คำแนะนำสำหรับการจัดการไฟล์เทมเพลทการจัดการ Group Policy (.adm)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 816662 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการทำแฟ้ม ADM งาน การตั้งค่านโยบายที่พร้อมใช้งานการจัดการการดำเนินงาน และคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดการเหตุการณ์การจัดการแฟ้ม ADM ทั่วไป

หมายเหตุ:เราขอแนะนำให้ คุณใช้ Windows Vista เพื่อจัดการโครงสร้างพื้นฐานของ'นโยบายกลุ่ม' โดยการใช้ร้านค้ากลาง คำแนะนำนี้ยังคงเป็นจริงแม้ว่าสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีการผสมของไคลเอ็นต์ระดับและเซิร์ฟเวอร์ เช่นคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP หรือ Windows Server 2003 windows Vista ใช้รูปแบบใหม่ที่ employs ADMX และ ADML แฟ้มที่จะจัดการแม่แบบของนโยบายกลุ่ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
windows XP: อย่าลืม Me.
http://blogs.technet.com/grouppolicy/archive/2006/08/31/453147.aspx

การปรับใช้นโยบายกลุ่มที่ใช้ Windows Vista
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc766208.aspx

วิธีการสร้างตัวกลางที่เก็บสำหรับแม่ Group Policy แบบการดูแลใน Window Vista
http://support.microsoft.com/kb/929841
ถ้าคุณต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows server 2003 ในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของ Group Policy ดูคำแนะนำในบทความนี้

บทนำสู่การ ADM แฟ้ม

แฟ้ม ADM เป็นแฟ้มแม่แบบที่ใช้งาน โดยนโยบายกลุ่มเพื่ออธิบายสถานที่จัดเก็บการตั้งค่านโยบายที่ใช้รีจิสทรีในรีจิสทรี ADM แฟ้มนอกจากนี้ยังอธิบายอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ที่ผู้ดูแลตัวในการแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่มตัวนิ้วแนปแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่มถูกใช้ โดยผู้ดูแลระบบเมื่อพวกเขาสร้าง หรือแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม (GPOs) ที่มองเห็น

การจัดเก็บแฟ้ม ADM และค่าเริ่มต้น

ในโฟลเดอร์ Sysvol ของแต่ละตัวควบคุมโดเมน แต่ละโดเมนวัตถุนโยบายกลุ่มโฟลเดอร์เดียวที่เก็บรักษา และโฟลเดอร์นี้มีชื่อว่า Group Policy แม่แบบ (GPT) GPT เก็บแฟ้ม ADM ทั้งหมดที่ใช้ตัวในแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่มเมื่อ gpo ถูกสร้าง หรือแก้ไขครั้งล่าสุด

ระบบปฏิบัติการแต่ละรวมถึงชุดมาตรฐานของแฟ้ม ADM แฟ้มมาตรฐานเหล่านี้มีแฟ้มเริ่มต้นที่จะโหลดตัวโดยแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม ตัวอย่างเช่น Windows Server 2003 มี ADM ที่ต่อไปนี้แฟ้ม:
 • System.adm
 • Inetres.adm
 • Conf.adm
 • Wmplayer.adm
 • Wuau.adm

แฟ้ม ADM แบบกำหนดเอง

คุณสามารถสร้างแฟ้ม ADM แบบกำหนดเอง โดยนักพัฒนาโปรแกรม หรือ IT ผู้เชี่ยวชาญด้านการขยายการใช้การตั้งค่านโยบายรีจิสทรีโดยใช้โปรแกรมใหม่และคอมโพเนนต์ได้

หมายเหตุ:โปรแกรมและคอมโพเนนต์ต้องถูกออกแบบ และ coded การจำ และการตอบสนองต่อการตั้งค่านโยบายที่อธิบายไว้ในแฟ้ม ADM

โหลดแฟ้ม ADM ตัวในแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม:
 1. เริ่มตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม
 2. คลิกขวาแม่แบบการดูแลระบบแล้ว คลิกเพิ่ม/เอาแม่แบบการออก.

  หมายเหตุ:แม่แบบการดูแลพร้อมใช้งานภายใต้อย่างใดอย่างหนึ่งคอมพิวเตอร์หรือการกำหนดค่าผู้ใช้. เลือกการกำหนดค่าที่ถูกต้องสำหรับต้นแบบกำหนดเองของคุณ
 3. คลิกadd.
 4. คลิกแฟ้มข้อ ADM และจากนั้น คลิกOPEN.
 5. คลิกปิด.
 6. ตั้งแบบกำหนดเอง ADM แฟ้มค่านโยบายในตอนนี้จะพร้อมใช้งานตัวในแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม

ปรับปรุงแฟ้ม ADM และ timestamps

แต่ละเวิร์กสเตชันผู้ดูแลที่มีใช้การเรียกใช้ตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่มเก็บแฟ้ม ADM ในโฟลเดอร์ %windir%\Inf เมื่อสร้าง และแก้ไขก่อน gpo แฟ้ม ADM จากโฟลเดอร์นี้จะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ย่อย Adm ในแบบ GPT ซึ่งรวมถึงแฟ้ม ADM มาตรฐานและแฟ้ม ADM แบบกำหนดเองที่มีเพิ่ม โดยผู้ดูแล

หมายเหตุ:การสร้าง GPO โดยไม่ต้องการแก้ไข GPO ที่ในภายหลังสร้างแบบ GPT โดยไม่มีแฟ้มใด ๆ ADM

เปรียบ โดยค่าเริ่มต้น เมื่อมีแก้ไข gpo ตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่มเทียบ timestamps ADM แฟ้มในโฟลเดอร์ %windir%\Inf ของเวิร์กสเตชันที่มีที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ Adm GPTs ถ้าแฟ้มของเวิร์กสเตชันใหม่กว่า คัดตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่มลอกแฟ้มเหล่านี้ไปยังโฟลเดอร์ Adm GPT เขียนทับแฟ้มใด ๆ ที่มีอยู่ของชื่อเดียวกัน การเปรียบเทียบนี้เกิดขึ้นเมื่อโหนแม่แบบการดูแล(โครงคอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้แบบ) มีเลือกตัวในแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม คำนึงถึงว่าผู้ดูแลระบบที่แท้จริงแล้วแก้ไข GPO

หมายเหตุ:แฟ้ม ADM ที่เก็บไว้ใน GPT สามารถปรับปรุง ด้วยการดู GPO ตัวในแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม

เนื่องจากมีความสำคัญ timestamps ในการจัดการแฟ้ม ADM การแก้ไขจากระบบแฟ้ม ADM ไม่แนะนำ If a new policy setting is required, Microsoft recommends that you create a custom ADM file. This prevents the replacement of system-supplied ADM files when service packs are released.

Group Policy Management Console

By default, the Group Policy Management Console (GPMC) always uses local ADM files, regardless of their time stamp, and never copies the ADM files to the Sysvol. If an ADM file is not found, GPMC looks for the ADM file in the GPT. Also, the GPMC user can specify an alternative location for ADM files. If an alternative location is specified, this alternative location takes precedence.

GPO replication

The File Replication Service (FRS) replicates the GPTs for GPOs throughout the domain. As part of the GPT, the Adm subfolder is replicated to all domain controllers in the domain. Because each GPO stores multiple ADM files, and some can be quite large, you must understand how ADM files that are added or updated when you use Group Policy Object Editor can affect replication traffic.

Use policy settings to control ADM file updates

Two policy settings area available to help with management of ADM files. These settings make it possible for the administrator to tune the use of ADM files for a specific environment. These are the "Turn off automatic updates of ADM files" and the "Always use local ADM files for Group Policy Editor" settings.

Turn off automatic updates of ADM files

This policy setting is available under User Configuration\Administrative Templates\System\Group Policy in Windows Server 2003, in Windows XP, and in Windows 2000. This setting may be applied to any Group Policy-enabled client.

Always use local ADM files for Group Policy editor

This policy setting is available under Computer Configuration\Administrative Templates\System\Group Policy. This is a new policy setting. It may be successfully applied only to Windows Server 2003 clients. The setting may be deployed to older clients, but it will have no effect on their behavior. If this setting is enabled, Group Policy Object Editor always uses local ADM files in the local system %windir%\Inf folder when you edit a Group Policy object.

หมายเหตุ:If this policy setting is enabled, theTurn off automatic updates of ADM filespolicy setting is implied.

Common scenarios and recommendations

Multilanguage administration issues

In some environments, policy settings may have to be presented to the user interface in different languages. For example, an administrator in the United States may want to view policy settings for a specific GPO in English, and an administrator in France may want to view the same GPO by using French as their preferred language. Because the GPT can store only one set of ADM files, you cannot use the GPT to store ADM files for both languages.

For Windows 2000, the use of local ADM files by Group Policy Object Editor is not supported. To work around this, use the "Turn off automatic updates of ADM files" policy setting. Because this policy setting has no affect on the creation of new GPOs, the local ADM files will be uploaded to the GPT in Windows 2000, and creating a GPO in Windows 2000 effectively defines “the language of the GPO”. If the "Turn off automatic updates of ADM files" policy setting is in effect at all Windows 2000 workstations, the language of the ADM files in the GPT will be defined by the language of the computer that is used to create the GPO.

For administrators that are using Windows XP and Windows Server 2003, the "Always use local ADM files for Group Policy editor" policy setting can be used. This makes it possible for the French administrator to view policy settings by using the ADM files that are installed locally on his or her workstation (French), regardless of the ADM file that is stored in the GPT. Note that when you use this policy setting, it is implied that the "Turn off automatic updates of ADM files" policy setting is enabled to avoid unnecessary updates of the ADM files to the GPT.

Also, consider standardizing on the latest operating system from Microsoft for administrative workstations in a multi-language administrative environment. Then configure both the "Always use local ADM files for Group Policy editor" and "Turn off automatic updates of ADM files" policy settings.

ถ้ามีการใช้สเตชัน 2000 Windows ใช้การตั้งค่านโยบาย "ปิดการปรับปรุงอัตโนมัติของแฟ้ม ADM" สำหรับผู้ดูแล และให้พิจารณาไฟล์ ADM ใน GPT เป็น ภาษามีผลบังคับใช้สำหรับเวิร์กสเตชันทั้งหมดของ Windows 2000

หมายเหตุ:เวิร์กสเตชันของ windows XP อาจยังคงใช้ของตนภายใน ภาษาเฉพาะรุ่น

ระบบปฏิบัติการและบริการบรรจุออกวางจำหน่าย

รุ่นชุดแต่ละระบบปฏิบัติการหรือบริการรวมถึง superset ADM แฟ้มที่มาจากรุ่นก่อนหน้า การรวมถึงการตั้งค่านโยบายที่มีเฉพาะในระบบปฏิบัติการที่แตกต่างไปของรุ่นที่ใหม่ ตัวอย่างเช่น แฟ้ม ADM ที่ให้มากับ Windows Server 2003 มีการตั้งค่านโยบายทั้งหมดสำหรับ ระบบปฏิบัติการทั้งหมดรวมทั้งที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับ Windows 2000 หรือ Windows XP Professional เท่านั้น ซึ่งหมายความ ว่า การดู GPO จากคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่เท่านั้น หรือเซอร์วิสแพ็ค upgrades แฟ้ม ADM อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรุ่นที่ใหม่กว่าได้โดยปกติ superset แฟ้ม ADM ก่อนหน้า นี้จะไม่มักจะสร้างปัญหา สมมติว่า แฟ้ม ADM ที่กำลังใช้งานได้ไม่ถูกแก้ไข

ในบางสถานการณ์ ย่อย service pack ระบบปฏิบัติการหรือบริการอาจรวมถึงชุดย่อยของแฟ้ม ADM ที่นำเสนอให้กับรุ่นก่อนหน้า โอกาสของการนำเสนอชุดย่อยเป็นรุ่นก่อนหน้าของแฟ้ม ADM เป็นผลในการตั้งค่านโยบายที่ไม่ถูกมองเห็นผู้ดูแลระบบเมื่อพวกเขาจะใช้ตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่มนี้ได้ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่านโยบายจะยังคงทำงานอยู่ใน GPO เฉพาะแสดงผลของการตั้งค่านโยบายตัวในแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่มได้รับผลกระทบ ใช้งานอยู่ใด ๆ (เปิดใช้งานหรือปิดการใช้งาน) การตั้งค่านโยบายไม่ปรากฏตัวในแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม แต่ยังคงทำงานอยู่ เนื่องจากการตั้งค่าที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ไม่เป็นไปได้สำหรับผู้ดูแลเมื่อต้องการดู หรือแก้ไขการตั้งค่านโยบายเหล่านี้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ผู้ดูแลระบบต้องจะคุ้นเคยกับแฟ้ม ADM ที่มีอยู่ในแต่ละระบบปฏิบัติการหรือบริการชุดย่อยก่อนที่จะใช้ตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่มที่ระบบปฏิบัติการ การ รักษาโปรดระลึกว่า ดำเนินการที่ดู GPO ไม่เพียงพอในการปรับปรุงแฟ้ม ADM ใน GPT เมื่อเปรียบเทียบการประทับเวลากำหนดว่า การปรับปรุงเหมาะสม

เมื่อต้องการวางแผนสำหรับนี้ในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ Microsoft แนะนำที่คุณเป็น:
 • กำหนดการมาตรฐานระบบปฏิบัติการ/เซอร์วิสแพ็คที่ทั้งหมดดู และแก้ไขของ gpo เกิด ทำให้แน่ใจว่า แฟ้ม ADM ที่กำลังใช้รวมถึงการตั้งค่านโยบายสำหรับทุกแพลทฟอร์ม
 • ใช้การตั้ง "ปิดการปรับปรุงอัตโนมัติของแฟ้ม ADM" นโยบายค่าสำหรับผู้ดูแล'นโยบายกลุ่ม'ทั้งหมดเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟ้ม ADM จะไม่ถูกเขียนทับใน GPT ที่เซสชันตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่มใด ๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังใช้แฟ้ม ADM ล่าสุดที่พร้อมใช้งานจาก Microsoft
หมายเหตุ:นโยบาย "ใช้เสมอแฟ้ม ADM ภายในเครื่องสำหรับตัวแก้ไขนโยบายกลุ่ม" โดยทั่วไปใช้กับนโยบายนี้ เมื่อมีสนับสนุน โดยระบบปฏิบัติการที่มีการเรียกใช้ตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม

เอาแฟ้ม ADM จากโฟลเดอร์ Sysvol

โดยค่าเริ่มต้น ADM แฟ้มที่เก็บไว้ใน GPT และซึ่งสามารถเพิ่มขนาดของโฟลเดอร์ Sysvol มาก นอกจากนี้ บ่อย ๆ แก้ไข gpo อาจส่งผลในจำนวนที่สำคัญของการรับส่งข้อมูลการจำลองแบบ โดยใช้ชุดของ "เปิดปิดการปรับปรุงอัตโนมัติของแฟ้ม ADM" และ "ท้องถิ่นใช้เสมอ ADM แฟ้มสำหรับตัวแก้ไขนโยบายกลุ่ม" การตั้งค่านโยบายการลดขนาดของโฟลเดอร์ Sysvol และลดปริมาณการใช้งานที่เกี่ยวกับนโยบายการจำลองแบบที่หมายเลขที่สำคัญของการแก้ไขนโยบายเกิดขึ้นได้อย่างมากขึ้น

หากปัญหาขนาดของไดรฟ์ข้อมูล Sysvol หรือการรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับ'นโยบายกลุ่ม'การจำลองแบบ ให้ลองใช้สภาพแวดล้อมที่ Sysvol จะไม่เก็บแฟ้ม ADM ใด ๆ หรือพิจารณาการบำรุงรักษาแฟ้ม ADM บนเวิร์กสเตชันที่ผู้ดูแล กระบวนการนี้มีการอธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้

เมื่อต้องการยกเลิกเลือกโฟลเดอร์ Sysvol ของ ADM แฟ้ม:
 1. การตั้ง "ปิดการปรับปรุงอัตโนมัติของแฟ้ม ADM" นโยบายค่าสำหรับผู้ดูแล'นโยบายกลุ่ม'ทั้งหมดที่จะสามารถแก้ไข gpo ที่เปิดใช้งาน
 2. Make sure that this policy has been applied.
 3. Copy any custom ADM templates to the %windir%\Inf folder.
 4. Edit existing GPOs, and then remove all ADM files from the GPT. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกขวาแม่แบบการดูแลระบบแล้ว คลิกAdd/Remove Template.
 5. Enable the "Always use local ADM files for Group Policy Object Edit" policy setting for administrative workstations.

Maintain ADM files on administrative workstations

When you use the "Always use local ADM files for Group Policy editor" policy setting, make sure that each workstation has the latest version of the default and custom ADM files. If all ADM files are not available locally, some policy settings that are contained in a GPO will not be visible to the administrator. Avoid this by implementing a standard operating system and service pack version for all administrators. If you cannot use a standard operating system and service pack, implement a process to distribute the latest ADM files to all administrative workstations.

หมายเหตุ:Because the workstation ADM files are stored in the %windir%\Inf folder, any process that is used to distribute these files must run in the context of an account that has administrative credentials on the workstation.

หมายเหตุ:Windows XP does not support editing GPOs when there are no ADM files in the Sysvol folder. In a live environment, you must consider this design limitation.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about Group Policies in Windows Server 2003, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
316977Group Policy template behavior in Windows Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 816662 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB816662 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:816662

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com