คำอธิบายของตัวเลือกการกู้คืนความเสียหายสำหรับ Microsoft SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 822400 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ สำหรับการกู้คืนข้อมูล จาก Microsoft SQL Server ฐาน ถ้ามีความเสียหายที่เกิดขึ้น นี้บทความยัง กล่าวถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีแก้ปัญหา

การแก้ปัญหาคือ กระบวนการที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยในการกู้คืนข้อมูล ระบบและข้อมูล ถ้าความเสียหายเกิดขึ้น

ตัวอย่างบางส่วนของ disasters รวมเป็นธรรมชาติหรือจากความเสียหาย man-made เช่นไหม้ หรือในทางเทคนิค ความเสียหายเช่นความล้มเหลวของดิสก์สองในแบบซ้ำซ้อนอาร์เรย์ของขึ้นอยู่กับดิสก์ (RAID) อาร์เรย์ 5 ครั้ง

วางแผนการกู้คืนความเสียหายเป็นงานที่มี กำลังเตรียมการดำเนินการทั้งหมดที่ต้องเกิดขึ้นในการตอบสนองต่อความเสียหายเกี่ยวข้อง การวางแผนรวมถึงการเลือกกลยุทธ์เพื่อช่วยในการกู้คืนมีประโยชน์ ข้อมูล การเลือกของกลยุทธ์การกู้คืนความเสียหายที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับ ข้อกำหนดทางธุรกิจของคุณ

หมายเหตุ มีวิธีแก้ไขปัญหาที่กล่าวถึงในบทความนี้เท่านั้น คำอธิบายทั่วไปของเทคโนโลยีที่คุณสามารถใช้ สิ่งเหล่านี้ทั่วไป คำอธิบายจะใช้สำหรับการเปรียบเทียบวิธีการกู้คืนความเสียหายต่าง ๆ และ แผนการกู้คืนความเสียหาย ก่อนที่คุณตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาการกู้คืนความเสียหายใด เหมาะที่สุดสำหรับคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณดูแต่ละความเสียหายแนะนำ โซลูชันการกู้คืนข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม หลังจากการกู้คืนความเสียหายแต่ละการสนทนาอยู่ วิธีแก้ปัญหา บทความนี้ประกอบด้วยการเชื่อมโยงที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานั้น

การเข้าแทนที่ clustering

Microsoft SQL Server 2000 เข้าแทนที่ clustering ถูกออกแบบมาให้ เข้าแทนที่โดยอัตโนมัติถ้ามีความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ความล้มเหลวเกิดขึ้น คุณ สามารถใช้ SQL Server 2000 การเข้าแทนที่ clustering เพื่อสร้างการเข้าแทนของคลัสเตอร์สำหรับการ หนึ่งอินสแตนซ์ ของ SQL Server 2000 หรือ สำหรับอินสแตนซ์หลายอินสแตนซ์ของ SQL Server 2000 Clustering เข้าแทนที่ช่วยให้ระบบฐานข้อมูลเมื่อต้องสลับโดยอัตโนมัติ การประมวลผลอินสแตนซ์ของ SQL Server จากเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลวในการใช้งาน เซิร์ฟเวอร์ ดังนั้น การเข้าแทนที่ clustering เป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าระบบปฏิบัติการ เกิดความล้มเหลว หรือหากคุณทำการปรับรุ่นของระบบฐานข้อมูลการวางแผนไว้ ทรัพยากร การเข้าแทนที่ clustering มากพร้อมใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มี เกิดขึ้น

เนื่องจากการเข้าแทนที่ clustering ถูกออกแบบมาสำหรับเซิร์ฟเวอร์สูง ความพร้อมใช้งานกับแทบไม่เกิดเซิร์ฟเวอร์ โหนคลัสเตอร์ควรเป็น จากกันทางภูมิศาสตร์ใกล้กัน การเข้าแทนที่ clustering อาจไม่มีประโยชน์ถ้ามี ความล้มเหลวในอาร์เรย์ของดิสก์เกิดขึ้น

หมายเหตุ เมื่อต้องใช้การเข้าแทนที่ clustering คุณต้องติดตั้ง Microsoft SQL รุ่นของเว็บไซต์องค์กรการ 2000 server

ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ สนับสนุนการเข้าแทนที่ clustering:
 • Microsoft Windows NT 4.0, Edition องค์กร
 • Microsoft Windows 2000 Server การขั้นสูง
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows 2003 เว็บไซต์องค์กร เวอร์ชั่น
 • เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows 2003, Datacenter เวอร์ชั่น
ระบบปฏิบัติการเหล่านี้รวมถึงส่วนประกอบ สามารถติดตั้งได้ บริการคลัสเตอร์ Microsoft (MSCS) เมื่อต้องใช้การเข้าแทนที่ clustering แบบสอบถาม เซิร์ฟเวอร์ คุณต้องติดตั้ง MSCS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งและการ MSCS คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
259267บริการคลัสเตอร์ของ Microsoft การติดตั้งทรัพยากร

ข้อดีและข้อเสียของการใช้การเข้าแทนที่ clustering

ประโยชน์จาก
คุณมีพร้อมใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่สูงขึ้น การเข้าแทนที่ clustering โดยอัตโนมัติเกิดขึ้นหากเซิร์ฟเวอร์หลักล้มเหลว
ข้อเสีย
 • คุณ incur ค่าใช้จ่ายมากขึ้น การบำรุงรักษาของเซิร์ฟเวอร์ที่สอง มีสองครั้งในทุนของการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์เดี่ยว เนื่องจากคุณจำเป็นต้อง การบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ที่สองในเวลาเดียวกัน จะมีราคาแพงเมื่อต้องการติดตั้ง และ รักษาโหนคลัสเตอร์
 • เซิร์ฟเวอร์ควรอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน ถ้าสาขาของ องค์กรที่มีทั่วโลก และต้องมีการจุดกลุ่มใช้งานอยู่/ใช้งานอยู่ นำไปใช้ในสาขา ในระบบเครือข่าย และโครงสร้างพื้นฐานเก็บข้อมูลที่ คุณจำเป็นต้องใช้มากที่แตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ควอรัมมาตรฐานอุปกรณ์ ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นไปได้ จะดีที่สุดไม่ควรใช้จากกันทางภูมิศาสตร์ เซิร์ฟเวอร์ระยะไกล
 • คุณมีการป้องกันแบบอาร์เรย์ของดิสก์ ความล้มเหลว
 • การเข้าแทนที่ clustering ไม่อนุญาตให้คุณสามารถสร้างการเข้าแทนที่ จุดกลุ่มในฐานข้อมูลระดับ หรือในฐานข้อมูลวัตถุระดับ เช่นนั้น ระดับของตาราง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าแทนที่ clustering แวะไป ต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa174512 (SQL.80)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าแทนที่ clustering คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
243218ใบสั่งการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SQL 2000 Enterprise Edition บนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ของ Microsoft
822250 ออกอากาศทางเว็บสนับสนุน: Microsoft SQL Server 2000 เข้าแทนที่ clustering ขั้นตอนการกู้คืนความเสียหาย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนของ Microsoft สำหรับคลัสเตอร์ failover SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
327518นโยบายสนับสนุนของ Microsoft สำหรับคลัสเตอร์ failover SQL Server

เรอร์ของฐานข้อมูล

เรอร์ฐานข้อมูลจะมีซอฟต์แวร์โซลูชันเป็นหลักสำหรับการเพิ่มการใช้งานฐานข้อมูล นอกจากนี้คุณเท่านั้นสามารถนำเรอร์บนพื้นฐานสำหรับแต่ละฐานข้อมูล ทำงานเรอร์ได้เฉพาะกับฐานข้อมูลที่ใช้ในแบบจำลองการกู้คืนแบบเต็ม รูปแบบการกู้คืนแบบง่าย และกูไม่สนับสนุนเรอร์ฐานข้อมูล ดังนั้น จำนวนมากทั้งหมดอย่างเต็มที่เสมอล็อก เรอร์ฐานข้อมูลการทำงาน ด้วยระดับความเข้ากันได้ของฐานข้อมูลที่สนับสนุนใดก็

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ฐานข้อมูลเรอร์

ข้อดี
 • การป้องกันข้อมูลที่เพิ่มที่ทำมิเรอร์แบบฐานข้อมูล
 • เรอร์ฐานข้อมูลช่วยเพิ่มความพร้อมใช้งานของฐานข้อมูล
 • เรอร์ฐานข้อมูลเป็นการปรับปรุงพร้อมใช้งานของฐานข้อมูลการผลิตในระหว่างการปรับรุ่น
ข้อเสีย
 • มิเรอร์ฐานข้อมูลควรจะเหมือนกับฐานข้อมูลหลัก ตัวอย่าง ทั้งหมดวัตถุ ล็อกอิน และการอนุญาตควรจะเหมือนกัน
 • เรอร์ฐานข้อมูลเกี่ยวข้องกับการโอนย้ายข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่าย ดังนั้น ความปลอดภัยของข้อมูลที่โอนย้าย SQL Server มีความสำคัญมาก

การจำลองแบบของทรานแซคชันเพียร์เพียร์

การจำลองแบบของทรานแซคชันเพียร์เพียร์ถูกออกแบบมาสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่อาจอ่าน หรืออาจปรับเปลี่ยนข้อมูลในฐานข้อมูลใด ๆ ที่มีส่วนร่วมในการทำซ้ำ นอกจากนี้ ถ้าไม่มีเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ที่โฮสต์ฐานข้อมูล คุณสามารถปรับเปลี่ยนแอพลิเคชันเมื่อต้องการปริมาณการใช้งานของกระบวนการผลิตไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เหลืออยู่ เซิร์ฟเวอร์ที่เหลือประกอบด้วยสำเนาของข้อมูลที่เหมือนกัน

ข้อดีและข้อเสียของการใช้การจำลองแบบของทรานแซคชันเพียร์เพียร์

ข้อดี
 • อ่านประสิทธิภาพจะดีขึ้นได้เนื่องจากคุณสามารถแพร่กระจายกิจกรรมข้ามโหนดทั้งหมด
 • รวมการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน แทรกประสิทธิภาพการทำงาน และลบประสิทธิภาพสำหรับโทโพโลยีคล้ายคลึงกับประสิทธิภาพการทำงานของโหนเดียวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะไปใช้กับโหนดทั้งหมด
ข้อเสีย
 • การจำลองแบบเพียร์เพียร์จะพร้อมใช้งานใน SQL Server 2005 Enterprise Edition เท่านั้น
 • ฐานข้อมูลการเข้าร่วมทั้งหมดต้องประกอบด้วยแบบแผนเหมือนกันและข้อมูล
 • เราขอแนะนำว่า โหนดแต่ละโหนใช้ฐานข้อมูลการแจกจ่ายของตนเอง การตั้งค่าคอนฟิกนี้กำจัดโอกาสของ SQL Server 2005 มีเพียงจุดเดียวเกิดความล้มเหลว
 • คุณไม่สามารถรวมตารางและวัตถุอื่น ๆ ในสิ่งพิมพ์เพียร์เพียร์หลาย ๆ ฉบับภายในฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์เดียวกัน
 • คุณต้องมีสิ่งพิมพ์ที่เปิดใช้งานสำหรับการจำลองแบบเพียร์เพียร์ก่อนที่คุณสร้างการบอกรับสมาชิกใด ๆ
 • คุณต้องเริ่มต้นการบอกรับเป็นสมาชิก โดยใช้การสำรองข้อมูล หรือการตั้งค่าของชนิดการซิงโครไนส์การบอกรับสมาชิกการจำลองแบบสนับสนุนเท่านั้น
 • การจำลองแบบของทรานแซคชันเพียร์เพียร์ให้ตรวจหาข้อขัดแย้งหรือการแก้ไขข้อขัดแย้ง
 • เราขอแนะนำว่า คุณไม่ได้ใช้คอลัมน์ตัวระบุ

การบำรุงรักษาของโหมดสแตนด์บายแบบ warm เซิร์ฟเวอร์

คุณสามารถสร้าง และรักษาเซิร์ฟเวอร์การสแตนด์บาย warm โดยใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง วิธีต่อไปนี้:
 • บันทึกการจัดส่ง
 • การจำลองแบบของทรานแซคชัน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละชนิดมีสองวิธีต่อไปนี้

บันทึกการจัดส่ง

บันทึกการจัดส่งที่จะรวมใน resource kit สำหรับ Microsoft SQL เซิร์ฟเวอร์ 7.0 และมีทั้งหมดรวมใน Microsoft SQL Server 2000 เว็บไซต์องค์กร Edition และ ใน Microsoft SQL Server 2000 พัฒนารุ่น แฟ้มบันทึก จัดส่งใช้เซิร์ฟเวอร์การสแตนด์บายที่ไม่ได้ถูกใช้ในระหว่างการดำเนินงานทั่วไป A เซิร์ฟเวอร์การสแตนด์บายมีประโยชน์ในการใช้การกู้คืนข้อมูลจากความเสียหายเกิดขึ้น คุณสามารถ ใช้แฟ้มบันทึกการจัดส่งในระดับฐานข้อมูลเท่า นั้น คุณไม่สามารถใช้ในอินสแตนซ์ ระดับ

เมื่อเซิร์ฟเวอร์การสแตนด์บายกำลังคืนค่าการล็อกธุรกรรม การ ฐานข้อมูลในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล และจะไม่สามารถใช้งาน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเรียกใช้ชุดงาน รายงานงานระหว่างคอนโซลของฐานข้อมูลหรือการคืนค่าการล็อกธุรกรรม คำสั่ง (DBCC) ที่ตรวจสอบเพื่อการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการสแตนด์บายอย่างต่อเนื่อง เซิร์ฟเวอร์ สำหรับโปรแกรมประยุกต์เช่นเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนการตัดสินใจที่จำเป็นต้องใช้ ต่อเนื่องบนเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลการประมวลผล บันทึกการจัดส่งจะไม่มีความเหมาะสม ตัวเลือก

เวลาแฝงที่ใช้บนเซิร์ฟเวอร์การสแตนด์บายยึดวิธีบ่อย ๆ สำเนาสำรองล็อกธุรกรรมถูกนำมาที่เซิร์ฟเวอร์หลัก และจึง นำมาใช้ใน เซิร์ฟเวอร์การสแตนด์บาย ถ้าเซิร์ฟเวอร์หลักล้มเหลว คุณอาจสูญเสียการเปลี่ยนแปลงที่ ถูกกระทำ โดยธุรกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากธุรกรรมของคุณล่าสุด การสำรองข้อมูลแฟ้มบันทึก

ตัวอย่างเช่น ถ้ามีดำเนินการสำรองข้อมูลการล็อกธุรกรรมทั้งหมด 10 นาที ธุรกรรมระหว่างล่าสุด 10 นาทีอาจสูญหาย นี้ ไม่ได้หมายความว่า ที่ปรับปรุงข้อมูลที่เกิดขึ้นกับหลัก เซิร์ฟเวอร์ในระหว่างรอบระยะเวลาแฝงจะสูญหายไป โดยทั่วไป ใหม่ในการปรับปรุงนี้ ล็อกธุรกรรมหลักคุณสามารถกู้คืน และใช้ที่เซิร์ฟเวอร์การสแตนด์บาย warm เฉพาะการหน่วงเวลาเล็กน้อยในการสลับจากเซิร์ฟเวอร์หลักไปการสแตนด์บาย เซิร์ฟเวอร์ วัตถุประสงค์หลักของบันทึกการจัดส่งมีการ เก็บรักษาเซิร์ฟเวอร์การสแตนด์บาย warm ถ้าการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์การสแตนด์บาย warm คือ วัตถุประสงค์หลักของคุณ บันทึกการจัดส่งคือ น่าอยู่ที่เหมาะสมกว่าการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ที่นี้บทความ กล่าวถึง

ข้อดีและข้อเสียของการใช้แฟ้มบันทึกการจัดส่ง

ข้อดี
 • คุณสามารถกู้คืนกิจกรรมทั้งหมดของฐานข้อมูล การกู้คืน มีวัตถุใด ๆ ที่สร้างขึ้นเช่นตารางและมุมมอง ดังกล่าวนอกจากนี้ มีการเปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัยเช่นผู้ใช้ใหม่ที่สร้างขึ้นและมี การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์
 • คุณสามารถคืนค่าฐานข้อมูลได้เร็วขึ้น การคืนค่าของ ฐานข้อมูลและล็อกธุรกรรมอยู่ในรูปแบบของเพจระดับต่ำ ดังนั้น เร็วในกระบวนการคืนค่าแฟ้มบันทึกการจัดส่ง และทำให้เกิดการ การกู้คืนอย่างรวดเร็วของข้อมูล
ข้อเสีย
 • ฐานข้อมูลจะไม่สามารถใช้งานในระหว่างกระบวนการคืนค่า เนื่องจากฐานข้อมูลที่อยู่ในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์การสแตนด์บาย
 • ไม่มีการขาดองค์ประกอบ ในระหว่างการคืนค่า ขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์หลักที่ถูกนำไปใช้ในการสแตนด์บาย เซิร์ฟเวอร์ คุณไม่สามารถใช้แฟ้มบันทึกการจัดส่งเพื่อที่ใช้ กับตารางที่สองสาม และการเปลี่ยนแปลง ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเหลือ
 • ไม่มีการเข้าแทนที่โดยอัตโนมัติไม่มีแอพลิเคชัน เมื่อนั้น เซิร์ฟเวอร์หลักล้มเหลวเนื่องจากมีความเสียหาย ไม่มีเซิร์ฟเวอร์การสแตนด์บาย การเข้าแทนที่โดยอัตโนมัติ ดังนั้น คุณต้องเปลี่ยนเส้นอย่างชัดเจนทางการ โปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หลักเพื่อการสแตนด์บาย (failover) เซิร์ฟเวอร์
หมายเหตุ ถ้าจุดประสงค์หลักเพื่อ รักษาเซิร์ฟเวอร์การสแตนด์บาย warm ที่ Microsoft ขอแนะนำให้ คุณใช้แฟ้มบันทึกการจัดส่ง เซิร์ฟเวอร์การสแตนด์บาย warm สะท้อนถึงธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์หลัก อย่างไรก็ตาม คุณ ไม่สามารถใช้เซิร์ฟเวอร์การสแตนด์บายเมื่อเซิร์ฟเวอร์หลักไม่พร้อมใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์การสแตนด์บาย warm โดยใช้แฟ้มบันทึกการจัดส่ง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
323135เซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL 2000 - วิธีการตั้งค่าการบันทึกการจัดส่ง (ไวท์เปเปอร์)
325220 เว็บคาสต์สนับสนุน: Microsoft SQL Server 2000 ล็อกจัด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มบันทึกการจัดส่ง การ ต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa213785 (SQL.80)

การจำลองแบบของทรานแซคชัน

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การจำลองแบบของทรานแซคชันเพื่อรักษาแบบ warm เซิร์ฟเวอร์การสแตนด์บาย การจำลองแบบของทรานแซคชันบนเซิร์ฟเวอร์หนึ่งคัดลอกตัวเอง (ผู้เผยแพร่) ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น (subscriber) กับเวลาแฝงที่น้อยกว่าการบันทึก การจัดส่ง คุณสามารถใช้งานการจำลองแบบของทรานแซคชันที่วัตถุฐานข้อมูล ระดับเช่นระดับตาราง ดังนั้น Microsoft แนะนำให้ คุณใช้ จำลองแบบของทรานแซคชันเมื่อคุณมีข้อมูลน้อยลงเมื่อต้องป้องกัน และคุณต้องมี แผนการกู้คืนอย่างรวดเร็ว

คุณสามารถสมัครสมาชิกกดการบังคับใช้ การจำลองแบบของทรานแซคชันระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับเซิร์ฟเวอร์เป็นหลักที่สอง ผู้เผยแพร่และการเป็นสมาชิกที่เซิร์ฟเวอร์การสแตนด์บาย การจำลองแบบของทรานแซคชัน ให้แน่ใจว่าการจำลองแบบของข้อมูล เมื่อผู้เผยแพร่ล้มเหลว สามารถเป็นสมาชิกที่ ใช้

การแก้ไขนี้มีความเสี่ยงต่อการล้มเหลวของผู้เผยแพร่ และ สมาชิกในเวลาเดียวกัน ในสถานการณ์ดังกล่าว คุณไม่สามารถป้องกันการ ข้อมูล ในสถานการณ์อื่น ๆ เช่นความล้มเหลวของผู้จัดจำหน่ายที่มี หรือยัง สมาชิก จะเป็นการดีที่สุดไปตรงข้อมูลในสมาชิกที่มีการ ข้อมูลในผู้เผยแพร่

คุณควรใช้การจำลองแบบของทรานแซคชันเมื่อต้องการ การบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์การสแตนด์บาย warm เท่านั้นเมื่อคุณไม่ใช้การเปลี่ยนแปลง schema หรือ คุณไม่สามารถใช้การเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเช่นการเปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ไม่สนับสนุนการจำลองแบบนั้น

หมายเหตุ ไม่มีการออกแบบจำลองแบบสำหรับการบำรุงรักษาของการสแตนด์บาย warm เซิร์ฟเวอร์ ด้วยการจำลองแบบ คุณสามารถใช้ข้อมูลที่จำลองแบบที่ผู้สมัครในการใช้งานเมื่อต้องการ สร้างรายงาน นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แบบจำลองสำหรับการใช้งานอื่น ๆ ทั่วไปโดยไม่มี จำเป็นต้องทำการประมวลผลผู้เผยแพร่ค่อนข้างว่าง

ข้อดีและข้อเสียของการใช้การจำลองแบบของทรานแซคชัน

ข้อดี
 • คุณสามารถอ่านข้อมูลบนสมาชิกในขณะที่คุณใช้การเปลี่ยนแปลง
 • การเปลี่ยนแปลงถูกนำไปใช้กับเวลาแฝงที่น้อยลง

  หมายเหตุ ประโยชน์นี้อาจไม่ใช้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เป็นจริง:
  • ไม่มีการตั้งค่าบริษัทตัวแทนการจำลองแบบเมื่อต้องการต่อเนื่อง
  • บริษัทตัวแทนการจำลองแบบจะหยุดทำงานเนื่องจาก มีข้อผิดพลาดที่ อาจเกิดขึ้นระหว่างการจำลองแบบ
การจำลองแบบของทรานแซคชันเกิดขึ้นเมื่อต้องใช้การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากต้องดำเนินการปรับปรุงชุดขนาดใหญ่ในระหว่างการจำลองแบบ
ข้อเสีย
 • เปลี่ยนแปลง schema หรือการเปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัยที่มีดำเนินการที่ ผู้เผยแพร่หลังจากการสร้างการจำลองแบบจะไม่สามารถใช้ในการ ผู้สมัครใช้งาน
 • ผู้จัดจำหน่ายในการจำลองแบบของทรานแซคชันที่ใช้เปิด การเชื่อมต่อ Connectivity (ODBC) ของฐานข้อมูลหรือการเชื่อมต่อแบบ OLE ฐานข้อมูล (OLEDB) เมื่อต้องกระจายข้อมูล อย่างไรก็ตาม ใช้ธุรกรรมการคืนค่าแฟ้มบันทึกการจัดส่ง งบ Transact SQL server ระดับการล็อกธุรกรรมกระจาย คืนค่า รายงานธุรกรรมจะเร็วกว่าการเชื่อมต่อ ODBC หรือ OLEDB มีมาก การเชื่อมต่อ
 • โดยทั่วไป สลับเซิร์ฟเวอร์ลบแบบจำลอง ตั้งค่าคอนฟิก ดังนั้น คุณจำเป็นต้องกำหนดค่าการจำลองแบบสองครั้ง:
  เมื่อคุณสลับไปที่ผู้สมัครใช้งาน
  เมื่อคุณสลับกลับไปยังผู้เผยแพร่
 • หากความเสียหายเกิดขึ้น ด้วยตนเองคุณต้องสลับเซิร์ฟเวอร์ด้วย เปลี่ยนเส้นทางโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดเพื่อที่ผู้สมัครใช้งาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำลองแบบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
195757ถามที่ถามบ่อย - SQL Server 7.0 - จำลองแบบ

คุณลักษณะการสำรองและคืนค่า

คุณลักษณะการสำรองและคืนค่าของ SQL Server ให้มีความสำคัญ รักษาเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลที่สำคัญที่คุณเก็บไว้ในฐานข้อมูล SQL Server คุณสามารถสร้างสำเนาของฐานข้อมูล (สำเนาสำรอง) โดยใช้การสำรองข้อมูล และ การคืนค่าคุณลักษณะ แล้ว เก็บสำเนาของฐานข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งที่ ได้รับการป้องกันจากความล้มเหลวของเซิร์ฟเวอร์ที่รันอินสแตนซ์ของอาจเป็นไปได้ SQL Server หากคุณประสบกับความล้มเหลวของระบบฐานข้อมูลหรือความเสียหายของฐานข้อมูล คุณสามารถใช้สำเนาสำรองแล้วเมื่อ ต้องสร้างฐานข้อมูล หรือ การคืนค่านั้น ฐานข้อมูล

เมื่อคุณวางแผนการแก้ปัญหา โดยใช้การสำรองข้อมูล และ การคืนค่าคุณลักษณะ ยัง กำหนดว่าข้อมูลในฐานข้อมูลมีสำคัญอย่างไร นอกจากนี้ กำหนดความต้องการคืนค่าสำหรับฐานข้อมูล สำหรับ ตัวอย่าง กำหนดความต้องการคืนค่าต่อไปนี้:
 • จุดที่คุณคืนค่าฐานข้อมูล คุณจำเป็นต้อง ตัดสินใจที่สองคุณต้องการทำด้วยต่อไปนี้:
  คืนค่าฐานข้อมูลกับเงื่อนไขของตอนกลางคืนก่อนที่จะความล้มเหลว
  คืนค่าฐานข้อมูลเป็นลักษณะของจุดของเวลาที่ใกล้กับเวลาของความล้มเหลวได้
 • ความยาวฐานข้อมูลอาจไม่พร้อมใช้งาน ไม่ว่าคุณต้อง คืนค่าฐานข้อมูลทันที
หลังจากที่คุณกำหนดความต้องการกู้คืน คุณสามารถวางแผนการ กระบวนการที่เก็บชุดของการสำรองข้อมูลให้สอดคล้องกับการสำรองข้อมูลนี้ ความต้องการ

คุณยังสามารถคืนค่าฐานข้อมูลได้เท่ากับเงื่อนไขของการ จุดของเวลาที่คุณทำการสำรองข้อมูลล่าสุด ธุรกรรมที่ เกิดขึ้นหลังจากการสำรองข้อมูลนั้นอาจสูญหายไป ดังนั้น Microsoft แนะนำที่ คุณใช้คุณลักษณะการสำรองและคืนค่าสำหรับฐานข้อมูลที่ไม่ใช่พันธกิจร้ายแรงเท่านั้น โปรแกรมประยุกต์

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ คุณลักษณะการสำรองและคืนค่า

ข้อดี
 • คุณสามารถสำรองฐานข้อมูลจนถึงการสื่อแบบถอดได้เพื่อช่วยในการ ปกป้องคุณจากความล้มเหลวของดิสก์
 • คุณไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับเครือข่ายในขณะที่คุณทำเมื่อใด คุณใช้การเข้าแทนที่ clustering หรือเข้าสู่ระบบการจัดส่ง
ข้อเสีย
 • การทำสำรองฐานข้อมูล คุณไม่สามารถดำเนินการ การดำเนินงานเช่นการสร้างตาราง การสร้างดัชนี ฐานข้อมูลในการลดขนาด หรือ การดำเนินงาน nonlogged
 • หากเกิดความล้มเหลว คุณอาจสูญเสียข้อมูลล่าสุดของคุณ
 • หากความเสียหายเกิดขึ้น คุณต้องคืนค่านั้น ฐานข้อมูล
หมายเหตุ ก่อนที่คุณใช้กระบวนงานการสำรองข้อมูลและคืนค่าของคุณในการผลิต สภาพแวดล้อม เป็นที่ดีที่สุดเพื่อล้มทดสอบกระบวนการนี้ในการทดสอบ สภาพแวดล้อม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะการสำรองและคืนค่า คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
325257เว็บคาสต์สนับสนุน: การกู้คืนฐานข้อมูล Server 2000 SQL: สำรอง และคืนค่า
281122 คำอธิบายของการคืนค่าแฟ้มและกลุ่มแฟ้มของการสำรองข้อมูลใน SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลและคืนค่า คุณลักษณะ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa196617 (SQL.80)
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa196685 (SQL.80)
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa178143 (SQL.80)

ดิสก์ที่สำรองข้อมูล โดยใช้อาร์เรย์ซ้ำซ้อนของดิสก์อิสระ (RAID)

RAID จัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนในหลายตัวเพื่อให้มากขึ้น ความน่าเชื่อถือและเกิดน้อยลงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ระดับ RAID 0, 1 และ 5 โดยทั่วไปใช้เป็นตัวเลือกการกู้คืนสำหรับ SQL Server ในเทคโนโลยี RAID ที่ กล่าวถึงการอนุญาตให้สำหรับความล้มเหลวและการแทน consequent ของเดียว ดิสก์ โดยไม่มีเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานแบบออฟไลน์ หากเกิดความล้มเหลวของดิสก์หลาย ข้อมูล อาจไม่สามารถกู้คืน ดังนั้น Microsoft แนะนำให้ คุณรวม การจัดการข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกับกระบวนงานการสำรองข้อมูลและคืนค่าเพื่อช่วยในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ว่า คุณไม่สูญเสียข้อมูลถ้าฮาร์ดแวร์ล้มเหลวหรือเหตุร้ายแรงอื่น ๆ เกิดขึ้น

ใช้ RAID 0 การสไทรพ์เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการเข้าถึงที่รวดเร็วขึ้นขณะที่ RAID 1 ใช้เทคโนโลยีที่ทำมิเรอร์แบบสำหรับความน่าเชื่อถือของข้อมูล เทคนิคทั่วไปที่ใช้ในการ การจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการใช้ RAID 0 และ RAID 1 เข้าด้วยกัน ใน เทคนิคนี้ อาร์เรย์การข้อมูลแบบสไทรพ์เหมือนกันสองของไดรฟ์จะเดทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ในอาร์เรย์ทั้งสองจะเหมือนกัน ถ้าหนึ่ง ล้มเหลวของอาร์เรย์ อาร์เรย์อื่น ๆ โดยอัตโนมัติโดยใช้ผ่านจนถึงอาร์เรย์เดิม นำกลับแบบออนไลน์

RAID 5 (หรือที่เรียกว่า striping มีพาริตี้) ใช้อาร์เรย์ดิสก์เป็นลายทางเดียวที่ มีบิตพาริตีที่เขียนร่วมกับการ ข้อมูล เมื่อหนึ่งดิสก์ล้มเหลว พาริตี้บิตสามารถใช้ในการคำนวณ ข้อมูลที่ขาดหายไปจนกว่าคุณแทนดิสก์ เมื่อคุณแทนที่ดิสก์ คุณสามารถใช้ ข้อมูลพาริตี้และข้อมูลที่เหลือเพื่อสร้างข้อมูลจากนั้น ล้มเหลวของดิสก์และ การคัดลอกข้อมูลสร้างขึ้นใหม่ลงในดิสก์ใหม่ ทั้งหมดเหล่านี้ การดำเนินงานที่เกิดขึ้น โดยไม่มีปัญหาระบบฐานข้อมูลล้มเหลว RAID มีหลายอื่น ๆ ตัวเลือกและคุณลักษณะที่คุณสามารถช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบฐานข้อมูลของคุณ พบเป็นเกิดเพียงเล็กน้อยเป็นไปได้

ข้อดีและข้อเสียของการใช้แบบ RAID

ประโยชน์จาก
คุณไม่สูญเสียข้อมูลถ้าหนึ่งดิสก์ล้มเหลว
ข้อเสีย
 • ดังกล่าวอาจใช้เวลานานในการกู้คืนข้อมูล
 • ถ้าดิสก์หลายล้มเหลว คุณอาจไม่สามารถกู้คืน ข้อมูลที่มีค่า
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RAID คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
100110ภาพรวมของอาร์เรย์ที่ซ้ำซ้อนของดิสก์ที่ราคาถูก (RAID)

ข้อมูลอ้างอิง

เมื่อต้องดาวน์โหลดหนังสือ 2000 ของ SQL Server รุ่นที่ปรับปรุง ออนไลน์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8E2DFC8D-C20E-4446-99A9-B7F0213F8BC5
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการกู้คืนความเสียหายอื่น คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
307775บทความการกู้คืนความเสียหายสำหรับ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าแทนที่ clustering คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
195761ถามที่ถามบ่อย - SQL Server 7.0 - เข้าแทนที่
260758 คำถามที่ถามบ่อย - SQL Server 2000 - clustering การเข้าแทนที่
274446 ปรับรุ่นเป็น SQL Server 2000 โซลูชันการเข้าแทนที่แนะนำสำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือนทั้งหมดของที่ไม่ใช่ - SQL Server 2000
280743 ไซต์ระบบคลัสเตอร์ และแยกต่างหากจากกันทางภูมิศาสตร์ของ Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลและคืนค่า คุณลักษณะ เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc966495.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะการสำรองและคืนค่า คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
253817วิธีการสำรองข้อมูลการล็อกธุรกรรมสุดท้ายเมื่อหลักและแฟ้มฐานข้อมูลที่เสียหายใน SQL Server
314546 วิธีการย้ายฐานข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มและโฟลเดอร์แค็ตตาล็อกของข้อความแบบเต็ม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
240867วิธีการย้าย คัดลอก และสำรองข้อมูลแฟ้มและโฟลเดอร์แค็ตตาล็อกของข้อความแบบเต็ม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 822400 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 กรกฎาคม 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbdisasterrec kbreplication kbreplmgr kbclustering kbinfo kbmt KB822400 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:822400

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com