XGEN: Marzec 2003, Aktualizacja do programu Exchange 2000 wydana po opublikowaniu dodatku Service Pack 3

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 813840 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule wymieniono błędy programu Microsoft Exchange 2000 Server, które zostały poprawione od czasu wydania dodatku Service Pack 3 (SP3) do programu Exchange 2000. Poprawki do programu Exchange 2000 dotyczące danego składnika kumulują się i zawierają wszystkie odnoszące się do niego wcześniejsze poprawki. Poprawki o określonym numerze wersji zawierają wszystkie poprawki o wcześniejszych numerach wersji.

Ta aktualizacja nie zawiera poprawek dotyczących przystawki Active Directory Connector (ADC). Aby uzyskać dodatkowe informacje o poprawce dotyczącej przystawki ADC, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
815452 XGEN: March 2003 Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 Rollup for ADC

Więcej informacji

Marzec 2003

Jak uzyskać

Aktualizacja do programu Exchange 2000 Server wydana po opublikowaniu dodatku Service Pack 3 w marcu 2003 została ponownie wydana 24 marca 2003 w celu rozwiązania problemów dotyczących załączonych plików symboli.
Poniższy plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz pakiet 813840 teraz.

Data wydania: 24 marca 2003

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Jeśli zainstalowana jest wersja tej aktualizacji z 10 marca 2003, przed zainstalowaniem wersji z 24 marca 2003 należy odinstalować istniejącą wersję.

Ta aktualizacja wymaga programu Microsoft Exchange 2000 Server z dodatkiem Service Pack 3. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301378 XGEN: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Exchange 2000 Server

Informacje dotyczące instalacji

Instalator próbuje zatrzymać odpowiednie usługi, aby można było zakończyć instalację bez konieczności ponownego uruchamiania systemu (Instalator uruchamia ponownie usługi, które wcześniej pomyślnie zatrzymał). Jeśli jednak plik, który ma zostać zastąpiony, jest używany (na przykład przez oprogramowanie antywirusowe) i nie można zatrzymać usługi, po zakończeniu pracy Instalatora pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o instalowaniu poprawek do programu Exchange, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
328839 JAK: Stosowanie dodatków Service Pack i poprawek do programu Exchange
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przełączników Instalatora umożliwiających zainstalowanie tej poprawki, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
331646 XGEN: Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 Hotfix Command-Line Switches

Lista poprawek

Wydanie tej poprawki z marca 2003 umożliwia poprawienie następujących błędów:
Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę artykułów dotyczących aktualizacji programu Exchange 2000 z marca 2003

Informacje o plikach

Po zastosowaniu tej aktualizacji w Dzienniku aplikacji może być wyświetlana inna wersja usługi niż podana w tabeli poniżej. Jest to oczekiwane zachowanie. Na przykład usługa Microsoft Exchange System Attendant (Mad.exe) może być wyświetlana jako 6386, usługa Microsoft Exchange Message Transfer Agent (Emsmta.exe) może być wyświetlana jako 6394, a usługi POP3 i IMAP4 mogą być wyświetlane jako 6389.

W poniższej tabeli przedstawiono atrybuty plików poprawki w wersji anglojęzycznej (mogą to być atrybuty nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data/Godzina w Panelu sterowania.
  Data      Godzina  Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku
  --------------------------------------------------------------
  11-mar-2003  19:10   6.0.6396.1   606 208  Abv_dg.dll    
  11-mar-2003  19:10   6.0.6396.1   589 824  Addxa.dll    
  11-mar-2003  19:10   6.0.6396.1   49 152  Archivesink.dll 
  11-mar-2003  19:10   6.0.6396.1   589 824  Ccmc.exe     
  11-mar-2003  19:10   6.0.6396.1   69 632  Ccmproxy.dll   
  11-mar-2003 19:10 6.0.6396.1    716 800 Cdo.dll     
  11-mar-2003 19:10 6.0.6396.1   3 915 776 Cdoex.dll    
  11-mar-2003 19:10 6.0.6396.1   2 105 344 Cdoexm.dll    
  11-mar-2003 19:10 6.0.6396.1    557 056 Cdohtml.dll   
  15-paź-2002 15:49           71 102 Ctrl_view20.js
  11-mar-2003 19:10 6.0.6396.1    675 840 Davex.dll    
  11-mar-2003 19:11 6.0.6396.1     28 672 Dramapi.dll   
  11-mar-2003 19:11 6.0.6396.1    131 072 Drviis.dll    
  11-mar-2003 19:11 6.0.6396.1    151 552 Ds2mb.dll    
  11-mar-2003 19:11 6.0.6396.1    577 536 Dsaccess.dll   
  11-mar-2003 19:11 6.0.6396.1     65 536 Dxanotes.dll   
  11-mar-2003 19:11 6.0.6396.1    163 840 Emsabp32.dll   
  11-mar-2003 19:11 6.0.6396.1    958 464 Emsmdb32.dll   
  11-mar-2003 19:11 6.0.6396.1   1 798 144 Emsmta.exe    
  11-mar-2003 19:11 6.0.6396.1    266 240 Eseback2.dll   
  11-mar-2003 19:11 6.0.6396.1    217 088 Esebcli2.dll   
  11-mar-2003 19:12 6.0.6396.1   8 462 336 Exadmin.dll   
  11-mar-2003 19:12 6.0.6396.1   3 571 712 Excdo.dll    
  11-mar-2003 19:12 6.0.6396.1     28 672 Exchmem.dll   
  08-sty-2003 10:32 6.0.6396.0    211 040 Exifs.sys
  11-mar-2003 19:12 6.0.6396.1     90 112 Eximap4.dll   
  11-mar-2003 19:12 6.0.6396.1    258 048 Exmime.dll    
  11-mar-2003 19:12 6.0.6396.1   1 691 648 Exoledb.dll   
  11-mar-2003 19:12 6.0.6396.1     32 768 Expop3.dll    
  11-mar-2003 19:12 6.0.6396.1     32 768 Exproto.dll   
  11-mar-2003 19:12 6.0.6396.1    208 896 Exprox.dll    
  11-mar-2003 19:12 6.0.6396.1    139 264 Exres.dll    
  11-mar-2003 19:12 6.0.6396.1    303 104 Exsmtp.dll    
  11-mar-2003 19:12 6.0.6396.1    716 800 Exsp.dll     
  11-mar-2003 19:12 6.0.6396.1     40 960 Febecfg.dll   
  08-paź-2002 15:29           5 596 Frm_attach20.js
  16-wrz-2002 12:43           32 766 Frm_composeappt20.js
  28-cze-2002 20:23           28 487 Frm_composecontact20.js
  11-mar-2003 19:12 6.0.6396.1     40 960 Gw2mex.exe    
  11-mar-2003 19:12 6.0.6396.1     32 768 Iisif.dll    
  11-mar-2003 19:12 6.0.6396.1    135 168 Iisproto.dll   
  11-mar-2003 19:12 6.0.6396.1     61 440 Imap4be.dll   
  11-mar-2003 19:12 6.0.6396.1    319 488 Imap4evt.dll   
  11-mar-2003 19:12 6.0.6396.1    131 072 Imap4fe.dll   
  11-mar-2003 19:12 6.0.6396.1    126 976 Imap4svc.dll   
  11-mar-2003 19:12 6.0.6396.1     73 728 Inproxy.dll   
  11-mar-2003 19:12 6.0.6396.1    344 064 Lscps.dll    
  11-mar-2003 19:13 6.0.6396.1    139 264 Lsmexhc.dll   
  11-mar-2003 19:13 6.0.6396.1     40 960 Lsmexnts.exe   
  11-mar-2003 19:13 6.0.6396.1    200 704 Lsntshc.dll   
  11-mar-2003 19:13 6.0.6396.1     49 152 Lsntsmex.exe   
  11-mar-2003 19:13 6.0.6396.1   2 973 696 Mad.exe     
  11-mar-2003 19:13 6.0.6396.1   4 648 960 Maildsmx.dll   
  11-mar-2003 19:13 6.0.6396.1     24 576 Mapical.dll   
  11-mar-2003 19:13 6.0.6396.1   2 260 992 Mdbmsg.dll    
  11-mar-2003 19:13 6.0.6396.1     32 768 Mdbrole.dll   
  11-mar-2003 19:13 6.0.6396.1     32 768 Mex2gw.exe    
  11-mar-2003 19:14 6.0.6396.1   2 551 808 Mlmig32.dll   
  11-mar-2003 19:14 6.0.6396.1     69 632 Mlmignts.dll   
  11-mar-2003 19:14 6.0.6396.1    245 760 Mmfmig32.dll   
  11-mar-2003 19:14 6.0.6396.1     86 016 Msgtrack.dll   
  31-gru-2002 14:42 2002.10.4.0    110 080 Offfilt.dll   
  11-mar-2003 19:14 6.0.6396.1     77 824 Pcproxy.dll   
  11-mar-2003 19:14 6.0.6396.1     94 208 Peexch50.dll   
  11-mar-2003 19:14 6.0.6396.1    393 216 Phatcat.dll   
  11-mar-2003 19:14 6.0.6396.1    499 712 Phatq.dll    
  11-mar-2003 19:14 6.0.6396.1     36 864 Pop3be.dll    
  11-mar-2003 19:14 6.0.6396.1    307 200 Pop3evt.dll   
  11-mar-2003 19:14 6.0.6396.1     24 576 Pop3fe.dll    
  11-mar-2003 19:14 6.0.6396.1     73 728 Pop3svc.dll   
  11-mar-2003 19:14 6.0.6396.1    163 840 Protomsg.dll   
  11-mar-2003 19:14 6.0.6396.1    524 288 Reapi.dll    
  11-mar-2003 19:14 6.0.6396.1    311 296 Resvc.dll    
  11-mar-2003 19:14 6.0.6396.1   4 591 616 Store.exe    
  12-mar-2003 19:01 6.0.6396.1     61 440 Tokenm.dll    
  11-mar-2003 19:14 6.0.6396.1     73 728 Turflist.dll   
  11-mar-2003 19:14 6.0.6396.1     94 208 X400prox.dll

Właściwości

Numer ID artykułu: 813840 - Ostatnia weryfikacja: 26 lutego 2014 - Weryfikacja: 8.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Exchange Server 2000 Service Pack 3
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kbqfe kbfix kbbug kbexchange2000presp4fix KB813840

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com