งานการเรียกดูการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 815141 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

โดยค่าเริ่มต้น การรักษาความปลอดภัยขั้นสูงด้วย Internet Explorer ตั้งค่าคอนฟิกจะเปิดใช้งานบน Windows Server 2003 เมื่อคุณเริ่ม Microsoft Internet Explorer คุณได้รับข้อความต่อไปนี้:
มีการกำหนดค่าความปลอดภัยการปรับปรุง Microsoft Internet Explorer เปิดใช้งานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ระดับของความปลอดภัยขั้นสูงช่วยลดการ นอกจากนี้ความเสี่ยงของการโจมตีจากเนื้อหาบนเว็บที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งก็อาจ ป้องกันไม่ให้เว็บไซต์แสดงอย่างถูกต้อง และจำกัดการเข้าถึงเครือข่าย ทรัพยากร
การตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer สร้างการกำหนดค่า สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และ สำหรับ Microsoft Internet Explorer ซึ่งลดความเสี่ยงของเซิร์ฟเวอร์ของคุณในการโจมตีที่เป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื้อหาเว็บและแอพลิเคชันสคริปต์ บางเว็บไซต์อาจส่งผล ไม่มีแสดง หรือดำเนินการตามที่คาดไว้

บทความนี้อธิบายการ ผลกระทบของการกำหนดค่า Internet Explorer เพิ่มการรักษาความปลอดภัยใน Windows Server 2003

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer สร้างการตั้งค่าความปลอดภัยที่กำหนดวิธีที่ผู้ใช้เรียกดูอินเทอร์เน็ต และ เว็บไซต์อินทราเน็ต ตั้งค่าเหล่านี้จะลดความเสี่ยงของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เว็บไซต์ที่อาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่มีอยู่

ระดับขั้นสูงของ ความปลอดภัยสามารถป้องกันไม่ให้เว็บไซต์แสดงอย่างถูกต้องใน Internet Explorer และสามารถจำกัดการเข้าถึงทรัพยากรของเครือข่าย เช่นแฟ้มในการตั้งชื่อสากล แบบแผน (UNC) ที่ใช้ร่วมกันโฟลเดอร์ ถ้าคุณต้องการดูเว็บไซต์ที่ต้องการ ฟังก์ชันของ Internet Explorer ที่ถูกปิดใช้งาน คุณสามารถเพิ่มเว็บ แสดงรายการไซต์ที่จะรวมในการ อินทราเน็ตเฉพาะที่ หรือ ไซต์ที่เชื่อถือได้ โซน

โซนความปลอดภัยของ Internet Explorer

ใน Internet Explorer คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับ โซนความปลอดภัยที่มีอยู่ภายในหลาย: การ อินเทอร์เน็ต โซน การ อินทราเน็ตเฉพาะที่ โซน การ ไซต์ที่เชื่อถือได้ โซน และ ไซต์ที่ถูกจำกัด โซน ขั้นสูงของ Internet Explorer การตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัยกำหนดระดับความปลอดภัยไปยังโซนเหล่านี้เป็นดังนี้:
 • สำหรับการ อินเทอร์เน็ต เขตพื้นที่ ระดับความปลอดภัย ตั้งค่าเป็น สูง.
 • สำหรับการ ไซต์ที่เชื่อถือได้ โซน การรักษาความปลอดภัย มีการตั้งค่าระดับการ ปานกลาง. นี้อนุญาตให้มีการเรียกดูอินเทอร์เน็ตมากมาย ไซต์
 • สำหรับการ อินทราเน็ตเฉพาะที่ โซน การรักษาความปลอดภัย มีการตั้งค่าระดับการ ปานกลางต่ำ. ซึ่งช่วยให้ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ (ชื่อและรหัสผ่าน) จะถูกส่งผ่านโดยอัตโนมัติไปยังไซต์และโปรแกรมประยุกต์ที่ จำเป็นต้อง
 • สำหรับการ ไซต์ที่ถูกจำกัด โซน การ ระดับความปลอดภัยถูกตั้งค่าเป็น สูง.
 • โดยค่าเริ่มต้น อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตไซต์ทั้งหมดถูกกำหนดให้กับ ที่ อินเทอร์เน็ต โซน อินทราเน็ตไซต์จะไม่เป็นส่วนหนึ่งของการอินทราเน็ตเฉพาะที่ โซนคุณอย่างชัดเจนเพิ่มเข้าไปนี้ โซน

วิธีการเรียกดูเมื่อมีการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer ถูกเปิดใช้งาน

กำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer เพิ่มขึ้น ระดับการรักษาความปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม ก็อาจมีผลยังต่ออินเทอร์เน็ต เรียกดูวิธีการต่อไปนี้:
 • เนื่องจากตัวควบคุม ActiveX และการเขียนสคริปต์ถูกปิดใช้งาน อินเทอร์เน็ตไซต์อาจแสดงผลใน Internet Explorer อย่างคุณต้องการ และ โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตอาจทำงานได้อย่างถูกต้อง ถ้าคุณเชื่อถือเป็น ไซต์อินเทอร์เน็ต และจำเป็นต้องให้ใช้งานทั้งหมด คุณสามารถเพิ่มไซต์ไปไซต์ที่เชื่อถือได้ โซนใน Internet Explorer

  ถ้าคุณพยายาม เมื่อต้องดูไซต์อินเทอร์เน็ตที่ใช้สคริปต์หรือตัวควบคุม ActiveX การ คุณได้รับ ข้อความต่อไปนี้:
  เนื้อหาจากเว็บไซต์ที่อยู่ในรายการ ด้านล่างถูกบล็อก โดยความปลอดภัยขั้นสูง Explorer อินเทอร์เน็ต ตั้งค่าคอนฟิก

  ถ้าคุณเชื่อถือเว็บไซต์นี้ คุณสามารถลดความปลอดภัย การตั้งค่าสำหรับไซต์โดยเพิ่มลงในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้ ถ้าคุณทราบ เว็บไซต์ที่อยู่บนอินทราเน็ตของคุณ ตรวจสอบ'วิธีใช้'สำหรับคำแนะนำในการเพิ่มการ ไซต์ลงในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่แทน
  Microsoft ขอแนะนำ คุณเพียงเพิ่มไซต์ไป ไซต์ที่เชื่อถือได้ ถ้าคุณมีเขตพื้นที่ สมบูรณ์มั่นใจว่า ไซต์นั้นมีความน่าเชื่อถือ และ URL เป็น แก้ไขหนึ่ง

  หมายเหตุ เพิ่มเว็บไซต์ไป ไซต์ที่เชื่อถือได้ โซนจะ ลดการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์ทั้งหมด โปรแกรมประยุกต์ รวมถึง Internet Explorer

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการเพิ่มเว็บไซต์ไป ไซต์ที่เชื่อถือได้ โซน ดู "เพิ่มไซต์ลงในไซต์ที่เชื่อถือได้ โซน"ส่วนของบทความนี้
 • การเข้าถึงอินทราเน็ตไซต์ โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เว็บที่ทำงาน อาจมีทรัพยากรบนอินทราเน็ตเฉพาะ และแฟ้มอื่น ๆ บนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน จำกัด ถ้าคุณเชื่อถือเว็บไซต์อินทราเน็ตหรือโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันต้องการให้เป็น สามารถทำงานได้ คุณสามารถเพิ่มเข้าไป อินทราเน็ตเฉพาะที่ โซน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้ดู "เพิ่มไซต์ลงในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ส่วน" ของบทความนี้

ลักษณะพิเศษของ Internet Explorer การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูง

การปรับปรุงการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer ระดับความปลอดภัยสำหรับโซนความปลอดภัยที่มีอยู่ ตารางต่อไปนี้อธิบายถึง แต่ละโซนจะกระทบ:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
โซนระดับความปลอดภัยผลลัพธ์
โซนอินเทอร์เน็ตสูงโซนอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยเดียวกันตาม ไซต์ที่ถูกจำกัด โซน โดย Start อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตไซต์ทั้งหมดจะถูกกำหนดให้กับโซนนี้

เว็บเพจที่อาจไม่ถูกแสดงใน Internet Explorer อย่างคุณต้องการ และ โปรแกรมประยุกต์ที่ต้องใช้เบราว์เซอร์อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องเนื่องจากสคริปต์ ตัวควบคุม ActiveX, Microsoft เสมือนเครื่อง (Microsoft VM) สำหรับ HTML เนื้อหา และดาวน์โหลดแฟ้มได้ถูกปิดใช้งาน ถ้าคุณเชื่อถือไซต์อินเทอร์เน็ตที่มี และต้องการให้ใช้งาน คุณสามารถเพิ่มไซต์ไป ที่เชื่อถือได้ ไซต์ โซนใน Internet Explorer

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการทำเช่นนี้ ดู "เพิ่มไซต์ไป โซนไซต์ที่เชื่อถือได้"ส่วนของบทความนี้
โซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ปานกลางต่ำการเข้าถึง สคริปต์ แฟ้มปฏิบัติการได้ และแฟ้มอื่น ๆ แบบบนตั้งชื่อแผนสากล (UNC) โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันถูกจำกัดยกเว้นว่ามีเพิ่มโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน อินทราเน็ตเฉพาะที่ โซนอย่างชัดเจน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู "เพิ่มไซต์ลงในอินทราเน็ตเฉพาะที่ โซน"ส่วนของบทความนี้

เมื่อคุณเยี่ยมชมอินทราเน็ต ไซต์ คุณอาจได้รับซ้ำ ๆ พร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัว (ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน) เป็นผลมาจากการตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัยขั้นสูง ในอดีต Internet Explorer ส่งผ่านข้อมูลประจำตัวของคุณไปยังไซต์อินทราเน็ต ที่ การตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัยขั้นสูงปิดใช้งานการตรวจหาอัตโนมัติของอินทราเน็ต ไซต์ ถ้าคุณต้องการข้อมูลประจำตัวของคุณจะถูกส่งโดยอัตโนมัติไปยังบาง อินทราเน็ตไซต์ เพิ่มไซต์เหล่านั้นไป อินทราเน็ตเฉพาะที่โซน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้ดู "เพิ่มไซต์ลงในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ส่วน" ของบทความนี้

เพิ่มอินเทอร์เน็ตไซต์อินทราเน็ตเฉพาะ โซน เนื่องจากข้อมูลประจำตัวของคุณจะถูกส่งโดยอัตโนมัติไปยังไซต์ถ้าพวกเขา มีการร้องขอ
โซนไซต์ที่เชื่อถือได้ปานกลางโซนนี้จะใช้สำหรับ อินเทอร์เน็ตไซต์ที่มีเนื้อหาที่คุณเชื่อถือ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม "เพิ่มไซต์ลงในไซต์ที่เชื่อถือได้ โซน"ส่วนของบทความนี้
โซนไซต์ที่ถูกจำกัดสูงโซนนี้ประกอบด้วย ไซต์ที่คุณไม่เชื่อถือ เช่นไซต์ที่อาจทำลายคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของคุณถ้า คุณพยายามที่จะดาวน์โหลด หรือเรียกใช้แฟ้มนั้น
การตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer ปรับเพิ่มความสามารถของ Internet Explorer และการตั้งค่าความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการคุกคามด้านความปลอดภัยในอนาคตที่เป็นไปได้ ตั้งค่าเหล่านี้อยู่ในการ แท็บขั้นสูง ของ Internet Options ใน 'แผงควบคุม'. ตารางต่อไปนี้อธิบายการ การตั้งค่า:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ลักษณะการทำงานรายการการตั้งค่าใหม่ผลลัพธ์
การเรียกดูแสดงการตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัยขั้นสูง กล่องโต้ตอบบนแสดงกล่องโต้ตอบเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อมี อินเทอร์เน็ตไซต์พยายามที่ใช้สคริปต์หรือตัวควบคุม ActiveX
การเรียกดูเปิดใช้งานการเบราว์เซอร์ ส่วนขยายปิดปิดใช้งานคุณลักษณะที่คุณติดตั้งสำหรับใช้กับ Internet Explorer ที่สร้างขึ้น โดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Microsoft
การเรียกดูติดตั้งเมื่อต้องการ (อินเทอร์เน็ตที่เปิดใช้งาน Explorer)ปิดปิดใช้งานการติดตั้งคอมโพเนนต์ของ Internet Explorer ต้อง ถ้าจำเป็นต้องใช้เว็บเพจ
การเรียกดูติดตั้งเมื่อต้องการเปิดใช้งาน (อื่น ๆ)ปิดปิดใช้งานการติดตั้งคอมโพเนนต์ของเว็บในความต้องการ ถ้า จำเป็นต้องใช้ โดยเว็บเพจ
Microsoft VMคอมไพเลอร์เพิ่งเวลา (JIT) สำหรับเสมือน เครื่องจักรที่ใช้งาน (ต้องเริ่มระบบใหม่)ปิดปิดการใช้งานของ Microsoft VM ของคอมไพเลอร์
มัลติมีเดียแสดงเนื้อหาออนไลน์ในสื่อ แถบงานบนปิดใช้งานการเล่นเนื้อหาของสื่อในอินเทอร์เน็ต แถบสำรวจสื่อ
มัลติมีเดียเล่นเสียงในเว็บ หน้าปิดปิดใช้งานเพลงและเสียงอื่น ๆ
มัลติมีเดียเล่นภาพเคลื่อนไหวในเว็บ หน้าปิดปิดการใช้งานภาพเคลื่อนไหว
มัลติมีเดียเล่นวิดีโอในเว็บ หน้าปิดปิดการใช้งานวิดีโอคลิป
รักษาความปลอดภัยตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ (ต้องเริ่มระบบใหม่)บนตรวจสอบเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ ใบรับรองเพื่อดูว่า ได้ถูกเพิกถอนใบรับรองก่อนที่จะรับ ใบรับรองที่เป็นที่ถูกต้อง
รักษาความปลอดภัยการตรวจสอบลายเซ็นบนดาวน์โหลด โปรแกรมบนตรวจสอบโดยอัตโนมัติ และแสดงตัวตน โปรแกรมที่คุณดาวน์โหลด
รักษาความปลอดภัยบันทึกเพจที่เข้ารหัสเมื่อต้องการ ดิสก์บนปิดใช้งานการบันทึกข้อมูลที่มีความปลอดภัยในชั่วคราวของคุณ โฟลเดอร์แฟ้มอินเทอร์เน็ต
รักษาความปลอดภัยล้างโฟลเดอร์แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวเมื่อ เบราว์เซอร์ถูกปิดบนล้างชั่วคราวโดยอัตโนมัติ โฟลเดอร์แฟ้มอินเทอร์เน็ตเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ลดฟังก์ชันการทำงานในเว็บเพจ โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เว็บ ทรัพยากรของเครือข่ายท้องถิ่น และโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการ เบราว์เซอร์เพื่อแสดงวิธีใช้แบบออนไลน์ การสนับสนุน และความช่วยเหลือผู้ใช้ทั่วไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การ อินทราเน็ตเฉพาะที่ หรือ ไซต์ที่เชื่อถือได้ ดูรายการของเขตพื้นที่ "การจัดการ Internet Explorer สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ตั้งค่าคอนฟิก"ส่วนของบทความนี้

เมื่ออินเทอร์เน็ต เปิดใช้งาน explorer รักษาไว้ ต่อไปนี้เพิ่มเติม มีการกำหนดค่าการตั้งค่า:
 • เว็บไซต์ Windows Update จะถูกเพิ่มไป ที่เชื่อถือได้ ไซต์ โซน ซึ่งช่วยให้คุณยังคงได้รับการปรับปรุงที่สำคัญ สำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ
 • Windows error reporting ไซต์จะถูกเพิ่มไปไซต์ที่เชื่อถือได้ โซน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรายงานปัญหา พบกับระบบปฏิบัติการของคุณและค้นหาการแก้ไขปัญหา
 • หลาย ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ (ตัวอย่างเช่น http://localhost, https://localhost และ hcp: / / ระบบ) จะถูกเพิ่มลงในอินทราเน็ตเฉพาะที่ โซน ซึ่งช่วยให้แอปพลิเคชันและรหัสการทำงาน ในเครื่องเพื่อให้คุณสามารถทำงานดูแลทั่วไป
 • ที่ แพลตฟอร์มที่สำหรับการกำหนดลักษณะการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (P3P)มีการตั้งค่าระดับการ ปานกลาง สำหรับการ ไซต์ที่เชื่อถือได้โซน ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงระดับ P3P สำหรับโซนอื่น ๆ นอกเหนือจากอินเทอร์เน็ต โซน คลิก ความเป็นส่วนตัว แท็บของ อินเทอร์เน็ต ตัวเลือก ใน 'แผงควบคุม'แล้ว คลิกนำเข้า เมื่อต้องใช้นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบกำหนดเอง สำหรับตัวอย่างเพิ่มเติม นโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดเยี่ยมชมต่อไปนี้ของ MSDN ไลบรารีเว็บไซต์ของ Microsoft:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537344.aspx

Internet Explorer ขั้นสูงการตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัยและบริการเทอร์มินัล

การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงใช้กับผู้ใช้อื่น บัญชีตามชนิดของการติดตั้ง ตารางต่อไปนี้อธิบายถึง วิธีที่ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชนิดของการติดตั้งการตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัยขั้นสูง ใช้กับ
ผู้ดูแลหรือไม่ผู้ใช้ขั้นสูงหรือไม่จำกัด ผู้ใช้หรือไม่ผู้ใช้ที่ถูกจำกัดหรือไม่
การปรับรุ่นการปฏิบัติงาน ระบบใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
การติดตั้งแบบอัตโนมัติของการดำเนินการ ระบบใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
การติดตั้งเทอร์มินัลด้วยตนเอง บริการใช่ใช่ใช่ **ใช่ **
** ในระหว่างการติดตั้งบริการเทอร์มินัลด้วยตนเอง คุณได้รับพร้อมท์ให้ปิดใช้งาน ความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer ตั้งค่าคอนฟิก สำหรับผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้บริการเทอร์มินัลแบบ เซสชัน โดยไม่มีข้อจำกัด

สำหรับประสิทธิภาพเมื่อเทอร์มินัล บริการเปิดใช้งาน ความคิดที่ดีเพื่อเอาความปลอดภัยขั้นสูง ตั้งค่าคอนฟิกจากสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้ ผู้ใช้เหล่านี้มีน้อยกว่า สิทธิ์บนเซิร์ฟเวอร์ เพื่อที่จะแสดงระดับของความเสี่ยงที่ต่ำกว่าถ้ามี victims ของการโจมตี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การรักษาความปลอดภัยขั้นสูง ตั้งค่าคอนฟิก ดู "ใช้อินเทอร์เน็ต Explorer ขั้นสูงการตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัยผู้ใช้ที่ระบุส่วน" ของบทความนี้

ผลกระทบของการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer บนงานของผู้ใช้ Internet Explorer

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีการขั้นสูงของ Internet Explorer ประสบการณ์ของแต่ละผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีผลต่อการตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัย Explorer:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
งานสามารถให้เสร็จสมบูรณ์โดย
ผู้ดูแลหรือไม่ผู้ใช้ขั้นสูงหรือไม่จำกัด ผู้ใช้หรือไม่ผู้ใช้ที่ถูกจำกัดหรือไม่
เปิด/ปิดการกำหนด ค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
ปรับระดับความปลอดภัยสำหรับเขตพื้นที่เฉพาะในอินเทอร์เน็ต Explorer ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
เพิ่มไซต์ลงในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้ ใช่ใช่ใช่ใช่
เพิ่มไซต์ลงในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ ใช่ใช่ใช่ใช่
งาน Internet Explorer อื่น ๆ ทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ โดยใช้กลุ่มผู้ใช้ทั้งหมด เว้นแต่ว่าผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์การจำกัดผู้ใช้นอกจากนี้ เข้าถึง

การจัดการ Internet Explorer การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูง

กำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer ถูกออกแบบมาให้ ลดความเสี่ยงของเซิร์ฟเวอร์ของคุณในการคุกคามด้านความปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูง พิจารณา แนะนำการจัดการเบราว์เซอร์เหล่านี้:
 • โดยค่าเริ่มต้น อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตไซต์ทั้งหมดถูกกำหนดให้กับ ที่ อินเทอร์เน็ต โซน ถ้าคุณเชื่อถือไซต์อินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต และจำเป็นต้องการใช้งาน เพิ่มอินเทอร์เน็ตไซต์ไป ที่เชื่อถือได้ ไซต์ โซน หรือถ้ามีเว็บไซต์อินทราเน็ต เพิ่มอินทราเน็ตไซต์อินทราเน็ตเฉพาะที่ โซน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย ระดับสำหรับแต่ละเขตพื้นที่ ดู "ลักษณะพิเศษของ การตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer"ส่วนนี้ บทความ
 • ถ้าคุณต้องการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ไคลเอ็นต์ที่ใช้เบราว์เซอร์ผ่าน อินเทอร์เน็ต เป็นที่ดีที่สุดในการเพิ่มเว็บเพจที่โฮสต์แอพลิเคชันไซต์ที่เชื่อถือได้ โซน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดู "เพิ่มไซต์ลงในไซต์ที่เชื่อถือได้ โซน"ส่วนของบทความนี้
 • ถ้าคุณต้องการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ไคลเอ็นต์ที่ใช้เบราว์เซอร์ผ่าน การป้องกัน และปลอดภัยอินทราเน็ต เป็นที่ดีที่สุดในการเพิ่มเว็บเพจนี้ที่ โฮสต์แอพลิเคชันเมื่อต้องการ อินทราเน็ตเฉพาะที่ โซน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ "เพิ่ม ไซต์ในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่"ส่วนนี้ บทความ
 • เพิ่มไซต์ภายในและภายในเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อ ภายในเครื่อง อินทราเน็ต โซนเพื่อให้แน่ใจว่า คุณสามารถเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์ และสามารถเรียกใช้ โปรแกรมประยุกต์เหล่านี้จากเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 • ใช้ Unattend.txt เพื่อเพิ่มอินทราเน็ตไซต์และเซิร์ฟเวอร์ UNC เพื่อ ที่ อินทราเน็ตเฉพาะที่ รายชื่อเขตพื้นที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของการ กระบวนการติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้ดู Readme แฟ้มใน Deploy.cab บนซีดีผลิตภัณฑ์ Windows
 • ใช้คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เมื่อต้องดาวน์โหลดแฟ้มเช่นไดรเวอร์ และ ชุดการให้บริการ และหลีกเลี่ยงการเรียกดูบนเซิร์ฟเวอร์
 • ถ้าคุณใช้ดิสก์เกี่ยวกับภาพการติดตั้งระบบปฏิบัติการใน เซิร์ฟเวอร์ของคุณ เพิ่มอินทราเน็ตไซต์และเซิร์ฟเวอร์ UNC ที่คุณเชื่อถือไปอินทราเน็ตเฉพาะที่ โซน และเพิ่มอินเทอร์เน็ตไซต์ที่คุณเชื่อถือ เมื่อต้องการ ไซต์ที่เชื่อถือได้ โซนบนรูปพื้นฐาน จากนั้นคุณสามารถ เปลี่ยนรายการสำหรับรูปที่สัมพันธ์กับชนิดของเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกัน และ ความต้องการ

เพิ่มไซต์ลงในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้

เมื่อกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer ถูกเปิดใช้งาน บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับไซต์อินเทอร์เน็ตทั้งหมดถูกตั้งค่าให้ สูง. ถ้าคุณเชื่อถือเว็บเพจ และจำเป็นต้องให้ใช้งาน คุณสามารถเพิ่มเพจนั้นไปยัง ไซต์ที่เชื่อถือได้ โซนในอินเทอร์เน็ต Explorer

ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เยี่ยมชมไซต์ที่คุณต้องการเพิ่ม
  • ถ้าคุณกำลังดูไซต์ที่คุณต้องการเรียบร้อยแล้ว เพิ่ม ไปที่ขั้นตอนที่ 2
  • ถ้าคุณทราบ URL ของไซต์ที่คุณต้องการเพิ่ม เริ่มโปรแกรม Internet Explorer พิมพ์ URL ของไซต์ในการ ที่อยู่ แถบ และรอสำหรับไซต์ที่โหลดแล้ว
 2. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก เพิ่มสิ่งนี้ ไซต์แล้ว คลิก ไซต์ที่เชื่อถือได้ โซน.
 3. ในการ ไซต์ที่เชื่อถือได้ กล่องโต้ตอบ คลิกเพิ่ม เมื่อต้องย้ายไซต์ไปยังรายการ และจากนั้น คลิกปิด.
 4. ฟื้นฟูเพจเพื่อดูไซต์นั้นใหม่ โซน
 5. แถบสถานะของเบราว์เซอร์เพื่อยืนยันว่า การตรวจสอบ ไซต์ที่อยู่ในนั้น ไซต์ที่เชื่อถือได้ โซน
บันทึกย่อ
 • ถ้ามีอินเทอร์เน็ตไซต์พยายามที่ใช้ในการเขียนสคริปต์ ActiveX ควบคุม กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นเพื่อ แจ้งให้คุณทราบ คุณสามารถเพิ่มอินเทอร์เน็ตไซต์เมื่อต้องการ ที่ ไซต์ที่เชื่อถือได้ โซนโดยตรงจากกล่องโต้ตอบนี้ ถ้าคุณ ปิดกล่องโต้ตอบนี้ คุณสามารถเปิดกล่องโต้ตอบในอินเทอร์เน็ต Explorer: ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก อินเทอร์เน็ต ตัวเลือก. ในการ ขั้นสูง แท็บ การเลือก จอแสดงผล กล่องโต้ตอบการตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัยขั้นสูง.
 • เว็บเพจที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของโซนเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้ง คุณ ไม่สามารถเพิ่มเพลงทั้งสองตัว ไซต์ที่เชื่อถือได้ เขตพื้นที่และอินทราเน็ตเฉพาะที่ โซน
 • เมื่อคุณเพิ่มเว็บเพจที่ต้องการ ที่เชื่อถือได้ ไซต์ โซน คุณจะเพิ่มโดเมนสำหรับเพจนั้น ดังนั้น ทั้งหมด ยังมีเพิ่มหน้าในโดเมน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่มhttp://www.microsoft.com/windowsxp/expertzone/ เมื่อต้องการของคุณไซต์ที่เชื่อถือได้ โซน คุณกำลังเพิ่มhttp://www.microsoft.com ถ้าคุณต้องการดูไซต์วิธีใช้ของ Windows และการสนับสนุน แล้วคุณ ต้องเพิ่ม http://support.microsoft.com แยกต่างหาก เนื่องจากไซต์วิธีใช้ของ Windows และการสนับสนุนอยู่ในโดเมนที่แยกต่างหาก
 • Internet Explorer เก็บรายการที่แตกต่างกันสองของไซต์ สำหรับการ ไซต์ที่เชื่อถือได้ โซน รายการหนึ่งจะมีผลเมื่อนั้น เปิดใช้งานการตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัยขั้นสูง และรายการแยกต่างหากที่มีผลบังคับ เมื่อตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัยขั้นสูงถูกปิดใช้งาน เมื่อคุณเพิ่มเว็บเพจ เมื่อต้องการ ไซต์ที่เชื่อถือได้ โซน คุณจะเพิ่มลงในรายการเท่านั้น ที่อยู่ในลักษณะพิเศษ
 • คุณสามารถใช้อักขระตัวแทนเพื่อเพิ่ม subdomains ทั้งหมดสำหรับการ โดเมนเฉพาะ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่ม* microsoft.com ในรายการ เพิ่มทั้งwww.microsoft.comและsupport.microsoft.com
 • อินเทอร์เน็ตหลายไซต์ใช้มากกว่าหนึ่งโดเมนกับโฮสต์ของตนเอง เนื้อหา คุณอาจต้องเพิ่มโดเมนต่าง ๆ ไป ที่เชื่อถือได้ ไซต์ เขตพื้นที่เพื่อให้งานทั้งหมดสำหรับไซต์หนึ่ง
 • ระหว่างการติดตั้ง คุณสามารถเพิ่มไซต์จำนวนมากที่เหมือนกัน เวลาที่ต้องการ ไซต์ที่เชื่อถือได้ โซน โดยใช้การตั้งค่าบางอย่างใน Unattend.txt สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูแฟ้ม Readme ใน Deploy.cab บนซีดีผลิตภัณฑ์ Windows นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้'นโยบายกลุ่ม'เพื่อเพิ่ม และ จัดการหลายไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูMicrosoft Windows Server 2003 ใช้ Kit

เพิ่มไซต์ลงในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่

เมื่อมีการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer เปิดใช้งาน การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับไซต์อินทราเน็ตทั้งหมดถูกตั้งค่าให้ สูง. ดังนั้น คุณได้รับพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวของคุณ (ของคุณ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) แต่ละครั้งที่คุณเยี่ยมชมไซต์อินทราเน็ตที่ไม่ได้รับ เพิ่มไป อินทราเน็ตเฉพาะที่ โซน ถ้าคุณใช้เป็นประจำ อินทราเน็ตไซต์และคุณทราบว่า ไซต์เหล่านั้นไม่น่าเชื่อถือ คุณสามารถเพิ่มแฟ้มเหล่านั้นไป ที่ โซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ ใน Internet Explorer เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เยี่ยมชมไซต์ที่คุณต้องการเพิ่ม
  • ถ้าคุณกำลังดูไซต์ที่คุณต้องการเรียบร้อยแล้ว เพิ่ม ไปที่ขั้นตอนที่ 2
  • ถ้าคุณทราบ URL ของไซต์ที่คุณต้องการเพิ่ม เริ่มโปรแกรม Internet Explorer พิมพ์ URL ของไซต์ในการ ที่อยู่ แถบ และรอสำหรับไซต์ที่โหลดแล้ว
 2. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก เพิ่มสิ่งนี้ ไซต์แล้ว คลิก อินทราเน็ตเฉพาะที่ โซน.
 3. ในการ อินทราเน็ตเฉพาะที่ กล่องโต้ตอบ คลิกเพิ่ม เมื่อต้องย้ายไซต์ไปยังรายการ และจากนั้น คลิกปิด.
 4. ฟื้นฟูเพจเพื่อดูไซต์นั้นใหม่ โซน
 5. แถบสถานะของเบราว์เซอร์เพื่อยืนยันว่า การตรวจสอบ ไซต์ที่อยู่ในนั้น อินทราเน็ตเฉพาะที่ โซน
บันทึกย่อ
 • ไม่ต้องเพิ่มอินเทอร์เน็ตไซต์ ภายในเครื่อง อินทราเน็ต โซน เนื่องจากมีส่งข้อมูลประจำตัวของคุณไปโดยอัตโนมัติ ไซต์ถ้ามีการร้องขอ
 • เว็บเพจที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของโซนเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้ง คุณ ไม่สามารถเพิ่มเพลงทั้งสองตัว ไซต์ที่เชื่อถือได้ เขตพื้นที่และอินทราเน็ตเฉพาะที่ โซน
 • การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงจำกัดการเข้าถึง สคริปต์ แฟ้มปฏิบัติการได้ และแฟ้มอื่น ๆ อาจไม่ปลอดภัยบนเส้นทาง UNC ยกเว้นว่ามีเพิ่มเส้นทาง UNC อินทราเน็ตเฉพาะที่ โซน อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเข้าถึง \\เซิร์ฟเวอร์\share\setup.exe คุณต้องเพิ่ม\\เซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการ ภายในเครื่อง อินทราเน็ต โซน
 • เมื่อคุณเพิ่มเว็บเพจที่ต้องการ ภายในเครื่อง อินทราเน็ต โซน คุณจะเพิ่มโดเมนสำหรับเพจนั้น ดังนั้น ทั้งหมด ยังมีเพิ่มหน้าในโดเมน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่มhttp://YourIntranetServer/เว็บ ย่อยเมื่อต้องการของคุณ อินทราเน็ตเฉพาะที่ โซน คุณกำลังเพิ่ม http://YourIntranetServer.
 • Internet Explorer เก็บรายการที่แตกต่างกันสองของไซต์ สำหรับการ อินทราเน็ตเฉพาะที่ โซน รายการหนึ่งจะมีผลเมื่อนั้น เปิดใช้งานการตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัยขั้นสูง และรายการแยกต่างหากที่มีผลบังคับ เมื่อตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัยขั้นสูงถูกปิดใช้งาน เมื่อคุณเพิ่มเว็บเพจ เมื่อต้องการ อินทราเน็ตเฉพาะที่ โซน คุณจะเพิ่มลงในรายการเท่านั้น ที่อยู่ในลักษณะพิเศษ
 • ระหว่างการติดตั้ง คุณสามารถเพิ่มไซต์จำนวนมากที่เหมือนกัน เวลาที่ต้องการ อินทราเน็ตเฉพาะที่ โซน โดยใช้การตั้งค่าบางอย่างใน Unattend.txt สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูแฟ้ม Readme ใน Deploy.cab บนซีดีผลิตภัณฑ์ Windows นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้'นโยบายกลุ่ม'เพื่อเพิ่ม และ จัดการหลายไซต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมMicrosoft Windows Server 2003 การปรับใช้ชุดงาน

ใช้การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer กับผู้ใช้ที่ระบุ

ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer ควบคุมระดับการเข้าถึง Internet Explorer ที่อนุญาตให้กลุ่มผู้ใช้บางกลุ่มบน เซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิด 'แผงควบคุม'คลิก เพิ่ม หรือ เอาโปรแกรมออกแล้ว คลิก เพิ่ม/เอาออก Windows คอมโพเนนต์.
 2. เลือก ความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer ตั้งค่าคอนฟิกแล้ว คลิก รายละเอียด.
 3. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับผู้ใช้ หรือกลุ่มที่ คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อการนำไปใช้: สำหรับ กลุ่มผู้ดูแล, สำหรับกลุ่มอื่น ๆ ทั้งหมดหรือทั้งสอง อย่าง แล้ว คลิก ตกลง.
 4. คลิก ถัดไปแล้ว คลิกเสร็จสิ้น.
 5. เริ่มการทำงานของ Internet Explorer จะใช้การรักษาความปลอดภัยขั้นสูง การตั้งค่า
บันทึกย่อ
 • เมื่อคุณใช้การรักษาความปลอดภัยขั้นสูงด้วย Internet Explorer หากต้องการตั้งค่าคอนฟิกกลุ่มผู้ดูแลระบบ การตั้งค่าที่จะใช้กับ ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้พลังงาน เมื่อคุณใช้ขั้นสูงของ Internet Explorer กำหนดค่าความปลอดภัยให้กลุ่มผู้ใช้ ใช้การตั้งค่าการจำกัด และผู้ใช้ที่ถูกจำกัด
 • สำหรับข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ Internet Explorer โซน เยี่ยมชมต่อไปนี้ของ MSDN ไลบรารีเว็บไซต์ของ Microsoft:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537186.aspx

ใช้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย Internet Explorer Start Windows 2000

ถ้ากำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer ถูกเปิดใช้งาน บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณอาจตัดสินใจใช้การรักษาความปลอดภัย Internet Explorer Start การตั้งค่าใช้งาน โดย Windows 2000

ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิด 'แผงควบคุม'คลิก เพิ่ม หรือ เอาโปรแกรมออกแล้ว คลิก เพิ่ม/เอาออก Windows คอมโพเนนต์.
 2. เลือก ความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer ตั้งค่าคอนฟิกคลิกเพื่อยกเลิกการเลือก และจากนั้น คลิกตกลง.
 3. คลิก ถัดไปแล้ว คลิกเสร็จสิ้น.
 4. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง
สิ่งสำคัญ
 • เมื่อคุณใช้การตั้งค่าความปลอดภัยใน Windows 2000 Internet Explorer คุณสามารถคืนค่ารายการของ ไซต์ที่เชื่อถือได้ และอินทราเน็ตเฉพาะที่ ไซต์ที่มีผลบังคับในเวลาอินเทอร์เน็ต Explorer รักษาไว้ถูกนำไปใช้
 • ใช้ค่าเริ่มต้น Windows 2000 Internet Explorer ตั้งค่าความปลอดภัยที่เพิ่มความเสี่ยงของเซิร์ฟเวอร์ของคุณในการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นจาก ใช้เว็บเนื้อหาที่เป็นอันตราย

ซึ่งการตั้งค่าความปลอดภัยของ Internet Explorer บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณด้วยตนเอง

ถ้าคุณไม่ได้ใช้การรักษาความปลอดภัยขั้นสูงด้วย Internet Explorer หากต้องการตั้งค่าคอนฟิกในสภาพแวดล้อมของคุณ คุณสามารถได้อย่างง่ายดายซึ่งโปรแกรม Internet Explorer โดยการใช้ Internet Options ใน 'แผงควบคุม' เมื่อต้องการ ยกกำลังตั้งค่าความปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณด้วยตนเอง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer และจากนั้นบนเครื่องมือ เมนู คลิก อินเทอร์เน็ต ตัวเลือก.
 2. ในการ รักษาความปลอดภัย แท็บ เลือกเว็บ โซนเนื้อหาที่คุณต้องการปรับปรุง: อินเทอร์เน็ต, ภายในเครื่อง อินทราเน็ต, ไซต์ที่เชื่อถือได้หรือ จำกัด ไซต์.
 3. ภายใต้ ระดับความปลอดภัยสำหรับโซนนี้คลิกระดับเริ่มต้น เมื่อต้องใช้ระดับความปลอดภัยเริ่มต้นสำหรับเขตพื้นที่ หรือคลิก ระดับที่กำหนดเองแล้ว เลือกการตั้งค่าที่คุณ ต้องการ
บันทึกย่อ
 • สำหรับไซต์ที่ถูกจำกัด ระดับที่กำหนดเอง, แล้ว คลิกระดับในการ เมื่อต้องการตั้งค่าใหม่ รายการ
 • สำหรับข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ Internet Explorer โซน เยี่ยมชมต่อไปนี้ของ MSDN ไลบรารีเว็บไซต์ของ Microsoft:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537186.aspx

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของความปลอดภัยเบราว์เซอร์

ใช้เซิร์ฟเวอร์ในการเรียกดูอินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัย ฝึกเนื่องจากการเรียกดูอินเทอร์เน็ตเพิ่มความเสี่ยงของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ โจมตีการรักษาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าคุณใช้เบราว์เซอร์ไว้ เป็นการดี แนวความคิดในการจำกัดการเรียกดูบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เมื่อต้องลดความเสี่ยงของเซิร์ฟเวอร์ของ การโจมตีที่อาจเกิดขึ้นจากเนื้อหาบนเว็บที่เป็นอันตราย:
 • ใช้เซิร์ฟเวอร์ในการเรียกดูเว็บทั่วไป เนื้อหา
 • ใช้คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เมื่อต้องดาวน์โหลดแฟ้มเช่นไดรเวอร์ และ เซอร์วิสแพ็ค
 • ทำมุมมองไซต์ที่คุณไม่สามารถยืนยันได้ การรักษาความปลอดภัย
 • ใช้บัญชีผู้ใช้ที่จำกัดแทนที่เป็นผู้ดูแล บัญชีสำหรับการเรียกดูเว็บทั่วไป
 • ใช้นโยบายกลุ่มเพื่อให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากการทำ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของเบราว์เซอร์ไม่เหมาะสม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer เพื่อให้ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่เชื่อถือได้และเว็บไซต์ บนอินทราเน็ตภายในองค์กร และ บนอินเทอร์เน็ต แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิค "การจัดการ Internet Explorer รักษาไว้":
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d41b036c-e2e1-4960-99bb-9757f7e9e31b

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537180.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 815141 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 มกราคม 2556 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB815141 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:815141

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com