כיצד להתקין רשת קטנה במערכת Windows XP Home Edition (חלק ראשון)

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 813936 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה כולל את חלקו הראשון של המדריך 'כיצד להתקין רשת קטנה במערכת Windows XP Home Edition'. החלק הראשון מציג את הנושא.

הערה כדי להציג נושאים אחרים מתוך המדריך 'כיצד להתקין רשת קטנה במערכת Windows XP Home Edition', עיין במאמרים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המובאים בסעיף 'הפניות' במאמר זה.

המדריך 'כיצד להתקין רשת קטנה במערכת Windows XP Home Edition' כולל את הנושאים הבאים:
חלק 1. מבוא: התקנת רשת קטנה במערכת Windows XP Home Edition

חלק 2. רכישת פריטי החומרה לרשת

חלק 3. חיבור המחשבים

חלק 4. התקנת כרטיס הרשת

חלק 5. הגדרת התצורה של פרוטוקול TCP/IP

חלק 6. הגדרת שמות המחשבים וקבוצות העבודה

חלק 7. שיתוף תיקיות

חלק 8. שיתוף מדפסת

מידע נוסף

חלק 1. מבוא: התקנת רשת קטנה במערכת Windows XP Home Edition

המדריך 'כיצד להתקין רשת קטנה במערכת Windows XP Home Edition' מסביר כיצד להקים במהירות רשת קטנה השימושית למשתמשים ביתיים. בתוך יום אחד בלבד תוכל להתקין גישה משותפת לדיסקים קשיחים, תיקיות, כונני תקליטורים, מדפסות ולאינטרנט.

ברשת החדשה ניתן לחבר עד 10 תחנות עבודה במסגרת של קבוצת עבודה. קבוצת עבודה מחלקת את המשימות המקבילות בין תחנות העבודה. כתוצאה מכך, מחשבים חדשים יותר יכולים לספק את שטחי האחסון בדיסקים הקשיחים הגדולים שלהם, ואילו המחשבים הישנים יותר יכולים לטפל בעבודות הדפסה, ליצור חיבורים לאינטרנט או לגבות נתונים. ברשתות גדולות יותר יש הבחנה בין שרתים, המגישים שירותים, לבין מחשבי לקוח, הצורכים את השירותים הללו. כתוצאה מכך, כל מחשב 'מתמחה' במשימות ספציפיות. ברשת קטנה כמו זו הדרושה לך אין צורך בחלוקת משימות שכזאת. כל מחשב יכול לבצע פונקציות של שרת ובמקביל להשתמש במשאבי קבוצת העבודה. הואיל ולכל המחשבים אותן הרשאות, תצורה זו ידועה בכינוי רשת 'עמית-לעמית'.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
תרשים סכמתי של רשת עמית-לעמית


ברשת עמית-לעמית, כל המחשבים חולקים את משאביהם עם שאר המחשבים ברשת.

מידע נוסף

כדי להציג נושאים אחרים מתוך המדריך 'כיצד להתקין רשת קטנה', לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

813937 כיצד להתקין רשת קטנה במערכת Windows XP Home Edition (חלק שני) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
813938 כיצד להתקין רשת קטנה במערכת Windows XP Home Edition (חלק שלישי) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
813939 כיצד להתקין רשת קטנה במערכת Windows XP Home Edition (חלק רביעי) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
813940 כיצד להתקין רשת קטנה במערכת Windows XP Home Edition (חלק חמישי) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
814003 כיצד להתקין רשת קטנה במערכת Windows XP Home Edition (חלק שישי) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
814004 כיצד להתקין רשת קטנה במערכת Windows XP Home Edition (חלק שביעי) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
814005 כיצד להתקין רשת קטנה במערכת Windows XP Home Edition (חלק שמיני) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מאמר זה תורגם במקורו מגרמנית לאנגלית. ייתכן ששינויים או תוספות שיוכנסו במאמר המקורי בגרמנית לא יבואו לידי ביטוי בתרגום. המידע הכלול במאמר זה מבוסס על הגירסה (או הגירסאות) של מוצר זה בשפה הגרמנית. מידת הדיוק של המידע בהקשר עם גירסאות המוצר בשפות אחרות לא נבדקה במסגרת התרגום. חברת Microsoft מעמידה את המידע הזה לרשות המעוניין מבלי לערוב למידת הדיוק או הפונקציונליות שלו, ומבלי לערוב לשלמות או דיוק התרגום.

מאפיינים

Article ID: 813936 - Last Review: יום שלישי 11 אפריל 2006 - Revision: 4.2
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kbenv kbnetwork kbhowto KB813936

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com