PRB: ข้อความแสดง "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" ข้อผิดพลาดข้อเมื่อคุณไม่ย้ายแอสเซมบลีไปป์แรงในแคแอสเซมบลีสากล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 813833 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ถ้าคุณไม่ได้ย้ายอย่างแน่นหนาชื่อแอสเซมบลี (หรือแอสเซมบลีรัดกุมชื่อส่วนตัว) ในแคชแอสเซมบลีส่วนกลาง และคุณใช้แอสเซมบลีเหล่านี้ในโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET, Indexing Service อาจพบข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" สำหรับแอสเซมบลีเหล่านี้อย่างแน่นหนาชื่อ

สาเหตุ

ชื่อแรงแอสเซมบลีถูกโหลดเป็นกลางสำหรับโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET โดเมน เนื่องจากแอสเซมบลีเหล่านี้ไม่ยกเลิกการโหลดจนกว่ากระบวนการถูกยกเลิกการโหลด แฟ้มอาจยังคงถูกล็อก ดังนั้น เมื่อมีการให้บริการการทำดัชนีตรวจสอบโฟลเดอร์ ASP.NET ชั่วคราวและโฟลเดอร์รากของเว็บ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" สำหรับแอสเซรัดกุมชื่อมบลีที่ไม่ได้อยู่ในแคชแอสเซมบลีส่วนกลาง

การแก้ไข

  • เนื่องจากแรงชื่อแอสเซมบลีโหลดเป็นกลางสำหรับโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET โดเมน ไม่ได้ย้ายอย่างแน่นหนาชื่อแอสเซมบลีในช่องเก็บในโฟลเดอร์ของโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET ของคุณ ชื่อแรงแอสเซมบลีเท่านั้นสนับสนุนในแคชแอสเซมบลีส่วนกลางสำหรับ ASP.NET
  • ส่วนตัวที่รัดกุมชื่อแอสเซมบลี(แอสเซรัดกุมชื่อมบลีที่อยู่ในโฟลเดอร์ช่องเก็บของโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET) ไม่สามารถใช้
  • ถ้าคุณต้องการใช้ประกอบเป็นส่วนตัว ไม่ได้ทำแอสเซมบลีนี้มบลีที่รัดกุมชื่อสำหรับโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft แนะนำว่า คุณไม่กำหนด Indexing Service หรือโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อตรวจสอบโฟลเดอร์ชั่วคราวของ ASP.NET หรือเว็บแอพลิเคชันโฟลเดอร์ คำนึงถึงว่าโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET ของคุณใช้รัดกุมชื่อแอสเซมบลี

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
302340HOW TO: สร้างแอสเซมบลีที่ มีชื่อที่รัดกุมใน.NET Framework sdk ได้
815808HOW TO: การแอสเซมบลีที่ติดตั้งไว้ในแคชของแอสเซมบลีสากลใน Visual .NET c#
820983HOW TO: ใช้โปรแกรมประยุกต์ ASP.NET ที่การสอบถามมีแค็ตตาล็อกบริการทำดัชนี โดยใช้ Visual .NET c#
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคแอสเซมบลีส่วนกลาง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
การติดตั้งแอสเซมบลีที่เป็นแคแอสเซมบลีสากล
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/dkkx7f79 (vs.71)

แคชของแอสเซมบลีส่วนกลาง
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/yf1d93sz (vs.71)

ส่วนกลาง Tool การแคชของแอสเซมบลี (Gacutil.exe)
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ex0ss12c (vs.71)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 813833 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Web Services Enhancements for Microsoft .NET 1.1
Keywords: 
kberrmsg kbmonitoring kbdll kbprb kbmt KB813833 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:813833
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com