วิธีการแก้ไขการกำหนดค่าของแอพลิเคชันที่ ASP.NET

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 815178 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการสร้างและวิธีการแก้ไขแฟ้ม Web.config แฟ้ม Web.config กำหนดลักษณะการทำงานของ ASP.NET แอปพลิเคชัน ใน.NET Framework รวมทั้ง ASP.NET ใช้แฟ้มข้อความการจัดรูปแบบ XML .config การกำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์ นี่คือแบบ departure จากปกติรีจิสทรีและ metabase ตั้งค่าคอนฟิกกลไกนั้น ในขณะนี้ไม่มี Microsoft Management Console (MMC) สแนปอินหรือเครื่องมือการดูแลโดย Microsoft อื่น ๆ สำหรับการสร้าง และปรับเปลี่ยนแฟ้ม.configเพิ่มการตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกไปที่แฟ้ม Web.config

โปรแกรมประยุกต์ ASP.NET ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับแฟ้ม Web.config prebuilt ที่สามารถแก้ไขได้ ด้วยการแก้ไขข้อความใด ๆ เช่น Notepad โดยทั่วไป Web.config ที่ประกอบด้วยแฟ้ม comments ที่ทำการแก้ไขแฟ้ม self-explanatory อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องเพิ่มการจัดโครงแบบสินค้าไปยังแฟ้ม Web.config ที่ไม่ได้มีการกำหนดค่าสินค้าที่กำหนดไว้ เมื่อต้องการเพิ่มรายการการตั้งค่าคอนฟิกมาตรฐานไปยังแฟ้ม Web.config ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดแฟ้ม Machine.config ในตัวแก้ไขข้อความเช่น Notepad

  แฟ้ม Machine.config จะอยู่ในไดเรกทอรี %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\%VersionNumber%\CONFIG\
 2. ในแฟ้ม Machine.config ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกที่คุณต้องการแทนที่ในแฟ้ม Web.config เมื่อ บรรทัดมากกว่าหนึ่งองค์ประกอบ องค์ประกอบที่เริ่มต้นด้วยการ<element_name></element_name>บรรทัด และสิ้นสุดด้วย. นอกจากนี้ยังอาจ self-closing และอาจมีลักษณะคล้ายกับองค์ประกอบ<element_name attribute1="”option”" attribute2="”option”"></element_name>. โปรดสังเกตว่า ช่องว่างถูกละเว้น ดังนั้น องค์ประกอบอาจขยายหลายบรรทัด องค์ประกอบอาจเป็นก่อนหน้า โดยข้อคิดเห็น ข้อคิดเห็นมีอยู่ภายใน<!-- and -->markings กระบวนการ<trace></trace>ตั้งค่าคอนฟิกอย่างองค์ประกอบที่ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างขององค์ประกอบ self-closing กระบวนการ<trace></trace>ตัวอย่างองค์ประกอบของการตั้งค่าคอนฟิกมีคุณลักษณะหลาย ขยายขอบเขตหลายบรรทัด และข้อคิดเห็นเมื่อเริ่มต้น
  <!--
  trace Attributes:
    enabled="[true|false]" - Enable application tracing
    localOnly="[true|false]" - View trace results from localhost only
    pageOutput="[true|false]" - Display trace ouput on individual pages
    requestLimit="[number]" - Number of trace results available in trace.axd
    traceMode="[SortByTime|SortByCategory]" - Sorts trace result displays based on Time or Category
   -->
  <trace
    enabled="false"
    localOnly="true"
    pageOutput="false"
    requestLimit="10"
    traceMode="SortByTime"
  />
 3. การคัดลอกองค์ประกอบของการตั้งค่าคอนฟิกทั้งหมดและจุดเริ่มต้นใด ๆ ข้อคิดเห็นไปยังคลิปบอร์ด
 4. กำหนดวิธีซ้อนองค์ประกอบใน Machine.config แฟ้ม

  แฟ้ม Machine.config ลำดับชั้น และองค์ประกอบของการตั้งค่าคอนฟิกเป็นแบบซ้อนในองค์ประกอบอื่น ๆ เมื่อคุณคัดลอกองค์ประกอบของการตั้งค่าคอนฟิกจากไฟล์ Machine.config ไปยังแฟ้ม Web.config คุณต้อง nest องค์ประกอบนั้นตั้งค่าคอนฟิกในองค์ประกอบเดียวกันที่ถูกคัดลอกจาก เมื่อต้องการกำหนดองค์ประกอบของแฟ้ม Machine.config ที่องค์ประกอบในการตั้งค่าคอนฟิกมีอยู่ใน เลื่อนขึ้นในแฟ้ม Machine.config จนกว่าคุณพบองค์ประกอบที่เปิด ไม่มีปิด องค์ประกอบที่มีอยู่อย่างง่ายเพื่อระบุได้เนื่องจากองค์ประกอบ higher-level มีการย่อหน้าน้อยลง

  ASP.NET ส่วนใหญ่จะจัดโครงแบบสินค้ามีอยู่ในนั้น<system.web></system.web>องค์ประกอบ สิ้นสุด(องค์ประกอบ) ต้องถูกวางหลังจากองค์ประกอบที่กำหนดค่าของคุณ

  หมายเหตุองค์ประกอบที่องค์ประกอบที่กำหนดค่าของคุณมีอยู่ใน คุณต้องวางองค์ประกอบนั้นในองค์ประกอบเดียวกันในแฟ้ม Web.config องค์ประกอบของการตั้งค่าคอนฟิกอาจเป็นแบบซ้อนในองค์ประกอบหลาย คุณต้องสร้างองค์ประกอบ higher-level ทั้งหมดในแฟ้ม Web.config
 5. ปิดแฟ้ม Machine.config และใช้ตัวแก้ไขข้อความของคุณเพื่อเปิดแฟ้ม Web.config ในไดเรกทอรีรากของ ASP.NET ของแอพลิเคชัน
 6. วางองค์ประกอบของการกำหนดค่าระหว่างเริ่มต้นและสิ้นสุดขององค์ประกอบที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 4

  ตัวอย่าง ถ้ามีการจัดโครงแบบสินค้าจะมีอยู่ในนั้น<system.web></system.web>องค์ประกอบ โครงแบบสินค้าต้องถูกวางทันทีหลังจากเปิดบรรทัดของ<system.web></system.web>องค์ประกอบ และก่อนการปิดบัญชีบรรทัด
 7. ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิกองค์ประกอบในแฟ้ม Web.config แทนที่การตั้งค่า Machine.config สำหรับโปรแกรมประยุกต์นั้น

  การตั้งค่านี้นำไปใช้กับโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้ม Web.config และโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด


ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
815179วิธีการสร้างแฟ้ม Web.config สำหรับแอพลิเคชันที่ ASP.NET
818016วิธีการจัดวางแอปพลิเคชันที่จะสร้างบน.NET Framework
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกของ ASP.NET และรูปแบบของแฟ้มการกำหนดค่าของ ASP.NET โปรดดูคู่มือ.NET Framework SDK หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa719558 (VS.71)

.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ackhksh7 (vs.71)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 815178 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft ASP.NET 1.1
Keywords: 
kbweb kbconfig kbredistribution kbdeployment kbhowtomaster kbmt KB815178 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:815178

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com