HOW TO: ล็อกลงแอพลิเคชันเว็บ ASP.NET หรือการบริการเว็บ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 815145 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการล็อกลงเป็นแอพลิเคชันเว็บ ASP.NET หรือการบริการเว็บ โปรแกรมประยุกต์เว็บอยู่บ่อย ๆ เป้าหมายสำหรับการโจมตีที่ประสงค์ร้าย

มีขั้นตอนต่าง ๆ ที่คุณสามารถทำได้เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโฮสต์สำหรับโปรแกรมประยุกต์เว็บ ระดับสูง ASP.NET แอปพลิเคชันที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการรักษาความปลอดภัยเดียวเป็นปกติเว็บแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม ASP.NET ขยายและการใช้การรักษาความปลอดภัยต้องพิจารณาพิเศษ บทความนี้อธิบายกลไกการสำหรับการรักษาความปลอดภัยเว็บ ASP.NET แอปพลิเคชันหลัก

For more information about security, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/security

Packet Filtering

ASP.NET requires no special consideration when you configure networking equipment or firewall programs for port-based packet filtering. Internet Information Server (IIS) defines the TCP port numbers that ASP.NET uses for communications. By default, ASP.NET uses TCP port 80 for standard HTTP, and uses TCP port 443 for HTTP with SSL encryption.

Application Layer Firewalls

Application layer firewalls, such as Microsoft Internet Security and Acceleration Server, can analyze the details of incoming Web requests, including the HTTP command that is issued and the file that is requested. Depending on the application, different file types may be requested. An ASP.NET client might legitimately request files that have any of the following file name extensions, depending on the application functionality:
 • .ashx
 • .aspx
 • .asmx
 • .rem
 • .soap
Files that are included in an ASP.NET application can use the following file name extensions. However, a firewall should never forward such files to end users. Depending on the development environment, developers may issue Web requests for these extensions:
 • .asax
 • .ascx
 • .asmx
 • .axd
 • .config
 • .cs
 • .csproj
 • .dll
 • .licx
 • .pdb
 • .rem
 • .resources
 • .resx
 • .soap
 • .vb
 • .vbproj
 • .vsdisco
 • .webinfo
 • .xsd
 • .xsx
You must configure the firewall to restrict the types of HTTP commands that can be submitted to an ASP.NET application. Specifically, you must permit only GET, HEAD, and POST commands from end-user browsers. Developers may have to gain access to other HTTP commands, also.

NTFS Security

You can effectively reduce the risk of private information being compromised. To do this, restrict the NTFS file permissions. By default, the ASP.NET applications run in the context of the ASPNET user account. For more security, you can configure appropriate permissions for ASPNET user account.

For additional information about configuring NTFS file permissions, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
815153HOW TO: Configure NTFS file permissions for security of ASP.NET applications

Configure URLScan

URLScan is a Microsoft ISAPI filter that is designed to provide more detailed filtering of incoming Web requests on IIS 5.0 servers. URLScan provides many capabilities of an Application Layer firewall, and can filter requests based on file name, path, and request type. For more information about the URLScan security tool, visit the following Microsoft Web site:
http://technet.microsoft.com/en-us/security/cc242650.aspx
For additional information about URLScan, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
815155HOW TO: Configure URLScan to protect ASP.NET Web applications

Configure SQL Server Security

Many ASP.NET applications communicate with a Microsoft SQL Server database. It is common for malicious attacks against a database to use an ASP.NET application, and then take the advantage of the permissions that the database administrator has granted to the application. To offer the greatest level of protection against such attacks, configure your database permissions to limit the permissions that you grant to ASP.NET. Grant only the minimum permissions that the application must have to function.

For example, limit ASP.NET to Read permissions for only those views, tables, rows, and columns that the application must have access to. Where the application does not directly update a table, do not grant to ASP.NET the permission to submit updates. For more security, configure appropriate permissions for the ASPNET user account.

For additional information about configuring SQL Server, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
815154HOW TO: Configure SQL Server security for .NET applications

ข้อมูลอ้างอิง

For more information, visit the following Microsoft Web site:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd450372.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
818014HOW TO: Secure applications that are built on the .NET Framework


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 815145 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft ASP.NET 1.1
Keywords: 
kbwebservices kbwebserver kbwebforms kbconfig kbdeployment kbhowtomaster kbmt KB815145 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:815145

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com