DLL คืออะไร

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 815065 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงสิ่งที่เป็นของไลบรารีการเชื่อมโยงแบบไดนามิก (DLL) และปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ DLLs

จากนั้น บทความนี้อธิบายบางปัญหาขั้นสูงที่คุณควรพิจารณาเมื่อคุณพัฒนา DLLs ของคุณเอง ในการอธิบาย DLL ใด ถูก บทความนี้อธิบายวิธีแบบไดนามิก linking, DLL การอ้างอิง รายการ DLL ชี้ การส่งออกฟังก์ชัน DLL และ DLL ที่เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา

บทความนี้เสร็จสิ้น ด้วยการเปรียบเทียบพื้นฐานของ DLLs ไปยังแอสเซมบลี Microsoft .NET Framework

บทนำ

สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ" มากของฟังก์ชันการทำงานของระบบปฏิบัติการจะมาจากไลบรารีการเชื่อมโยงแบบไดนามิก (DLL) นอกจากนี้ เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมในระบบปฏิบัติการ Windows เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง มากของฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมที่อาจจะมาจาก DLLs ตัวอย่างเช่น บางโปรแกรมอาจประกอบด้วยหลายลต่าง ๆ และอยู่ และกระจายใน DLLs โมดูลของแต่ละโปรแกรม

การใช้ DLLs ช่วยในการเลื่อนระดับ modularization ของรหัส การใช้ใหม่รหัส การใช้หน่วยความจำที่มีประสิทธิภาพ และลดเนื้อที่ว่างบนดิสก์ ดังนั้น ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมโหลดเร็ว รันได้เร็วขึ้น และใช้พื้นที่ดิสก์น้อยลงบนคอมพิวเตอร์

เมื่อโปรแกรมใช้ DLL ปัญหาที่เรียกว่าเว็บไซต์ขึ้นต่อกันอาจทำให้โปรแกรมไม่ให้เรียกใช้ เมื่อโปรแกรมใช้ DLL การขึ้นต่อกันถูกสร้างขึ้น ถ้าโปรแกรมอื่นเขียนทับ และแบ่งนี้อ้างอิง โปรแกรมเดิมอาจไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วรัน

มีคำแนะนำของ Framework Microsoft .NET ปัญหาเกี่ยวกับการอ้างอิงโดยส่วนใหญ่ได้ถูกตัดออก โดยใช้แอสเซมบลี

ข้อมูลเพิ่มเติม

DLL คืออะไร

DLL มีไลบรารีซึ่งประกอบด้วยรหัสและข้อมูลที่สามารถใช้โปรแกรมมากกว่าหนึ่งในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ในระบบปฏิบัติการ Windows, Comdlg32 DLL ทำทั่วไปฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับกล่องโต้ตอบ ดังนั้น แต่ละโปรแกรมสามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่ใน DLL นี้ไปใช้กับOPENกล่องโต้ตอบ ซึ่งช่วยให้เลื่อนใช้ใหม่รหัสและการใช้หน่วยความจำที่มีประสิทธิภาพ

โดยใช้ DLL โปรแกรมจะ modularized เป็นคอมโพเนนต์ที่แยกต่างหาก ตัวอย่างเช่น โปรแกรมบัญชีอาจจะขาย โดยโมดูล แต่ละโมดูลสามารถสามารถโหลดลงในโปรแกรมหลักในขณะดำเนินการถ้ามีการติดตั้งโมดูลนั้น เนื่องจากโมดูลแยกต่างหาก เวลาการโหลดของโปรแกรมได้เร็วขึ้น และโมดูลเท่านั้นถูกโหลดเมื่อฟังก์ชันการทำงานที่ร้องขอ

นอกจากนี้ ปรับปรุงถูกนำไปใช้กับแต่ละโมดูล โดยไม่มีผลกระทบกับส่วนอื่น ๆ ของโปรแกรมได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีโปรแกรมค่าจ้าง และอัตราภาษีแต่ละปีที่เปลี่ยนแปลง เมื่อ isolated กับ DLL เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คุณสามารถใช้การปรับปรุงโดยไม่ต้องสร้าง หรือติดตั้งโปรแกรมทั้งหมดอีกครั้ง

รายการต่อไปนี้อธิบายถึงบางส่วนของแฟ้มที่จะนำมาใช้เป็น DLLs ในระบบปฏิบัติการ Windows:
 • แฟ้มตัวควบคุม activex (.ocx)
  ตัวอย่างของตัวควบคุม ActiveX มีตัวควบคุมปฏิทินที่คุณเลือกวันที่จากปฏิทิน
 • ควบคุมการแฟ้มแผง (.cpl)
  ตัวอย่างของแฟ้ม.cpl เป็นสินค้าที่อยู่ใน'แผงควบคุม' แต่ละรายการมี DLL ที่ specialized
 • แฟ้มโปรแกรมควบคุม (.drv) ของอุปกรณ์
  ตัวอย่างของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์คือ ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ควบคุมการพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์

ข้อดี dll

รายการต่อไปนี้อธิบายถึงข้อดีที่ให้เมื่อมีการให้โปรแกรมใช้ DLL เป็นบางส่วน:
 • ใช้ทรัพยากรน้อยลง
  เมื่อโปรแกรมหลายโปรแกรมใช้ในไลบรารีเดียวกันของฟังก์ชัน DLL ที่สามารถลดการทำสำเนาของรหัสที่ใช้อยู่ บนดิสก์ และหน่วยความจำกายภาพ มีผลกระทบซึ่งสามารถเป็นอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมที่กำลังทำงานในเบื้องหน้าไม่เพียง แต่ยังโปรแกรมอื่นที่กำลังทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows
 • เลื่อนขึ้นสถาปัตยกรรม modular
  DLL ช่วยในการเลื่อนการพัฒนาโปรแกรม modular ซึ่งช่วยคุณพัฒนาโปรแกรมขนาดใหญ่ที่ต้องการหลายรุ่นภาษาหรือโปรแกรมที่ต้องใช้สถาปัตยกรรม modular ตัวอย่างของโปรแกรม modular คือ โปรแกรมการลงบัญชีที่มีโมดูลมากมายที่สามารถเป็นแบบไดนามิกโหลดในขณะดำเนินการ
 • การปรับใช้ eases และการติดตั้ง
  When a function within a DLL needs an update or a fix, the deployment and installation of the DLL does not require the program to be relinked with the DLL. Additionally, if multiple programs use the same DLL, the multiple programs will all benefit from the update or the fix. This issue may more frequently occur when you use a third-party DLL that is regularly updated or fixed.

DLL dependencies

When a program or a DLL uses a DLL function in another DLL, a dependency is created. Therefore, the program is no longer self-contained, and the program may experience problems if the dependency is broken. For example, the program may not run if one of the following actions occurs:
 • A dependent DLL is upgraded to a new version.
 • A dependent DLL is fixed.
 • A dependent DLL is overwritten with an earlier version.
 • A dependent DLL is removed from the computer.
These actions are generally known as DLL conflicts. If backward compatibility is not enforced, the program may not successfully run.

The following list describes the changes that have been introduced in Microsoft Windows 2000 and in later Windows operating systems to help minimize dependency issues:
 • Windows File Protection
  In Windows File Protection, the operating system prevents system DLLs from being updated or deleted by an unauthorized agent. Therefore, when a program installation tries to remove or update a DLL that is defined as a system DLL, Windows File Protection will look for a valid digital signature.
 • Private DLLs
  Private DLLs let you isolate a program from changes that are made to shared DLLs. Private DLLs use version-specific information or an empty .local file to enforce the version of the DLL that is used by the program. To use private DLLs, locate your DLLs in the program root folder. Then, for new programs, add version-specific information to the DLL. For old programs, use an empty .local file. Each method tells the operating system to use the private DLLs that are located in the program root folder.

DLL troubleshooting tools

Several tools are available to help you troubleshoot DLL problems. The following tools are some of these tools.

Dependency Walker

The Dependency Walker tool can recursively scan for all dependent DLLs that are used by a program. When you open a program in Dependency Walker, Dependency Walker performs the following checks:
 • Dependency Walker checks for missing DLLs.
 • Dependency Walker checks for program files or DLLs that are not valid.
 • Dependency Walker checks that import functions and export functions match.
 • Dependency Walker checks for circular dependency errors.
 • Dependency Walker checks for modules that are not valid because the modules are for a different operating system.
By using Dependency Walker, you can document all the DLLs that a program uses. This may help prevent and correct DLL problems that may occur in the future. Dependency Walker is located in the following directory when you install Microsoft Visual Studio 6.0:
ไดรฟ์\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\Tools

DLL Universal Problem Solver

The DLL Universal Problem Solver (DUPS) tool is used to audit, compare, document, and display DLL information. The following list describes the utilities that make up the DUPS tool:
 • Dlister.exe
  This utility enumerates all the DLLs on the computer and logs the information to a text file or to a database file.
 • Dcomp.exe
  This utility compares the DLLs that are listed in two text files and produces a third text file that contains the differences.
 • Dtxt2DB.exe
  This utility loads the text files that are created by using the Dlister.exe utility and the Dcomp.exe utility into the dllHell database.
 • DlgDtxt2DB.exe
  This utility provides a graphical user interface (GUI) version of the Dtxt2DB.exe utility.
For more information about the DUPS tool, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
247957Using DUPS.exe to resolve DLL compatibility problems

DLL Help database

The DLL Help database helps you locate specific versions of DLLs that are installed by Microsoft software products. For more information about the DLL Help database, visit the following Microsoft Web site:
http://support.microsoft.com/dllhelp/

DLL development

This section describes the issues and the requirements that you should consider when you develop your own DLLs.

Types of DLLs

เมื่อคุณสามารถโหลด DLL ที่มีในโปรแกรมประยุกต์ สองวิธีที่เชื่อมโยงช่วยให้คุณเรียกใช้ฟังก์ชัน DLL ที่ส่งออก วิธีการสองของการเชื่อมโยงที่มีการเชื่อมโยงแบบไดนามิกของเวลาการโหลดและการเชื่อมโยงแบบไดนามิกของเวลารัน
เชื่อมโยงแบบไดนามิกของเวลาการโหลด
ในขณะโหลดแบบไดนามิกลิงค์ โปรแกรมประยุกต์ทำให้การเรียกอย่างชัดเจนเพื่อส่งออกในฟังก์ชัน DLL เหมือนกับฟังก์ชันภายใน เมื่อต้องการใช้การเชื่อมโยงแบบไดนามิกของเวลาการโหลด ให้แฟ้มหัว (.h) และไฟล์นำเข้าไลบรารี (.lib) เมื่อคุณคอมไพล์แอพลิเคชันการเชื่อมโยง ในขณะที่คุณทำเช่นนี้ linker ที่จะใช้ระบบ ด้วยข้อมูลที่จำเป็นเพื่อโหลด DLL และแก้ไขที่ตั้งฟังก์ชัน DLL ที่ส่งออกในขณะโหลด
เชื่อมโยงแบบไดนามิกของเวลารัน
ในการทำแบบไดนามิกลิงค์ โปรแกรมประยุกต์ที่เรียกอย่างใดอย่างหนึ่งLoadLibraryฟังก์ชันหรือLoadLibraryExฟังก์ชันโหลด DLL ในขณะดำเนินการ หลังจากที่ DLL ถูกโหลด เสร็จสมบูรณ์แล้วคุณใช้การGetProcAddressฟังก์ชันการรับที่อยู่ของฟังก์ชัน DLL ส่งออกที่คุณต้องการเรียก เมื่อคุณใช้เชื่อมโยงแบบไดนามิกของเวลารัน คุณไม่จำเป็นแฟ้มไลบรารีการนำเข้า

รายการต่อไปนี้อธิบายถึงเงื่อนไขของแอพลิเคชันสำหรับเมื่อจะใช้เวลาการโหลดไดนามิกลิงค์และเมื่อใช้การเชื่อมโยงแบบไดนามิกของเวลาทำงาน:
 • ประสิทธิภาพการทำงานเริ่มต้น
  หากประสิทธิภาพการทำงานเริ่มต้นสำหรับการเริ่มต้นของโปรแกรมประยุกต์ที่มีความสำคัญ คุณควรใช้การเชื่อมโยงแบบไดนามิกของเวลารัน
 • ความง่ายในการใช้
  ในขณะโหลดแบบไดนามิกลิงค์ ฟังก์ชัน DLL ที่ส่งออกจะเหมือนกับฟังก์ชันภายใน ซึ่งทำให้ได้ง่ายสำหรับคุณในการเรียกใช้ฟังก์ชันเหล่านี้
 • ตรรกะของโปรแกรมประยุกต์
  ในการทำแบบไดนามิกลิงค์ โปรแกรมประยุกต์สามารถ branch โหลดโมดูแตกต่างกันตามที่จำเป็น ซึ่งมีความสำคัญเมื่อคุณพัฒนาภาษาหลายรุ่น

จุดที่ใช้ DLL

เมื่อคุณสร้างใน DLL คุณสามารถระบุฟังก์ชันจุดของรายการที่เลือก ฟังก์ชันจุดรายการถูกเรียกเมื่อกระบวนการหรือเธรดแนบตัวเอง DLL หรือถอนตัวเองจาก DLL คุณสามารถใช้ฟังก์ชันจุดรายการโครงสร้างข้อมูลการเตรียมใช้งาน หรือ การทำลายโครงสร้างข้อมูลตามที่จำเป็นโดย DLL นอกจากนี้ ถ้าแอพลิเคชันเป็น multithreaded คุณสามารถใช้เก็บภายในของเธรด (TLS) เพื่อที่จัดสรรหน่วยความจำที่เป็นส่วนตัวแต่ละกลุ่มหัวข้อในฟังก์ชันจุดของรายการ รหัสต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของฟังก์ชันจุดรายการ DLL
BOOL APIENTRY DllMain(
HANDLE hModule,	// Handle to DLL module
	DWORD ul_reason_for_call,	// Reason for calling function
	LPVOID lpReserved ) // Reserved
{
	switch ( ul_reason_for_call )
	{
		case DLL_PROCESS_ATTACHED:
		// A process is loading the DLL.
		break;
		case DLL_THREAD_ATTACHED:
		// A process is creating a new thread.
		break;
		case DLL_THREAD_DETACH:
		// A thread exits normally.
		break;
		case DLL_PROCESS_DETACH:
		// A process unloads the DLL.
		break;
	}
	return TRUE;
}
เมื่อการส่งกลับค่าฟังก์ชันการจุดรายการเป็นเท็จค่า แอพลิเคชันจะไม่เริ่มทำงานถ้าคุณกำลังใช้การเชื่อมโยงแบบไดนามิกของเวลาการโหลด ถ้าคุณกำลังใช้การเชื่อมโยงแบบไดนามิกของเวลารัน DLL ที่แต่ละเท่านั้นจะไม่โหลด

ฟังก์ชันจุดของรายการเท่านั้นควรทำงานการเตรียมใช้งานง่าย และจะไม่เรียกใด ๆ อื่น ๆ DLL ที่โหลดหรือฟังก์ชันการเลิกจ้าง ตัวอย่างเช่น ในฟังก์ชันจุดรายการ คุณควรไม่ตรง หรือโดยทางอ้อมเรียกLoadLibraryฟังก์ชันหรือLoadLibraryExฟังก์ชัน นอกจากนี้ คุณจะไม่เรียกใช้การFreeLibraryฟังก์ชันเมื่อกระบวนการถูกหยุด

หมายเหตุ:ในโปรแกรมประยุกต์ multithreaded ตรวจสอบว่าการเข้าถึงกับ DLL ข้อมูลทั้งหมดจะซิงโครไนส์ (เธรดปลอดภัย) เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของข้อมูลที่เป็นไป เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้ TLS เพื่อให้ข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละกลุ่มหัวข้อ

การส่งออกฟังก์ชัน DLL

เมื่อต้องการส่งออกฟังก์ชัน DLL คุณสามารถเพิ่มคำสำคัญฟังก์ชันกับฟังก์ชัน DLL ส่งออก หรือสร้างแฟ้มคำจำกัดความ (.def) ของโมดูลที่แสดงรายการฟังก์ชัน DLL ที่ส่งออก

เมื่อต้องการใช้คำสำคัญฟังก์ชัน คุณต้องกำหนดแต่ละฟังก์ชันที่คุณต้องการส่งออก ด้วยคำสำคัญต่อไปนี้:
__declspec(dllexport)
เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชัน DLL ที่ส่งออกในแอพลิเคชัน คุณต้องกำหนดแต่ละฟังก์ชันที่คุณต้องการนำเข้า ด้วยคำสำคัญต่อไปนี้:
__declspec(dllimport)
โดยทั่วไป คุณจะใช้ส่วนหัวของแฟ้มหนึ่งที่มีการกำหนดคำสั่ง และอินifdefคำสั่งเพื่อแยกคำชี้แจงสิทธิ์ในการส่งออกและคำสั่งนำเข้า

คุณยังสามารถใช้ไฟล์คำนิยามของโมดูลฟังก์ชัน DLL ที่ส่งออกการประกาศได้ When you use a module definition file, you do not have to add the function keyword to the exported DLL functions. In the module definition file, you declare theLIBRARYstatement and theEXPORTSstatement for the DLL. The following code is an example of a definition file.
// SampleDLL.def
//
LIBRARY "sampleDLL"

EXPORTS
 HelloWorld

Sample DLL and application

In Microsoft Visual C++ 6.0, you can create a DLL by selecting either theWin32 Dynamic-Link Libraryproject type or theMFC AppWizard (dll)project type.

The following code is an example of a DLL that was created in Visual C++ by using theWin32 Dynamic-Link Libraryproject type.
// SampleDLL.cpp
//

#include "stdafx.h"
#define EXPORTING_DLL
#include "sampleDLL.h"

BOOL APIENTRY DllMain( HANDLE hModule, 
            DWORD ul_reason_for_call, 
            LPVOID lpReserved
					 )
{
  return TRUE;
}

void HelloWorld()
{
	MessageBox( NULL, TEXT("Hello World"), TEXT("In a DLL"), MB_OK);
}
// File: SampleDLL.h
//
#ifndef INDLL_H
#define INDLL_H

#ifdef EXPORTING_DLL
extern __declspec(dllexport) void HelloWorld() ;
#else
extern __declspec(dllimport) void HelloWorld() ;
#endif

#endif
The following code is an example of aWin32 Applicationproject that calls the exported DLL function in the SampleDLL DLL.
// SampleApp.cpp 
//

#include "stdafx.h"
#include "sampleDLL.h"

int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
           HINSTANCE hPrevInstance,
           LPSTR   lpCmdLine,
           int    nCmdShow)
{ 	
	HelloWorld();
	return 0;
}
หมายเหตุ:In load-time dynamic linking, you must link the SampleDLL.lib import library that is created when you build the SampleDLL project.

In run-time dynamic linking, you use code that is similar to the following code to call the SampleDLL.dll exported DLL function.
...
typedef VOID (*DLLPROC) (LPTSTR);
...
HINSTANCE hinstDLL;
DLLPROC HelloWorld;
BOOL fFreeDLL;

hinstDLL = LoadLibrary("sampleDLL.dll");
if (hinstDLL != NULL)
{
  HelloWorld = (DLLPROC) GetProcAddress(hinstDLL, "HelloWorld");
  if (HelloWorld != NULL)
    (HelloWorld);

  fFreeDLL = FreeLibrary(hinstDLL);
}
...
When you compile and link the SampleDLL application, the Windows operating system searches for the SampleDLL DLL in the following locations in this order:
 1. The application folder
 2. The current folder
 3. The Windows system folder

  หมายเหตุ:กระบวนการGetSystemDirectoryfunction returns the path of the Windows system folder.
 4. The Windows folder

  หมายเหตุ:กระบวนการGetWindowsDirectoryfunction returns the path of the Windows folder.

The .NET Framework assembly

With the introduction of Microsoft .NET and the .NET Framework, most of the problems that are associated with DLLs have been eliminated by using assemblies. An assembly is a logical unit of functionality that runs under the control of the .NET common language runtime (CLR). An assembly physically exists as a .dll file or as an .exe file. However, internally an assembly is very different from a Microsoft Win32 DLL.

An assembly file contains an assembly manifest, type metadata, Microsoft intermediate language (MSIL) code, and other resources. The assembly manifest contains the assembly metadata that provides all the information that is required for an assembly to be self-describing. The following information is included in the assembly manifest:
 • Assembly name
 • Version information
 • Culture information
 • Strong name information
 • The assembly list of files
 • Type reference information
 • Referenced and dependent assembly information
The MSIL code that is contained in the assembly cannot be directly executed. Instead, MSIL code execution is managed through the CLR. By default, when you create an assembly, the assembly is private to the application. To create a shared assembly requires that you assign a strong name to the assembly and then publish the assembly in the global assembly cache.

The following list describes some of the features of assemblies compared to the features of Win32 DLLs:
 • Self-describing
  When you create an assembly, all the information that is required for the CLR to run the assembly is contained in the assembly manifest. The assembly manifest contains a list of the dependent assemblies. Therefore, the CLR can maintain a consistent set of assemblies that are used in the application. In Win32 DLLs, you cannot maintain consistency between a set of DLLs that are used in an application when you use shared DLLs.
 • Versioning
  In an assembly manifest, version information is recorded and enforced by the CLR. Additionally, version policies let you enforce version-specific usage. In Win32 DLLs, versioning cannot be enforced by the operating system. Instead, you must make sure that DLLs are backward compatible.
 • Side-by-side deployment
  Assemblies support side-by-side deployment. One application can use one version of an assembly, and another application can use a different version of an assembly. Starting in Windows 2000, side-by-side deployment is supported by locating DLLs in the application folder. Additionally, Windows File Protection prevents system DLLs from being overwritten or replaced by an unauthorized agent.
 • Self-containment and isolation
  An application that is developed by using an assembly can be self-contained and isolated from other applications that are running on the computer. This feature helps you create zero-impact installations.
 • Execution
  An assembly is run under the security permissions that are supplied in the assembly manifest and that are controlled by the CLR.
 • Language independent
  An assembly can be developed by using any one of the supported .NET languages. For example, you can develop an assembly in Microsoft Visual C#, and then use the assembly in a Microsoft Visual Basic .NET project.

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DLLs และ.NET Framework แอสเซมบลี แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ข้อขัดแย้งใน dll
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms811694.aspx

การใช้คอมโพเนนต์แบบเคียงข้างกันในโปรแกรมประยุกต์
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms811700.aspx

วิธีการสร้าง และบริการ isolated แอปพลิเคชันและแอสเซมบลีแบบเคียงข้างกันสำหรับ Windows XP
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms997620.aspx

simplifying ปรับใช้และการแก้ไขการขัดแย้ง DLL ด้วย.NET Framework
http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/aa497268.aspx

คำแนะนำของผู้พัฒนา.NET Framework: แอสเซมบลี
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/hk5f40ct (vs.71)

เชื่อมโยงแบบไดนามิกของเวลารัน
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms685090.aspx

เก็บภายในของเธรด
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms686749.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 815065 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional
 • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
Keywords: 
kbxplatform kbtshoot kbdebug kbdll kbinfo kbmt KB815065 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:815065

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com