การขอรับเครื่องมือ Dskcache.exe การกำหนดค่าตัวเลือก "เปิด/ปิด Protected" แคชของการเขียน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 811392 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการขอรับเครื่องมือ Dskcache.exe Dskcache.exe คือ เครื่องมือบรรทัดคำสั่งที่คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดค่านี้ป้องกันการใช้พลังงานเขียนแคชตัวเลือกที่พร้อมใช้งานในโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

332023ประสิทธิภาพของดิสก์ที่ช้าลง ด้วยการเขียนแคการเปิดใช้งาน
หมายเหตุ:คุณต้องการติดตั้งการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในสหรัฐ KB.EN 332023 แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่คุณใช้เครื่องมือ Dskcache.exe เพื่อกำหนดค่านี้ป้องกันการใช้พลังงานเขียนตัวเลือกการแคช

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือนถ้าคุณเปิดเครื่องหมายป้องกันการใช้พลังงานเขียนตัวเลือกแคสำหรับแคชการเขียนดิสก์ไดรฟ์ คุณปิดตามปกติที่อยู่ภายในโปรแกรมควบคุมดิสก์ของ Windows 2000 ที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลสำคัญถูกเขียนลงดิสก์ทันที แทนที่การถูกเขียนลงดิสก์ในภายหลังจากแคชการเขียนที่มีอยู่แล้วของดิสก์ ไม่ได้เปิดการนั้นป้องกันการใช้พลังงานเขียนตัวเลือกแคยกเว้นฮาร์ดดิสก์ใด ๆ เชื่อมต่ออยู่และคอมพิวเตอร์ของคุณจะป้องกันจากการสูญเสียพลังงานโดยไม่ตั้งใจ หรือการตั้งใจผ่านการออกแบบของฮาร์ดแวร์ที่อาจรวมถึงลักษณะการทำเช่น supplies พลังงานสำรองแบตเตอรีซ้ำซ้อนหรือแบตเตอรี onboard บนตัวควบคุมการแคช ติดต่อผู้จำหน่ายอุปกรณ์เก็บข้อมูลและคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อกำหนดระดับการป้องกันที่ afforded โดยฮาร์ดแวร์ของคุณ ไม่ได้เปิดการนั้นป้องกันการใช้พลังงานเขียนตัวเลือกแคยกเว้นว่าคุณเข้าใจ และยอมรับระดับของความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้อง และจะ confident ว่า ความเสี่ยงนี้ได้ถูก mitigated ผ่านการป้องกันการใช้พลังงานของฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
281672ข้อมูลที่เป็นไปได้การสูญหายหลังจากที่คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะการ "เปิดการใช้เขียนแคงาน"
หมายเหตุ:ใน Windows XP โหมดการเปิด/ปิดป้องกันจะไม่แสดงในผลลัพธ์ของเครื่องมือ Dskcache.exe

คุณลักษณะที่สนับสนุน ซึ่งปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานค่าเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์จาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม ให้ใช้คุณลักษณะนี้สำหรับการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น นำคุณลักษณะนี้ไปใช้กับระบบที่จำเป็นต้องใช้งานโดยเฉพาะเท่านั้น คุณลักษณะนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าระบบของคุณไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการไม่มีคุณลักษณะนี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีคุณลักษณะนี้

หากมีคุณลักษณะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับคุณลักษณะ

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในคุณลักษณะเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาที่มีลักษณะการทำงานที่ไม่พร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีคุณลักษณะสำหรับภาษานั้น
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version Size  File name
  -------------------------------------------------
  24-Feb-2003 20:19 1.0.0.0 10,512 Dskcache.exe

ข้อมูลการใช้งาน Dskcache.exe

dskcache [+ p | -p] [+ w | -w] [/i | /s | Drive_Specifier]
 • (การตั้งค่า+) หรือยกเลิกเลือก(-) ค่าแคดิสก์:
  • p: ใช้พลังงานได้รับการป้องกันการแคชการเขียน (ไม่สนับสนุนบนเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการทั้งหมด)
  • w: เขียนแคช
 • ไดรฟ์ที่เลือก (ค่าเริ่มต้นคือ ไดรฟ์ทั้งหมด)
  • /i: ดิสก์อิเล็กทรอนิกส์ (IDE) อุปกรณ์รวมเท่านั้น
  • /s: คอมพิวเตอร์เล็กระบบเทอร์เฟซ (SCSI) (รวมช่อง Fiber) disks เท่านั้น
  • Drive_Specifier: ไดรฟ์อักษร ชื่อไดรฟ์ข้อมูล หรือไดรฟ์ที่มีอยู่จริง ใช้รูปแบบต่อไปนี้:
   • ไดรฟ์จดหมายในรูปแบบต่อไปนี้: c:, d:, และอื่น ๆ
   • ชื่อไดรฟ์ข้อมูลในรูปแบบต่อไปนี้:
    \\?\Volume{8fc37c41-bdd3-11d5-b897-806d6172696f}\
   • ไดรฟ์ที่มีอยู่จริง: PhysicalDrive0, PhysicalDrive1 และอื่น ๆ
 • ถ้ามีใช้ตัวเลือกไม่มี การตั้งค่าปัจจุบันสำหรับดิสก์ถาวรทั้งหมดจะถูกแสดงขึ้น
หมายเหตุ
 • ใช้แบบwสลับเปิด และปิดใช้งานแคชการเขียนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของดิสก์
 • ใช้แบบpสลับเปิด และปิดใช้งานนั้นป้องกันการใช้พลังงานเขียนตัวเลือกการแคช
ถ้าคุณเปิดเครื่องหมายป้องกันการใช้พลังงานเขียนตัวเลือกแค คุณเพิ่มความเสี่ยงของการสูญเสียข้อมูลหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างไฟฟ้าดับหรืออุปกรณ์ล้มเหลว เพียง เปิดตัวเลือกนี้สำหรับอุปกรณ์ของดิสก์ที่ adequately ป้องกันจากการสูญเสียพลังงานโดยไม่ตั้งใจ ดูคำเตือนเมื่อเริ่มต้นของหัวข้อนี้

หมายเหตุ:กระบวนการป้องกันการใช้พลังงานตัวเลือกการแคชเขียนสามารถเท่านั้นถูกเปิดบนดิสก์ที่มีอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากการป้องกันการใช้พลังงานเขียนตัวเลือกการแคชถูกปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้ถูกปิดใช้งานสำหรับดิสก์ที่อาจถูกเพิ่มเข้าไปหลังจากที่คุณใช้การตั้งค่านี้ ถ้าคุณใส่ดิสก์เพิ่มเติม คุณต้องเปิดการป้องกันการใช้พลังงานเขียนตัวเลือกแคสำหรับดิสก์ดังกล่าวถูกเพิ่มสำหรับการตั้งค่าการมีผล

คำสั่ง Dskcache.exe ออก

หากคุณเรียกใช้ Dskcache โดยไม่มีพารามิเตอร์ใด ๆ ตั้งค่าแคเขียนปัจจุบันสำหรับฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดจะถูกแสดง สำหรับแต่ละฮาร์ดดิสก์อยู่ในปัจจุบันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ รายละเอียดต่อไปนี้จะแสดง:
อุปกรณ์ดิสก์:
ชื่อไดรฟ์ข้อมูลของฟอร์ม: \\?\Volume{8fc37c41-bdd3-11d5-b897-806d6172696f}\

การตั้งค่าปัจจุบัน:
เขียนแคชอยู่[การเปิดใช้งาน | ถูกปิดใช้งาน]
มีการป้องกันการใช้พลังงาน[การเปิดใช้งาน | ถูกปิดใช้งาน]
หากคุณรัน Dskcache ด้วยwสลับหรือpสลับไป การตั้งค่าที่ระบุจะใช้ดิสก์ที่ระบุในทันที ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นหากดิสก์และโปรแกรมควบคุมของพวกเขาสนับสนุนการสอบถาม และปรับเปลี่ยนตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิกที่ร้องขอ (ดู "ข้อผิดพลาดทั่วไป" ด้านล่าง)

สำหรับแต่ละถาวรดิสก์ที่มีอยู่ในปัจจุบันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ รายละเอียดต่อไปนี้จะแสดง:
อุปกรณ์ดิสก์:
ชื่อไดรฟ์ข้อมูลของฟอร์ม: \\?\Volume{8fc37c41-bdd3-11d5-b897-806d6172696f}\

การตั้งค่าปัจจุบัน:
เขียนแคชอยู่[การเปิดใช้งาน | ถูกปิดใช้งาน]
มีการป้องกันการใช้พลังงาน[การเปิดใช้งาน | ถูกปิดใช้งาน]

การตั้งค่าใหม่:
เขียนแคชอยู่[การเปิดใช้งาน | ถูกปิดใช้งาน]
มีการป้องกันการใช้พลังงาน[การเปิดใช้งาน | ถูกปิดใช้งาน]

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่พบโดยทั่วไป

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
ค่าการเขียนแคชของการตั้งค่าข้อผิดพลาด (1) ฟังก์ชันไม่ถูกต้อง
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่า อุปกรณ์ดิสก์ที่ระบุ (หรือโปรแกรมควบคุมของ) ไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสถานะของแคชเขียนถึงคำสั่งโปรแกรมควบคุมที่มีการใช้งาน Microsoft (IOCTLs) ตัวควบคุม RAID จำนวนมากจะรวมอยู่ในประเภทนี้ สำหรับดิสก์นี้ แคชการเขียนไม่ได้จัดโครงแบบโดยผ่านหมายความว่าใด ๆ ได้จาก Microsoft The write cache is configurable only through mechanisms that the hardware vendor provides. The Microsoft disk drivers do not enable write caching for such drives. Therefore, the Dskcache tool that is described in this article and the hotfix that is described in Microsoft Knowledge Base article 332023 KB.EN-US are not applicable in these cases.
Error getting Write Cache value.
(50) The write cache is not modifiable.
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่า อุปกรณ์ดิสก์ที่ระบุ (หรือโปรแกรมควบคุมของ) ไม่รายงานการเขียนแคสถานะผ่านทางกลไกมาตรฐานอุตสาหกรรม (ซึ่งมี ตาม SCSI ที่เกี่ยวข้องหรือ ATAPI ข้อมูลจำเพาะ [IDE) ตัวควบคุม RAID จำนวนมากจะรวมอยู่ในประเภทนี้ สำหรับดิสก์นี้ แคชการเขียนไม่ได้จัดโครงแบบโดยผ่านหมายความว่าใด ๆ จาก Microsoft พร้อมใช้งาน ถูกจัดโครงแบบเฉพาะผ่านทางกลไกที่มาจากผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์ โปรแกรมควบคุมดิสก์ของ Microsoft ไม่ทำแคชการเขียนสำหรับเช่นไดรฟ์ ด้วยเหตุ เครื่องมือ Dskcache ที่อธิบายไว้ในบทความนี้และโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft สหรัฐ KB.EN 332023 จะไม่สามารถใช้ได้ในกรณีดังกล่าว
มีข้อผิดพลาดในการรับค่าการเขียนแคช
(1117) การร้องขอไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ I/O ของ
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่า อุปกรณ์ดิสก์ไม่คืนข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนแคสถานะของการสั่ง SCSI หรือ ATAPI ที่เหมาะสม ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เป็นเพียงการบ่งชี้ความสามารถ (หรือดังกล่าวไม่มี) ของอุปกรณ์หรือไดรเวอร์ของ และมันถึงโดยทั่วไปที่อุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุนแคชการเขียน หรือว่า ไดรเวอร์ของอุปกรณ์ไม่สนับสนุนคำสั่งต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการสอบถาม และการตั้งค่าการตั้งค่าแคชของการเขียนของอุปกรณ์

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ดิสก์
รับการป้องกันการใช้พลังงานค่าความผิดพลาด
(21) อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน
ข้อผิดพลาดนี้สามารถมีหลายสาเหตุที่แตกต่างกัน ถ้าข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นในดิสก์เดียวเท่านั้น และดิสก์เป็นส่วนหนึ่งของอาร์เรย์ที่เก็บข้อมูลภายนอก ข้อความนี้อาจบ่งชี้ว่า ดิสก์ไม่เพียงแค่แบบออฟไลน์ นำดิสก์แบบออนไลน์ และการทำซ้ำการdskcacheคำสั่งเพื่อใช้การตั้งค่าที่คุณต้องการใช้งาน ถ้าข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นในดิสก์ทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของอาร์เรย์ที่เก็บใช้ร่วมกัน โดยเซิร์ฟเวอร์หลายตัวในคลัสเตอร์ ข้อความนี้มักจะระบุว่า คุณกำลังทำงานนี้dskcacheคำสั่งบนเซิร์ฟเวอร์ (โหน) ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของแถวลำดับการจัดเก็บหรืออุปกรณ์

เมื่อต้องการใช้การป้องกันการใช้พลังงานเขียนการตั้งค่าแคไปยังเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดในคลัสเตอร์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. การติดตั้งการปรับปรุงจาก 332023 สหรัฐการ KB.EN บนโหนทั้งหมด (เซิร์ฟเวอร์) ในคลัสเตอร์ และเริ่มต้นแล้ว แต่ละเซิร์ฟเวอร์ใหม่เพื่อที่จะถูกโหลดโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุง
 2. บนแต่ละเซิร์ฟเวอร์ในกลับ ทำเซิร์ฟเวอร์นั้น (โหน) เจ้าของของดิสก์ หรือเรย์ (โดยใช้ กลุ่มการย้ายเพื่อย้ายทรัพยากรดิสก์ไปที่โหนด), และเรียกใช้การdskcacheคำสั่งบนเซิร์ฟเวอร์นั้น
 3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ตามที่จำเป็นสำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ (โหน) ในคลัสเตอร์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 811392 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2000presp4fix kbfix kbmt KB811392 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:811392

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com