Alatka ??i??enje diska? prestaje da se odaziva prilikom komprimovanja starih datoteka

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 812248 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije o menjanju registratora. Pre nego ?to izmenite registrator, obavezno napravite rezervnu kopiju i uverite se da razumete kako da vratite registrator u prethodno stanje ukoliko do?e do problema. Za informacije o tome kako da napravite rezervnu kopiju, vratite u prethodno stanje i uredite registrator kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
256986 Opis Microsoft Windows registratora
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada poku?ate da komprimujete stare datoteke, alatka ??i??enje diska? mo?e prestati da se odaziva i mo?ete dobiti slede?u poruku:
Alatka ??i??enje diska? ra?una koliko ?ete prostora mo?i da oslobodite na disk jedinici (C:).
Ovaj proces mo?e potrajati nekoliko minuta.
Skeniranje: Komprimovanje starih datoteka

UZROK

Do ovog problema dolazi kada u registratoru postoji neispravna stavka koju uslu?ni program ??i??enje diska? koristi za pronala?enje komprimovanih datoteka.

ZAOBILA?ENJE

Upozorenje Ako nepravilno koristite alatku ?Ure?iva? registratora?, mo?ete izazvati ozbiljne probleme zbog kojih ?ete mo?da morati da ponovo instalirate operativni sistem. Microsoft ne mo?e da garantuje da ?ete mo?i da re?ite probleme koji nastaju usled nepravilnog kori??enja alatke ?Ure?iva? registratora?. ?Ure?iva? registratora? koristite na sopstvenu odgovornost.

Da biste re?ili ovaj problem, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte regedit, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. Prona?ite slede?i klju? registratora, a zatim kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches
 4. U meniju Datoteka izaberite stavku Izvezi, a zatim izaberite stavku Radna povr?ina, u polju Ime datoteke otkucajte VolumeCaches, a zatim kliknite na dugme Sa?uvaj.

  Napomena Ovaj korak kreira rezervnu kopiju klju?a registratora VolumeCaches. Ako do?e do problema kada dovr?ite korake navedene u ovoj proceduri, ovu rezervnu kopiju mo?ete da koristite da biste vratili klju? VolumeCaches u prvobitno stanje. Da biste vratili klju? u prethodno stanje, na radnoj povr?ini kliknite dvaput na datoteku VolumeCaches.reg, a zatim kliknite na dugme Da.
 5. Pro?irite slede?i klju? registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches
 6. Izbri?ite klju? registratora Komprimovanje starih datoteka.
 7. Napustite alatku ?Ure?iva? registratora?.

REFERENCE

Za dodatne informacije o alatki ??i??enje diska? kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
310312 Opis alatke ?Pospremanje diska? u operativnom sistemu Windows XP

Svojstva

Identifikator ?lanka: 812248 - Poslednji pregled: 25. septembar 2011. - Revizija: 4.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbacwsurvey kberrmsg KB812248

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com