คุณต้องใส่ข้อมูลประจำตัวของบัญชี Windows เมื่อคุณเชื่อมต่อกับ Exchange Server 2003 โดยใช้ RPC 2003 ของ Outlook ผ่านคุณลักษณะ HTTP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 820281 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณพยายามเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Exchange Server 2003 โดยใช้ Exchange RPC ผ่านทาง HTTP คุณลักษณะของ Microsoft Office Outlook 2003 อย่างไรก็ตาม คุณได้รับพร้อมท์ให้ผู้ใช้ของคุณข้อมูลประจำตัวของบัญชีแม้ว่าคุณเข้าสู่ระบบ โดยใช้บัญชีผู้ใช้ของ Windows ที่แมปเพื่อแลกเปลี่ยนของบัญชี

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • คุณกำลังใช้การรับรองความถูกต้องเบื้องต้นไปยังพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับ Exchange
 • คุณกำลังใช้การรับรองความถูกต้องของ NTLM กับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับ Exchange แต่ Windows ไม่ส่งโดยอัตโนมัติข้อมูลรองรับ/การตอบสนอง NTLM windows ไม่ดำเนินการนี้ได้เนื่องจากรหัสผ่านการรองรับ/การตอบสนอง LANMAN รุ่นเก่ารวมอยู่ในข้อมูลการรับรองความถูกต้อง

การแก้ไข

คุณสามารถใช้ตัววิเคราะห์การเชื่อมต่อระยะไกลของ Exchange เพื่อช่วยวินิจฉัย และแก้ไขปัญหานี้ โดยไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้::https://www.testexchangeconnectivity.com
หมายเหตุ:ตัววิเคราะห์การเชื่อมต่อระยะไกลของ exchange คือ การใช้เว็บการแก้ไขปัญหาและการเครื่องมือวินิจฉัยที่จะช่วยในการระบุจุดความล้มเหลวสำหรับสถานการณ์การเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ Exchange Server ที่ใช้อินเทอร์เน็ต เครื่องมือจำลองทั้งหมดที่กิจกรรมไคลเอนต์ต้องสามารถทำการเชื่อมต่อ และจุดที่แน่นอนของความล้มเหลวในการแยกแล้ว บ่อย ๆ มันจะชี้ออกจากปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกที่รู้จัก และให้ขั้นตอนที่แนะนำสำหรับการแก้ปัญหา การเชื่อมต่อที่ทดสอบผ่านอินเทอร์เน็ต (จากภายนอกองค์กรของคุณ) จะดำเนินการ โดยเว็บไซต์ที่โฮสต์ใน datacenter กับ Microsoft

การระบุการแก้ไขปัญหา


การรับรองความถูกต้องเบื้องต้น


ถ้าคุณต้องการใช้การรับรองความถูกต้องเบื้องต้น คุณต้องทำให้พิมพ์ข้อมูลประจำตัวของบัญชีผู้ใช้ของคุณ ไม่มีวิธีสำหรับไคลเอ็นต์ในการส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการการเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ คุณต้องกำหนดค่าส่วนกำหนดค่า Outlook ของคุณเพื่อใช้ NLTM รับรองความถูกต้องไปยังพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับ Exchange

ก่อนที่คุณสลับไปยังการรับรองความถูกต้องของ NTLM คุณต้องตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณแบบ NTLM ที่รับรองความถูกต้องจะอนุญาต หรือแม้แต่เป็นไปได้ในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ Many firewalls and proxy servers will prevent successful NLTM authentication, whereas Basic authentication will work successfully. See the More Information section for additional details.

หมายเหตุ:The authentication mechanism that you configure in Outlook is used only for the HTTP session to the proxy server for Exchange. The actual authentication between Outlook and your Exchange server always uses NTLM. See the More Information section for additional details.

To change the authentication mechanism on the Outlook client to NTLM, follow these steps:
 1. เริ่ม Outlook 2003
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกE-mail Accounts.
 3. คลิกView or change existing e-mail accountsแล้ว คลิกถัดไป.
 4. ภายใต้Outlook processes e-mail for these accounts in the following orderคลิกMicrosoft Exchange Serverแล้ว คลิกเปลี่ยนแปลง.
 5. ในการExchange Server Settingsหน้า ให้ คลิ กMore Settings.
 6. คลิกการเชื่อมต่อแท็บ
 7. คลิกExchange Proxy Settings.
 8. ภายใต้Proxy authentication settingsคลิกNTLM AuthenticationในการUse this authentication when connecting to my proxy server for Exchangeรายการ
 9. คลิกตกลงสองครั้ง
 10. คลิกตกลงagain in response to the prompt that you must restart Outlook for the changes to take effect.
 11. คลิกถัดไปแล้ว คลิกเสร็จสิ้น.
 12. เริ่มการทำงานของ Outlook ใหม่

NTLM authentication

You notice that your account is configured to use NTLM authentication and that you are still prompted for your user name and password when you are logged on as the Windows account that has access to your Exchange mailbox. In this situation, you must setLmCompatibilityLevelon the client to a value of 2 or 3. To do this, follow these steps.

คำเตือนIf you use Registry Editor incorrectly, you may cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. ไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันว่า คุณจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENbox, and then press ENTER.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\
 3. In the pane on the right side, double-clicklmcompatibilitylevel.
 4. ในการข้อมูลค่า:box, type a value of 2 or 3 that is appropriate for your environment, and then clickตกลง.
 5. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 6. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

The authentication mechanism that is configured in your Outlook profile is used only for the HTTP session to the proxy server for Exchange. The actual authentication mechanism between Outlook and the Exchange server always uses NTLM when the mechanism is accessed by using remote procedure call (RPC) over HTTP. We strongly recommend that you use Secure Sockets Layer (SSL) encryption for the HTTP session to the proxy server for Exchange. This is especially true when you are using Basic authentication. If you use SSL encryption, this prevents your user name and password from being sent in clear text. Outlook will not let you use Basic authentication when you connect to the proxy server for Exchange without using SSL encryption.

You must sometimes use Basic authentication because NTLM authentication will fail if the proxy server for Exchange does not trust the authentication information. This issue can be caused by firewalls that examine the HTTP traffic and change it in some way. For example, a firewall may end the session from the Internet and establish a new session to the proxy server for Exchange instead of passing the HTTPS (SSL) session straight through without modification. This process is sometimes known as reverse proxying or Web publishing. Certain firewalls such as Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 can successfully reverse proxy or Web publish the session and still enable NTLM authentication to succeed. Basic authentication is not affected by this process and will work regardless of firewalls. However, if you use Basic authentication, this means that you must type your user name and password every time that you start an Outlook session.

LmCompatibilityLevel settings

The LmCompatibilityLevel registry entry can be configured by using the following values:
 • LmCompatibilityLevel value of 0: Send LAN Manager (LM) response and NTLM response; never use NTLM version 2 (NTLMv2) session security. Clients use LM and NTLM authentication, and never use NTLMv2 session security; domain controllers accept LM, NTLM, and NTLMv2 authentication.
 • LmCompatibilityLevel value of 1: Use NTLMv2 session security, if negotiated. Clients use LM and NTLM authentication, and use NTLMv2 session security if the server supports it; domain controllers accept LM, NTLM, and NTLMv2 authentication.
 • LmCompatibilityLevel value of 2: Send NTLM response only. Clients use only NTLM authentication, and use NTLMv2 session security if the server supports it; domain controllers accept LM, NTLM, and NTLMv2 authentication.
 • LmCompatibilityLevel value of 3: Send NTLMv2 response only. Clients use NTLMv2 authentication, and use NTLMv2 session security if the server supports it; domain controllers accept LM, NTLM, and NTLMv2 authentication.
 • LmCompatibilityLevel value of 4: (Server Only) - Domain controllers refuse LM responses. Clients use NTLM authentication, and use NTLMv2 session security if the server supports it; domain controllers refuse LM authentication, and accept NTLM and NTLMv2 authentication.
 • LmCompatibilityLevel value of 5: (Server Only) - Domain controllers refuse LM and NTLM responses, and accept only NTLMv2 responses. Clients use NTLMv2 authentication, use NTLMv2 session security if the server supports it; domain controllers refuse NTLM and LM authentication, and accept only NTLMv2 authentication.

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนบนลักษณะการทำงานในการอินเทอร์เน็ต คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
831050คำอธิบายตัวเลือกของคุณลักษณะการกำหนดค่าสำหรับ Exchange ผ่านทางอินเทอร์เน็ตใน Outlook 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า RPC ผ่าน HTTP ใน Exchange Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
833401วิธีตั้งค่า RPC ผ่าน HTTP ใน Exchange Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 820281 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbprb kbmt KB820281 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:820281

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com