Använda startmappar i Excel 2003

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 822107 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du använder startmappar i Microsoft Excel. I Excel används startmappar på två sätt:
 • För att ladda Excel-filer vid starten.

  och
 • Som en referensplats för mallar.
Startmapparna kan finnas på olika platser, beroende på vilken version av Excel som används. Mer information om platser för Excel-startmappar finns i avsnittet "Referenser" nedan.

Mappar som används i Excel vid starten

Om du installerar Excel på standardplatsen öppnas filer från följande sökvägar:
 • C:\Program\Microsoft Office\Office11\Xlstart
 • C:\Documents and Settings\Användarnamn\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART, där Användarnamn är ditt inloggningsanvändarnamn.
 • Mappen som anges i rutan Vid start öppnas alla filer i på fliken Allmänt i dialogrutan Alternativ. (Du visar dialogrutan Alternativ genom att klicka på AlternativVerktyg-menyn.)

Accepterade filtyper vid start av Excel

Startmappar används normalt för att ladda mallar och tillägg för Excel, men kan även användas för att ladda arbetsböcker. När följande filtyper laddas från en startmapp har de viktiga egenskaper som beskrivs i följande lista.

Mallar

 • Om du sparar en arbetsbok med namnet Book.xlt och sedan placerar den på en startmappsplats, blir denna arbetsbok standardarbetsbok när du startar Excel eller öppnar en ny arbetsbok.
 • För att kunna använda ytterligare mallar måste du placera dem i följande mapp: C:\Program\Microsoft Office\Templates\1033

  Om du vill använda mallarna klickar du på NyttArkiv-menyn.

Tillägg

 • Tillägg (XLA-filer) som placeras i en startmapp visas normalt inte vid start av Excel. Tilläggen laddas i minnet och kan användas för att köra valfria Auto-makron.
 • Du kan använda tilläggen med de metoder som är tillgängliga i dem (t.ex. ett kommando på en meny eller en knapp i ett verktygsfält).

Arbetsböcker

 • Arbetsböcker (XLS-filer) som placeras i en startmapp laddas och visas vid start av Excel, om inte arbetsboken sparas i ett dolt tillstånd. Den personliga makroarbetsboken Personal.xls är t.ex. en global makroarbetsbok som normalt laddas från XLStart-mappen i ett dolt tillstånd.

Felaktig användning av den alternativa startplatsen för filer

 • När du använder den alternativa startplatsen för filer måste du ange en filsökväg med igenkännliga filtyper (t.ex. mallar, tillägg och arbetsböcker).
 • Om oigenkännliga filtyper hittas i en startmapp kan ett felmeddelande visas. Det vanligaste är:
  Oigenkännligt filformat.

Använda standardkatalogen

 • Förutom den alternativa startplatsen för filer finns även inställningen Standardkatalog på fliken Allmänt i dialogrutan Alternativ. Den här inställningen skiljer sig från en startmapp. Den anger platsen för mappen som du vill att Excel ska peka på när du öppnar eller sparar en fil från Arkiv-menyn.

Referenser

Så här får du mer information om XLStart-platser: klicka på Hjälp om Microsoft ExcelHjälp-menyn, skriv xlstart i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök.

Egenskaper

Artikel-id: 822107 - Senaste granskning: den 20 juni 2005 - Revision: 3.2
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Office Excel 2003
Nyckelord: 
kbhowtomaster KB822107

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com