วิธีการที่ช่วยรักษาความปลอดภัย SMTP ไคลเอ็นต์ข้อความส่งใน Exchange 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 823019 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่าการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับการเชื่อมต่อแบบธรรมดา Mail Transfer Protocol (SMTP) ไคลเอนต์เข้ามายังคอมพิวเตอร์ Exchange 2003 การตั้งค่าเหล่านี้อนุญาตให้ผู้ใช้ของคุณ เพื่อรับรองความถูกต้อง และวัสดุและส่วนประกอบที่สำคัญอาจได้รับ และช่วยป้องกันไม่ให้ถูกดักชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือเนื้อหาของข้อความ คุณอาจมีผู้ใช้จำเป็นต้องใช้ Post Office Protocol 3 (POP3) หรืออินเทอร์เน็ตข้อความการเข้าถึงโพรโทคอล 4 (IMAP4) เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ Exchange 2003 ทั้งโพรโทคอเหล่านี้อาศัย SMTP สำหรับการจัดส่งข้อความ

หมายเหตุ:ในการติดเป็นค่าเริ่มต้นตั้ง Exchange 2003 คุณไม่มีการกำหนดค่าตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับไคลเอนต์ POP3 หรือ IMAP4 ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ บทความนี้กล่าวถึงการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยเริ่มต้นบาง และประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกเพิ่มเติมที่มีอยู่ใน Exchange 2003

ข้อควรพิจารณา

หมายเหตุข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ที่นำไปใช้:

การสร้างการเพิ่มเติม SMTP เซิร์ฟเวอร์เสมือนสร้างใหม่ SMTP เซิร์ฟเวอร์เสมือนเพื่อใช้สำหรับการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ขาเข้า

ควบคุมการเชื่อมต่อควบคุมการเชื่อมต่อจำกัดการเชื่อมต่อที่เป็นไปตาม ip แอดเดรสหรือชื่อโดเมน รวมทั้งการย้อนกลับการค้นหาระบบชื่อโดเมน (DNS) เชื่อมต่อตัวเลือกการควบคุมเข้ารหัสลับไม่รหัสผ่านหรือข้อมูลของข้อความ

ควบคุมการเข้าถึงคุณสามารถกำหนดค่าการรับรองความถูกต้องเบื้องต้น การรับรองความถูกต้องแบบไม่ระบุชื่อ หรือ Windows พิสูจน์ (formerly ชื่อรับรองความถูกต้องแบบ NTLM หรือ Windows NT รองรับ/ตอบรับ) เนื่องจากการรับรองความถูกต้องพื้นฐานส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในข้อความที่มีการยกเลิกการเลือก ไม่มีความปลอดภัย เมื่อต้องการเปิดใช้งานการเข้ารหัสลับของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ใช้การรับรองความถูกต้องแบบพื้นฐานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยการขนส่งเลเยอร์ความปลอดภัย (TLS), หรือใช้ Windows แบบรวมรับรองความถูกต้อง เข้าเช่น Secure Sockets Layer (SSL), TLS รหัสชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลของข้อความ หมายเหตุที่รวมการรับรองความถูกต้องของ Windows ที่ทำงานเฉพาะในกรณีที่คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์สามารถติดต่อตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows เพื่อตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของ ในการกำหนดค่าไฟร์วอลล์ส่วนใหญ่ ผู้ติดต่อรายนี้ไม่สามารถเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม implementations ภายในการเข้าถึง SMTP ที่(ดำเนินการตำแหน่งเซสชันการเข้าสู่ระบบไม่กับอินเทอร์เน็ต) สามารถใช้ Windows พิสูจน์

การเข้ารหัสลับเพิ่มการรักษาความปลอดภัยการสื่อสารเข้ารหัสลับ SMTP ในเซสชัน รวมทั้งชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลของข้อความ โดยใช้ SSL เข้ารหัสลับ มันจะดีกว่าถ้าคุณใช้ SSL สำหรับการเชื่อมต่อทั้งหมด SMTP มายัง Exchange 2003 ที่ไขว้เครือข่ายสาธารณะเช่นอินเทอร์เน็ต คุณต้องติดตั้งใบรับรองบนเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP คุณสามารถใช้การรับรองภายนอก หรือคุณสามารถติดตั้ง Certificate Services เพื่อของฟอเรสต์บริการไดเรกทอรี Active Directory ของ Microsoft เพื่อติดตั้งใบรับรอง

ตัวควบคุม relayingโดยค่าเริ่มต้น เมื่อคุณสร้างเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP ใน Exchange 2003 มีการกำหนดค่าเพื่อป้องกันการ relaying ข้อความอีเมล์ โปรดสังเกตว่า หากไคลเอนต์ POP3 หรือ IMAP4 ของคุณไม่มีสิทธิ์ในการ relay ผู้ใช้ไม่สามารถส่งจดหมาย SMTP ไปยังโดเมนภายนอกผ่านเซิร์ฟเวอร์เสมือนของ SMTP อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณอนุญาตให้มีการ relaying ข้อความ ผู้ใช้อาจถูกใช้เพื่อเผยแพร่ข้อความอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ (ข้อความอีเมลขยะ) เมื่อคุณใช้การตั้งค่าเริ่มต้น relay ไคลเอนต์เฉพาะที่มีการรับรองความถูกต้องสามารถจัดเรียงข้อความผ่านเซิร์ฟเวอร์เสมือนของ SMTPสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
319278วิธีการรักษาความปลอดภัยการเข้าถึงไคลเอนต์โพรโทคอลการเข้าถึงข้อความอินเทอร์เน็ตใน Exchange 2000

เมื่อต้องการสร้าง SMTP สร้างเซิร์ฟเวอร์เสมือน

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ขยายกลุ่มผู้ดูแล(ถ้าเหมาะสม), ขยายAdministrativeGroup(ถ้าเหมาะสม), ขยายเซิร์ฟเวอร์ขยายServernameแล้ว ขยายโพรโทคอล.
 3. คลิกขวาsmtpชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกSMTP เซิร์ฟเวอร์เสมือน.
 4. ในการชื่อ:กล่อง พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์เสมือน และคลิกถัดไป.
 5. คลิกที่ ip แอดเดรสที่คุณต้อง การใช้ แล้ว คลิกเสร็จสิ้น.
 6. หลังจากที่คุณสร้างเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP ยืนยันว่า เซิร์ฟเวอร์เสมือนใหม่โดยใช้ชื่อโดเมนครบถ้วนที่ถูกต้อง(แบบเต็ม FQDN) โดย::
  1. คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP ที่คุณสร้าง แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  2. คลิกการจัดส่งแท็บ แล้วคลิกขั้นสูง.
  3. ยืนยันที่ชื่อโดเมนในการชื่อโดเมนที่มีคุณสมบัติทั้งหมดกล่องที่ตรงกับชื่อที่ผู้ใช้พิมพ์เมื่อมีการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ของไคลเอ็นต์ในการส่งจดหมาย SMTP เมื่อต้องยืนยันว่า ชื่อโดเมนสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง คลิกCheck DNS.
  4. คลิกตกลงแล้ว คลิกตกลง.
หมายเหตุ:If you are configuring an SMTP virtual server for clients that access this SMTP virtual server across the Internet, you may have to configure external DNS servers because the FQDN of the SMTP virtual server must resolve to an external Internet address. เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิกตั้งค่าคอนฟิกin theAdvanced Deliveryกล่องโต้ตอบ คลิกadd, and then type the IP address of the external DNS server.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
326992Outgoing SMTP mail messages are not sent


To Configure IP Address Restrictions

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกข้อจำกัดของที่อยู่ IP:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ขยายกลุ่มผู้ดูแล(if appropriate), expandAdministrativeGroup(if appropriate), expandเซิร์ฟเวอร์ขยายServernameแล้ว ขยายโพรโทคอล.
 3. ขยายsmtpคลิกขวาเริ่มต้น SMTP เซิร์ฟเวอร์เสมือนแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการAccessแท็บ แล้วคลิกเชื่อมต่อ.
 5. ในการเชื่อมต่อกล่องโต้ตอบ คลิกเฉพาะรายการด้านล่าง.

  This indicates that only the IP addresses and the domains that are in the list are permitted to connect to the SMTP virtual server.
 6. คลิกadd, and then do one of the following to add a single computer, a group of computers, or a domain, as appropriate to your situation:
  • เมื่อต้องการเพิ่มคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว คลิกคอมพิวเตอร์หนึ่งพิมพ์อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์การส่งข้อความอีเมล์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณในการที่อยู่ ipกล่อง แล้วคลิกตกลง.

   อีกวิธีหนึ่งคือ คลิกค้นหา dnsพิมพ์ชื่อโฮสต์ และจากนั้น คลิกตกลง.
  • เมื่อต้องเพิ่มกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกกลุ่มของคอมพิวเตอร์พิมพ์อยู่เครือข่ายย่อยและมาสก์เครือข่ายย่อยของกลุ่มในกล่องเกี่ยวข้อง และคลิกตกลง.

   Microsoft แนะนำตัวเลือกนี้ถ้า ISP ของคุณมี tendency เป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์อีเมลข้อความโดยไม่มีการแจ้งเตือน
  • เมื่อต้องการเพิ่มโดเมน คลิกโดเมนพิมพ์ชื่อโดเมนที่คุณต้องการในการชื่อ:กล่อง แล้วคลิกตกลง.

   โปรดสังเกตว่า ตัวเลือกนี้ต้องการค้นหาแบบ DNS กลับแบบบนแต่ละการเชื่อมต่อขาเข้า ข้อกำหนดนี้อาจมีผลมากต่อประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ Exchange สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูแก้ไขส่วนต่อไปในบทความนี้

การกำหนดค่าการควบคุมการเข้าถึง

การกำหนดค่าการควบคุมการเข้าถึง:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ขยายกลุ่มผู้ดูแล(ถ้าเหมาะสม), ขยายAdministrativeGroup(ถ้าเหมาะสม), ขยายเซิร์ฟเวอร์ขยายServernameแล้ว ขยายโพรโทคอล.
 3. ขยายsmtpคลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการAccessแท็บ แล้วคลิกรับรองความถูกต้อง.

  โดยค่าเริ่มต้น การเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อถูกปิดใช้งาน และการรับรองความถูกต้องแบบพื้นฐานและการพิสูจน์ตัวจริง Windows จะเปิดใช้งาน การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP จะใช้การรับรองความถูกต้องเบื้องต้นเกี่ยวกับ TLS เข้ารหัสลับ หรือพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แบบรวม แล้วคลิกตกลง.
หมายเหตุ:คุณต้องเปิดใช้การเข้าสู่ระบบได้ด้วย โดยใช้การการรักษาความปลอดภัยรหัสผ่านรับรองความถูกต้องตัวเลือกที่ใช้บนซอฟต์แวร์ของไคลเอ็นต์ SMTP เมื่อต้องการทำเช่นนั้นใน Microsoft Outlook Express:
 1. เปิด Outlook Express
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกบัญชี.
 3. คลิกการจดหมายแท็บ แล้วคลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการเซิร์ฟเวอร์แท็บ คลิกเพื่อเลือกนั้นเข้าสู่ระบบโดยใช้การรับรองความถูกต้องรหัสผ่านรักษาความปลอดภัยกล่องกาเครื่องหมาย คลิกตกลงแล้ว คลิกปิด.
  หมายเหตุเข้าว่า ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านมีรหัส ข้อมูลข้อความไม่ถูกเข้ารหัส

การกำหนดค่าการเข้ารหัสลับ

การกำหนดค่าการเข้ารหัสลับ:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ขยายกลุ่มผู้ดูแล(ถ้าเหมาะสม), ขยายAdministrativeGroup(ถ้าเหมาะสม), ขยายเซิร์ฟเวอร์ขยายServernameแล้ว ขยายโพรโทคอล.
 3. ขยายsmtpคลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการAccessแท็บ แล้วคลิกใบรับรอง. ตัวช่วยสร้างใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์เว็บเริ่มการทำงาน
 5. คลิกถัดไป.
 6. ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้ากระดาษที่เหลือของตัวช่วยสร้าง เพื่อสร้างใบรับรองที่ใหม่ หรือ การกำหนดใบรับรองที่มีอยู่
หลังจากที่มีการติดตั้งใบรับรองบนเซิร์ฟเวอร์ กำหนดค่าวิธีการติดต่อสื่อสาร โดย::
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ขยายกลุ่มผู้ดูแล(ถ้าเหมาะสม), ขยายAdministrativeGroup(ถ้าเหมาะสม), ขยายเซิร์ฟเวอร์ขยายServernameแล้ว ขยายโพรโทคอล.
 3. ขยายsmtpคลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการAccessแท็บ แล้วคลิกการสื่อสาร.
 5. คลิกเพื่อเลือกนั้นแชนเนลที่ปลอดภัยที่จำเป็นต้องใช้กล่องกาเครื่องหมาย
 6. ถ้าคอมพิวเตอร์ Exchange 2003 และไคลเอ็นต์สนับสนุนการเข้ารหัสแบบ 128 บิต คลิกต้องการการเข้ารหัสแบบ 128 บิต.
 7. คลิกตกลงแล้ว คลิกตกลง.
 8. หยุดแล้ว รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์เสมือนของ SMTP
ถ้าไคลเอนต์ของคุณใช้ Outlook Express กำหนดค่า Outlook ระบุใช้ SSL โดย::
 1. เปิด Outlook Express
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกบัญชี.
 3. คลิกการจดหมายแท็บ
 4. คลิกสองครั้งที่แอคเคาท์อีเมล์ของ Exchange Server และจากนั้น คลิกการขั้นสูงแท็บ
 5. ภายใต้จดหมายขาออก (SMTP)คลิกเพื่อเลือกนั้นเซิร์ฟเวอร์นี้ต้องมีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (SSL)กล่องกาเครื่องหมาย
 6. คลิกตกลงแล้ว คลิกปิด.

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิก Relaying

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิก relaying:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ขยายกลุ่มผู้ดูแล(ถ้าเหมาะสม), ขยายAdministrativeGroup(ถ้าเหมาะสม), ขยายเซิร์ฟเวอร์ขยายServernameแล้ว ขยายโพรโทคอล.
 3. ขยายsmtpคลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการAccessแท็บ แล้วคลิกrelay.

  การตั้งค่าเริ่มต้นอนุญาตให้ไคลเอนต์ authenticated ข้อความ relay โดยทั่วไป การตั้งค่าเหล่านี้จะเพียงพอเพื่อให้เฉพาะเครื่องไคลเอนต์ ด้วยข้อมูลประจำตัวที่ถูกต้องสามารถจัดเรียงข้อความผ่าน SMTP เซิร์ฟเวอร์เสมือน นอกจากนี้คุณสามารถจำกัดสิทธิ์ relay ไปยังที่อยู่ IP เดียว ช่วงที่อยู่ IP หรือส่วนต่อท้าย DNS
 5. คลิกตกลง.

เมื่อต้องการทดสอบ ว่าการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP ที่คุณได้กำหนดค่างานถูกต้อง

เมื่อต้องการทดสอบว่ามีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP ที่คุณกำหนดค่าการทำงานอย่างถูกต้อง:
 • เพื่อยืนยันว่า ข้อจำกัดของ IP ทำงานอย่างถูกต้อง ใช้ POP3 เป็นและการที่ไคลเอ็นต์ IMAP4 เพื่อลองเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จาก IP ถูกแยกออกอยู่ ถ้ามีการจำกัด IP มีการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง คุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่แจ้งให้คุณทราบว่า การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ถูกปฏิเสธ
 • เมื่อต้องการตรวจสอบการเข้ารหัสลับในการรับรองความถูกต้อง:
  1. รันการตรวจสอบเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ของคุณ Exchange 2003 และใช้การตั้งค่าการรับรองความถูกต้องเป็นค่าเริ่มต้นการเริ่มต้นรอบเวลาการ SMTP จากไคลเอนต์ในขณะที่คุณจับภาพการรับส่งข้อมูลที่มากับเครื่องคอมพิวเตอร์ Exchange 2003
  2. ตรวจทานเซสชันของ SMTP และหมายเหตุแพคเก็ตจากไคลเอ็นต์กับเซิร์ฟเวอร์บนพอร์ต 25 (0019h)

   โปรดสังเกตว่า ชื่อเข้าสู่ระบบของผู้ใช้และรหัสผ่านจะถูกส่งในข้อความธรรมดา
  3. เอาการสนับสนุนสำหรับการรับรองความถูกต้องเบื้องต้น การตั้งค่าคอนฟิกไคลเอนต์ให้ใช้กระบวนการการรักษาความปลอดภัยรหัสผ่านการรับรองความถูกต้องเริ่มเซสชัน SMTP อื่นจากไคลเอ็นต์ และปริมาณการใช้งานในการตรวจสอบเครือข่ายการจับภาพจากนั้น

   บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านถูกเข้ารหัสลับในขณะนี้
 • เมื่อต้องการทดสอบการเข้ารหัสลับ SSL:
  1. เพิ่มใบรับรอง กำหนดค่าการตั้งค่าเพื่อที่คุณต้องใช้ช่องสัญญาณที่สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP และจากนั้น ตั้งค่าคอนฟิกไคลเอนต์ใช้ SSL
  2. เริ่มการจับภาพการตรวจสอบเครือข่าย แล้ว initiate SMTP กับจดหมายเรียกเก็บเงินส่วนจากไคลเอนต์
  3. หยุดการจับภาพ และจากนั้น ตรวจสอบแพ็คเก็ตที่ถูกส่งไป

   หมายเหตุที่ไคลเอ็นต์ทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์แพคเก็ตกับปลายทางของพอร์ต 25 (0019h) จะถูกเข้ารหัสลับ
  หมายเหตุ:หากคุณไม่ได้ใช้การเข้ารหัสลับบนชุดจดหมาย POP3 หรือ IMAP4คุณอาจยังคงเห็นบางเก็ต unencrypted จากไคลเอ็นต์ที่ destined สำหรับพอร์ต 110 (006Eh) หรือ สำหรับพอร์ต 143 (008Fh) ได้
 • เมื่อต้องการทดสอบว่า relay จำกัดการทำงานอย่างถูกต้อง ส่งจดหมายจากอยู่ IP ที่ถูกแยกออกไปยังโดเมนภายนอก คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แจ้งว่า เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถจัดเรียงสำหรับอยู่ผู้รับ

แก้ไข

ข้อจำกัดที่ขึ้นอยู่กับการค้นหา DNS ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ Exchange 2003 มาก เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ที่ทำการค้นหา DNS ย้อนกลับในแต่ละการเชื่อมต่อขาเข้า ในโซนการค้นหาแบบย้อนกลับ DNS ต้องพร้อมใช้งาน และโฮสต์ที่ส่งต้องถูกลงทะเบียนกับเขตพื้นที่นั้น

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Exchange Server 2003 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/exchange/aa731548.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 823019 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB823019 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:823019

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com