วิธีการสร้างแฟ้ม Web.config สำหรับโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 815179 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการสร้างการ แฟ้ม Web.config สำหรับโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET ใน.NET Framework และ ASP.NET ใน เฉพาะ ใช้รูปแบบ XML .config ของแฟ้มการกำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์ นี้ แนวทางปฏิบัติคือ การแยกออกจากการกำหนดค่ารีจิสทรีและ metabase ปกติ กลไก ไม่มีอยู่ในขณะนี้ไม่มีสแน็ปอิน Microsoft Management Console (MMC) หรือ เครื่องมือการดูแล Microsoft มีให้อื่น ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้าง และใน ปรับเปลี่ยนแฟ้ม.config ของ

บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างการ แฟ้ม Web.config ที่ใช้เพื่อควบคุมลักษณะการทำงานของ ASP.NET แต่ละตัว โปรแกรมประยุกต์

กลับไป ด้านบน

ลำดับชั้นของแฟ้ม.config

.NET Framework อาศัยแฟ้ม.config ของเพื่อกำหนดการตั้งค่าคอนฟิก ตัวเลือก แฟ้ม.config ของแฟ้ม XML ที่ใช้ข้อความได้ หลายแฟ้ม.config ของ สามารถ และโดยทั่วไปแล้วเลือกทำอย่างใด มีอยู่ในระบบเดียว

ทั้งระบบ การตั้งค่าคอนฟิกสำหรับ.NET Framework จะกำหนดอยู่ในการ Machine.config แฟ้ม แฟ้ม Machine.config อยู่ในตัว โฟลเดอร์ %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\%VersionNumber%\CONFIG\ ที่ สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นที่มีอยู่ในแฟ้ม Machine.config เมื่อต้องการมีผลต่อลักษณะการทำงานของโปรแกรมประยุกต์.NET บนทั้งระบบ

คุณ สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิก ASP.NET สำหรับโปรแกรมประยุกต์เดียวถ้าคุณ สร้างแฟ้ม Web.config ในโฟลเดอร์รากของแอพลิเคชัน เมื่อคุณทำ นี้ ตั้งค่าใน'ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าในการแทนแฟ้ม Web.config แฟ้ม Machine.config

กลับไป ด้านบน

สร้างแฟ้ม Web.config

คุณสามารถสร้างแฟ้ม Web.config โดยใช้ข้อความแก้ไขเช่น แผ่นจดบันทึก คุณต้องสร้างแฟ้มข้อความที่ชื่อ Web.config ในไดเรกทอรีรากของ ASP.NET ของคุณ แอพลิเคชัน แฟ้ม Web.config ที่ต้องมีเอกสาร XML และต้อง มีรูปแบบคล้ายกับ %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\%VersionNumber%\CONFIG\Machine.config แฟ้ม

แฟ้ม Web.config ต้องประกอบด้วยเฉพาะรายการสำหรับการตั้งค่าคอนฟิก รายการที่แทนที่การตั้งค่าในแฟ้ม Machine.config อย่างน้อย การ ต้องมีแฟ้ม Web.config<configuration></configuration>องค์ประกอบและ<system.web></system.web>องค์ประกอบ องค์ประกอบเหล่านี้จะประกอบด้วยการตั้งค่าคอนฟิกแต่ละตัว องค์ประกอบ

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงแฟ้ม Web.config ที่น้อยที่สุด:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <system.web>

  </system.web>
</configuration>
เอกสารเป็นการอธิบายถึงบรรทัดแรกของแฟ้ม Web.config รูปแบบ XML และระบุชนิดการเข้ารหัสอักขระ บรรทัดแรกนี้ต้อง จะเหมือนกันสำหรับแฟ้ม.config ของทั้งหมด

บรรทัดที่มีการทำเครื่องหมายตามแบบ จุดเริ่มต้นและสิ้นสุด<configuration></configuration>องค์ประกอบและ<system.web></system.web>องค์ประกอบของแฟ้ม Web.config โดยพวกเขาเอง ทำบรรทัดเหล่านี้ ไม่มีสิ่งใด อย่างไรก็ตาม บรรทัดแสดงโครงสร้างที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มในอนาคต การตั้งค่าคอนฟิก คุณสามารถเพิ่มส่วนใหญ่ของการกำหนดค่า ASP.NET การตั้งค่าระหว่างบรรทัด<system.web>และ</system.web> สิ่งเหล่านี้ บรรทัดที่ทำเครื่องหมายจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการกำหนดค่า ASP.NET การตั้งค่า

กลับไป ด้านบน

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิก ASP.NET และ รูปแบบของ ASP.NET แฟ้มการตั้งค่าคอนฟิก ดูเอกสารประกอบ.NET Framework SDK หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa719558 (VS.71)

.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ackhksh7 (vs.71)

สำหรับการเพิ่มเติม ข้อมูล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในการ Microsoft Knowledge Base:
815178วิธีการแก้ไขการกำหนดค่าของโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET
กลับไป ด้านบน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 815179 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 มีนาคม 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
  • Microsoft ASP.NET 1.0
  • Microsoft ASP.NET 1.1
Keywords: 
kbconfig kbweb kbhowtomaster kbmt KB815179 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:815179

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com