ดิสก์ IDE ATA และ ATAPI จะใช้โหมด PIO หลังจากมีข้อผิดพลาดการหมดเวลาหลายครั้งหรือเกิดข้อผิดพลาด CRC

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 817472 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากคุณหยุดการทำงานของคอมพิวเตอร์ไว้ชั่วคราวและดำเนินการต่อหลายๆ ครั้ง ประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์อาจลดลง ถ้าคุณใช้ 'ตัวจัดการอุปกรณ์' เพื่อดูคุณสมบัติของแชนเนล IDE ที่ไดรฟ์เชื่อมต่ออยู่ แท็บ การตั้งค่าขั้นสูง อาจแสดงว่าโหมดการถ่ายโอนข้อมูลปัจจุบันของไดรฟ์คือ "โหมด PIO"

สาเหตุ

หลังจากโปรแกรมควบคุม Windows IDE/ATAPI Port (Atapi.sys) ได้รับการหมดเวลาสะสมรวมหกครั้งหรือข้อผิดพลาด Cyclical Redundancy Check (CRC) โปรแกรมควบคุมจะลดความเร็วในการสื่อสาร (โหมดการถ่ายโอนข้อมูล) จากโหมดการเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง (DMA) สูงสุดไปเป็นโหมด DMA ที่ต่ำกว่าเป็นขั้นๆ ไป ถ้าโปรแกรมควบคุมยังคงได้รับข้อผิดพลาดการหมดเวลาหรือข้อผิดพลาด CRC อยู่ โปรแกรมควบคุมจะลดโหมดการถ่ายโอนข้อมูลไปเป็นโหมดที่ช้าที่สุด (โหมด PIO)

การแก้ไข

ข้อมูลการแก้ไขด่วนของ

Windows Server 2003

คุณลักษณะที่สนับสนุน ซึ่งปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานค่าเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์จาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม ให้ใช้คุณลักษณะนี้สำหรับการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น นำคุณลักษณะนี้ไปใช้กับระบบที่จำเป็นต้องใช้งานโดยเฉพาะเท่านั้น คุณลักษณะนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าระบบของคุณไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการไม่มีคุณลักษณะนี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีคุณลักษณะนี้

หากมีคุณลักษณะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับคุณลักษณะ

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องการทราบวิธีแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในคุณลักษณะเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงภาษาที่มีคุณลักษณะพร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีคุณลักษณะสำหรับภาษานั้น
สิ่งที่จำเป็นต้องมี
ไม่ต้องมี Service Pack
ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากนำการแก้ไขด่วนนี้ไปใช้
ข้อมูลการแทนที่การแก้ไขด่วน
การแก้ไขด่วนนี้จะไม่แทนที่การแก้ไขด่วนอื่นๆ
ข้อมูลแฟ้ม
การแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในเครื่องมือ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม
  วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม แพลตฟอร์ม
  -------------------------------------------------------------
  28 -เม.ย.- 2546 18:09 5.2.3790.10  91,136 Atapi.sys i386
  28 -เม.ย.- 2546 18:09 5.2.3790.10 288,256 Atapi.sys IA64

หมายเหตุ หลังจากคุณใช้การแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องแก้ไขรีจิสทรีตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ของบทความนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน ถ้าคุณไม่แก้ไขรีจิสทรี การแก้ไขด่วนจะไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน

Windows XP

ข้อมูล Service pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดของ Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322389 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลการแก้ไขด่วน

คุณลักษณะที่สนับสนุน ซึ่งปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานค่าเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์จาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม ให้ใช้คุณลักษณะนี้สำหรับการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น นำคุณลักษณะนี้ไปใช้กับระบบที่จำเป็นต้องใช้งานโดยเฉพาะเท่านั้น คุณลักษณะนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าระบบของคุณไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการไม่มีคุณลักษณะนี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีคุณลักษณะนี้

หากมีคุณลักษณะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับคุณลักษณะ

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องการทราบวิธีแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในคุณลักษณะเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงภาษาที่มีคุณลักษณะพร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีคุณลักษณะสำหรับภาษานั้น
สิ่งที่จำเป็นต้องมี
Windows XP Service Pack 1
ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากนำการแก้ไขด่วนนี้ไปใช้
ข้อมูลการแทนที่การแก้ไขด่วน
การแก้ไขด่วนนี้จะแทนที่การแก้ไขด่วนอื่นๆ 331958 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด) และ 331895 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).
ข้อมูลแฟ้ม
การแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในเครื่องมือ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม
  วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม แพลตฟอร์ม
  ---------------------------------------------------------------
  23 -เม.ย.- 2546 16:29 5.1.2600.1211  87,296 Atapi.sys i386
  23 -เม.ย.- 2546 16:29 5.1.2600.1211 306,432 Atapi.sys IA64

หมายเหตุ หลังจากคุณใช้การแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องแก้ไขรีจิสทรีตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ของบทความนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน ถ้าคุณไม่แก้ไขรีจิสทรี การแก้ไขด่วนไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน

Windows 2000

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องการทราบวิธีแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในการแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น
สิ่งที่จำเป็นต้องมี
Windows 2000 Service Pack 2
ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากนำการแก้ไขด่วนนี้ไปใช้
ข้อมูลการแทนที่การแก้ไขด่วน
การแก้ไขด่วนนี้จะแทนที่การแก้ไขด่วนอื่นๆ 813908 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด), 323153 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด), 314695 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด), 305176 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด), 305098 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด), 304912 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด), 304572 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด) และ 298505 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).
ข้อมูลแฟ้ม
การแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในเครื่องมือ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม
  วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม
  ----------------------------------------------------
  28 -เม.ย.- 2546 17:38 5.0.2195.6741 86,896 Atapi.sys

หมายเหตุ หลังจากคุณใช้การแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องแก้ไขรีจิสทรีตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ของบทความนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน ถ้าคุณไม่แก้ไขรีจิสทรี การแก้ไขด่วนจะไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการเปิดใช้งานโหมดการถ่ายโอนข้อมูลแบบปกติหรือเร็วขึ้นสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ
 1. คลิกสองครั้งที่ เครื่องมือในการดูแล แล้วคลิก การจัดการคอมพิวเตอร์
 2. คลิก เครื่องมือระบบ แล้วคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์
 3. ขยายโหนด ตัวควบคุม IDE ATA/ATAPI
 4. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมที่คุณต้องการคืนค่าโหมดการถ่ายโอนข้อมูล DMA แบบปกติ
 5. คลิกแท็บ โปรแกรมควบคุม
 6. คลิก ถอนการติดตั้ง
 7. เมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์ ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ เมื่อเริ่มการทำงานของ Windows ใหม่ ตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์จะถูกระบุใหม่ และโหมดการถ่ายโอนข้อมูลจะได้รับการตั้งค่าใหม่เป็นค่าเริ่มต้นในแต่ละไดรฟ์ที่เชื่อมต่อกับตัวควบคุม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

Windows XP

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขด่วนที่บทความนี้อธิบายไว้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
 • เฉพาะใน Windows 2000 คำขอการอ่านดิสก์ ATA ทำให้เกิดปัญหาค่าการหมดเวลาเป็น 4 วินาทีในบางครั้ง ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์กลับมาทำงานต่อหลังจากการหยุดรอ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการหมดเวลาของดิสก์ เพราะโดยทั่วไปแล้ว ไดรฟ์จะใช้เวลามากกว่า 4 วินาทีในการหมุน ค่าการหมดเวลานี้จะได้รับการเปลี่ยนเป็น 10 วินาที

  ใน Windows XP และ Windows Server 2003 ค่าการหมดเวลาจะกำหนดเป็น 10 วินาทีเสมอ
 • นโยบายอื่นที่มีความเข้มงวดน้อยกว่ามีการนำไปใช้เพื่อลดโหมดการถ่ายโอนข้อมูล (จากโหมด DMA ที่เร็วกว่าเป็นโหมด DMA ที่ช้าลง และเป็นโหมด PIO ในที่สุด) เพื่อแก้ปัญหาการหมดเวลาและข้อผิดพลาด CRC ลักษณะการทำงานปัจจุบันคือ โปรแกรมควบคุม IDE/ATAPI Port (Atapi.sys) จะลดโหมดการถ่ายโอนข้อมูล หลังจากการหมดเวลาสะสมหกครั้งหรือเกิดข้อผิดพลาด CRC เมื่อมีการนำนโยบายใหม่ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Atapi.sys จะลดโหมดการถ่ายโอนข้อมูลหลังจากมีการหมดเวลาหกครั้งติดต่อกัน หรือเกิดข้อผิดพลาด CRC นโยบายนี้มีการนำมาใช้เมื่อค่ารีจิสทรีที่จะอธิบายต่อไปในบทความนี้ปรากฏอยู่
เมื่อต้องการใช้ลักษณะการทำงานแบบอื่น (การลดโหมดถ่ายโอนข้อมูลหลังจากการหมดเวลาติดต่อกันหกครั้ง หรือเกิดข้อผิดพลาด CRC แทนที่จะเป็นการหมดเวลาสะสมหกครั้งหรือเกิดข้อผิดพลาด CRC) คุณต้องแก้ไขรีจิสทรีตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง หลังจากที่ใช้การแก้ไขด่วน

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)


ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ แล้วออกจาก 'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'
 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001
 3. บนเมนู แก้ไข ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ค่า DWORD
 4. พิมพ์ ResetErrorCountersOnSuccess แล้วกด ENTER
 5. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ปรับเปลี่ยน
 6. พิมพ์ 1 แล้วคลิก ตกลง
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ แล้วออกจาก 'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'
 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002
 3. บนเมนู แก้ไข ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ค่า DWORD
 4. พิมพ์ ResetErrorCountersOnSuccess แล้วกด ENTER
 5. ในเมนู แก้ไข ให้คลิก ปรับเปลี่ยน
 6. พิมพ์ 1 แล้วคลิก ตกลง
หมายเหตุ คีย์ย่อยที่มีลำดับเลขซึ่งแสดงไว้ก่อนหน้าจะตรงกับแชนเนล IDE หลักและรองบนคอมพิวเตอร์ที่มีตัวควบคุม IDE เดียว ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีตัวควบคุม IDE สองตัว คีย์ย่อยที่มีลำดับเลขสำหรับแชนเนล IDE หลักและรองสำหรับตัวควบคุมแต่ละอันอาจเป็น:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0005
เมื่อต้องการยืนยันว่าคุณระบุคีย์ย่อยที่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่า
DriverDesc
ค่าของคีย์ย่อยมีค่าสายอักขระเป็น "แชนเนล IDE หลัก" หรือ "แชนเนล IDE รอง"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 817472 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 พฤศจิกายน 2551 - Revision: 7.14
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbwin2000presp5fix kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix KB817472

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com