วิธีการปรับแก้การใช้หน่วยความจำใน Exchange Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 815372 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้ถูกรวมบัญชีของบทความต่อไปนี้:
316739วิธีการใช้สวิตช์ /userva ด้วยสวิตช์ 3 กิกะการปรับแต่งช่องว่างของโหมดผู้ใช้เป็นค่าระหว่าง 2 กิกะไบต์และ 3 กิกะ

823440การใช้ 3 กิกะสลับใน Exchange Server 2003 ในระบบที่ใช้ Windows Server 2003

810371ใช้สวิตช์ /Userva บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายการปรับให้เหมาะสมของการใช้หน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange Server 2003

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ถ้าคุณมี 1 กิกะไบต์ (GB) หรือมากกว่าหน่วยความจำกายภาพ (RAM) ติดตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Microsoft Exchange Server 2003 คุณต้องมั่นใจว่า Exchange 2003 สามารถทำการใช้หน่วยความจำที่มีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ:exchange 2003 ทำการตรวจสอบการตั้งค่าคอนฟิกหน่วยความจำที่ดีที่สุดเมื่อเริ่มต้นกระบวนการจัดเก็บ หากการตั้งค่าหน่วยความจำไม่ดีที่สุด เหตุการณ์ 9665 ถูกบันทึกไว้ในตัวแสดงเหตุการณ์ ข้อความนี้ถูกบันทึกไว้ถ้าหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows 2000 Server รุ่นใด ๆ และมีการตั้งค่าค่า SystemPages ในรีจิสทรีอยู่นอกช่วงของ24000เมื่อต้องการ31000.

  หมายเหตุ:คีย์ย่อยของ SystemPages อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
  Management\SystemPages Manager\Memory HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
 • เซิร์ฟเวอร์กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows 2000 Server ขั้นสูงหรือ Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, 1 GB หรือมากกว่าหนึ่งหน่วยความจำที่มีอยู่จริง แต่ยังไม่ได้/ จี 3สลับชุดในแฟ้ม boot.ini
 • เซิร์ฟเวอร์กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 มาตรฐาน องค์กร 2003 Server Windows หรือรุ่น Datacenter 2003 Server Windows และค่า SystemPages ในรีจิสทรีถูกกำหนดไปยังสิ่งอื่นที่ไม่ใช่0.
 • เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 มาตรฐาน Edition, Windows Server 2003 องค์กร Edition หรือ Windows Server 2003 Datacenter Edition มี 1 GB หรือมากกว่าหน่วยความจำกายภาพและ/ จี 3สวิตช์ถูกตั้งค่า อย่างไรก็ตาม ใน/ uservaการตั้งค่าไม่มีอยู่ในแฟ้ม boot.ini
 • เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้รุ่นต่าง ๆ ของเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows 2000 หรือ Windows Server 2003 และHeapDecommitFreeBlockThresholdค่าในรีจิสทรีถูกกำหนดเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่0x00040000.

  หมายเหตุ:0x00040000 คือ ค่าเลขฐานสิบหก คุณควรพิมพ์ 40000 (Hexadecimal) ในรีจิสทรีสำหรับการHeapDecommitFreeBlockThresholdค่า

การตรวจสอบการตั้งค่าคอนฟิกหน่วยความจำไม่ได้เกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ที่รัน Microsoft Small Business Server เมื่อยกเหตุการณ์ 9665, DWORD ที่ถูกเขียนลงในบันทึกเหตุการณ์เป็นข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่าที่จะไม่ตั้งค่าอย่างถูกต้อง แล้ว รันการตรวจสอบสุขภาพเครื่องมือวิเคราะห์วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด Exchange จะรายงานต้องเปลี่ยนการตั้งค่าใด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
Microsoft Exchange v2.8 ตัววิเคราะห์วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด
ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานการตรวจสอบการตั้งค่าคอนฟิกหน่วยความจำ คุณสามารถสร้างรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem

พารามิเตอร์:ระงับการแจ้งเตือนการตั้งค่าคอนฟิกหน่วยความจำ
ประเภท::Reg_DWORD:
การตั้งค่า:1

คำเตือนเราไม่แนะนำการกำหนดค่านี้เท่านั้นสามารถนำไปยังเซิร์ฟเวอร์การลด ตามที่จะซ่อนเหตุการณ์การแจ้งเตือนอาจเกิดขึ้นจากผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ
 • สำหรับคอมพิวเตอร์ Exchange Server ที่ไม่ประกอบด้วยกล่องจดหมายหรือโฟลเดอร์สาธารณะ เช่นจดหมาย gateways ใดๆ เราไม่แนะนำการตั้งค่านี้/ จี 3สลับใน boot.ini ต่างหากของขนาดหน่วยความจำกายภาพที่ติดตั้ง
 • สำหรับคอมพิวเตอร์ Exchange Server ซึ่งอยู่ ในตัวที่เดียวกันเวลา Active Directory ควบคุมโดเมน หรือสากล แค็ตตาล็อกเซิร์ฟเวอร์ เรายังไม่แนะนำการตั้งค่านี้/ จี 3สลับใน boot.ini เราขอแนะนำจำเป็นโดยเฉพาะตัวควบคุมโดเมนของ active Directory ที่ใช้งานอยู่หรือเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง
 • เนื่องจาก Microsoft Small Business Server ติดตั้งตัวควบคุมโดเมนที่ผสานรวมและเซิร์ฟเวอร์ Exchange เรายังไม่แนะนำการตั้งค่านี้/ จี 3สลับไปเมื่อคุณเรียกใช้ Exchange Server 2003 ในสภาพแวดล้อมของ Small Business Server อย่างไรก็ตาม แนวคิดและอื่น ๆ การตั้งค่าที่อธิบายไว้ในบทความนี้ใช้เท่ากับ Exchange Server 2003 ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Small Business Server

ส่วนต่อไปนี้ในบทความนี้ประกอบด้วยคำแนะนำสำหรับแต่ละการตั้งค่าเหล่านี้

สิ่งที่ต้องการตรวจสอบใน Windows 2000 Server/Exchange 2000 Server
สิ่งที่ต้องการตรวจสอบใน Windows Server 2003/Exchange Server 2003
แนวคิดของพื้นที่ที่อยู่เสมือน

ไม่ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ หมายเลขของฐานข้อมูล และหมายเลขของผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ กระบวนการเก็บข้อมูล Exchange (Store.exe) ใน Exchange 2003 มีจำนวนหน่วยความจำที่สามารถจัดการแบบจำกัด ยอดเงินนี้เรียกว่าพื้นที่ที่อยู่เสมือน ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ การใช้พื้นที่ที่อยู่เสมือนนี้สำหรับการเก็บข้อมูลบอกประสิทธิภาพและ scalability ของเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายของ Exchange Server 2003 โดยรวม ทำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง Exchange Server 2003 โดยอัตโนมัติให้ยอดดุลที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่คุณอาจต้องการปรับบางส่วนด้วยตนเองปรับค่าพารามิเตอร์


/ สลับ 3 GB

ถ้าคอมพิวเตอร์ Exchange Server 2003 1 กิกะไบต์ (GB) ของหน่วยความจำหรือมากกว่าการติดตั้ง และ หากคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในบ้านกับกล่องจดหมาย หรือสาธารณะโฟลเดอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เพิ่มการ/ จี 3สลับไปยังแฟ้ม Boot.ini บนเซิร์ฟเวอร์ ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่มีกล่องจดหมายหรือโฟลเดอร์สาธารณะนั้น เช่นเกตเวย์จดหมาย เราไม่แนะนำให้ คุณใช้การ/ จี 3สลับไป โดยค่าเริ่มต้น Microsoft Windows 2000 Server ขั้นสูง และระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 สงวนพื้นที่ว่างที่อยู่เสมือนสำหรับการใช้งานโหมดเคอร์เนล 2 GB และ 2 กิกะไบต์สำหรับโหมดผู้ใช้ พื้นที่ที่อยู่เสมือนสำหรับกระบวนการที่เจาะจงปันส่วนเมื่อเริ่มต้น และเพิ่มขึ้น ตามที่มีใช้หน่วยความจำเพิ่มเติมในระหว่างการดำเนินงาน โดยปกติ ใช้หน่วยความจำที่แท้จริง (ชุดงาน) ของกระบวนการจะมากกว่าพื้นที่ที่อยู่ที่จัดสรรให้กระบวนการนั้น บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2003 1 GB หรือหน่วยความจำเพิ่มเติม คุณต้องแก้ไข Windows 2000 Server ขั้นสูงและระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 ดังนั้น 3 GB พื้นที่หน่วยความจำของโหมดผู้ใช้ที่มีอยู่ คุณสามารถทำได้ โดยใช้การ/ จี 3สลับในแฟ้ม Boot.ini

ใช้สวิตช์นี้ลดหน่วยความจำมีอยู่ในประเภทของระบบดังต่อไปนี้:
 • พูลโปรแกรม nonpaged
 • จพู
 • รายการตารางหน้าของระบบ (PTEs)

ถ้ามีการลดขนาดหน่วยความจำในประเภทไม่ดีมากเกินไปในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุ เซิร์ฟเวอร์หรือโปรแกรมประยุกต์อาจมีข้อผิดพลาดในการสร้าง หรืออาจหยุดการตอบสนอง

ตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่มี 2 กิกะไบต์ของ RAM ที่มีอยู่จริงที่ไม่ได้ใช้ การ/ จี 3สวิตช์ในแฟ้ม Boot.ini จะเรียกใช้หน่วยความจำไม่เพียงพอเมื่อพื้นที่ของที่อยู่เสมือน Store.exe 2 กิกะไบต์ ตัวจัดการงานของ Windows แสดงว่า เฉพาะประมาณ 1.5 GB จริงถูกใช้ อย่างไรก็ตาม เซิร์ฟเวอร์ ใน fact จะเกินจำนวนหน่วยความจำ คุณสามารถตรวจสอบปริมาณการใช้ที่อยู่เสมือนได้ ด้วยการตรวจสอบประสิทธิภาพ เพิ่มไบต์การเสมือนเคาน์เตอร์สำหรับกระบวนการ Store.exe เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการอ่านที่ถูกต้องของเนื้อที่ที่เสมือน กระบวนการ Store.exe เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเท่านั้นที่คุณต้องการตรวจสอบ กระบวนการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ไม่ขยายใหญ่พอที่จะทำให้เกิดปัญหาใด ๆ


หน้าของระบบ

นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนสวิตช์ 3 กิกะบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Server ขั้นสูงหรือ Windows Server 2003 คอมพิวเตอร์ คุณต้องกำหนดด้วยค่าsystempagesรีจิสตรีในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
Management\SystemPages Manager\Memory HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Server ขั้นสูง เซ็ตรายการรีจิสทรี SystemPages กับค่า DWORD ระหว่าง 24000 31000 (ฐานสิบ), และจากนั้น คลิกตกลง. ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าค่าใช้ เราขอแนะนำให้ คุณใช้ 31000 (ฐานสิบ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
การตั้งค่า systempages สูงเกินไป
การเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีนี้ไม่จำเป็น หรือไม่ขอแนะนำดังกล่าวในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2003 ได้เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานนี้ไม่ได้ โดยใช้การ/ uservaสวิตช์ outlined ในส่วนที่ใหม่กว่า เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2003 ควรมีการsystempagesตั้งค่าเป็น 0 สำหรับการกำหนดค่าที่ดีที่สุด

ไม่ได้ตั้งค่านี้/ จี 3สวิตช์หากคุณกำลังเรียกใช้ Windows 2000 Server มาตรฐาน Edition หน่วยความจำนี้ปรับค่าสวิทช์ไม่ได้รับการสนับสนุนบน Windows 2000 Server มาตรฐาน Edition แม้ว่าเซิร์ฟเวอร์จะไม่สร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดหากคุณทำเช่นนี้ ผลลัพธ์ของการตั้งค่าสวิตช์นี้ไม่ว่า จะมีช่องว่างที่อยู่หน่วยความจำเท็จ เมื่อกระบวนการพยายามเข้าถึงพื้นที่ที่อยู่นี้สูง ข้อความข้อผิดพลาด Stop บนข้อผิดพลาดในการทำให้หยุดชะงักเกิดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบสนอง

หมายเหตุ:กระบวนการ/ จี 3การปรับค่าสวิตช์ถูกสนับสนุนในทุกรุ่นของ Windows Server 2003 ซึ่งรวมถึง Windows Server 2003 มาตรฐาน Edition สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่านี้/ จี 3สลับ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
266096ต้องใช้ exchange 2000 3 กิกะสลับ มีมากกว่า 1 กิกะไบต์ของ RAM ที่มีอยู่จริง
เนื่องจากใช้ Exchange Server/ จี 3สลับไป ตามที่จะจัดมาตราส่วนอัพ Exchange Server ไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ RAM มากกว่า 4 GB ได้ exchange Server ไม่สนับสนุนการ instancing ส่วนขยายที่อยู่ทางกายภาพ (PAE), หรือส่วนขยาย Windowing อยู่ (AWE) ดังนั้น 4 กิกะไบต์ของ RAM มีจำนวนหน่วยความจำที่มี Exchange Server สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


/ สลับ USERVA

กระบวนการ/ uservaสวิตช์มีใหม่ใน Windows Server 2003 และแสดงรายละเอียดมากขึ้นสำหรับการแบ่งปันส่วนของหน่วยความจำระหว่างโหมดผู้ใช้และโหมดเคอร์เนล ลักษณะการทำงานนี้ช่วยให้คุณมาตราส่วนเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวเลขมีขนาดใหญ่ของผู้ใช้โดยไม่มีความเสี่ยง exhausting ทรัพยากรของระบบ ด้วยการ/ uservaสลับ คุณสามารถกำหนดวิธีการจัดสรรหน่วยความจำเมื่อคุณใช้การ/ จี 3สลับไป ต่อไปนี้หมายเลข/ userva =มีจำนวนหน่วยความจำเป็นเมกะไบต์ (MB ที่จะมีการปันส่วนไปยังแต่ละขั้นตอน) ถ้าคุณตั้งค่า/ /userva จี 3 = 3030นี้จอง MB 3,030 หน่วยความจำเท่ากระบวนการ เมื่อเปรียบเทียบกับเมกะไบต์ 3,072 เมื่อคุณใช้การ/ จี 3สวิตช์เพียงอย่างเดียว เมกะไบต์ 42 ที่บันทึกไว้เมื่อคุณตั้งค่า/ userva = 3030ถูกใช้ในการเพิ่มเคอร์เนลพื้นที่หน่วยความจำ รายการตารางเพจระบบว่าง (PTEs) เก็บหน่วยความจำ PTE ที่จะเพิ่มตามส่วนต่างระหว่าง 3 กิกะ (ระบุโดย/ จี 3สลับไป) และค่าที่ถูกกำหนดให้กับ/ uservaสลับไป

เป็นการดีที่สุดให้คุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows server 2003 เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่เรียกใช้การแลกเปลี่ยน และการจัดโครงแบบ โดยใช้การ/ จี 3สลับไปยัง ใช้นั้น/ userva = 3030สลับการเปิดใช้งานเพิ่มเติมโดยรวมระบบรายการตารางเพจ (PTE) บนเซิร์ฟเวอร์ หลังจากที่คุณติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 คุณต้องแก้ไขแฟ้ม Boot.ini เพื่อเพิ่มการ/ จี 3และ/ userva = 3030พารามิเตอร์บรรทัดเริ่มต้น ตัวอย่าง::
[boot loader]
timeout=30
เริ่มต้น =พาร์ติชัน rdisk (0) ดิสก์ (0) หลาย (0) (2) \WINNT
[operating systems]
หลาย (0) ดิสก์ (0) rdisk (0) พาร์ติชัน (2) \WINNT="Microsoft Windows Server 2003 " /fastdetect /3 /USERVA กิกะไบต์ = 3030
หมายเหตุ:กระบวนการ/ uservaพารามิเตอร์มีเพียงสนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange เมื่อมีการตั้งค่าค่าระหว่างเมกะไบต์ 2,970 3,030 MB ค่าที่น้อย กว่า 2,970 MB หรือมากกว่าเมกะไบต์ 3,030 ไม่ได้รับการสนับสนุน เฉพาะในกรณี PTE ต่ำจึง ควรเป็นค่าที่น้อยกว่า 2,970 MB จะใช้ ค่าเริ่มต้นที่แนะนำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Exchange เป็นเมกะไบต์ 3,030 ถ้า PTEs ที่ต้องจะเพิ่ม คุณควรลดค่านี้ในขั้นตอน 64 เมกะจนกระทั่ง PTEs สูงกว่า 12,000 ideally ค่าที่มากกว่าปริมาณที่แนะนำให้ headroom เพิ่มเติมบนเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มา หมายเลขที่มีขนาดเล็กในนั้น/ uservaจะทำในการปันส่วนหน้าของระบบที่ใหญ่ขึ้น ไม่ปรับเปลี่ยนค่าต่ำลงกว่า/ userva = 2800เมื่อต้องการลองเข้า PTEs เพิ่มเติม แทน ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft


การตรวจสอบรายการในหน้าตารางระบบว่าง

คุณสามารถดู PTEs ต่ำได้โดยตรง โดยใช้การตรวจสอบประสิทธิภาพ หาค่าวัตถุฟรีระบบหน้าตารางรายการภายใต้การนับหน่วยความจำ ค่าที่น้อยกว่า 8,000 ต่ำเกินไป และอาจทำให้เกิดปัญหา instability เซิร์ฟเวอร์ ดังนั้น สวิตช์ /USERVA ต้องถูกปรับปรุงลงเพื่อเพิ่มยอดเงินโดยรวมของ PTEs บนเซิร์ฟเวอร์ ค่าเป้าหมายสำหรับ PTEs ระบบที่ว่างอยู่ 12,000 หรือใหญ่กว่า

เมื่อหน่วยความจำเสมือนในกระบวนการ Store.exe ทำงานต่ำ ประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2003 สามารถลดมาก เมื่อมีการบล็อกว่างมากที่สุดของหน่วยความจำเสมือนลดลง 32 MB มีสร้างเหตุการณ์การเตือน 9582 ID เหตุการณ์ในล็อกแอพลิเคชันของ Event Viewer เมื่อคุณดูเหตุการณ์นี้ เป็นที่ดีที่สุดเพื่อเริ่มต้นกระบวนการ Store.exe ที่โอกาสที่พร้อมใช้งานถัดไป ถ้ามีการบล็อกที่มากที่สุดของหน่วยความจำจะลดลงมากยิ่งขึ้น ระดับ 16 MB มีสร้างเหตุการณ์ข้อผิดพลาด 9582 ID ของเหตุการณ์ในล็อกแอพลิเคชันของ Event Viewer ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เซิร์ฟเวอร์กำลังเริ่มเงื่อนไขปฏิบัติที่สำคัญ และต้องมีการเริ่มต้นใหม่ที่โอกาสถัดไป หลังจากข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้น หน่วยความจำอาจกลายเป็นหมดแล้วในหลายชั่วโมง ถ้าคุณไม่ตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านี้ คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • ความล้มเหลวในการจัดส่งข้อความที่เป็นระยะ ๆ
 • ความล้มเหลวเป็นระยะ ๆ ของกระบวนการแปลงจดหมาย (IMAIL) อินเทอร์เน็ตที่ระบุ โดยรหัสเหตุการณ์ 12800
 • โปรแกรมบางโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ทราบ Exchange อาจสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์

การเอาโปรแกรมควบคุมวิดีโอที่ไม่จำเป็น

ต้องการเซิร์ฟเวอร์ Exchange จะไม่ปกติให้การ์ดแสดงผลที่มีประสิทธิภาพหรือโปรแกรมควบคุม คุณควรตรวจสอบที่เดียวมีการติดตั้งโปรแกรมควบคุม VGA เริ่มต้นบนเซิร์ฟเวอร์ที่จะช่วยเพิ่ม PTEs ที่พร้อมใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุ นอกจากนี้คุณควรเพิ่ม/ basevideoสลับไปที่พารามิเตอร์เริ่มต้นของ Boot.ini ซึ่งจะบังคับให้ windows ใช้โปรแกรมควบคุม VGA เริ่มต้นน้อยกว่าทรัพยากรสูงยัง ซึ่งจะพบจะบันทึก PTEs ระบบช่วย 1000 หรือมากกว่า

นอกเหนือจากการสลับไปยังโปรแกรมควบคุม VGA เริ่มต้น ยังแนะเพื่อลบไดรเวอร์ใดกราฟิกการ์ดตัวเร่งต่าง ๆ ที่อาจมีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมของการ์ดแสดงผลดั้งเดิม โปรแกรมควบคุมเพิ่มเติมเหล่านี้ต้องใช้ทรัพยากรที่มีค่าที่ลดเกิดการเรียกใช้หน่วยความจำระบบประเภทของระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งาน

การเพิ่มเนื้อที่ว่างที่อยู่เสมือน

กำลังตรวจสอบพื้นที่ว่างที่อยู่เสมือนสำหรับการเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายขนาดใหญ่เพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพที่ดีที่สุด และไม่มีลดความเสถียร วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้คือการ ตรวจสอบตัวนับ VM ขนาดบล็อกใหญ่ที่สุดของการMSExchangeISวัตถุประสิทธิภาพการทำงานในยูทิลิตี้ของประสิทธิภาพการทำงาน ค่านี้จะแสดงเป็นไบต์ หลังจากที่คุณเริ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ อยู่ทั่วไปเพื่อดูการลดลงชาร์ปบล็อกขนาดใหญ่ที่สุดของหน่วยความจำเสมือน อย่างไรก็ตาม หลังจากวันหรือสองของการดำเนินงาน ค่า approaches ระดับการดำเนินการทั่วไป บล็อกหน่วยความจำเสมือนที่ว่างมากที่สุดที่มากกว่า 200,000,000 ไบต์ (ประมาณ 200 MB) ค่าบ่งชี้ว่า เซิร์ฟเวอร์ healthy ถ้าคุณสังเกตเห็นว่า ค่าลดลงกว่านี้ ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์กขนาดมากขึ้น ถ้าคุณพบช่องว่างที่อยู่เสมือนเหลือน้อย:
 1. ถ้าคุณมี 1 GB หรือมากกว่าหนึ่งหน่วยความจำกายภาพที่ติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจที่จะ/ จี 3สวิตช์ถูกกำหนดในแฟ้ม Boot.ini หากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริงบนเซิร์ฟเวอร์:
  • เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายในบ้านกับกล่องจดหมาย หรือสาธารณะโฟลเดอร์
  • ระบบปฏิบัติการมี Windows 2000 Server ขั้นสูงหรือ Windows Server 2003

  ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่มีกล่องจดหมายหรือโฟลเดอร์สาธารณะนั้น เช่นเกตเวย์จดหมาย เราไม่แนะนำให้ คุณใช้การ/ จี 3สลับไป
 2. ถ้ามีการติดตั้ง Exchange Server 2003 บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 และ ถ้ามี 3 กิกะสลับชุด ตรวจสอบที่จะ/ userva = 3030สวิตช์ถูกกำหนดในแฟ้ม Boot.ini ถ้ามีการติดตั้ง Exchange Server 2003 บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2000 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
 3. ถ้าคุณมี 1 GB หรือติดตั้งหน่วยความจำกายภาพมากกว่า กำหนดค่านี้HeapDecommitFreeBlockThresholdค่าในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี แล้ว เริ่มระบบของเซิร์ฟเวอร์ใหม่:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager

  ชื่อค่า::HeapDecommitFreeBlockThreshold
  ค่าชนิด: REG_DWORD
  ข้อมูลค่า::0x00040000(แนะนำ)
  ค่าเริ่มต้น: ไม่มีการนำเสนอ
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ และการตั้งค่าคอนฟิกค่ารีจิสทรีนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  315407รีจิสทรีคีย์ "HeapDecommitFreeBlockThreshold"
โดยทั่วไป ขั้นตอนก่อนหน้านี้แก้ปัญหาการปริมาณการใช้พื้นที่ของที่อยู่เสมือน อย่างไรก็ตาม ในบางเซิร์ฟเวอร์ที่มีขนาดใหญ่ คุณอาจต้องทำการปรับค่าเพิ่มเติมของแคชขนาดของฐานข้อมูลที่เก็บการ realign สมดุลระหว่างประสิทธิภาพและ scalability

เก็บขนาดฐานข้อมูลในแคช

แคฐานข้อมูลการจัดเก็บหรือที่เรียกว่าบัฟเฟอร์ ESE และจะแสดงแคชพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับธุรกรรมฐานข้อมูลก่อนที่จะถูกกำหนดไปยังเก็บ โดยค่าเริ่มต้น Exchange Server 2003 queries การกำหนดค่าหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ และจัดสรร 896 MB RAM แล้ว ถ้าการ/ จี 3สวิตช์ถูกกำหนดในแฟ้ม Boot.ini หรือ 576 MB RAM ถ้าการ/ จี 3ไม่มีกำหนดสวิตช์ โดยเซิร์ฟเวอร์ถูกโหลด heavily หรือตำแหน่งมีประสิทธิภาพของดิสก์ไม่ดีที่สุด ESE บัฟเฟอร์ที่มีขนาดใหญ่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวม ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ คุณอาจต้องเพิ่ม หรือลดขนาดของบัฟเฟอร์นี้ได้รับประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีที่สุด

ในสถานการณ์ที่ Exchange Server 2003 จะใช้ในสภาพแวดล้อมที่มัน co-exists กับโปรแกรมอื่นฝั่งเซิร์ฟเวอร์ มันอาจ monopolize ทรัพยากรหน่วยความจำที่มีอยู่ อัลกอริทึมจดทะเบียนไดนามิกบัฟเฟอร์การปันส่วน (DBA) รับผิดชอบในการคืนค่าหน่วยความจำระบบปฏิบัติการถ้าโปรแกรมอื่นจำเป็นต้อง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถด้วยตนเองจำกัดหน่วยความจำที่ใช้ใน Exchange Server 2003 โดยการลดขนาดบัฟเฟอร์ ESE นั้น

คำเตือนบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีหน่วยความจำเกิน 2 GB จึงอาจช่วยเพิ่มขนาดของบัฟเฟอร์ ESE เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ที่อยู่เสมือน ของค่านี้ต้องไม่ตั้งค่ามากกว่าเมกะไบต์ 1,200

ก่อนที่คุณเพิ่มขนาดบัฟเฟอร์สูงสุด เราขอแนะนำให้ คุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ของประสิทธิภาพการทำงานของ Windows เพื่อตรวจสอบหน่วยความจำของเซิร์ฟเวอร์ภายใต้การโหลดโดยทั่วไป เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ตรวจสอบประสิทธิภาพของวัตถุและค่าต่อไปนี้:
วัตถุประสิทธิภาพการทำงาน: ขั้นตอน
ตัวนับประสิทธิภาพ: ไบต์เสมือน
อินสแตนซ์: จัดเก็บ
เก็บรวบรวมข้อมูลไว้จากประสิทธิภาพการทำงานการตรวจสอบให้คุณมีค่าที่ถูกต้องสำหรับพื้นที่ของที่อยู่เสมือนที่มีการปันส่วนกระบวนการ Store.exe บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการ/ จี 3สลับการตั้งค่าในแฟ้ม Boot.ini มูลค่าที่เห็นได้ในยูทิลิตี้ของประสิทธิภาพการทำงานอยู่โดยทั่วไปน้อยกว่า 2.5 กิกะไบต์ บนเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ต้องการ/ จี 3สลับการตั้งค่าในแฟ้ม Boot.ini มีค่าเป็นปกติจะน้อยกว่า 1.8 กิกะไบต์ เป็นการดีที่สุดในการเพิ่ม/ จี 3สลับไปยังแฟ้ม Boot.ini ในเซิร์ฟเวอร์ที่มี 1 GB หรือมากกว่าที่ถูกติดตั้งหน่วยความจำ ถ้าคุณเห็นค่าที่มีขนาดใหญ่กว่าที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ไว้ สำหรับการกำหนดค่าอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เพิ่มขนาดของขนาดบัฟเฟอร์สูงสุดของคุณ ถ้าคุณเห็นค่าที่บันทึกได้น้อยกว่าก่อนหน้านี้ไว้ สำหรับการกำหนดค่าอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณอาจต้องเพิ่มขนาดของขนาดบัฟเฟอร์สูงสุดของฐานข้อมูล

ตัวอย่าง ถ้าคุณมีเซิร์ฟเวอร์ที่มีการกำหนดค่าการใช้การ/ จี 3สลับไปในแฟ้ม Boot.ini และตรวจสอบประสิทธิภาพแสดงจำนวนไบต์เสมือนที่กิกะไบต์ 2.5 เมื่อเซิร์ฟเวอร์ถูกโหลด heavily คุณอาจไม่สามารถเพิ่มขนาดบัฟเฟอร์สูงสุดของคุณ โดยประมาณ 300 MB สำหรับขนาดที่รวมของ 1,200 MB

การเพิ่มขนาดของบัฟเฟอร์อาจมีผลมากต่อประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ บัฟเฟอร์ที่ใหญ่ขึ้นหมายความ ว่า มีใช้มากเสมือนพื้นที่ที่อยู่ ดังนั้น ถ้าเซิร์ฟเวอร์ประสบข้อจำกัดพื้นที่หน่วยความจำเสมือนที่อยู่ของ การเพิ่มขนาดของบัฟเฟอร์อาจสร้าง instability ระบบปฏิบัติการ ซึ่งอาจนำกับเซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบสนอง บนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายที่มีขนาดใหญ่มาก คุณอาจต้องลดขนาดของบัฟเฟอร์เริ่มต้นการป้องกันระบบ instability

วิธีการปรับเปลี่ยนขนาดของบัฟเฟอร์ ESE

กระบวนการmsExchESEParamCacheSizeMaxพารามิเตอร์ที่ควบคุมขนาดของบัฟเฟอร์ ESE ค่าของถูกแสดงเป็นจำนวนการหน้า และต้องตั้งค่าไปยังหลายแน่นอนของ 8192 สำหรับประสิทธิภาพสูงสุด:
 • ขนาดเริ่มต้นของเซิร์ฟเวอร์ด้วย/ จี 3สลับการตั้งค่า:229376(896 เมกะไบต์)
 • ขนาดเริ่มต้นบนเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ต้องการ/ จี 3สลับการตั้งค่า:147456(576 เมกะไบต์)
 • ค่าสูงสุดแนะนำด้วย/ จี 3สลับการตั้งค่า:311296(จี 1.2)

  หมายเหตุ:ขั้นแรกคุณควรตรวจสอบไบต์เสมือนสำหรับกระบวนการเก็บตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ในบทความนี้ก่อนที่คุณเพิ่มค่านี้ผ่านเริ่มต้น
 • ค่าสูงสุดแนะนำโดยไม่ต้องการ/ จี 3สลับการตั้งค่า:196608(768 เมกะไบต์)

  หมายเหตุ:Youshould ตรวจสอบไบต์เสมือนสำหรับกระบวนการเก็บก่อนตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ในบทความนี้ก่อนที่คุณเพิ่มค่านี้ผ่านเริ่มต้น

หมายเหตุ:replay ของล็อกธุรกรรมจะเร็วกว่ามากเมื่อมีกำหนดบัฟเฟอร์ ESE เป็นขนาดใหญ่ คุณอาจต้องการเพิ่มขนาดของบัฟเฟอร์ ESE ค่าเป็นชั่วคราว311296ในสถานการณ์การกู้คืนความเสียหาย

ถ้าคุณทำการปรับรุ่นแบบแทนที่ของ Server 5.5 Exchange ใน Exchange 2000 Server คุณอาจสังเกตเห็นว่า มีค่าสูงผิดปกติที่กำหนดให้กับmsExchESEParamCacheSizeMaxพารามิเตอร์ ในบางเซิร์ฟเวอร์ นี่คือค่าที่เท่ากับ 2048 MB ในกรณีนี้ เอาออก หรือรีเซ็ตพารามิเตอร์เป็นค่าที่เหมาะสมมากขึ้น การปรับเปลี่ยนขนาดแคฐานข้อมูลเก็บ:
 1. เริ่มอรรถประโยชน์การแก้ไข Active Directory Service อินเทอร์เฟซ (ADSI) แก้ไข adsi ได้รวมอยู่ ด้วยเครื่องมือสนับสนุน Windows อยู่ในโฟลเดอร์ Support\Tools ของ Windows 2000 หรือซีดีรอม 2003 ของ Windows Server
 2. ภายใต้[คอนเทนเนอร์โครงแบบservername.example.com]โดยที่ servername.example.com คือ โดเมนที่ครบถ้วนชื่อ FQDN ของเซิร์ฟเวอร์ ขยายCN =การตั้งค่าคอนฟิก,DC =ตัวอย่าง,DC = com.
 3. ขยายCN =บริการขยายCN = Microsoft Exchangeขยายcn =OrganizationNameโดย:OrganizationNameคือชื่อขององค์กรของคุณ ขยายCN =กลุ่มระดับผู้ดูแลขยายcn =กลุ่มผู้ดูแลแรกโดย:กลุ่มผู้ดูแลแรกคือชื่อของกลุ่มผู้ดูแลระบบของคุณ ขยายCN =เซิร์ฟเวอร์แล้ว ขยายcn =Servername.
 4. ภายใต้cn =ServernameคลิกขวาCN = InformationStoreแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 5. ในการเลือกคุณสมบัติที่จะดูรายการ คลิกทั้งสองอย่าง.
 6. ในการเลือกคุณสมบัติที่จะดูรายการ คลิกmsExchESEParamCacheSizeMax.

  หมายเหตุ:คุณสมบัติ msExchESEParamCacheSizeMax ขยายเกินกว่าความกว้างเลือกคุณสมบัติที่จะดูรายการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่ตั้งใจคลิmsExchESEParamCacheSizeMinคุณสมบัติแทน
 7. ในการแก้ไขแอตทริบิวต์กล่อง พิมพ์ค่าที่คุณต้องการกำหนดแอตทริบิวต์นี้

  หมายเหตุ:ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ป้อนค่าที่มีหลายของ 8,192
 8. คลิกตั้งค่าแล้ว คลิกตกลง.
 9. ออกจากโปรแกรมอรรถประโยชน์การแก้ไข ADSI จากนั้น ให้เวลาเพียงพอสำหรับค่านี้จะถูกจำลองแบบทั่วทั้งฟอเรสต์ Active Directory
 10. เริ่มต้นบริการที่เก็บข้อมูล Exchange Microsoft ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Exchangeคุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 815372 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbhowto kbmt KB815372 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:815372

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com