A memóriahasználat optimalizálása Exchange Server 2003 rendszerben

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 815372 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Fontos: Ebben a cikkben a rendszerleíró adatbázis módosításával kapcsolatos tudnivalók olvashatók. A rendszerleíró adatbázis módosítása előtt készítsen arról biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani azt. A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

Figyelmeztetés: A rendszerleíró adatbázis Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő vagy egyéb eszköz segítségével történő nem megfelelő szerkesztése komoly problémákhoz vezethet, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja ezeknek a problémáknak a megoldhatóságát. A rendszerleíró adatbázist csak saját felelősségére módosíthatja.Ez a cikk az Exchange Server 2003 rendszert futtató számítógépek memóriahasználatának optimalizálását mutatja be.

Amennyiben az Exchange Server 2003 rendszerű kiszolgáló 1 gigabájtnál (GB) több fizikai memóriával rendelkezik, gondoskodnia kell arról, hogy az Exchange Server 2003 hatékonyan ki is tudja használni ezt a memóriamennyiséget.

Megjegyzés: Az Exchange Server 2003 automatikusan ellenőrzi a memória optimális beállítását a tárolófolyamat indításakor. Ha a memória nem optimálisan van beállítva, az Eseménynaplóban a 9665-as azonosítójú esemény jelenik meg. Ez az üzenet akkor jelenhet meg, ha a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
 • A kiszolgálón a Microsoft Windows 2000 Server termékcsalád valamelyik operációs rendszere fut és a rendszerleíró adatbázis
  SystemPages
  értéke a 24000 - 31000 tartományon kívül esik.

  Megjegyzések
  • A
   SystemPages
   alkulcs elérési útvonala a rendszerleíró adatbázisban a következő:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\SystemPages
  • A
   SystemPages
   alkulcs érvényes értékei kizárólag az alábbiak lehetnek:
   • a rendszer által kiszámított, 180 000-nél nagyobb érték,
   • nulla (0),
   • 0xFFFFFFFF.
   Előfordulhat, hogy más értékek is helyesek lehetnek, de ezek elavult értékek. A /3GB kapcsoló használata esetén a
   SystemPages
   alkulcs értéke 0xFFFFFFFF kell, hogy legyen.
 • A kiszolgálón Microsoft Windows 2000 Advanced Server vagy Microsoft Windows 2000 Datacenter Server operációs rendszer fut, 1 GB vagy annál több fizikai memóriával rendelkezik, de a /3GB kapcsoló nincs beállítva a boot.ini fájlban.
 • A kiszolgálón Microsoft Windows Server 2003 Standard, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise vagy Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition operációs rendszer fut, és a rendszerleíró adatbázisban a
  SystemPages
  kulcs értéke a 0 értéktől különböző.
 • A kiszolgálón Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition vagy Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition operációs rendszer fut, 1 GB vagy annál több fizikai memóriával rendelkezik, továbbá a /3GB kapcsoló be van állítva, de a boot.ini fájlban nem található a /USERVA beállítás.
 • A kiszolgálón valamilyen kiadású Microsoft Windows 2000 Server vagy Microsoft Windows Server 2003 operációs rendszer fut, és a rendszerleíró adatbázisban a
  HeapDeCommitFreeBlockThreshold
  kulcs értéke a 0x00040000 értéktől különböző.
A Microsoft Small Business Server rendszert futtató kiszolgálókon nem kerül sor a memóriabeállítások ellenőrzésére. A 9665-ös esemény bekövetkezésekor egy DWORD-értéket ír a rendszer az eseménynaplóba további adatként.

A memóriabeállítások ellenőrzésének letiltásához létrehozhatja a következő rendszerleíró kulcsot:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
Paraméter:
Suppress Memory Configuration Notification

Típus: REG_DWORD
Érték: 1

Megjegyzések
 • Azokon az Exchange Server rendszert futtató számítógépeken, amelyek nem rendelkeznek postafiókkal vagy nyilvános mappával (például levelezési átjáróval), a fizikai memória méretétől függetlenül nem ajánlott a /3GB kapcsoló beállítása a boot.ini fájlban.
 • Exchange Server rendszerrel működő számítógépeken még akkor sem javallott a /3GB kapcsolót beállítani a boot.ini fájlban, ha azok Active Directory-tartományvezérlők vagy globáliskatalógus-kiszolgálók is egyben. Helyette javasoljuk a dedikált Active Directory-tartományvezérlők vagy globáliskatalógus-kiszolgálók futtatását.
 • Mivel a Microsoft Small Business Server a telepítést követően integrált tartományvezérlőként és Exchange kiszolgálóként is szolgál, szintén nem javasolt a /3GB kapcsoló megadása az Exchange Server 2003 rendszer Small Business Server környezetben való futtatásakor. A cikkben szereplő további beállítások azonban azonos formában alkalmazhatók az Exchange Server 2003 rendszerhez Microsoft Small Business Server környezetben.A cikk következő szakaszaiban a fentebb tárgyalt beállításokra teszünk javaslatokat.

A virtuáliscím-tartomány bemutatása

Az Exchange 2003 program Exchange Information Store (Store.exe) folyamata véges mennyiségű memóriát képes megcímezni függetlenül a hardverkonfigurációtól, az adatbázisok mennyiségétől és a kiszolgálón levő felhasználók számától. Ez a memóriaterület a virtuáliscím-tartomány. A legtöbb esetben az adattároló folyamat által felhasznált virtuáliscím-tartomány nagysága határozza meg az Exchange Server 2003 postafiók-kiszolgálóinak átfogó teljesítményét és méretezhetőségét. Kis és közepes méretű kiszolgálók esetén az Exchange Server 2003 automatikusan beállítja az optimális értékeket. A nagyobb kiszolgálókat azonban érdemes lehet manuálisan optimális teljesítményre hangolni.

Ha az Exchange Server 2003 rendszert futtató számítógép 1 gigabájt (GB) vagy annál több memóriával rendelkezik, továbbá postafiókokat és nyilvános mappákat tárol, ellenőrizze, hogy a /3GB kapcsoló meg van adva a Boot.ini fájlban az adott kiszolgálón. Ha a kiszolgáló nem tárol postafiókokat vagy nyilvános mappákat (például levelezési átjárók), ne használja a /3GB kapcsolót. Alapértelmezés szerint a Microsoft Windows 2000 Advanced Server és Windows Server 2003 operációs rendszerek 2 GB virtuáliscím-tartományt foglalnak le a kernel módú, és 2 GB virtuáliscím-tartományt a felhasználói módú használatra. Az egyes folyamatok által az indításkor lefoglalt címtartomány mérete tovább nőhet, ha a használat közben több memóriára van szükség. A folyamatok által ténylegesen használt memória (a munkakészlet) általában sokkal kisebb, mint az adott folyamathoz lefoglalt címtartomány. Az 1 GB vagy több memóriával rendelkező, Exchange Server 2003 rendszert futtató számítógépeken úgy kell beállítani a Windows 2000 Advanced Server vagy Windows Server 2003 operációs rendszert, hogy 3 GB felhasználói módú memória legyen elérhető. Ez a Boot.ini fájlban a /3GB kapcsoló beállításával lehetséges. Ha a beállítást Windows 2000 Advanced Server rendszerrel működő számítógépen szeretné használni, a SystemPages rendszerleíró bejegyzést is módosítania kell a következő rendszerleíró alkulcsban:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\SystemPages
Állítsa be a SystemPages rendszerleíró bejegyzést a 0xFFFFFFFF (hexadecimális) duplaszóértékre. A rendszerleíró adatbázis fenti módosítása nem kötelező, és Windows 2003 rendszerrel működő kiszolgálókon nem is javasolt, mert ezt a funkciót valósítja meg a Userva kapcsoló, amelyet egy későbbi rész ismertet.

Amennyiben a számítógépen Windows 2000 Server Standard Edition rendszer fut, ne alkalmazza a /3GB kapcsolót. A Windows 2000 Server Standard Edition operációs rendszer nem támogatja a memóriahangolásra szolgáló kapcsoló használatát. Habár a rendszer nem ad hibaüzenetet a kapcsoló használata esetén sem, a kapcsoló nem létező címtartomány lefoglalását eredményezi. Ha egy folyamat ehhez a felsőbb címtartományhoz kísérel meg hozzáférni, rendszerleállást jelző (kék képernyős) hibaüzenet jelenik meg, és a kiszolgáló nem válaszol.

Megjegyzés: A /3GB kapcsoló használatát a Windows Server 2003 termékcsalád összes operációs rendszere, így a Windows Server 2003 Standard Edition rendszer is támogatja. További információt a /3GB kapcsoló beállításáról a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
266096 Az Exchange 2000 rendszerben 1 gigabájtnál több fizikai memória esetén szükség van a /3GB kapcsoló használatára (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Windows Server 2003 alapú számítógépeken futó Exchange 2003 program esetében, ha a /3GB kapcsoló be van állítva, ajánlott a /USERVA=3030 paraméter megadása a Boot.ini fájlban. Így több laptábla-bejegyzés (PTE) engedélyezett a kiszolgálón. A /USERVA kapcsoló használatáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
810371 A /Userva kapcsoló használata Exchange Server futtató, Windows Server 2003 rendszerrel működő számítógépeken (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Győződjön meg róla, hogy a Store.exe folyamat számára elegendő virtuáliscím-tartomány áll rendelkezésre. Ha a virtuáliscím-terület elfogy, akkor is sikertelen lesz a memórialefoglalás, ha még bőven elegendő RAM áll rendelkezésre. A probléma megoldásához újra kell indítani az adattároló folyamatot. Egy 2 GB fizikai memóriával rendelkező számítógép például memóriahiányt fog jelezni, amikor a Store.exe folyamat címtartmonyának mérete eléri a 2 GB-os méretet, ha nincs beállítva a /3GB kapcsoló a Boot.ini fájlban. Ebben az esetben a Windows Feladatkezelő ablakában az jelenhet meg, hogy csak 1,5 GB memória van ténylegesen használatban. A kiszolgáló mégis memóriahiányt jelez, és az adattároló folyamatot újra kell indítani.

Ha kevés virtuális memória áll rendelkezésre a Store.exe folyamat számára, az Exchange Server 2003 rendszert futtató kiszolgáló teljesítménye jelentősen lecsökkenhet. Ha a legnagyobb szabad virtuálismemória-blokk mérete 32 MB-ra csökken, az Eseménynapló alkalmazásnaplójában a 9582-es azonosítójú figyelmeztetés jön létre. Ha ez az esemény megjelenik, legjobb az első adandó alkalommal újraindítani a Store.exe folyamatot. Ha a legnagyobb szabad virtuálismemória-blokk mérete még tovább (16 MB-ra) csökken, az Eseménynapló alkalmazásnaplójában a 9582-es azonosítójú hibaüzenet jön létre. Ha ez az esemény bekövetkezik, a kiszolgáló kritikus állapot közelében van, és azonnal újra kell indítani, amint erre lehetőség van. Az esemény azt jelzi, hogy néhány órán belül elfogyhat a memória. Ha nem reagál ezekre az eseményekre, az alábbi problémák léphetnek fel:
 • Időszakonként üzenetkézbesítési hibák fordulhatnak elő.
 • Az IMAIL-konverziót végző folyamat időszakonként meghibásodhat, amit az 12800-as azonosítójú esemény jelez.
 • Egyes, Exchange rendszert támogató programok hibaüzeneteket vagy -eseményeket hozhatnak létre.

A virtuáliscím-tartomány maximalizálása

A teljesítmény és méretezhetőség megőrzése érdekében nagy postafiók-kiszolgálókon érdemes figyelemmel kísérni az adattároló folyamat címtartományát. Ezt legegyszerűbben úgy teheti meg, ha a Teljesítmény eszközben figyelemmel kíséri az MSExchangeIS teljesítményobjektum VM Largest Block Size számlálóját. Az érték bájtokban jelenik meg. A számítógép indítását követően általában hirtelen lecsökken a legnagyobb virtuálismemória-blokk mérete. Néhány napos üzemelést követően azonban az érték egy általános működési szintet ér el. Megfelelően működő kiszolgálókon a legnagyobb virtuálismemória-blokk mérete meghaladja a 200000000 bájtot (körülbelül 200 MB). Ha ennél alacsonyabb értékeket tapasztal, figyelje meg a kiszolgálót alaposabban. Ha kevés a rendelkezésre álló virtuáliscím-terület:
 1. 1 GB vagy annál több fizikai memóriával rendelkező kiszolgáló esetén, ha az alábbi körülmények bármelyike fennáll, állítsa be a /3GB kapcsolót a Boot.ini fájlban:
  • a kiszolgál postafiókokat vagy nyilvános mappákat tárol,
  • az operációs rendszer Windows 2000 Advanced Server vagy Windows Server 2003.
  Ha a kiszolgáló nem tárol postafiókokat vagy nyilvános mappákat (például levelezési átjárók), ne használja a /3GB kapcsolót.
 2. Ha az Exchange Server 2003 program Windows Server 2003 alapú kiszolgálóra van telepítve, és be van állítva a /3GB kapcsoló, ellenőrizze, hogy a /USERVA=3030 kapcsoló meg van adva a Boot.ini fájlban. Ha az Exchange Server 2003 program Windows Server 2000 alapú kiszolgálóra van telepítve, győződjön meg arról, hogy a kiszolgálón a Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) vagy későbbi szervizcsomaggal ellátott verziója fut.
 3. Ha a számítógép 1 GB vagy annál több fizikai memóriával rendelkezik, állítsa be a
  HeapDeCommitFreeBlockThreshold
  rendszerleíró értéket az alábbi rendszerleíró kulcsban, majd indítsa újra a kiszolgálót:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager

  Azonosítónév:
  HeapDeCommitFreeBlockThreshold

  Típus: REG_DWORD
  Érték:
  0x00040000
  (javasolt)
  Alapértelmezett érték: nincs
  E rendszerleíró érték használatáról és beállításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
  315407 A „HeapDecommitFreeBlockThreshold” rendszerleíró kulcs (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A leírt lépésekkel általában megoldható a virtuáliscím-terület elfogyásából adódó probléma. Egyes nagyobb kiszolgálókon azonban a tárolóadatbázis gyorsítótárának méretét is be kell állítani ahhoz, hogy a teljesítmény és a méretezhetőség szempontjából megfelelően legyenek felhasználva az erőforrások.

A tárolóadatbázis gyorsítótárának mérete

A tárolóadatbázis (másik elnevezése ESE-puffer) egy nagy gyorsítótár-területet biztosít az adatbázis-tranzakciók tárolására az adatbázisban való véglegesítésüket megelőzően. Alapértelmezés szerint az Exchange Server 2003 lekérdezi a helyi számítógép memóriakonfigurációját, majd lefoglal 896 MB (ha a /3GB kapcsoló be van állítva a Boot.ini fájlban) vagy 576 MB (ha a /3GB kapcsoló nincs használatban) memóriát. Ha a kiszolgáló erősen le van terhelve, vagy a lemezteljesítmény nincs optimalizálva, a nagy méretű ESE-puffer növeli a rendszer összteljesítményét. A konfigurációtól függően előfordulhat, hogy a legjobb összteljesítmény elérése érdekében növelni vagy csökkenteni kell a puffer méretét.

Az olyan esetekben, amikor ugyanabban a környezetben más kiszolgálóoldali programok is léteznek és futnak az Exchange Server 2003 mellett, előfordulhat, hogy az teljes egészében lefoglalja a rendelkezésre álló memória-erőforrásokat. A dinamikus pufferkiosztási (DBA) algoritmus visszajuttat memóriát az operációs rendszernek, ha más programok ezt igénylik. Az Exchange Server 2003 program által használt memória-mennyiség ugyanakkor az ESE-puffer méretének csökkentésével manuálisan is korlátozható.

A 2 GB-nál több memóriával rendelkező kiszolgálók esetén megoldást jelenthet az ESE-puffer növelése. A virtuáliscím-tartományra vonatkozó korlátozások miatt az értéket nem szabad az 1 200 MB értéknél magasabbra állítani.

A maximális pufferméret növelését megelőzően ajánlott a Windows Teljesítményfigyelő eszközének segítségével megfigyelni a kiszolgáló teljesítményét átlagos terhelés mellett. Ehhez figyelje a következő teljesítményobjektumot és -értéket:
Teljesítményobjektum: Folyamat
Teljesítményszámláló: Felhasznált virtuális memória jelenlegi mérete (bájt)
Példány: STORE
A teljesítmény figyelésekor gyűjtött adatok segítségével pontos érték kapható a Store.exe folyamat által lefoglalt virtuáliscím-tartomány méretéről. Ha a kiszolgálón be van állítva a /3GB kapcsoló a Boot.ini fájlban, a Teljesítmény eszközben megjelenő érték általában 2,8 GB-nál alacsonyabb. Ha a kiszolgálón nincs beállítva a /3GB kapcsoló a Boot.ini fájlban, a Teljesítmény eszközben megjelenő érték általában 1,8 GB-nál alacsonyabb. Ajánlott hozzáadni a /3GB kapcsolót a Boot.ini fájlhoz az 1 GB vagy annál több memóriával rendelkező számítógépek esetén. Ha a korábban megfigyelt értékek bármelyik konfiguráció esetén megnövekednek, ne növelje a maximális pufferméretet. Ha a korábban megfigyelt értékek bármelyik konfiguráció esetén lecsökkennek, érdemes lehet növelni a maximális pufferméretet.

Ha például a kiszolgálóhoz be van állítva a /3GB kapcsoló a Boot.ini fájlban, és a teljesítmény figyelése 2,5 GB virtuális bájt használatát mutatja a kiszolgáló erős terhelésekor, érdemes a maximális pufferméretet 300 MB-ra állítani (így a teljes méret 1200 MB lesz).

A pufferméret növelése a kiszolgáló teljesítményének csökkenését eredményezheti. Nagyobb puffermérethez nagyobb virtuáliscím-tartomány szükséges. Emiatt, ha a kiszolgálón a virtuáliscím-tartomány nagyságával kapcsolatos problémák jelentkeznek, a pufferméret növelése az operációs rendszer stabilitását veszélyeztetheti. Nagyon nagy levelezési kiszolgálókon esetleg csökkenteni kell az alapértelmezett pufferméretet a rendszerstabilitás biztosítása érdekében.

Az ESE-puffer méretének módosítása

Az ESE-puffer méretét az msExchESEParamCacheSizeMax paraméter határozza meg. A paraméter értékét a lapok számában kifejezve kell megadni, és a legjobb hatékonyság eléréséhez a 8192 érték pontos többszöröseit kell megadni:
 • A /3GB kapcsolót használó kiszolgálók esetén az alapértelmezett pufferméret 229376 (896 MB).
 • A /3GB kapcsolót nem használó kiszolgálók esetén az alapértelmezett pufferméret 147456 (576 MB).
 • A /3GB kapcsoló használata esetén a javasolt pufferméret 311296 (1.2 GB).

  Megjegyzés: A cikkben korábban leírtak szerint figyelje a tárolási folyamat által felhasznált virtuális memória méretét, mielőtt az alapértelmezettnél nagyobb értéket ad meg.
 • A /3GB kapcsoló használata nélkül a javasolt pufferméret 196608 (768 MB).

  Megjegyzés: A cikkben korábban leírtak szerint figyelje a tárolási folyamat által felhasznált virtuális memória méretét, mielőtt az alapértelmezettnél nagyobb értéket ad meg.
Megjegyzés: A tranzakciónaplók bejegyzései sokkal gyorsabban megismételhetők, ha az ESE-puffer nagy méretűre van állítva. Katasztrófa utáni helyreállítás esetén érdemes az ESE-puffer méretét ideiglenesen a 307200 értékre állítani.

Ha az Exchange 5.5 Server rendszert helyben frissítette az Exchange 2000 Server rendszerre, az msExchESEParamCacheSizeMax paraméterhez rendelt érték szokatlanul magas lehet. Egyes kiszolgálókon a paraméter értéke 2048 MB. Ebben az esetben távolítsa el a helytelen értéket, és állítsa be megfelelően a paramétert. A tárolóadatbázis gyorsítótárának méretét a következőképpen módosíthatja:
 1. Indítsa el az Active Directory Service Interfaces (ADSI) szerkesztési segédprogramot. Az ADSI Edit segédprogram a Windows támogatási eszközök között, a Windows 2000 vagy Windows Server 2003 CD-ROM Support\Tools mappájában található.
 2. A Configuration Container [kiszolg_neve.minta.hu] elem alatt (ahol a kiszolg_neve.minta.hu a kiszolgáló teljesen minősített tartományneve (FQDN), bontsa ki a CN=Configuration, DC=example, DC=com csomópontot.
 3. Bontsa ki a CN=Services, a CN=Microsoft Exchange, majd a CN=Szervezetnév csomópontot (ahol a Szervezetnév a szervezet neve), bontsa ki a CN=Administrative Groups, a CN=Első felügyeleti csoport (ahol az Első felügyeleti csoport a felügyeleti csoport neve), a CN=Servers, majd a CN=kiszolgálónév csomópontot.
 4. A CN=kiszolgálónév csomópont alatt kattintson a jobb gombbal a CN=InformationStore elemre, majd a Tulajdonságok parancsra.
 5. A Select which properties to view (Válassza ki a megtekinteni kívánt tulajdonságokat) listából válassza a Both (Mindkettő) lehetőséget.
 6. A Select a property to view (A megjeleníteni kívánt tulajdonság) listában kattintson az msExchESEParamCacheSizeMax elemre.

  Megjegyzés: Az msExchESEParamCacheSizeMax tulajdonság teljes neve nem látható, mert hosszabb, mint a Select a property to view lista szélessége. Győződjön meg arról, hogy nem választotta véletlenül az msExchESEParamCacheSizeMin tulajdonságot.
 7. Az Edit Attribute (Attribútum szerkesztése) mezőbe írja be az attribútumhoz rendelni kívánt értéket.

  Megjegyzés: A beírt értéknek a 8192 többszörösének kell lennie.
 8. Kattintson az OK, majd a következő OK gombra.
 9. Lépjen ki az ADSI Edit segédprogramból. Ezután hagyjon elég időt arra, hogy a rendszer replikálja az értéket az Active Directory erdőben.
 10. Indítsa újra a Microsoft Exchange adattároló szolgáltatását az Exchange kiszolgálón.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 815372 - Utolsó ellenőrzés: 2007. december 3. - Verziószám: 14.3
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Kulcsszavak: 
kbinfo KB815372
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com