"การสำรองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ Some แฟ้มถูกข้าม" ข้อความเมื่อคุณพยายามจะย้อนกลับขึ้นแฟ้มองค์ประกอบของระบบบนตัวใน Windows Server 2003 ควบคุมโดเมน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 822132 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะสำรองแฟ้มขององค์ประกอบของระบบบนตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2003 คุณอาจพบอาการต่อไปนี้ทั้งสอง:
 • ข้อมูลต่อไปนี้ปรากฏขึ้นในการกำลังทำการสำรองข้อมูลกล่องโต้ตอบ:
  การสำรองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่บางแฟ้มได้ถูกข้ามไป

  เมื่อต้องการดูรายละเอียด คลิกรายงาน
  กระบวนการสถานะ:กล่องแสดงสถานะของเสร็จสมบูรณ์ ด้วยแฟ้มที่ถูกข้ามเมื่อคุณคลิกรายงานรายละเอียดต่อไปนี้จะแสดง:
  Backup started on 6/20/2003 at 4:50 PM. 
  Warning: Unable to open "c:\windows\SYSVOL\domain\DO_NOT_REMOVE_NtFrs_PreInstall_Directory" - skipped.
  Reason: The process cannot access the file because it is being used by another process.
  
  Backup completed on 6/20/2003 at 4:55 PM.
 • เหตุการณ์ต่อไปนี้ปรากฏในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ของตัวแสดงเหตุการณ์:

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: NTBackup
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 8001
  วันที่:วันที่
  เวลา:เวลา
  ผู้ใช้: n/a
  คอมพิวเตอร์:computername
  คำอธิบาย: การสำรองข้อมูลสิ้นสุดของ 'องค์ประกอบของระบบ' 'คำเตือนหรือข้อผิดพลาดถูกพบ
  ตรวจสอบ: ปิด
  โหมด: ผนวก
  ชนิด: คัดลอก
  ดูรายงานการสำรองข้อมูลสำหรับการรายละเอียดเพิ่มเติม
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 'ศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ที่ http://support.microsoft.com

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรม Windows Backup พยายามสำรองข้อมูลโฟลเดอร์ DO_NOT_REMOVE_NtFrs_PreInstall_Directory ในระหว่างการสำรองข้อมูลสถานะระบบ โฟลเดอร์ DO_NOT_REMOVE_NtFrs_PreInstall_Directory ควรถูกข้ามไปตามโปรแกรม Backup ใน Windows อย่างไรก็ตาม มีสถานการณ์บางอย่างที่สำรองข้อมูลของ Windows พยายามสำรองไว้ในโฟลเดอร์นี้ ข้อผิดพลาดนี้ไม่ jeopardize ความสมบูรณ์ของการสำรองข้อมูล

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name
  -----------------------------------------------------------
  21-Jul-2003 12:09 5.2.3790.70   1.168.384 Ntbackup.exe   

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ละเว้นข้อผิดพลาดนี้ในการรายงานการสำรองข้อมูล

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 822132 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbmt KB822132 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:822132

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com