การทำงานของ CAL สำหรับเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 822134 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายการทำงานของใบอนุญาตการเข้าถึงไคลเอ็นต์ (cal) ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ Server เทอร์มินัลไคลเอ็นต์สิทธิ์การใช้งานระบบการจัดการใน Microsoft Windows Server 2003

ข้อมูลเพิ่มเติม

cal ใน Windows Server 2003 จะแตกต่างจาก cal ใน Microsoft Windows 2000 windows 2000 ใช้ Device cal เท่านั้น cal เหล่านี้จะยึดกับอุปกรณ์ windows Server 2003 ใช้ Device cal และยังใช้เป็นใหม่ไคลเอ็นต์อนุญาตการเข้าถึงcal ที่ผู้ใช้. cal ที่อุปกรณ์ใน Windows Server 2003 ฟังก์ชันวิธีเดียวกับที่ทำ Device cal ใน Windows 2000 cal ที่ผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม อนุญาตการเข้าถึงซอฟต์แวร์โดยผู้ใช้ในแต่ละ แทน โดยอุปกรณ์

cal ที่ผู้ใช้ให้ลูกค้าเพิ่มความยืดหยุ่นเมื่อใช้ Terminal Server ในสภาพแวดล้อมของตนเอง ถ้าผู้ใช้ล็อกออนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์มากกว่าหนึ่ง พวกเขาใช้ User CAL ที่หนึ่ง CAL ผู้ใช้ไม่ได้เก็บอยู่ในรีจิสทรีในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์วิธีที่ CAL อุปกรณ์

cal ที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่อนุญาตให้ใช้ Windows Server 2003 Terminal Server สิทธิ์เท่านั้น ไม่สามารถออก cal ที่ผู้ใช้ไป ยังเซิร์ฟเวอร์การเทอร์มินัล Windows 2000 หรือไป ยังไคลเอนต์การเข้าถึงเทอร์มินอลเซิร์ฟเวอร์ของ Windows 2000 ถ้าเครือข่ายประกอบด้วย Windows 2000 เทอร์มินอลเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์การอนุญาตให้ใช้ Windows Server 2003 สิทธิ์ยังได้มี Device cal, User cal ไม่เท่านั้น

ลูกค้าไม่จำเป็น CAL อุปกรณ์และ CAL ผู้ใช้ในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล มีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลในเครื่องมือ'การกำหนดค่าบริการเทอร์มินัล'ภายใต้ settings\Licensing Server ที่เป็นชนิดใด CAL เพื่อคุณจะยอมรับ คุณสามารถตั้งค่านี้เมื่อต้องการต่ออุปกรณ์หรือสำหรับแต่ละผู้ใช้. การตั้งค่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ของเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล เซิร์ฟเวอร์ terminal หนึ่งไม่สามารถยอมรับ User cal และ Device cal ในเวลาเดียวกัน

ถ้าเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลในโหมดการต่ออุปกรณ์ และเซิร์ฟเวอร์ Licensing เท่านั้นประกอบด้วย User cal คุณจะออกสิทธิ์การใช้งานชั่วคราวเท่านั้น เมื่อมีการให้สิทธิ์การใช้งานชั่วคราวเหล่านี้อยู่ใกล้จะหมดอายุ คุณเห็นข้อความต่อไปนี้ในหน้าต่างแบบผุดขึ้น:
สิทธิ์การใช้งานชั่วคราวการไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัลของคุณจะหมดอายุในnวัน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอรับสิทธิ์การใช้งานแบบถาวร
ข้อความนี้ยังปรากฏในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์เป็น:

ชนิดเหตุการณ์: เหตุการณ์ข้อมูล
แหล่งที่มา: แบบผุดขึ้นของแอพลิเคชัน
รหัสเหตุการณ์: 26
คำอธิบาย::
ป็อปอัพโปรแกรมประยุกต์: บริการเทอร์มินัล
คำเตือน: สิทธิ์การใช้งานชั่วคราวการไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัลของคุณจะหมดอายุในnวัน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอรับสิทธิ์การใช้งานแบบถาวร

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ สลับเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลโหมดต่อผู้ใช้

ในทำนองเดียวกัน ไคลเอ็นต์การของเทอร์มินัลที่ทำงาน Microsoft Windows XP หรือ Windows 2000 อาจได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้หากไคลเอ็นต์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล:
เซสชันระยะไกลถูกยกเลิกการเชื่อมต่อเนื่องจากการอนุญาตการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์อาจไม่สามารถปรับรุ่น หรือต่ออายุใหม่
เข้าสู่ระบบในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของเทอร์มินัลเหตุการณ์ต่อไปนี้:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: TermService
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 1011
วัน: 10/21/2003
เวลา: 8:23:13 AM
ผู้ใช้: n/a
คำอธิบาย: การเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ไคลระบบมีการเชื่อมต่อได้เนื่องจากสิทธิ์การใช้งานชั่วคราวหมดอายุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 'ศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ที่ http://support.microsoft.com

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากมีการตั้งค่าโหมดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในบริการเทอร์มินัลการต่ออุปกรณ์ เซิร์ฟเวอร์การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ Server เทอร์มินัลมีต่อผู้ใช้ CALS เท่านั้น

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนโหมดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการกำหนดค่าบริการเทอร์มินัลต่อผู้ใช้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกการกำหนดค่าบริการเทอร์มินัล.
  2. คลิกการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์แล้ว คลิกสองครั้งโหมดที่ใช้งาน.
  3. การเปลี่ยนแปลงนั้นโหมดที่ใช้งานเมื่อต้องการสำหรับแต่ละผู้ใช้แล้ว คลิกตกลง.
ในขณะนี้ Windows Server 2003 ไม่จัดการ User cal ซึ่งหมายความ ว่า ถึงแม้ว่าไม่ CAL ผู้ใช้ในฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน CAL ผู้ใช้จะไม่ decremented เมื่อมีใช้ นี่ไม่เอาผู้ดูแลจากข้อกำหนดของข้อตกลงว่าด้วยสิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ (EULA) เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องเทอร์มินัล (TS) CAL สำหรับแต่ละผู้ใช้ ความล้มเหลวให้ CAL ผู้ใช้สำหรับผู้ใช้แต่ละ ถ้าไม่ได้ใช้ Device cal ไม่มีการละเมิด EULA

หมายเหตุ:เมื่อต้องการใช้ผู้ใช้และ TS Device cal พร้อมกันบนเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน เซิร์ฟเวอร์ต้องถูกกำหนดค่าสำหรับโหมดต่อผู้ใช้ TS CAL

ข้อความต่อไปนี้คือจากผู้ใช้สิทธิ์การใช้งานข้อตกลง (EULA) สำหรับ Windows Server 2003:
TS cal แตกต่างกันสองพร้อมใช้งานให้คุณ: "คำว่าอุปกรณ์" และ "ผู้ใช้" อุปกรณ์แต่ละ TS CAL อนุญาตให้อุปกรณ์หนึ่ง (ที่ใช้ โดยผู้ใช้ใด ๆ) ดำเนินเซสชัน Windows บนใด ๆ ของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ Each TS User CAL permits one User (using any Device) to conduct Windows Sessions on any of your Servers. You may use a mix of TS Device CALs and TS User CALs simultaneously with the Server Software in your environment. You can have a Terminal Server request Per User licenses or Per Device (default) but not both simultaneously.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about Windows Server 2003 Terminal Server Licensing, visit the following Microsoft Web sites:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/overview/quickstart.mspx
http://www.microsoft.com/WindowsServer2003/techinfo/overview/termservlic.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 822134 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
Keywords: 
kbdirservices kbmt KB822134 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:822134

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com