วิเคราะห์เพิ่มเติมที่เพิ่มเข้าไปเพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่ รันเป็นเวลานาน หรือถูกยกเลิกการดำเนินงาน autogrow ใน SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 822641 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
BUG #: 469739 (SQL Server 8.0)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

เมื่อคุณเปิดใช้งานตัวเลือก autogrow สำหรับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2000, SQL Server โดยอัตโนมัติขยายฐานข้อมูลเมื่อจำเป็นต้องมีเนื้อที่ว่างเพิ่มเติม เรขาคณิตฐานข้อมูลเกิดขึ้นเมื่อเธรดของผู้ปฏิบัติงานที่กำลังประมวลผลการร้องขอของไคลเอนต์กำหนดว่า แฟ้มฐานข้อมูลหรือแฟ้มบันทึกไม่มีช่องว่าง สำหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ช่วงเรขาคณิตแฟ้มเริ่มต้นของ 10 เปอร์เซ็นต์อาจส่งผลในการดำเนินงาน autogrow ที่ขยายฐานข้อมูลหรือแฟ้มบันทึก โดยเป็นร้อย ๆ รายการเมกะไบต์ (MB) หรือมากกว่า

ในระหว่างการดำเนินงาน autogrow ฐานข้อมูล เธรดของผู้ปฏิบัติงานที่ทำการดำเนินการ autogrow อาจเก็บในฐานข้อมูลที่สำคัญทรัพยากร เช่นการล็อกที่เธรดของผู้ปฏิบัติงานก่อนหน้านี้ได้เมื่อคุณทำการประมวลผลแบบสอบถามผู้ใช้ ดังนั้น เกิดพร้อมกันอาจได้รับ negatively ผลในขณะที่กำลังดำเนินการการดำเนินการ autogrow เนื่องจากความตัว ซึ่งคุณอาจสังเกตเห็นบล็อก time-outs แบบสอบถามโปรแกรมประยุกต์ และปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานในฐานข้อมูล

เมื่อดำเนินการ autogrow ฐานข้อมูลเป็นแบบ รันเป็นเวลานาน หรือการยกเลิก SQL Server เขียนข้อความแจ้งเตือนไปยังล็อกข้อผิดพลาด SQL Server ที่แสดงผลลัพธ์ของการดำเนินการ autogrow

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณติดตั้ง SQL Server 2000 Service Pack 4 (SP4), คุณอาจได้รับข้อความแจ้งเตือนต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งใน SQL Server ข้อผิดพลาดล็อก ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการดำเนินการ autogrow ของฐานข้อมูล:
Autogrow ของแฟ้ม 'ชื่อแฟ้มฐานข้อมูล'ในฐานข้อมูล'ชื่อฐานข้อมูล' ใช้ตัวเลขมิลลิวินาที ลองใช้ ALTER ฐานข้อมูลการตั้งค่า FILEGROWTH ที่เล็กลงสำหรับแฟ้มนี้
Autogrow ของแฟ้ม 'ชื่อแฟ้มฐานข้อมูล'ในฐานข้อมูล'ชื่อฐานข้อมูล' การยกเลิก หรือการหมดเวลา โดยผู้ใช้หลังจากตัวเลขมิลลิวินาที
ถ้าระยะเวลาของการดำเนินการ autogrow เกิน 60 วินาที หรือ ถ้ายังไม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้อความแจ้งเตือนถูกบันทึกไว้ในล็อกข้อผิดพลาดของ SQL Server คุณสามารถใช้ข้อความแจ้งเตือนเหล่านี้เพื่อช่วยในการวินิจฉัยปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินการ autogrow ที่รันเป็นเวลานานหรือ autogrow ดำเนินงานที่ไม่สำเร็จ

ข้อความแจ้งเตือนช่วยผู้ดูแลฐานข้อมูลที่ระบุการดำเนินการ autogrow ขนาดใหญ่ได้โดยง่าย ถ้ามีผลการดำเนินการ autogrow negatively ต่อประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูล ระดับผู้ดูแลฐานข้อมูลสามารถเพิ่มขนาดของแฟ้มฐานข้อมูลด้วยตนเอง

ถ้าคุณใช้อ็อพชัน autogrow เพื่อจัดการขนาดฐานข้อมูลของคุณ และคุณได้รับข้อความแจ้งเตือนในล็อกข้อผิดพลาด SQL Server คุณควรพิจารณาการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • เปลี่ยนอัตรา autogrow ของฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มตามจำนวนเมกะไบต์ถาวร
  • ถ้าคุณระบุอัตรา autogrow โดยใช้เปอร์เซ็นต์ ใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ที่เล็กลง
  • การตั้งค่าอัตรา autogrow ของฐานข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับระยะการหมดเวลาแบบสอบถามที่ถูกใช้ โดยโปรแกรมประยุกต์ของไคลเอ็นต์และความเร็วที่แฟ้มที่ขยายในระบบปฏิบัติการของคุณ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า แอพลิเคชันไคลเอนต์ของคุณใช้รอบระยะเวลาการหมดเวลา 30 วินาที และระบบปฏิบัติการของคุณใช้เวลาหนึ่งนาทีเพื่อสร้าง หรือขยายแฟ้ม โดย 600 MB ที่อัตรา 10 MB ต่อวินาที ดังนั้น ตั้งค่าอัตราน้อยกว่า 300 MB เพื่อป้องกันการหมดเวลาในระหว่างการดำเนินการ autogrow เรขาคณิต ถ้าแบบสอบถามของคุณโดยทั่วไปใช้เป็นส่วนสำคัญของรอบระยะเวลาการหมดเวลาวินาที 30 ที่กำหนดไว้ คุณอาจต้องลดช่วงเรขาคณิตมากมีขนาดเล็กกว่าค่า เช่น 100 เมกะไบต์ ดังนั้นจะไม่มีผลกับแบบสอบถามฐานข้อมูลของคุณ ผู้ดูแลฐานข้อมูลด้วยตนเองเพิ่มขนาดแฟ้มฐานข้อมูลที่ใช้การเชื่อมต่อที่มีการหมดเวลาการสอบถามอย่างมากให้ยกเลิกการดำเนินการ autogrow ไม่ ได้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
315512INF: ข้อควรพิจารณาสำหรับการตั้งค่าคอนฟิก autogrow และ autoshrink
305635PRB: การหมดเวลาการเกิดเมื่อมีการขยายฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 822641 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
  • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
  • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
  • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
  • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3
Keywords: 
kbqfe kbinfo kberrmsg kbdatabase kbmt KB822641 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:822641

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com