เครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์หยุดตอบสนอง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 823302 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามเรียกใช้เครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์ของ Windows XP เครื่องมือดังกล่าวอาจหยุดการตอบสนอง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคุณมีแฟ้มชั่วคราวที่เสียหายอยู่ในคอมพิวเตอร์

การแก้ไข

ขั้นตอนการนำแฟ้มชั่วคราวออกด้วยตนเอง

หากต้องการแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ลบแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์ชั่วคราวของผู้ใช้ปัจจุบันออก แล้วลบแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวทั้งหมดของผู้ใช้ออก โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ %temp% แล้วคลิก ตกลง เพื่อเปิดโฟลเดอร์ชั่วคราว
  2. ในโฟลเดอร์ชั่วคราว ให้คลิก เลือกทั้งหมด ในเมนู แก้ไข กด ลบ แล้วคลิก ใช่ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการส่งรายการทั้งหมดไปไว้ในถังรีไซเคิล
  3. คลิกที่ เริ่ม คลิก แผงควบคุม จากนั้นคลิกสองครั้งที่ ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
  4. บนแท็บ ทั่วไป คลิก ลบแฟ้ม
  5. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบเนื้อหาออฟไลน์ทั้งหมด แล้วคลิก ตกลง
  6. คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน
  7. คลิกขวาที่ไดรฟ์ที่คุณต้องการล้างข้อมูล แล้วคลิก คุณสมบัติ
  8. คลิก การล้างข้อมูลบนดิสก์ เพื่อเรียกใช้เครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์อีกครั้ง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310312 คำอธิบายของเครื่องมือ Disk Cleanup ใน Windows XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 823302 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbacwsurvey kbprb KB823302

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com