Raksta ID: 813442 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Pazi?ojums
Inform?cija, kas bija ?aj? rakst?, ir no?emta, jo t? ir novecojusi. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ciparparakstu probl?mu noteik?anu sist?m? Windows XP, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
822798 Nevar instal?t da?us atjaunin?jumus vai programmas
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Rekviz?ti

Raksta ID: 813442 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2008. gada 19. maijs - P?rskat??ana: 7.0
ATTIECAS UZ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbprb KB813442

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com