Artikel ID: 816042 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Als u een Small Business-klant bent, gaat u naar de site Support for Small Business voor aanvullende probleemoplossing en leerbronnen.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Inleiding

Windows Server bevat W32Time, het hulpprogramma Time-service dat noodzakelijk is voor het Kerberos-verificatieprotocol. Het doel van de Windows Time-service is ervoor te zorgen dat alle computers met Microsoft Windows 2000 Server of hoger binnen een organisatie van dezelfde tijd gebruikmaken.

De Windows Time-service maakt gebruik van hiërarchische verhoudingen waarmee de autoriteit wordt bepaald. Loops zijn hierbij niet toegestaan. Op deze wijze kan een uniform tijdgebruik worden gerealiseerd. Op Windows-computers wordt standaard de volgende hiërarchie gebruikt:
 • Alle desktop-clientcomputers benoemen de domeincontroller waardoor de verificatie wordt uitgevoerd, als inkomende tijdspartner.
 • Alle lidservers volgen dezelfde procedure als de desktop-clientcomputers.
 • Alle domeincontrollers in een domein benoemen de PDC-operations-master (Primary Domain Controller) als inkomende tijdspartner.
 • Alle PDC-operations-masters volgen de domeinhiërarchie voor de selectie van hun tijdspartner.
In deze hiërarchie wordt de PDC-operations-master aan de basis van het forest de gemachtigde tijdserver voor de organisatie. Het wordt ten zeerste aangeraden de gemachtigde tijdserver zodanig te configureren dat de tijd wordt opgehaald van een hardwarebron. Als u de gemachtigde tijdserver configureert voor synchronisatie met een internettijdsbron, is er geen verificatie. U wordt ook aangeraden de instellingen voor tijdcorrectie voor uw servers en zelfstandige clients te verlagen. Door deze aanbevelingen op te volgen, bevordert u de nauwkeurigheid en de beveiliging van uw domein.

De Windows Time-service configureren voor gebruik van een interne hardwareklok

Als u de Windows Time-service automatisch wilt configureren voor het gebruik van een interne hardwareklok, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u het probleem liever zelf wilt oplossen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossen

Als u het probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets fixit1
Dit probleem oplossen
Microsoft Fix it 50394
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets fixit2Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
2683283
Opmerkingen
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Dit probleem zelf oplossen

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
2684263
Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows


Als u de PDC-master wilt configureren zonder gebruik van een externe tijdsbron, wijzigt u de aankondigingsvlag op de PDC-master. De PDC-master is de server die de rol van PDC-master van het hoofddomein van het forest vervult voor het domein. Met deze configuratie wordt de PDC-master gedwongen zichzelf aan te kondigen als een betrouwbare tijdsbron en wordt gebruikgemaakt van de ingebouwde CMOS-klok (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Als u de PDC-master wilt configureren met een interne hardwareklok, voert u de volgende stappen uit:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Zoek de volgende registersubsleutel en klik op deze sleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex
 3. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op AnnounceFlags en kies Aanpassen.
 4. Typ A in het vak Waardegegevens in het venster DWORD-waarde bewerken en klik op OK.
 5. Sluit de Register-editor.
 6. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt om de Windows Time-service opnieuw te starten en druk op Enter:
  net stop w32time && net start w32time
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
2683283
Opmerking De PDC-master mag niet worden geconfigureerd voor synchronisatie met zichzelf. Bezoek de volgende website voor meer informatie over de reden dat de PDC-master niet mag worden geconfigureerd voor synchronisatie met zichzelf: RFC (Request For Comment) 1305.Als de PDC-master is geconfigureerd voor synchronisatie met zichzelf, worden de volgende gebeurtenissen in het systeemlogboek vastgelegd:

Type gebeurtenis: Informatie
Bron: W32Time
Categorie: Geen
Gebeurtenis-id: 38
Computer: Computernaam
Beschrijving: De tijdsprovider NtpClient ontvangt momenteel ongeldige tijdsgegevens van NTP-server_IP-adres of kan deze niet bereiken. Zie de Help en ondersteuning op http://support.microsoft.com voor meer informatie.

Type gebeurtenis: Waarschuwing
Bron: W32Time
Categorie: Geen
Gebeurtenis-id: 47
Computer: Computernaam
Beschrijving: NtpClient van tijdprovider: Na 8 pogingen is er geen geldige reactie ontvangen van de handmatig geconfigureerde peer NTP-server_IP-adres. De peer wordt verworpen als een tijdsbron en de NtpClient probeert om een nieuwe peer met de betreffende DNS-naam te vinden. Zie de Help en ondersteuning op http://support.microsoft.com voor meer informatie.

Type gebeurtenis: Fout
Bron: W32Time
Categorie: Geen
Gebeurtenis-id: 29
Computer: Computernaam
Beschrijving: De tijdsprovider NtpClient is geconfigureerd om de tijd bij een of meer tijdsbronnen op te halen. Geen van deze bronnen zijn echter toegankelijk. Er worden geen nieuwe pogingen gedaan gedurende 15 minuten. De tijdservice heeft geen nauwkeurige tijdsbron. Zie de Help en ondersteuning op http://support.microsoft.com voor meer informatie.

Als de PDC-master wordt uitgevoerd zonder een externe tijdsbron, wordt de volgende gebeurtenis geregistreerd in het toepassingslogboek:

Type gebeurtenis: Fout
Bron: W32Time
Categorie: Geen
Gebeurtenis-id: 12
Beschrijving: Tijdprovider/NtpClient: deze computer is geconfigureerd om de domeinhiërarchie te gebruiken om de tijdsbron vast te stellen. Deze is echter de PDC-emulator voor het domein aan de basis van het forest. Er bevindt zich dus geen computer hoger in de domeinhiërarchie die als tijdsbron kan worden gebruikt. Het wordt aanbevolen om een betrouwbare tijdsservice in het basisdomein te configureren, of handmatig de PDC te configureren, zodat deze met een externe tijdsbron synchroniseert. In alle andere gevallen zal deze computer als bindende tijdsbron van de domeinhiërarchie optreden. Als er geen externe tijdsbron voor gebruik op deze computer is geconfigureerd, kunt u de NtpClient beter uitschakelen.

Deze tekst is een herinnering dat een externe tijdsbron moet worden gebruikt en kan worden genegeerd.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed

De Windows Time-service configureren voor gebruik van een externe tijdbron

Als u automatisch een interne tijdserver wilt configureren voor synchronisatie met een externe tijdsbron, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u dit probleem liever zelf oplost, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossenAls u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets fixit1
Dit probleem oplossen
Microsoft Fix it 50395
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets fixit2


Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
2683283
Opmerkingen
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Dit probleem zelf oplossen

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
Als u een interne tijdserver wilt configureren voor synchronisatie met een externe tijdsbron, volgt u deze stappen:
 1. Wijzig het servertype in NTP. Volg hiertoe de volgende stappen:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
  2. Zoek de volgende registersubsleutel en klik op deze sleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Type
  3. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op Type en kies Aanpassen.
  4. Typ NTP in het vak Waardegegevens in het venster DWORD-waarde bewerken en klik op OK.
 2. Stel
  AnnounceFlags
  in op 5. Hiertoe volgt u de volgende stappen:
  1. Zoek de volgende registersubsleutel en klik op deze sleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex
  2. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op AnnounceFlags en klik vervolgens op Aanpassen.
  3. Typ 5 in het vak Waardegegevens in het venster DWORD-waarde bewerken en klik op OK.

   Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
   2683283
   Opmerkingen
   • Als een gemachtigde tijdserver die is geconfigureerd voor het gebruik van een AnnounceFlag-waarde van 0x5 niet wordt gesynchroniseerd met een upstream-tijdserver, kan dat ertoe leiden dat een clientserver niet op de juiste wijze wordt gesynchroniseerd met de gemachtigde tijdserver wanneer de tijdsynchronisatie tussen de gemachtigde tijdserver en de upstream-tijdserver wordt hervat. Wanneer er sprake is van een slechte netwerkverbinding of andere problemen die kunnen leiden tot het mislukken van tijdsynchronisatie van de gemachtigde tijdserver met een upstream-server, moet u de AnnounceFlag-waarde instellen op 0xA in plaats van op 0x5.
   • Als een gemachtigde tijdserver die is geconfigureerd voor het gebruik van een AnnounceFlag-waarde van 0x5 en voor synchronisatie met een upstream-tijdserver op basis van een vast interval dat is ingesteld in SpecialPollInterval, worden clientservers mogelijk niet op de juiste wijze met de gemachtigde tijdserver gesynchroniseerd nadat de gemachtigde tijdserver opnieuw is gestart. Als u een gemachtigde tijdserver configureert voor synchronisatie met een upstream NTP-server op basis van een vast interval dat wordt opgegeven in SpecialPollInterval, moet u de AnnounceFlag-waarde instellen op 0xA in plaats van op 0x5.
 3. Schakel NTPServer in. Volg hiertoe de volgende stappen:
  1. Zoek de volgende registersubsleutel en klik op deze sleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer
  2. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op Enabled en klik vervolgens op Aanpassen.
  3. Typ 1 in het vak Waardegegevens in het venster DWORD-waarde bewerken en klik op OK.
 4. Geef de tijdsbronnen op. Volg hiertoe de volgende stappen:
  1. Zoek de volgende registersubsleutel en klik op deze sleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op NtpServer en klik vervolgens op Aanpassen.
  3. Typ Peers in het vak Waardegegevens in het venster DWORD-waarde bewerken en klik op OK.

   Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
   2683283
   Opmerking Peers is een tijdelijke aanduiding voor een door spaties gescheiden lijst met peers waarvan uw computer tijdstempels ontvangt. Elke DNS-naam in de lijst moet uniek zijn. U moet ,0x1 toevoegen aan het einde van elke DNS-naam. Als u geen ,0x1 toevoegt aan het einde van elke DNS-naam, worden de wijzigingen uit stap 5 niet doorgevoerd.
 5. Selecteer het pollinginterval. Volg hiertoe de volgende stappen:
  1. Zoek de volgende registersubsleutel en klik op deze sleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\SpecialPollInterval
  2. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op SpecialPollInterval en klik vervolgens op Aanpassen.
  3. In DWORD-waarde bewerken typt u TijdInSeconden in het vak Waardegegevens en klikt u op OK.

   Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
   2683283
   Opmerking TijdInSeconden is een tijdelijke aanduiding voor het aantal seconden dat u tussen de verschillende controles wilt hebben. De waarde 900 Decimal wordt aanbevolen. Bij deze waarde wordt het pollinginterval van de tijdserver ingesteld op 15 minuten.
 6. Configureer de tijdcorrectie-instellingen. Volg hiertoe de volgende stappen:
  1. Zoek de volgende registersubsleutel en klik op deze sleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxPosPhaseCorrection
  2. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op MaxPosPhaseCorrection en klik vervolgens op Aanpassen.
  3. Selecteer in DWORD-waarde bewerken de optie Decimaal in het vak Grondtal.
  4. Typ TijdInSeconden in het vak Waardegegevens in het venster DWORD-waarde bewerken en klik op OK.

   Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
   2683283
   Opmerking TijdInSeconden is een tijdelijke plaatsaanduiding voor een redelijke waarde, bijvoorbeeld 1 uur (3600) of 30 minuten (1800). Welke waarde u selecteert, is afhankelijk van het pollinginterval, de netwerksituatie en de externe tijdsbron.
  5. Zoek de volgende registersubsleutel en klik op deze sleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxNegPhaseCorrection
  6. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op MaxNegPhaseCorrection en klik vervolgens op Aanpassen.
  7. Selecteer in DWORD-waarde bewerken de optie Decimaal in het vak Grondtal.
  8. Typ TijdInSeconden in het vak Waardegegevens in het venster DWORD-waarde bewerken en klik op OK.

   Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
   2683283
   Opmerking TijdInSeconden is een tijdelijke plaatsaanduiding voor een redelijke waarde, bijvoorbeeld 1 uur (3600) of 30 minuten (1800). Welke waarde u selecteert, is afhankelijk van het pollinginterval, de netwerksituatie en de externe tijdsbron.
 7. Sluit de Register-editor.
 8. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt om de Windows Time-service opnieuw te starten en druk op Enter:
  net stop w32time && net start w32time

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
2683283
Opmerking: Een lijst met beschikbare tijdservers vindt u in Microsoft Knowledge Base-artikel 262680: Een lijst met de SNTP-tijdservers (Simple Network Time Protocol) die beschikbaar zijn op internet
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed

Probleemoplossing

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
De Windows Time-service werkt alleen juist als de netwerkinfrastructuur juist werkt. Hieronder volgen enkele van de meest voorkomende problemen met de Windows Time-service:
 • Er is een probleem met een TCP/IP-verbinding, zoals een niet-actieve gateway.
 • De naamomzettingsservice werkt niet juist.
 • Het netwerk is vertraagd door veel verkeer, met name wanneer synchronisatie plaatsvindt via WAN-verbindingen (Wide Area Network) met een lange wachttijd.
 • De Windows Time-service probeert te synchroniseren met onnauwkeurige tijdsbronnen.
U wordt aangeraden het hulpprogramma Netdiag.exe te gebruiken voor het oplossen van problemen met netwerken. Netdiag.exe is onderdeel van de ondersteuningsprogramma's voor Windows Server 2003. Zie het Help-onderwerp over de hulpprogramma's voor een lijst met opdrachtregelparameters die u kunt gebruiken voor Netdiag.exe. Als het probleem daarna nog steeds niet is opgelost, kunt u het logboek voor foutopsporing van de Windows Time-service inschakelen. Omdat het logboek zeer gedetailleerde informatie kan bevatten, wordt u aangeraden contact op te nemen met Microsoft Customer Support Services als u het logboek voor foutopsporing van de Windows Time-service wilt inschakelen.

Een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Support Services en informatie over de kosten van de ondersteuning vindt u op de website Contact opnemen met Microsoft
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
2683283
Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die gewoonlijk van toepassing zijn op ondersteuningsoproepen, worden geannuleerd als een medewerker van Microsoft Customer Support Services van mening is dat een specifieke update de oplossing van uw probleem is. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update in kwestie. WAZOO.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed


Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over de Windows Time-service.

Referenties

Eigenschappen

Artikel ID: 816042 - Laatste beoordeling: donderdag 4 juli 2013 - Wijziging: 9.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Trefwoorden: 
kbfixme kbmsifixme kbsecurity kbhowto KB816042

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com