Artikkel-ID: 820729 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Sammendrag

Denne artikkelen beskriver funksjonene for feillogging i HTTP-APIer.

Enkelte feil som oppstår i et HTTP-basert program, behandles automatisk av HTTP-APIen i stedet for å leveres tilbake til et program for behandling. Denne atferden oppstår fordi hyppigheten av slike feil ellers kan oversvømme en hendelseslogg eller en programbehandling.

Følgende emner beskriver ulike aspekter av feillogging i HTTP-API:
 • Konfigurere feillogging i HTTP-APIen
  Registerinnstillingene kontrollerer feilloggene i HTTP-APIen, maksimum tillatt størrelse på loggfiler og plasseringen av loggfilene.
 • Formatet av feillogger i HTTP-APIen
  HTTP-API-en oppretter loggfiler som samsvarer med konvensjonene for World Wide Web Consortium (W3C)-loggfiler. Du kan bruke standardverktøy for å analysere disse loggfilene. I motsetning til W3C-loggfiler, inneholder loggfiler i HTTP-APIen imidlertid ikke kolonnenavnene.
 • Typer feil som HTTP-APIen loggfører
  HTTP-APIen logger mange vanlige feil.

Mer informasjon

Konfigurere feillogging i HTTP APIen

Hvis du vil at vi skal konfigurere feillogging i HTTP-APIen for deg, kan du gå til delen "Løs det for meg". Gå til delen "La meg løse det selv" hvis du heller vil konfigurere feillogging i HTTP-APIen selv.

Løs det for megDu kan løse problemet automatisk ved å klikke knappen eller koblingen Løs dette problemet. Klikk Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følg deretter trinnene i løsningsveiviseren.

Deaktivere feillogging i HTTP-APIen
Microsoft-løsning 50635
Aktivere feillogging i HTTP-APIen
Microsoft-løsning 50634


Obs!
 • Det kan hende at denne veiviseren bare er tilgjengelig på engelsk. Den automatiske problemløseren fungerer imidlertid også i andre språkversjoner av Windows.
 • Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske løsningen på en flash-enhet eller en CD og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.La meg løse det selv

Tre registerverdier under en HTTP \Parametere-nøkkel kontrollerer feilloggingen i HTTP-APIen. Du finner disse nøklene under følgende registernøkkel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters
Obs! Konfigurasjonsverdienes plassering og form kan endre seg i senere versjoner av Windows-operativsystemet.

Du må ha administrator- / lokale systemrettigheter for å endre registerverdiene, og for å vise eller endre loggfilene og mappen de befinner seg i.

Konfigurasjonsinformasjon i registerverdiene leses når HTTP-API-driveren starter. Hvis du endrer innstillingene, må du derfor stanse og starte driveren på nytt for å lese de nye verdiene. Skriv inn følgende konsollkommandoer for å gjøre dette:
net stop http
net start http
Følgende navnekonvensjoner brukes for å gi loggfilene navn:
httperr + sekvensnummer + .log
Eksempel: httperr4.log
Loggfiler gås gjennom idet de når maksimumsstørrelsen som registerverdien ErrorLogFileTruncateSize spesifiserer. Denne verdien kan ikke være lavere enn 1 megabyte (MB).

Hvis konfigurasjonen av feillogging ikke er gyldig, eller hvis noen form for feil oppstår mens HTTP-APIen skriver til loggfilene, bruker HTTP-APIen hendelseslogging for å varsle administratorene om at feillogging ikke forekommer.

Tabellen nedenfor beskriver verdiene for registerkonfigurasjonen.
Skjul denne tabellenVis denne tabellen
RegisterverdiBeskrivelse
EnableErrorLoggingEn DWORD-verdi som du kan angi til SANN for å aktivere feillogging eller USANN for å deaktivere den. Standardverdien er SANN.
ErrorLogFileTruncateSizeEn DWORD-verdi som spesifiserer maksimumsstørrelsen på en loggfil for feil, i byte. Standardverdien er 1 MB (0x100000).

Obs! Den angitte verdien kan ikke være lavere enn standardverdien.
ErrorLoggingDirEn streng som angir mappen der HTTP-APIen plasserer loggfilene sine.

HTTP-APIen oppretter undermappen HTTPERR i den spesifiserte mappen, og lagrer deretter loggfilene i undermappen. Denne undermappen og loggfilene får de samme tillatelsesinnstillingene. Administratoren og kontoene på det lokale systemet har full tilgang. Andre brukere har ikke tilgang.

Følgende er standardmappen når mappen ikke er angitt i registret:
%SystemRoot%\System32\LogFiles

Obs! Strengverdien ErrorLoggingDir må være en fullt kvalifisert lokal bane. Den kan imidlertid inneholde %SystemRoot%. En nettverksstasjon eller en delt nettverksressurs kan ikke brukes.

Formatet av feilloggene i HTTP-APIen

Feilloggfiler i HTTP-APIen har generelt sett samme format som W3C-feillogger, bortsett fra at feilloggfiler i HTTP-APIen ikke inneholder kolonneoverskrifter. Hver linje i en feillogg i HTTP-APIen registrerer én feil. Feltene vises i en bestemt rekkefølge. Et enkelt mellomrom (0x0020) skiller hvert felt fra forrige felt. I hvert felt erstatter plusstegn (0x002B) mellomrom, tabulatorer og kontrolltegn som ikke kan skrives ut.

Tabellen nedenfor identifiserer feltene og rekkefølgen av feltene i en feilloggoppføring.
Skjul denne tabellenVis denne tabellen
FeltBeskrivelse
DatoDatofeltet følger W3C-formatet. Dette feltet er basert på Coordinated Universal Time (UTC). Datofeltet består alltid av ti tegn i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. 1. mai 2003 er for eksempel uttrykt som 2003-05-01.
KlokkeslettFeltet for klokkeslett følger W3C-formatet. Dette feltet er basert på UTC. Feltet for klokkeslett består alltid av åtte tegn i formatet TT:MM:SS. Er klokken for eksempel halv seks på ettermiddagen (UTC), uttrykkes det som 17:30:00.
Klientens IP-adresseIP-adressen til en berørt klient. Verdien i dette feltet kan være enten en IPv4-adresse eller en IPv6-adresse. Hvis klientens IP-adresse er en IPv6-adresse, er feltet ScopeId også inkludert i adressen.
KlientportPortnummeret til den berørte klienten.
Serverens IP-adresseIP-adressen til den berørte serveren. Verdien i dette feltet kan være enten en IPv4-adresse eller en IPv6-adresse. Hvis IP-adressen til serveren er en IPv6-adresse, er feltet ScopeId også inkludert i adressen.
ServerportPortnummeret til den berørte serveren.
ProtokollversjonVersjonen av protokollen som brukes.

Hvis tilkoblingen ikke er tilstrekkelig analysert til at protokollversjonen kan bestemmes, brukes en bindestrek (0x002D) som plassholder for det tomme feltet.

Hvis enten hovedversjonsnummeret eller det underordnede versjonsnummeret som analyseres er høyere enn eller lik 10, loggføres versjonen som HTTP/?.?.
VerbVerbtilstanden som den siste analyserte forespørselen sender. Ukjente verb er inkludert, men alle verb som er større enn 255 byte, er avkortet til denne lengden. Hvis et verb ikke er tilgjengelig, brukes en bindestrek (0x002D) som plassholder for det tomme feltet.
CookedURL + spørringURL-adressen og en eventuell tilknyttet spørring loggføres som ett felt atskilt av et spørsmålstegn (0x3F). Dette feltet er avkortet til lengdegrensen på 4096 byte.

Hvis URL-adressen ble analysert ("cooked"), loggføres den med sidekonvertering via lokal kode og behandles som et Unicode-felt.

Hvis denne URL-adressen ikke har blitt analysert ("cooked") på loggføringstidspunktet, kopieres den nøyaktig slik den er, uten Unicode-konvertering.

Hvis HTTP-APIen ikke kan analysere denne URL-adressen, brukes en bindestrek (0x002D) som plassholder for det tomme feltet.
ProtokollstatusProtokollstatusen kan ikke være høyere enn 999.

Hvis protokollstatusen for svaret på en forespørsel er tilgjengelig, loggføres den i dette feltet.

Hvis en protokollstatus ikke er tilgjengelig, brukes en bindestrek (0x002D) som plassholder for det tomme feltet.
Område-IDBrukes ikke i denne versjonen av HTTP-APIen. En plassholder-bindestrek (0x002D) vises alltid i dette feltet.
ÅrsaksuttrykkDette feltet inneholder en streng som identifiserer hvilken form for feil som skal loggføres. Dette feltet er aldri tomt.
KønavnDette er navnet på forespørselskøen.
Følgende eksempellinjer er fra en HTTP-API-feillogg:
2002-07-05 18:45:09 172.31.77.6 2094 172.31.77.6 80 HTTP/1.1 GET /qos/1kbfile.txt 503 ? ConnLimit 2002-07-05 19:51:59 127.0.0.1 2780 127.0.0.1 80 HTTP/1.1 GET /ThisIsMyUrl.htm 400 ? Hostname 2002-07-05 19:53:00 127.0.0.1 2894 127.0.0.1 80 HTTP/2.0 GET / 505 - Version_N/S 2002-07-05 20:06:01 172.31.77.6 64388 127.0.0.1 80 - - - - - Timer_MinBytesPerSecond

Typer av feil som HTTP-APIen loggfører

HTTP-APIen loggfører feilsvar til klienter, tidsavbrudd på tilkoblinger, løsrevne forespørsler og brutte tilkoblinger som behandles feil.

Listen nedenfor angir typer av feil som HTTP-APIen loggfører:
 • Svar til klienter HTTP-APIen sender et feilsvar til en klient, for eksempel en 400-feil som er forårsaket av en analyseringsfeil i den sist mottatte forespørselen. Når HTTP-APIen har sendt feilsvaret, lukkes tilkoblingen.
 • Tidsavbrudd på tilkobling HTTP-APIen tidsavbryter en tilkobling. Hvis en forespørsel venter når tilkoblingen tidsavbrytes, brukes forespørselen til å gi mer informasjon om tilkoblingen i feilloggen.
 • Løsrevne forespørsler En prosess i brukermodus stanser uventet mens det fremdeles er forespørsler i køen som er rutet til denne prosessen. HTTP-APIen loggfører løsrevne forespørsler i feilloggen.
Spesifikke feiltyper tilordnes av årsaksuttrykk-strenger som alltid vises som det siste feltet i hver feillinje. Tabellen nedenfor viser årsaksuttrykkene i HTTP-APIen.
Skjul denne tabellenVis denne tabellen
ÅrsaksuttrykkBeskrivelse

AppOfflineDet oppsto en feil fordi tjenesten var utilgjengelig (HTTP-feil 503). Tjenesten er ikke tilgjengelig fordi programfeil førte til at programmet ble frakoblet.
AppPoolTimerDet oppsto en feil fordi tjenesten var utilgjengelig (HTTP-feil 503). Tjenesten er ikke tilgjengelig fordi programutvalg-prosessen er for opptatt til å behandle forespørselen.
AppShutdownDet oppsto en feil fordi tjenesten var utilgjengelig (HTTP-feil 503). Tjenesten er ikke tilgjengelig fordi programmet ble avsluttet automatisk som svar på en administratorpolicy.
BadRequestDet oppsto en analysefeil under behandlingen av en forespørsel.
Client_ResetTilkoblingen mellom klienten og serveren ble avsluttet før forespørselen kunne bli tildelt en arbeidsprosess. Den vanligste årsaken til denne virkemåten er at klienten lukker tilkoblingen til serveren for tidlig.
Connection_Abandoned_By_AppPoolEn arbeidsprosess fra programutvalget har blitt uventet avsluttet eller løsrev en ventende forespørsel ved å avslutte dennes referanse.
Connection_Abandoned_By_ReqQueueEn arbeidsprosess fra programutvalget har blitt uventet avsluttet eller løsrev en ventende forespørsel ved å avslutte dennes referanse. Spesifikt for Windows Vista og nyere versjoner, og for Windows Server 2008 og nyere versjoner.
Connection_DroppedTilkoblingen mellom klienten og serveren ble avsluttet før serveren fikk sendt sin endelige svarpakke. Den vanligste årsaken til denne virkemåten er at klienten lukker tilkoblingen til serveren for tidlig.
Connection_Dropped_List_FullListen over brutte tilkoblinger mellom klienter og serveren er full. Spesifikt for Windows Vista og nyere versjoner, og for Windows Server 2008 og nyere versjoner.
ConnLimitDet oppsto en feil fordi tjenesten var utilgjengelig (HTTP-feil 503). Tjenesten er ikke tilgjengelig fordi områdenivåets tilkoblingsgrense er nådd eller overskredet.
Connections_RefusedKjerneminnet NonPagedPool har falt under 20 MB, og http.sys har sluttet å motta nye tilkoblinger
DeaktivertDet oppsto en feil fordi tjenesten var utilgjengelig (HTTP-feil 503). Tjenesten er ikke tilgjengelig fordi en administrator har frakoblet programmet.
EntityTooLargeEn enhet har overskredet den maksimalt tillatte størrelsen.
FieldLengthEn grense for feltlengde ble overskredet.
ForbudtEn forbudt element eller sekvens ble påtruffet under analyse.
TopptekstDet oppsto en analysefeil i toppteksten.
VertsnavnEn analysefeil oppsto under behandling av et vertsnavn.
InternDet oppsto en intern serverfeil (HTTP-feil 500).
Invalid_CR/LFUgyldig linjeskift eller linjemating har oppstått.
LengthRequiredDet manglet en verdi for lengden.
N/ADet oppsto en feil fordi tjenesten var utilgjengelig (HTTP-feil 503). Tjenesten er ikke tilgjengelig fordi det oppsto en intern feil (for eksempel en minnetilordningsfeil eller listekonflikt for en URL-adressereservasjon).
N/IDet oppsto en ikke-implementert feil (HTTP-feil 501), eller en feil fordi tjenesten var utilgjengelig (HTTP-feil 503) på grunn av en ukjent overføringskoding.
TallEn analysefeil oppsto under behandling av et tall.
ForutsetningDet mangler en nødvendig forutsetning.
QueueFullDet oppsto en feil fordi tjenesten var utilgjengelig (HTTP-feil 503). Tjenesten er ikke tilgjengelig fordi programmets forespørselskø er full.
RequestLengthEn grense for lengden av forespørselen ble overskredet.
Timer_AppPoolTilkoblingen har utløpt fordi en forespørsel ventet for lenge i en programutvalgskø på at et serverprogram skulle fjerne den fra køen og behandle den. Denne tidsavbruddsvarigheten er ConnectionTimeout. Som standard er denne verdien satt til to minutter.
Timer_ConnectionIdleTilkoblingen er utløpt og forblir inaktiv. Standard ConnectionTimeout-varighet er to minutter.
Timer_EntityBodyTilkoblingen utløp før hele brødteksten i forespørselen ble mottatt. Når en forespørsel tydelig har en entitetsbrødtekst, aktiverer HTTP-APIen Timer_EntityBody-tidtakeren. I utgangspunktet er grensen for denne tidtakeren satt til ConnectionTimeout-verdien (vanligvis to minutter). Hver gang en ny dataindikasjon mottas i forbindelse med denne forespørselen, tilbakestiller HTTP-APIen tidtakeren for å gi tilkoblingen ytterligere to minutter (eller det som er angitt i ConnectionTimeout).
Timer_HeaderWaitTilkoblingen har utløpt fordi topptekstanalysen for en forespørsel tok lenger tid enn standardgrensen på to minutter.
Timer_MinBytesPerSecondTilkoblingen har utløpt fordi klienten ikke mottok et svar innen rimelig tid. Svarets sendefrekvens var lavere enn standarden på 240 byte/sek. Dette kan kontrolleres med metabaseegenskapen MinFileBytesPerSec.
Timer_ReqQueueTilkoblingen har utløpt fordi en forespørsel ventet for lenge i en programutvalgskø på at et serverprogram skulle fjerne den fra køen. Denne tidsavbruddsvarigheten er ConnectionTimeout. Som standard er denne verdien satt til to minutter. Spesifikt for Windows Vista og nyere versjoner, og for Windows Server 2008 og nyere versjoner.
Timer_ResponseReservert. Ikke i bruk for øyeblikket.
Timer_SslRenegotiation Tilkoblingen har utløpt fordi ny SSL-forhandling mellom klienten og serveren tok lengre tid enn det standard tidsavbruddet på to minutter.
URLEn analysefeil oppsto under behandling av en URL-adresse.
URL_LengthEn URL-adresse har overskredet maksimalt tillatt størrelse.
VerbEn analysefeil oppsto under behandling av et verb.
Version_N/SDet har oppstått en versjon-ikke-støttet-feil (HTTP-feil 505).

Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til ytterligere loggføringsfelter for IIS HTTP-feillogging, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
832975 Flere egenskaper er nå tilgjengelige for loggføring i filen Httperr #.log i IIS 6.0 og IIS 7.0
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.

Egenskaper

Artikkel-ID: 820729 - Forrige gjennomgang: 8. januar 2014 - Gjennomgang: 3.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
Nøkkelord: 
kbhttphandlers kbhttp kbapi kberrmsg kbinfo kbfixme kbmsifixme KB820729

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com