A terminálkiszolgálói ügyféllicencek használata Windows Server 2003 rendszerben

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 822134 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

Összefoglaló

Ez a cikk az ügyfél-hozzáférési licencek funkcióját mutatja be a Microsoft Windows Server 2003 rendszer Terminálszolgáltatások licencelése szolgáltatásában.

További információ

A Windows Server 2003 rendszerben használt ügyfél-hozzáférési licencek eltérnek a Microsoft Windows 2000 rendszerben használtaktól. A Windows 2000 rendszerben csak készülékenkénti ügyféllicencek (Device CAL) használatosak. Ezek az ügyfél-hozzáférési licencek egy-egy készülékhez vannak kötve. A Windows Server 2003 a készülékenkénti ügyféllicenceken kívül használ egy új ügyfél-hozzáférési licencet is, a felhasználónkénti ügyféllicencet. A Windows Server 2003 rendszerben a készülékenkénti ügyféllicencek ugyanúgy működnek, mint a Windows 2000 rendszerben. A felhasználónkénti ügyféllicencek azonban egy adott felhasználónak engedélyezik a hozzáférést a szoftverhez, nem pedig egy készüléknek.

A felhasználónkénti ügyféllicencek nagyobb rugalmasságot biztosítanak az ügyfeleknek saját terminálkiszolgálói környezetük használatához. Ha egy felhasználó több ügyfélszámítógépen is be van jelentkezve, azok egy felhasználónkénti ügyféllicencet használnak. A felhasználónkénti ügyféllicencek nem tárolódnak az ügyfélszámítógép rendszerleíró adatbázisában úgy, ahogyan a készülékenkénti ügyféllicencek.

A felhasználónkénti ügyféllicencek csak Windows Server 2003 rendszerű, a terminálszolgáltatások licenckiszolgálójaként működő kiszolgálóra telepíthetők. Felhasználónkénti ügyféllicencek nem adhatók ki Windows 2000 alapú kiszolgálókhoz és a Windows 2000 alapú kiszolgálókhoz hozzáférő ügyfelekhez. Ha a hálózat Windows 2000 rendszerű terminálkiszolgálókat tartalmaz, a Windows Server 2003 alapú licenckiszolgálónak készülékenkénti ügyféllicenceket is tartalmaznia kell, nem csak felhasználónkénti ügyféllicenceket.

Az ügyfeleknek nem szükséges készülékenkénti vagy felhasználónkénti ügyféllicenc a terminálkiszolgálóhoz való hozzáféréshez. A terminálkiszolgálón a Terminálszolgáltatások konfigurálása eszközzel állítható be (Kiszolgáló beállításai\Licencelés), hogy melyik típusú ügyfél-hozzáférési licenceket fogadja el. Az Eszközönként vagy Felhasználónként beállítás választható. A beállítás módosítását követően nem szükséges a terminálkiszolgáló újraindítása. Egy adott terminálkiszolgáló nem fogadhat el egyszerre felhasználónkénti és készülékenkénti ügyféllicenceket is.

Ha a terminálkiszolgáló készülékenkénti üzemmódban van, és a licenckiszolgáló csak felhasználónkénti licenceket tartalmaz, csak ideiglenes licencek adható ki. Amikor közeledik ezen ideiglenes licencek lejáratának dátuma, a következő üzenet jelenik meg egy felbukkanó ablakban:
Az Ön ideiglenes terminálszolgáltatási ügyféllicence N nap múlva lejár. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával, hogy megkaphassa az állandó licencet.
Ez az üzenet az alkalmazások eseménynaplójában is megtalálható a következőképpen:

Esemény típusa: Információ Esemény
forrása: Alkalmazás által generált üzenet
Eseményazonosító: 26
Leírás:
Alkalmazás által generált üzenet: Terminálszolgáltatások
Figyelmeztetés: Az Ön ideiglenes terminálszolgáltatási ügyféllicence N nap múlva lejár. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával, hogy megkaphassa az állandó licencet.

A probléma kijavításához állítsa át a terminálkiszolgálót felhasználónkénti üzemmódba.

Hasonlóan, a terminálkiszolgáló Microsoft Windows XP vagy Windows 2000 rendszert futtató ügyfelei a következő hibaüzenetet kaphatják, ha nem tudnak csatlakozni a terminálkiszolgálóhoz:
A távoli munkamenet megszakadt, mert a helyi számítógép ügyfél-hozzáférési licencét nem lehetett frissíteni vagy megújítani.
A következő esemény jelenik meg az alkalmazások eseménynaplójában a terminálkiszolgálón:

Eseménytípus: Információ
Eseményforrás: TermService
Esemény kategóriája: Nincs
Eseményazonosító: 1011
Dátum: 2003.10.21.
Idő: 8:23:13
Felhasználó:-
Leírás: A terminálkiszolgáló ügyfelének (felhasználói fiók) kapcsolata bontva, mert az ideiglenes licence lejárt. További információt a Súgó és támogatás következő webhelyén talál: http://support.microsoft.com.

Ez a probléma akkor jelentkezhet, ha a Terminálszolgáltatások készülékenkénti licencelési üzemmódra van beállítva, és a licenckiszolgáló csak felhasználónkénti ügyféllicenceket tartalmaz.

A probléma kijavításához állítson be felhasználónkénti licencelési üzemmódot a Terminálszolgáltatások konfigurálása eszközzel. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
  1. Mutasson a Start menü Felügyeleti eszközök pontjára, és kattintson a Terminálszolgáltatások konfigurálása parancsra.
  2. Kattintson a Kiszolgáló beállításai elemre, majd duplán a Licencelési mód elemre.
  3. Állítsa át a Licencelési mód beállítást a Felhasználónként értékre, majd kattintson az OK gombra.
A Windows Server 2003 jelenleg nem kezeli a felhasználónkénti ügyféllicenceket. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónkénti licencek száma nem csökken akkor sem, ha használatban van felhasználónkénti ügyféllicenc a licenckiszolgáló adatbázisában. Ez nem mentesíti a rendszergazdákat a végfelhasználói licencszerződés (EULA) azon követelménye alól, hogy érvényes terminálkiszolgálói ügyféllicenccel (TS CAL) rendelkezzenek minden egyes felhasználóhoz. Ha nem rendelkezik minden felhasználó felhasználónkénti ügyféllicenccel, és nincsenek használatban készülékenkénti ügyféllicencek, ez a végfelhasználói licencszerződés megsértését jelenti.

Megjegyzés: Ha egyazon terminálkiszolgálón egyszerre kíván felhasználói és eszközlicenceket alkalmazni, válassza a felhasználónkénti üzemmódot.

A következő szöveg a Windows Server 2003 rendszer végfelhasználói licencszerződésének egy részlete:
Két különböző terminálkiszolgálói CAL áll rendelkezésre: „Készülék” és „Felhasználó”. Minden egyes terminálkiszolgálói Készülék CAL lehetővé teszi egy (tetszőleges Felhasználó által használt) Készülék számára a Kiszolgálószoftver elérését vagy használatát. Minden egyes terminálkiszolgálói Felhasználói CAL lehetővé teszi egy (tetszőleges Készüléket használó) Felhasználó számára a Kiszolgálószoftver elérését vagy használatát. A Kiszolgálószoftverrel egyidejűleg vegyesen is használhat terminálkiszolgálói Készülék és terminálkiszolgálói Felhasználói ügyfél-hozzáférési licenceket. Egy adott terminálkiszolgáló kérhet felhasználónkénti vagy eszközönkénti licenceket (utóbbi az alapértelmezett), de a kettőt egyszerre nem.

Hivatkozások

A Windows Server 2003 rendszerű terminálkiszolgálók licenceivel kapcsolatban a Microsoft következő (angol nyelvű) webhelyein tájékozódhat:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/overview/quickstart.mspx
http://www.microsoft.com/WindowsServer2003/techinfo/overview/termservlic.mspx

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 822134 - Utolsó ellenőrzés: 2006. szeptember 22. - Verziószám: 11.2
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
Kulcsszavak: 
kbdirservices KB822134
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com