windows เปิดขึ้น โฟลเดอร์นี้ประกอบด้วยแฟ้มต่อไปนี้

สำหรับโครงการ 2003

 • Microsoft Office 2003 มาตรฐานของโครงการเซ็ตอัพ (0001) .txt _Task (0001)
 • Microsoft Office 2003 มาตรฐานของโครงการเซ็ตอัพ (0001) _Task (0001) .txt [MJ2]
 • .txt เซ็ตอัพ (0001) ของโครงการ Professional 2003 Microsoft Office
 • Microsoft Office 2003 อาชีพของโครงการเซ็ตอัพ (0001) .txt _Task (0001)
 • Microsoft Office (0001) .txt
 • .txt _Task (0001) ของ Microsoft Office (0001)

สำหรับโครงการ 2002

 • Microsoft โครงการการเซ็ตอัพมาตรฐาน 2002 (0001) .txt
 • การตั้งค่าโครงการ Microsoft 2002 มาตรฐาน (0001)_Task.txt(0001)
 • โครงการ Microsoft .txt การเซ็ตอัพการ 2002 Professional (0001)
 • .txt _Task (0001) (0001) ติดตั้ง 2002 Professional โครงการของ Microsoft
 • Microsoft โครงการการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ 2002 (0001) .txt
 • โครงการ Microsoft .txt _Task (0001) (0001) ของเซิร์ฟเวอร์การตั้งค่า 2002

สร้างแฟ้มบันทึก verbose สำหรับโครงการ Server 2003 และ 2003 โครงการ

เมื่อต้องการสร้างแฟ้มบันทึก verbose ระหว่างการติดตั้งโครงการ Server 2003:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง พิมพ์ข้อความต่อไปนี้ และคลิกตกลง:
  เส้นทาง\prjsvr\setupsvr.exe /Lv* “ %temp%\MyServerSetupLog.txt
การตั้งค่าสร้างแฟ้มบันทึกต่อไปนี้
 • temp\ MyServerSetupLog.txt
 • temp\ .txt _Task (001) MyServerSetupLog
หมายเหตุ:ในเส้นทางเหล่านี้tempมีโฟลเดอร์ชั่วคราวของ Windows

เมื่อต้องการสร้างแฟ้มบันทึก verbose ระหว่างการติดตั้งโครงการ 2003:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง พิมพ์ข้อความต่อไปนี้ และคลิกตกลง:
  เส้นทาง/Lv* \setup.exe “ %temp%\ MyProjectSetupLog.txt
การตั้งค่าสร้างแฟ้มบันทึกต่อไปนี้:
 • temp\ MyProjectSetupLog.txt
 • temp\MyProjectSetupLog .txt _Task (001)
หมายเหตุ:ในเส้นทางเหล่านี้tempมีโฟลเดอร์ชั่วคราวของ Windows

สร้างแฟ้มบันทึก verbose สำหรับโครงการ 2002

เมื่อต้องการสร้างแฟ้มบันทึก verbose ระหว่างการติดตั้ง 2002 โครงการ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง พิมพ์ข้อความต่อไปนี้ และคลิกตกลง:
  เส้นทาง/Lv* \setup.exe c:\verboselog.txt
การตั้งค่าสร้างแฟ้มบันทึกต่อไปนี้:
 • C:\Verboselog.txt
 • .txt C:\Verboselog_Task (0001)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 823587 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Project Server 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project Server 2002
Keywords: 
kbsetup kbhowto kbinfo kbmt KB823587 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:823587

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com