วิธีการใช้พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งที่ มีคำสั่ง Ntbackup ใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 814583 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับข้อมูลของ Microsoft Windows 2000 เกี่ยวกับหัวข้อนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/2000/default.aspx
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คุณสามารถทำการดำเนินการสำรอง จากบรรทัดคำสั่ง หรือ จากแฟ้มแบตช์ โดยใช้การการสำรองข้อมูล ntbackupคำสั่งตาม ด้วยพารามิเตอร์ต่าง ๆ คุณสามารถเข้าถึงเฉพาะตัวเลือกสำรองจากบรรทัดคำสั่ง เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้ม ใช้สำรองข้อมูลและตัวช่วยสร้างการคืนค่า

บทความนี้อธิบายถึงพารามิเตอร์พร้อมใช้งานด้วยntbackupและตัวอย่างวิธีการทำสำเนาสำรองจากบรรทัดคำสั่งต่าง ๆ

กระบวนการntbackupคำสั่งใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:

[systemstate "@ FileName.bks" การสำรองข้อมูล ntbackup /J {"JobName" } [/P {"PoolName" }] [/G {"GUIDName" }] [/T {"TapeName" }] [/N {"MediaName" }] [/F {"ชื่อแฟ้ม" }] [/D {"SetDescription" }] [/DS {"ServerName" }] [/IS {"ServerName" }] [/ A] [/FU] [/ V: {ใช่ | ไม่}] [/ R: {ใช่ | ไม่มี}] [/ L: { f | s | n }] [/M {BackupType }] [/ RS: {ใช่ | ไม่มี}] [/ HC: {บน | ปิด}] [/ SNAP: {บน | ปิด}]


พารามิเตอร์ Ntbackup

สวิตช์:systemstate
คำอธิบาย:: ระบุว่า คุณต้องการแบ็คอัปข้อมูล System State เมื่อคุณเลือกอ็อพชันนี้ ชนิดการสำรองข้อมูลจะถูกบังคับให้ข้อความปกติ หรือคัดลอก

สวิตช์:@FileName.bks
คำอธิบาย:: ระบุชื่อของการเลือกสำรองแฟ้ม (แฟ้ม.bks) ที่จะใช้สำหรับการดำเนินการสำรองข้อมูลนี้ ในเวลา (@) อักขระต้องมาก่อนชื่อของแฟ้มสำรองข้อมูลส่วนที่เลือก แฟ้มสำรองข้อมูลส่วนที่เลือกประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับแฟ้มและโฟลเดอร์ที่คุณเลือกสำหรับการสำรองข้อมูล คุณต้องสร้างแฟ้มโดยใช้รุ่น (GUI) ของอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิกของการสำรองข้อมูล

สวิตช์:/J {"JobName" }
คำอธิบาย:: ระบุชื่องานที่จะใช้ในการรายงานการสำรองข้อมูล ชื่องานโดยทั่วไปจะอธิบายถึงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่คุณได้สำรองข้อมูลในงานการสำรองข้อมูลปัจจุบัน

สวิตช์:/p {"PoolName" }
คำอธิบาย:: ระบุประเภทของสื่อการที่คุณต้องการใช้สื่อ นี่คือมัก subpool ของการสำรองข้อมูลสื่อพู เช่น 4 ม DDS ถ้าคุณเลือก คุณไม่สามารถใช้ /A, /G, /F หรือตัวเลือกบรรทัดคำสั่งของ /T

สวิตช์:/g {"GUIDName" }
คำอธิบาย:: เขียนทับ หรือ appends นี้ลงในเทป ไม่สามารถใช้สวิตช์นี้ร่วมกับ /P.

สวิตช์:/T {"TapeName" }
คำอธิบาย:: เขียนทับ หรือ appends นี้ลงในเทป ไม่สามารถใช้สวิตช์นี้ร่วมกับ /P.

สวิตช์:/N {"MediaName" }
คำอธิบาย:: ระบุชื่อเทปใหม่ คุณไม่ต้องใช้ /A ด้วยสวิตช์นี้

สวิตช์:/f {"ชื่อแฟ้ม" }
คำอธิบาย:: ดิสก์ตรรกะพาธและชื่อแฟ้ม คุณไม่ต้องใช้สวิตช์นี้ต่อไปนี้กับนี้

สวิตช์:/p /g /t

สวิตช์:/d {"SetDescription" }
คำอธิบาย:: ระบุป้ายชื่อสำหรับแต่ละชุดการสำรองข้อมูล

สวิตช์:/DS {"ServerName" }
คำอธิบาย:: backs อัพแฟ้มบริการไดเรกทอรีสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ที่ระบุ
รุ่นของ exchange: /DS สลับการทำงานกับ 5.5 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ของ Microsoft เท่านั้น สวิตช์ /DS ไม่ทำงานกับ Microsoft Exchange 2000 Server หรือ Microsoft Exchange Server 2003

สวิตช์:/IS {"ServerName" }
คำอธิบาย:: backs หาแฟ้มที่เก็บข้อมูลสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ที่ระบุ
รุ่นของ exchange: /IS สลับการทำงานกับ 5.5 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ของ Microsoft เท่านั้น สวิตช์ /IS ไม่ทำงานกับ Microsoft Exchange 2000 Server หรือ Microsoft Exchange Server 2003

สวิตช์:/a
คำอธิบาย:: ทำการดำเนินการผนวก /G หรือ /T ต้องใช้ร่วมกับสวิตช์นี้ ไม่สามารถใช้สวิตช์นี้ร่วมกับ /P.

สวิตช์:/fu
คำอธิบาย:: เปิด "แฟ้ม unbuffered" การตั้งค่าการเลี่ยงผ่านตัวจัดการการแคช การเปลี่ยนแปลงนี้แสดงหมายเลขของผลประโยชน์ในระหว่างกระบวนการสำรองข้อมูลดิสก์ไปยังดิสก์:
  • อัตราความเร็ว sustainable เมื่อเวลาผ่านไป
  • ลดการใช้งานตัวประมวลผล: โดยทั่วไป ลดการใช้งานสูงสุดถึง 30 เปอร์เซ็นต์
  • การตัดออกของ impacts ไปยังขั้นตอนของระบบในระหว่างงานการสำรองข้อมูล
หมายเหตุ:กระบวนการ/fuสวิตช์ที่สามารถใช้เฉพาะใน Ntbackup.exe ที่มาพร้อมกับ Windows Server Service Pack 1 รุ่นที่แก้ไขได้ นอกจากนี้คุณสามารถขอรับรุ่นที่มีการแก้ไขนี้ ด้วยการดาวน์โหลดเป็นโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
839272ประสิทธิภาพของระบบ negatively มีผลกระทบเมื่อ Ntbackup.exe เขียนไปยังแฟ้ม.bkf ปลายทาง


สวิตช์:/ V: {ใช่ | ไม่}
คำอธิบาย:: ตรวจสอบข้อมูลหลังจากการสำรองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์

สวิตช์:/ R: {ใช่ | ไม่}
คำอธิบาย:: จำกัดการเข้าถึงไปยังเทปนี้ไปยังเจ้าของหรือสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแล

สวิตช์:/ L: { f | s | n }
คำอธิบาย:: ระบุชนิดของแฟ้มบันทึก: f =เต็ม s = n สรุป =ไม่มี (ไม่มีแฟ้มบันทึกถูกสร้างขึ้น)

สวิตช์:/m {BackupType }
คำอธิบาย:: ระบุชนิดการสำรองข้อมูล จะต้องเป็นหนึ่งในต่อไปนี้: ปกติ สำเนา ส่วนที่แตกต่าง เพิ่ม หรือแต่ละวัน

สวิตช์:/ RS: {ใช่ | ไม่}
คำอธิบาย:: backs สำรองแฟ้มข้อมูล migrated ที่อยู่ในที่เก็บระยะไกล คุณไม่มีการใช้การ/rsตัวเลือกบรรทัดคำสั่งเพื่อที่สำรองเก็บแบบถอดได้ที่ภายในฐานข้อมูล (ที่ประกอบด้วยคำอธิบายการระยะไกล: ที่เก็บตัวยึดตำแหน่งแฟ้ม เมื่อคุณสำรองไว้ในโฟลเดอร์% Systemroot % สำรองข้อมูลอัตโนมัติสำรองฐานข้อมูลที่เก็บแบบถอดได้เช่นกัน

สวิตช์:/ HC: {บน | ปิด}
คำอธิบาย:: ใช้การบีบอัดฮาร์ดแวร์ ถ้าพร้อมใช้งาน บนเทปไดรฟ์

สวิตช์:/SNAP:{on | off}
คำอธิบาย:: Specifies whether the backup must use a volume shadow copy.

หมายเหตุ:กระบวนการSNAPswitch is ignored in Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) and in later versions.

Switch:/M {BackupType}
คำอธิบาย:: Specifies the backup type. It must be one of the following: normal, copy, differential, incremental, or daily.

Switch:/?
คำอธิบาย:: Displays help at the command prompt.

ตัวอย่าง

The following examples show how to use thentbackupcommand to back up files and folders from the command line or by using a batch file. Note that if you do not specify an option, it applies the settings that you set in the graphical version of the backup program.

ตัวอย่างที่ 1

ntbackup backup \\iggy-multi\c$ /m normal /j "My Job 1" /p "Backup" /n "Command Line Backup 1" /d "Command Line Functionality" /v:yes /r:no /l:s /rs:no /hc:on
This example creates a normal backup of the remote share \\iggy-multi\c$ and names it "My Job 1". It pulls a tape from the Backup media pool, and names the tape "Command Line Backup 1." You can substitute "Command Line Functionality" in the command with the actual description of your backup. This backup is verified after the backup job is complete. Access is not restricted to the owner or the administrator, and the logging level is set to "summary only." Remote Storage data is not backed up, and hardware compression is enabled.

Example 2

ntbackup backup d:\ /j "My Job 2" /a /t "Command Line Backup 1" /m copy
This example generates a copy backup of the local drive D:\ and names the backup "My Job 2". The backed up files and folders are added to the tape that is named "Command Line Backup 1."

Example 3

ntbackup backup "@C:\Program Files\Windows NT\ntbackup\data\commandline.bks" /j "My Job 3" /t "Command Line Backup 1" /n "Command Line Backup 2"
This example generates the type of backup that you specified in the graphical version of the Backup program. To specify the files that are backed up, this example uses the "Commandline.bks" backup selection file located in the C:\Program Files\Windows NT\Ntbackup\Data folder. The backup job is named "My Job 3". It overwrites the tape that is named "Command Line Backup 1" with the new name "Command Line Backup 2."

ตัวอย่างที่ 4

คำสั่งสามแบบต่อไปนี้ทำการสำรองข้อมูลไปยังแฟ้มจากบรรทัดคำสั่ง:
ntbackup \\iggy-multi\d$ สำรอง /j "บรรทัดคำสั่ง Backup 4" /f "D:\backup.bkf"


ntbackup \\iggy-multi\d$ สำรอง /j "บรรทัดคำสั่ง Backup 5" /f "D:\backup.bkf" /a

ntbackup สำรอง /f "บรรทัดคำสั่ง Backup 6" /j \\iggy-multi\d$ "D:\backup.bkf"ตัวอย่างแรกแสดงวิธีการสำรองข้อมูล \\iggy-multi\d$ ไปยังแฟ้ม D:\Backup.bkf
ตัวอย่างที่สองแสดงวิธีการที่ผนวกการสำรองข้อมูลเดียวกันกับไฟล์เดียวกัน
ตัวอย่างสามแสดงวิธีการที่เขียนทับแฟ้มที่ มีการสำรองข้อมูลเดียวกัน
ในทุกตัวอย่างสาม คุณสามารถแทนที่สมบูรณ์ UNC ชื่อให้กับอักษรชื่อไดรฟ์ ตัวอย่างเช่น แทน d:\backup.bkf คุณสามารถใช้ \\iggy-multi\d$\backup.bkf เป็นปลายทางการสำรองข้อมูล
ตัวอย่างสามทั้งหมดใช้ค่าเริ่มต้นของโปรแกรมสำรองข้อมูลสำหรับชนิดการสำรองข้อมูล การตั้งค่าการตรวจสอบ ระดับการเข้าสู่ระบบ การบีบอัดฮาร์ดแวร์ และจำกัดอื่น ๆ

เมื่อต้องการเริ่มการสำรองข้อมูลรุ่นที่เป็นรูปภาพโปรแกรม คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกการสำรองข้อมูล.

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้การสำรองข้อมูล และคืนค่าตัวช่วยสร้าง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
326216วิธีใช้คุณลักษณะการสำรองข้อมูลเพื่อสำรองและคืนค่าข้อมูลใน Windows Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 814583 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
Keywords: 
kbstoragemgmt kbhowto kbinfo kbmt KB814583 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:814583

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com