ID článku: 816042 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

ÚVOD

Systém Windows Server zahŕňa nástroj W32Time – nástroj služby času, ktorý požaduje overovací protokol Kerberos. Účelom služby Windows Time je zabezpečiť, aby sa vo všetkých počítačoch organizácie so systémom Microsoft Windows 2000 Server alebo novším používal rovnaký čas.

Na zaručenie primeraného používania rovnakého času používa služba Windows Time hierarchický vzťah, ktorý riadi autoritu, pričom služba Windows Time nepovoľuje slučky. V predvolenom nastavení používajú počítače so systémom Windows nasledujúcu hierarchiu:
 • Všetky klientske stolné počítače nominujú overovací radič domény ako svojho partnera pre časové vstupy.
 • Všetky členské servery sa riadia rovnakým procesom ako klientske stolné počítače.
 • Všetky radiče domén v doméne nominujú hlavný operačný server primárneho radiča domény (PDC) ako svojho partnera pre časové vstupy.
 • Všetky hlavné operačné servery PDC sa riadia hierarchiou domén vo výbere svojho partnera pre časové vstupy.
V tejto hierarchii sa hlavný operačný server PDC v koreňovom adresári lesa stáva autoritatívnym serverom pre organizáciu. Dôrazne vám odporúčame, aby ste autoritatívny časový server nakonfigurovali na získavanie údajov o čase z hardvérového zdroja. Ak nakonfigurujete autoritatívny časový server na synchronizáciu s internetovým zdrojom údajov o čase, neuplatňuje sa žiadne overovanie. Odporúčame vám aj zredukovať nastavenie korekcie času pre servery a samostatných klientov. Tieto odporúčania zabezpečujú väčšiu presnosť a lepšie zabezpečenie v rámci domény.

Konfigurácia služby Windows Time na používanie vnútorných hardvérových hodín

Ak chcete, aby sme za vás nakonfigurovali službu Windows Time na používanie vnútorných hardvérových hodín, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňa

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets fixit1
Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 50394
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets fixit2Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2683283
Poznámky
 • Tento sprievodca sa môže vzťahovať len na anglické verzie. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Ja to vyriešim

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2684263
Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows


Ak chcete nakonfigurovať hlavný server PDC bez použitia externého zdroja času, zmeňte príznak oznámenia v hlavnom serveri PDC. Hlavný server PDC je server, ktorý plní rolu hlavného servera PDC koreňového adresára lesa pre doménu. Táto konfigurácia vynucuje, aby hlavný server PDC sám seba označil ako spoľahlivý zdroj času, a používa vstavané hodiny CMOS (complementary metal oxide semiconductor). Ak chcete nakonfigurovať hlavný server PDC pomocou interných hardvérových hodín, použite nasledovný postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Start, kliknite na príkaz Run, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte a kliknite na nasledujúci podkľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
 3. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku AnnounceFlags a potom kliknite na položku Modify.
 4. V okne Edit DWORD Value zadajte hodnotu A do poľa Value data a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. Zatvorte program Registry Editor.
 6. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz na reštartovanie služby Windows Time a potom stlačte kláves Enter:
  net stop w32time && net start w32time
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2683283
Poznámka: Hlavný server PDC nemôže byť nakonfigurovaný tak, aby sa synchronizoval sám so sebou. Ďalšie informácie o tom, prečo hlavný server PDC nemôže byť nakonfigurovaný tak, aby sa synchronizoval sám so sebou, získate v dokumente RFC (Request For Comment) 1305.Ak je hlavný server PDC nakonfigurovaný tak, aby sa synchronizoval sám so sebou, do systémového denníka sa zaznamenajú nasledujúce udalosti:

Event Type: Information
Event Source: W32Time
Event Category: None
Event ID: 38
Computer: názov_počítača
Description: The time provider NtpClient cannot reach or is currently receiving invalid time data from adresa_IP_servera_NTP. For more information, see Help and Support Center at http://support.microsoft.com.

Event Type: Warning
Event Source: W32Time
Event Category: None
Event ID: 47
Computer: názov_počítača
Description: Time Provider NtpClient: No valid response has been received from manually configured peer adresa_IP_servera_NTP after 8 attempts to contact it. This peer will be discarded as a time source and NtpClient will attempt to discover a new peer with this DNS name. For more information, see Help and Support Center at http://support.microsoft.com.

Event Type: Error
Event Source: W32Time
Event Category: None
Event ID: 29
Computer: názov_počítača
Description: The time provider NtpClient is configured to acquire time from one or more time sources, however none of the sources are currently accessible. No attempt to contact a source will be made for 15 minutes. NtpClient has no source of accurate time. For more information, see Help and Support Center at http://support.microsoft.com.

Ak je hlavný server PDC spustený bez používania externého zdroja času, do denníka aplikácie sa zaznamená nasledovná udalosť:

Event Type: Error
Event Source: W32Time
Event Category: None
Event ID: 12
Description: Time Provider NtpClient: This machine is configured to use the domain hierarchy to determine its time source, but it is the PDC emulator for the domain at the root of the forest, so there is no machine above it in the domain hierarchy to use as a time source. It is recommended that you either configure a reliable time service in the root domain, or manually configure the PDC to synchronize with an external time source. Otherwise, this machine will function as the authoritative time source in the domain hierarchy. If an external time source is not configured or used for this computer, you may choose to disable the NtpClient.

Tento text iba pripomína, aby sa používal externý zdroj času, a môže sa ignorovať.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Konfigurácia služby Windows Time na používanie externého zdroja času

Ak chcete, aby sme vám pomohli nakonfigurovať interný časový server na synchronizáciu s externým zdrojom času, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets fixit1
Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 50395
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets fixit2


Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2683283
Poznámky
 • Tento sprievodca sa môže vzťahovať len na anglické verzie. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.
 • Keď pomocou nástroja Fix it nakonfigurujete externý zdroj času, bude potrebné zadať názov servera NTP. V nástroji Fix it sa používajú zástupné názvy Server1 a Server2. Nahraďte tieto zástupné názvy názvom servera NTP a pridajte reťazec „,0x1“ (napríklad SRV1.Contoso.com,0x1). Nie je potrebné zadávať viac než jeden server, no odporúča sa to na získanie redundancie. Viaceré položky je potrebné oddeliť medzerou. 
 • Jednotkou času nastavení SpecialPollInterval,MaxPosPhaseCorrection a MaxNegPhaseCorrection sú sekundy.

Ja to vyriešim

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Ak chcete nakonfigurovať interný časový server na synchronizáciu s externým zdrojom času, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zmeňte typ servera na NTP. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Kliknite na tlačidlo Start, kliknite na príkaz Run, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
  2. Vyhľadajte a kliknite na nasledujúci podkľúč databázy Registry:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Type
  3. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku Type a potom kliknite na položku Modify.
  4. V okne Edit Value zadajte hodnotu NTP do poľa Value data a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Nastavte položku AnnounceFlags na hodnotu 5. Postupujte pri tom podľa nasledujúcich krokov:
  1. Vyhľadajte a kliknite na nasledujúci podkľúč databázy Registry:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
  2. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku AnnounceFlags a potom kliknite na položku Modify.
  3. V okne Edit DWORD Value zadajte hodnotu 5 do poľa Value data a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
   2683283
   Poznámky
   • Ak sa autoritatívny časový server, ktorý je nakonfigurovaný na používanie položky AnnounceFlag s hodnotou 0x5, nesynchronizuje s nadradeným časovým serverom, server klienta sa nemusí správne synchronizovať s autoritatívnym časovým serverom, keď sa obnoví synchronizácia času medzi autoritatívnym časovým serverom a nadradeným časovým serverom. Ak máte pomalé internetové pripojenie alebo iné problémy, ktoré môžu spôsobovať zlyhanie synchronizácie času medzi autoritatívnym serverom a nadradeným serverom, nenastavujte položku AnnounceFlag na hodnotu 0x5, ale na hodnotu 0xA.
   • Ak sa autoritatívny časový server, ktorý je nakonfigurovaný na používanie položky AnnounceFlag s hodnotou 0x5, nesynchronizuje s nadradeným časovým serverom v pevne stanovom intervale, ktorý je definovaný v položke SpecialPollInterval, server klienta sa nemusí správne synchronizovať s autoritatívnym časovým serverom po reštartovaní autoritatívneho časového servera. Ak autoritatívny časový server nakonfigurujete na synchronizáciu s nadradeným serverom NTP v pevne stanovenom intervale, ktorý je definovaný v položke SpecialPollInterval, položku AnnounceFlag nenastavujte na hodnotu 0x5, ale na hodnotu 0xA.
 3. Zapnite nástroj NTPServer. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Vyhľadajte a kliknite na nasledujúci podkľúč databázy Registry:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer
  2. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku Enabled a potom kliknite na položku Modify.
  3. V okne Edit DWORD Value zadajte hodnotu 1 do poľa Value data a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. Zadajte zdroje času. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
   a kliknite naň.
  2. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku NtpServer a potom kliknite na položku Modify.
  3. V okne Edit Value zadajte hodnotu Peers do poľa Value data a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
   2683283
   Poznámka: Peers je zástupný symbol pre zoznam partnerských počítačov s položkami oddelenými medzerou, z ktorých počítač získava časové pečiatky. Každý názov DNS v zozname musí byť jedinečný. Na koniec každého názvu DNS je potrebné pripojiť hodnotu ,0x1. Ak na koniec každého názvu DNS nepripojíte reťazec ,0x1, zmeny vykonané v piatom kroku sa neprejavia.
 5. Vyberte interval vzorkovania. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Vyhľadajte a kliknite na nasledujúci podkľúč databázy Registry:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\SpecialPollInterval
  2. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku SpecialPollInterval a potom kliknite na položku Modify.
  3. V okne Edit DWORD Value zadajte hodnotu TimeInSeconds do poľa Value data a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
   2683283
   Poznámka: TimeInSeconds je zástupný symbol pre počet sekúnd, ktoré majú uplynúť medzi vzorkovaním. Odporúčaná hodnota je 900 (desiatková). Táto hodnota nakonfiguruje časový server na vzorkovanie každých 15 minút.
 6. Konfigurujte nastavenia korekcie času. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Vyhľadajte a kliknite na nasledujúci podkľúč databázy Registry:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxPosPhaseCorrection
  2. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku MaxPosPhaseCorrection a potom kliknite na položku Modify.
  3. V okne Edit DWORD Value kliknutím vyberte hodnotu Decimal v poli Base.
  4. V okne Edit DWORD Value zadajte hodnotu TimeInSeconds do poľa Value data a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
   2683283
   Poznámka
   • TimeInSeconds je zástupný symbol pre zmysluplnú hodnotu, ako je napríklad jedna hodina (3600) alebo 30 minút (1800). Vybratá hodnota bude závisieť od intervalu vzorkovania, stavu siete a externého zdroja času. 
   • Predvolená hodnota položky MaxPosPhaseCorrection v systéme Windows Server 2008 R2 alebo novšom je 48 hodín.
  5. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxNegPhaseCorrection
  6. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku MaxNegPhaseCorrection a potom kliknite na položku Modify.
  7. V okne Edit DWORD Value kliknutím vyberte hodnotu Decimal v poli Base.
  8. V okne Edit DWORD Value zadajte hodnotu TimeInSeconds do poľa Value data a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
   2683283
   Poznámka
   • TimeInSeconds je zástupný symbol pre zmysluplnú hodnotu, ako je napríklad jedna hodina (3600) alebo 30 minút (1800). Vybratá hodnota bude závisieť od intervalu vzorkovania, stavu siete a externého zdroja času. 
   • Predvolená hodnota položky MaxNegPhaseCorrection v systéme Windows Server 2008 R2 alebo novšom je 48 hodín.
 7. Zatvorte program Registry Editor.
 8. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz na reštartovanie služby Windows Time a potom stlačte kláves Enter:
  net stop w32time && net start w32time

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2683283
Poznámka: Zoznam dostupných časových serverov nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base 262680: Zoznam časových serverov protokolu SNTP (Simple Network Time Protocol), ktoré sú dostupné na Internete.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Riešenie problémov

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Služba Windows Time môže správne pracovať iba za predpokladu, že bude správne pracovať sieťová infraštruktúra. Medzi najbežnejšie problémy, ktoré ovplyvňujú službu Windows Time, patria nasledovné problémy:
 • Je problém s pripojením TCP/IP, ako je napríklad nefunkčná brána.
 • Služba rozlišovania názvov nepracuje správne.
 • V sieti dochádza k oneskoreniam pri vysokých objemoch, najmä pri synchronizácii prostredníctvom prepojení siete WAN s vysokou latenciou.
 • Služba Windows Time sa pokúša o synchronizáciu s nepresnými zdrojmi času.
Odporúčame, aby ste použili pomôcku Netdiag.exe na riešenie problémov súvisiacich so sieťou. Nástroj Netdiag.exe je súčasťou balíka Windows Server 2003 Support Tools. Úplný zoznam parametrov príkazového riadka, ktoré je možné použiť s nástrojom Netdiag.exe, nájdete v Pomocníkovi tohto balíka. Ak sa problém ani tak neodstráni, môžete zapnúť denník ladenia služby Windows Time. Keďže denník ladenia môže obsahovať veľmi podrobné informácie, odporúčame vám, aby ste sa pri zapnutí denníka ladenia služby Windows Time obrátili na služby technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Úplný zoznam telefónnych čísel služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft a informácie o poplatkoch za poskytnutie technickej podpory nájdete na webovej lokalite Kontaktujte spoločnosť Microsoft.  

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2683283
Poznámka: V niektorých zvláštnych prípadoch sa môžu zrušiť poplatky za telefonickú podporu, ak pracovník služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft usúdi, že daný problém sa vyrieši nainštalovaním určitej aktualizácie. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto špecifickej aktualizácie, podliehajú bežným sadzbám za poskytovanie technickej podpory. WAZOO.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed


Odkazy

Vlastnosti

ID článku: 816042 - Posledná kontrola: 24. júna 2014 - Revízia: 7.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Kľúčové slová: 
kbfixme kbmsifixme kbsecurity kbhowto KB816042

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com