วิธีการตั้งค่าเครือข่ายสำนักงานขนาดเล็กด้วย Windows XP Home Edition (PART 1)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 813936 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ประกอบด้วยส่วนที่ 1 ของรายการแนะนำ "เซ็ตอัพแบบเล็กเครือข่ายกับ Windows XP Home Edition" ส่วนที่ 1 มีการแนะนำหัวข้อนี้

หมายเหตุ เมื่อต้องดูหัวข้ออื่น ๆ ของคำแนะนำ "เซ็ตอัพแบบเล็กเครือข่ายกับ Windows XP Home Edition" ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "อ้างอิง" ของบทความนี้

รายการแนะนำ "เซ็ตอัพแบบเล็กเครือข่ายกับ Windows XP Home Edition" ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:
ส่วนที่ 1 บทนำ: การตั้งค่าเครือข่ายขนาดเล็กด้วย Windows XP Home Edition

ส่วนที่ 2 ซื้อฮาร์ดแวร์เครือข่าย

ส่วนที่ 3 การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

ส่วนที่ 4 ติดตั้งการ์ดเครือข่าย

Part 5 การใช้โฟลเดอร์ร่วมกัน

ตอนที่ 6 เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนที่ 1 บทนำ: การตั้งค่าเครือข่ายขนาดเล็กด้วย Windows XP Home Edition

รายการแนะนำ "เซ็ตอัพแบบเล็กเครือข่ายกับ Windows XP Home Edition" อธิบายวิธีการตั้งค่าเครือข่ายสำนักงานขนาดเล็กที่จะปฏิบัติสำหรับผู้ใช้ภายในบ้านได้อย่างรวดเร็ว นี่คือวิธีทำหนึ่งวันเพื่อตั้งค่าการเข้าถึงเมื่อต้องการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ โฟลเดอร์ ซีดีรอมไดรฟ์ เครื่องพิมพ์ และอินเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกัน

เครือข่ายใหม่ของคุณสามารถเชื่อมต่อเวิร์กสเตชันถึงหกในเวิร์กกรุ๊ป เวิร์กกรุ๊ปแบ่งงานสอดคล้องกันระหว่างเวิร์กสเตชัน ผล คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ให้เนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์มีขนาดใหญ่กว่า และคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าสามารถจัดการงานพิมพ์ ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือสำรองข้อมูล เครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแยกความแตกต่างระหว่างเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการและคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้บริการดังกล่าว ผล คอมพิวเตอร์จะถูกทำขึ้นพิเศษสำหรับงานเฉพาะได้ เครือข่ายสำนักงานขนาดเล็กของคุณจำเป็นต้องใช้ส่วนนี้ของงาน คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารถใช้ผ่านฟังก์ชันของเซิร์ฟเวอร์ และใช้ทรัพยากรของเวิร์กกรุ๊ปในเวลาเดียวกัน เนื่องจากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีสิทธิ์เหมือนกัน การกำหนดค่านี้เรียกว่าเครือข่ายเพียร์เพื่อเพียร์

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ตัวอย่างเครือข่ายเพียร์เพื่อเพียร์


ในเครือข่ายเพียร์เพื่อเพียร์ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ใช้ร่วมกันทรัพยากรของตน

ข้อมูลอ้างอิง

เมื่อต้องดูหัวข้ออื่น ๆ ในเซ็ตอัพแบบเล็กเครือข่ายคู่มือ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

813937 วิธีการตั้งค่าเครือข่ายขนาดเล็กด้วย Windows XP Home Edition (PART 2)
813938 วิธีการตั้งค่าเครือข่ายสำนักงานขนาดเล็กด้วย Windows XP Home Edition (ส่วนที่ 3)
813939 วิธีการตั้งค่าเครือข่ายสำนักงานขนาดเล็กด้วย Windows XP Home Edition (PART 4)
814004 วิธีการตั้งค่าเครือข่ายสำนักงานขนาดเล็กด้วย Windows XP Home Edition (PART 5)
814005 วิธีการตั้งค่าเครือข่ายสำนักงานขนาดเล็กด้วย Windows XP Home Edition (PART 6)
บทความนี้เป็นการแปลจากภาษาเยอรมัน เปลี่ยนแปลงที่ตามมาหรือเพิ่มเข้าในบทความต้นฉบับภาษาเยอรมันอาจไม่มีผลกับในการแปลนี้ ข้อมูลที่อยู่ในบทความนี้จะขึ้นอยู่กับรุ่นภาษาเยอรมันที่อยู่ของผลิตภัณฑ์นี้ ไม่มีทดสอบความแม่นยำของข้อมูลนี้เปรียบเทียบกับรุ่นภาษาอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์นี้ภายในกรอบงานของการแปลนี้ Microsoft ให้ข้อมูลนี้พร้อมใช้งาน โดยไม่มีการรับประกันความถูกต้องหรือฟังก์ชันการทำงานของบริษัท และไม่ มีการรับประกันเพื่อความสมบูรณ์แบบหรือความแม่นยำของการแปล

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 813936 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 7.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbpubtypekc kbenv kbnetwork kbhowto kbmt KB813936 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:813936

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com