Straipsnio ID: 813926 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?omi skirtumai tarp Microsoft Windows XP 1 pakeitim? paketo (SP1) ir 1a pakeitim? paketo (SP1a). Windows XP naujinimai platinami pakeitim? paketais. Galite naudoti pakeitim? paketus, kad Windows XP b?t? naujinamas ir nor?dami i?pl?sti ir atnaujinti savo kompiuterio funkcijas. 2002 m. rugs?jo 9 d. Microsoft i?leido Windows XP SP1. 2003 m. vasario 3 d. Microsoft v?l i?leido SP1 kaip SP1a.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei nenaudojate Windows XP SP1, ?diekite SP1a, kad u?tikrintum?te, jog turite naujausius Windows XP saugos ir patikimumo naujinimus. ?diekite visus atitinkamus saugos naujinimus ir kar?t?sias pataisas, kurios jau i?leistos arba bus i?leistos po SP1, Windows XP kompiuteriuose, kuriuose veikia SP1a. Windows naujinimas toliau si?lys tok? pat? naujinim? rinkin? Windows XP kompiuteriams, kuriuose veikia SP1 arba SP1a.

Nor?dami nustatyti, ar naudojat?s Windows XP SP1, de?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite Mano kompiuteris, tada spustel?kite Ypatyb?s. Jei Sistema pasirodys ?1 pakeitim? paketas?, vadinasi, jau naudojat?s Windows XP SP1. Neverta diegti SP1a, jei jau naudojat?s Windows XP SP1. Microsoft nerekomenduoja diegti SP1a, jei jau naudojat?s SP1.

Windows XP SP1a yra tas pats kaip Windows XP SP1, i?skyrus tai, kad SP1a pa?alinta Microsoft virtualioji ma?ina (VM).

Techniniai pakeitimai

 • Windows XP SP1a n?ra ir nediegiama Microsoft VM, palaikanti Java program? veikim?.

  Pastaba: jei naudojat?s Windows XP arba Windows XP SP1 su Microsoft VM, galite toliau naujinti Microsoft VM naudodami Windows naujinim?. Jei naudojate Windows XP be Microsoft VM, neb?tina diegti Microsoft VM naujinim?. D?l ?ios prie?asties ?ie naujinimai nepateikiami, kai lankot?s Windows naujinime. Microsoft nebegali si?lyti atsisi?sti Microsoft VM ? kompiuterius, kuriuose dar ne?diegtas Microsoft VM. Daugiau informacijos rasite apsilank? ?ioje Microsoft svetain?je:
  http://www.microsoft.com/mscorp/java
  Nor?dami nustatyti, ar naudojat?s Microsoft VM, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
  2. ?veskite cmd ir spustel?kite Gerai.
  3. ? komand? eilut? ?ra?ykite jview ir paspauskite ENTER.

   Jei nenaudojate Microsoft VM, gausite ?? klaidos prane?im?:
   jview neatpa?intas kaip vidin? ar i?orin? komanda, veikianti programa ar paketin? rinkmena.
 • Kai diegiate Windows XP SP1a, registre atliekami ?ie keitimai. ?ie keitimai nurodo, kad ?diegta SP1a:
  • ?iame registro rakte sukuriama eilut?s reik?m?, o jos reik?m?s duomenys nustatomi kaip ?a?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SubVersionNumber
  • Eilut?s reik?m?s
   Description
   reik?m?s duomenys, esantys ?iame registro rakte, atnaujinami ir ? juos ?traukiama ?SP1a?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\Q324720
 • Windows XP 1 pakeitim? paketo ?ra?o, esan?io Valdymo skyde, ?rankyje Prid?ti arba ?alinti programas, pavadinimas kei?iamas ? ?Windows XP 1a pakeitim? paketas?.

  Pastabos
  • Galite naudoti ?? ?ra?? pakeitim? paketui pa?alinti. Jis yra tik pasirinkus archyvuoti rinkmenas diegiant pakeitim? paket?.
  • ?is ?ra?as neatnaujinamas, jei naudojate Microsoft Software Installer paket? Windows XP SP1a diegti.

Dokument? pakeitimai

 • SP1a laidos pastab? pavadinimas buvo pakeistas, kad dauguma kalb? b?t? ?traukta ?SP1a?. Kitose vietose, kur naudojama ?1 pakeitim? paketas?, tekstas nebuvo kei?iamas.

  Pastaba: Microsoft svetain?je ?1 pakeitim? paketas? kai kuriais atvejais nurodo SP1 arba SP1a.
? ?? naujinim? ne?traukta joki? kit? keitim? ar taisym?. Jei norite gauti papildomos informacijos apie tai, kas taisoma SP1 ir SP1a bei kaip ?sigyti SP1a, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?je esant? straipsn?:
322389 Kaip ?sigyti naujausi? ?Windows XP? pakeitim? paket? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 813926 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. spalio 5 d. - Per?i?ra: 2.7
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP SP-1a
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP SP-1a
Rakta?od?iai: 
kberrmsg kbhowto kbregistry kbenv KB813926

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com