Kaip ?diegti arba atkurti ir i? naujo ?diegti Office 2003 programos ir funkcijos

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 821593 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Microsoft Office 2000 ?io straipsnio versij? ?r. 264625.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip ?diegti ar remonto ir i? naujo ?diekite atskir? program? ir funkcij? programoje Microsoft Office 2003.

Informacija, esanti ?iame straipsnyje taip pat yra Microsoft Office ?inyne. Instrukcijas apie tai, kaip per?i?r?ti ?i? informacij? Pad?ti, ie?kokite skyriuje "Nuorodos".

Daugiau informacijos

Naudokite informacij? ?iame skyriuje ?diegti arba taisyti ir i? naujo ?diegti individualios savyb?s Office 2003.

Kaip ?diegti individualios savyb?s Office 2003

Paprastai, kai pirm? kart? bandote naudoti funkcij?, kuri yra ne ?diegta, Office 2003 ?i? funkcij? ?diegia automati?kai. Pavyzd?iui, jei j?s nukreipkite ?ymikl? ? Gauti i?orinius duomenis d?l to Duomen? meniu Microsoft Office Excel 2003, ir tada spustel?kite Paleisti duomen? baz?s U?klausosMicrosoft Query yra ?diegta automati?kai.

Jei ? j?s? norima funkcija n?ra automati?kai ?diegtas Office 2003, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. I?eikite i? vis? program?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kiteValdymo skydas.
 3. Du kartus spustel?kite Prid?ti arba ?alinti programas, spustel?kiteMicrosoft Office 2003, tada spustel?kiteKaitos.
 4. ? ? Microsoft Office 2003 s?rankos dialogo lange spustel?kite Prid?ti arba ?alinti priemones, tada spustel?kiteKitas.
 5. Spustel?kite, jei norite pa?ym?kite ?ym?s langelius komponent?, kur? norite ?diegti.
 6. Paspauskite, jei norite pasirinkti, Pasirinkite i? anksto pritaikyti ir parai?kos ?ym?s langel?, o tada spustel?kiteKitas.
 7. I?pl?sti produkt?, kad j?s norite tinkinti, spustel?kite ir piktograma ? kair? nuo funkcijos pavadinim?, o tada spustel?kite ?diegimo b?sen? kad j?s norite. Pavyzd?iui, jei norite pa?alinti funkcij?, nustatykiteN?ra. Nor?dami i? karto ?diegti funkcij?, spustel?kiteVykdyti i? mano kompiuterio, arba spustel?kite ?diegta pirmoji Naudoti Jei norite ?diegti funkcij?, kai jos pra?oma, pirm? kart?.
 8. Baig? keisti ?renginio nar?s, spustel?kiteAtnaujinimas.

Kaip atkurti arba i? naujo ?diegti "Office" programas

?i? proced?r? aptinkami ir pataisomi, susijusius su ?diegtos Microsoft Office programos, pvz., registro parametrais ir tr?ksta diegimo failus. ?i proced?ra netaiso asmenini? fail?, pvz. darbalapi? arba ?ablonus.

?i? dviej? metod? apib?dinti dviem b?dais kad j?s galite naudoti ?rank? aptikti ir taisyti aptikti ir taisyti problemos, susijusios su ?diegtos programos.

1 Metodas: Paleisti aptikimas ir taisymas meniu ?inynas

 1. D?l to pagalba meniu bet kurioje Office programoje, spustel?kite Aptikimas ir taisymas.
 2. Spustel?kite Prad?ti.
Pastaba Nor?dami atkurti programos nuorodas ? ? Prad?ti meniu, tikrina, ar ? Taisymo metu atkurti mano nuorodas ?ym?s langelis pa?ym?tas.

2 Metodas: Paleisti aptikti ir remonto ?rankis prid?ti arba ?alinti programas

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kiteValdymo skydas.
 2. Du kartus spustel?kite Prid?ti arba ?alinti programas, spustel?kiteMicrosoft Office 2003, tada spustel?kiteKaitos.
 3. ? ? Microsoft Office 2003 s?rankos dialogo lange spustel?kite I? naujo ?diegti arba taisyti, tada spustel?kiteKitas.
 4. Spustel?kite arba I? naujo ?diegti Office arAptikti ir i?taisyti klaidas ? mano Office diegimo, ir tada spustel?kite ?diegti.
Pastaba Jei norite aptikti ir taisyti problemos j?s? Microsoft Office program? paketu, paspauskite pasirinkti, Atkurti mano meniu prad?ti Spartieji klavi?ai ?ym?s langel? atkurti j?s? Microsoft Office Spartieji klavi?ai

Nuorodos

Daugiau informacijos apie tai, kaip ?diegti arba pa?alinti individualios savyb?s, Microsoft Office, spustel?kite Microsoft produkto pavadinimas pagalba d?l to pagalba meniu, tipo ?diegti ar pa?alinti atskirus komponentus Office asistent? arba atsakymas Vedlys, o tada spustel?kite Paie?kos Nor?dami Rodyti temas gr??o.

Savyb?s

Straipsnio ID: 821593 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
Rakta?od?iai: 
kbrepair kbsetup kbinfo kbmt KB821593 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 821593

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com