วิธีการตั้งค่าเครือข่ายขนาดเล็กที่มี Windows XP บ้าน Edition (ส่วน 5)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 814004 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ประกอบด้วยส่วน 5 ของคำแนะนำ "เซ็ตอัพแบบเล็กเครือข่ายกับ Windows XP Home Edition" ส่วนที่ 5 อธิบายวิธีการแชร์โฟลเดอร์

หมายเหตุ:เมื่อต้องการดูหัวข้ออื่น ๆ ของคำแนะนำ "เซ็ตอัพแบบเล็กเครือข่ายกับ Windows XP Home Edition" ให้ดูที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "อ้างอิง" ของบทความนี้

คำแนะนำ "เซ็ตอัพแบบเล็กเครือข่ายกับ Windows XP Home Edition" ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:
ส่วนที่ 1 บทนำ: ตั้งค่าเครือข่ายที่เล็กกับ Windows XP บ้าน Edition

ส่วนที่ 2 ซื้อฮาร์ดแวร์เครือข่าย

ส่วนที่ 3 การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นี้

ส่วนที่ 4 การติดตั้งการ์ดเครือข่าย

ส่วนที่ 5 โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

ส่วนที่ 6 การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนที่ 5 โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

ข้อดีของการใช้งานร่วมกัน

เมื่อคุณเปิดการใช้แฟ้มร่วมกัน คุณสามารถกำหนดทรัพยากรใดพร้อมใช้งานในเครือข่าย คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนเครือข่ายสามารถใช้ทรัพยากรที่คุณเปิดใช้งานสำหรับการใช้ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดใช้งานทรัพยากรต่อไปนี้สำหรับใช้ร่วมกัน:
 • โฟลเดอร์
 • ไดรฟ์
 • เครื่องพิมพ์
 • การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ทรัพยากรที่ไม่ตั้งค่าสำหรับการใช้ร่วมกันยังคงอยู่ส่วนตัว

มีข้อดีหลายการใช้อุปกรณ์และแฟ้มร่วมกัน:
 • คุณสามารถคัดลอก หรือย้ายแฟ้มจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกง่าย คุณสามารถใช้ร่วมกันทำงานกับแฟ้มบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
 • คุณสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เดียว เช่นเครื่องพิมพ์หรือไดรฟ์แบบ ZIP จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็
 • จุดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหนึ่งไม่เพียงพอสำหรับคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องจะใช้อินเทอร์เน็ตในเวลาเดียวกัน

การใช้แฟ้มร่วมกัน

เมื่อคอมพิวเตอร์ที่จัดสรรทรัพยากร มันสันนิษฐานฟังก์ชันของเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเวิร์กกรุ๊ปเครือข่ายเพียร์ระหว่างสามารถทำได้ คุณต้องกำหนดค่าแฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันสำหรับคอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ คุณเซ็ตอัพฟังก์ชันนี้เมื่อคุณทำการติดตั้งการ์ดเครือข่าย ดังนั้น คุณสามารถใช้ได้ร่วมแฟ้มหรือแฟ้มที่คุณต้องการใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เมื่อต้องการใช้แฟ้มร่วม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ค้นหาในโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์
 2. คลิกขวาแฟ้มที่คุณต้อง การใช้ร่วมกัน แล้ว คลิกsharing และการรักษาความปลอดภัยเมื่อต้องการดูการตั้งค่าเพิ่มเติม

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เมนูบริบทของโฟลเดอร์
 3. หน้าต่างที่สองขั้นตอนถัดไปปรากฏขึ้นเมื่อคุณกำลังตั้งค่ารายการที่ใช้ร่วมกันแรกของคุณเท่านั้น windows แจ้งคุณว่า การใช้ข้อมูลร่วมกันแสดงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยบางอย่าง ดังนั้น เข้าถึงระยะไกลถูกปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้น คลิกข้อความแจ้งเตือนการรักษาความปลอดภัย คลิกเพียงแค่เปิดใช้งานแฟ้มร่วมกันแล้ว คลิกตกลง.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ข้อความแจ้งเตือนการรักษาความปลอดภัย


  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  แท็บที่ใช้ร่วมกัน


  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เปิดการใช้งานแฟ้มร่วมกันของกล่องโต้ตอบ
 4. ขณะนี้ คุณสามารถที่ใช้ร่วมกันข้อมูล คลิกโฟลเดอร์นี้บนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันจากนั้น พิมพ์ชื่อที่ใช้ร่วมกัน คุณสามารถใช้ชื่อนี้ในภายหลังในการเข้าถึงข้อมูล ชื่อที่ใช้ร่วมกันและชื่อโฟลเดอร์ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  แท็บที่ใช้ร่วมกัน
 5. ระบุว่า ข้อมูลที่มีการเข้าถึงเครือข่ายสามารถเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และจากนั้น คลิกตกลง.
 6. ไอคอนสำหรับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันปรากฏขึ้น ด้วยรูปภาพของมือ:

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ไอคอนของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน


  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ตำแหน่งอื่น
เมื่อต้องการเข้าถึงโฟลเดอร์ที่มีการแชร์ คลิกเริ่มการทำงานคลิกMy Computerแล้ว คลิกตำแหน่งเครือข่ายของฉัน. คุณสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:
 • โดยตรงบนระดับที่สูงสุด
 • hierarchically ในระดับของคอมพิวเตอร์
เมื่อคุณเปิดคอมพิวเตอร์ของฉัน ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันสำหรับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่ายของคุณที่ขนาดเล็กอยู่ติดกับตัวอื่น คุณสามารถค้นหาโฟลเดอร์ที่จำเป็นต้องใช้ภายใต้Share_nameบนComputer_name.

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ตำแหน่งเครือข่ายของฉัน


ถ้าคุณป้อนคำอธิบายคอมพิวเตอร์เมื่อคุณกำหนดชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณต้องค้นหาShare_nameบนComputer_description (ชื่อคอมพิวเตอร์).

ถ้าคุณทำงานของคุณด้วยวิธีลงไปยังคอมพิวเตอร์ที่ระบุในเครือข่าย คุณจะเห็นเฉพาะทรัพยากรใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์นี้หนึ่ง คลิกดูคอมพิวเตอร์ของเวิร์กกรุ๊ปคลิกสองครั้งที่ชื่อของคอมพิวเตอร์ (อาจเป็นComputer_nameหรือเป็นComputer_description [ชื่อคอมพิวเตอร์]), และค้นหาชื่อของแฟ้มที่ใช้ร่วมกัน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
เครือข่ายสำนักงาน


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
คอมพิวเตอร์ BMW


ถ้าคุณคลิกอนุญาตให้ผู้ใช้เครือข่ายเปลี่ยนแปลงแฟ้มของฉันคุณสามารถดู คัดลอก ย้าย เปลี่ยน และลบแฟ้มในโฟลเดอร์นี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ๆ ในเครือข่ายนี้ได้ คุณสามารถเพิ่มแฟ้มใหม่ และโฟลเดอร์ย่อยของการเข้าถึงแฟ้ม

คุณสามารถใช้วิธีการเดียวกันใช้ร่วมกันไดรฟ์ทั้งหมด รวมทั้งไดรฟ์ต่อไปนี้:
 • ฮาร์ดดิสก์หรือพาร์ติชัน
 • ไดรฟ์ซีดีรอม
 • ไดรฟ์ไปรษณีย์
เมื่อต้องการหยุดการใช้ร่วมกัน คลิกขวาแฟ้มที่ใช้ร่วมกัน คลิกsharing และการรักษาความปลอดภัยแล้ว ยกเลิกการเลือกนั้นโฟลเดอร์นี้บนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อคุณทำเช่นนั้น ทรัพยากรนี้ไม่ปรากฏภายใต้ชื่อคอมพิวเตอร์นี้ อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงโฟลเดอร์โดยตรงในระบบเครือข่ายยังคงอยู่ จะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณตั้งค่าสำหรับการใช้ร่วมกันอีกครั้ง เมื่อผู้ใช้พยายามเข้าถึงโฟลเดอร์ พวกเขาได้รับข้อความแสดงข้อความ "ไม่มีเข้าถึง"

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ไม่มีข้อความแจ้งเตือนการเข้าถึง


เครือข่ายของคุณอยู่ในขณะนี้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ถ้าคุณได้เซ็ตอัพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ปรับปรุงการกำหนดค่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟ้ม และเครื่องพิมพ์ร่วมกัน และไคลเอ็นต์ของเครือข่าย Microsoft ได้ปิดใช้งานในการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ (เฉพาะนี่) และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไฟร์วอลล์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เปิดอยู่ การเรียกผ่านสายโทรศัพท์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้บริการเหล่านี้ และไฟร์วอลล์บางป้องกันผู้ใช้ที่เป็นอันตราย เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิก ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกการเชื่อมต่อเครือข่าย

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  การเชื่อมต่อเครือข่าย
 2. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เมนูบริบทของการ์ดเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์
 3. คลิกการระบบเครือข่ายแท็บ แล้วคลิกขั้นสูงเมื่อต้องการยืนยันการตั้งค่าต่อไปนี้:
  • กระบวนการไคลเอ็นต์สำหรับเครือข่าย Microsoftกล่องกาเครื่องหมายและแฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันสำหรับเครือข่าย Microsoftไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
  • กระบวนการInternet Connection Firewallมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   แท็บการเชื่อมต่อเครือข่าย


   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   แท็บขั้นสูง
 4. คลิกตกลง.

ข้อมูลอ้างอิง

เมื่อต้องการดูหัวข้ออื่น ๆ ในคำแนะนำการเซ็ตอัพแบบเล็ก Network คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
813936วิธีตั้งค่าเครือข่ายขนาดเล็กด้วย Windows XP Home Edition (ตอนที่ 1)
813937วิธีการตั้งค่าเครือข่ายขนาดเล็กที่มี Windows XP บ้าน Edition (ส่วนที่ 2)
813938วิธีการตั้งค่าเครือข่ายขนาดเล็กที่มี Windows XP บ้าน Edition (ส่วนที่ 3)
813939วิธีการตั้งค่าเครือข่ายขนาดเล็กที่มี Windows XP บ้าน Edition (ส่วนที่ 4)
814005วิธีการตั้งค่าเครือข่ายขนาดเล็กที่มี Windows XP บ้าน Edition (ส่วน 6)
บทความนี้มีการแปลจากภาษาเยอรมัน การเปลี่ยนแปลงในภายหลังหรือเพิ่มไปยังบทความเยอรมันเดิมใด ๆ อาจไม่มีผลในการแปลนี้ ข้อมูลในบทความนี้จะขึ้นอยู่กับ version(s) ภาษาเยอรมันของผลิตภัณฑ์นี้ ไม่มีทดสอบความถูกต้องของข้อมูลนี้สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์นี้รุ่นภาษาอื่นภายในกรอบการทำงานของการแปลนี้ Microsoft ทำข้อมูลนี้พร้อมใช้งาน โดยไม่มีการรับประกันความถูกต้องหรือฟังก์ชันการทำงานของ และไม่ มีการรับประกันที่ completeness หรือความแม่นยำของการแปล

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 814004 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbenv kbhowto kbmt KB814004 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:814004

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com