Identifikovanje, pronala?enje i zamena ?ifre proizvoda

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 811224 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako se identifikuje, pronalazi i menja ?ifra proizvoda. ?ifra proizvoda je jedinstvena kombinacija brojeva i slova koji se koriste tokom instalacije Microsoft softvera da bi se proizvod ?otklju?ao? ili otvorio. Ako ne unesete ?ifru proizvoda kada se to od vas zatra?i tokom instalacije, proizvod mo?da ne?ete mo?i da otvorite dok je ne unesete.

Napomena ?ifra proizvoda nije ID broj proizvoda (PID). PID se kreira nakon uspe?ne instalacije proizvoda. PID-ove koristi Microsoft korisni?ka slu?ba kako bi lak?e identifikovala proizvod kada klijenti tra?e podr?ku.

DODATNE INFORMACIJE

Identifikovanje ?ifre proizvoda

Microsoft ?ifre proizvoda sadr?e 25 znakova koji su obi?no podeljeni na grupe od po 5.

Pronala?enje ?ifre proizvoda

?ifra proizvoda obi?no se nalazi na narand?astoj ili ?utoj nalepnici na zadnjem delu kutije CD-a ili DVD-a. Ako je operativni sistem Windows koji koristite unapred instalirao proizvo?a? ra?unara, nalepnicu sa ?ifrom Windows proizvoda mo?ete prona?i na ra?unaru.

Uverite se da ste ?ifru proizvoda sa?uvali sa CD-om ili DVD-om proizvoda na bezbednoj lokaciji u slu?aju da u budu?nosti morate ponovo da instalirate proizvod. Proizvod nije mogu?e ponovo instalirati ako nemate ?ifru proizvoda i CD ili DVD.

?ifre proizvoda su specifi?ne za softverske proizvode. Na primer, ?ifru Windows proizvoda ne mo?ete koristiti da biste otklju?ali neki Microsoft Office proizvod.

Nabavljanje zamene ?ifre proizvoda

Da biste zamenili Microsoft ?ifru proizvoda, morate da se obratite Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci. Da biste prona?li odgovaraju?i broj telefona, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS
Napomena Kada se obratite Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci i zatra?ite zamenu ?ifre proizvoda, mo?da ?ete morati da platite naknadu. Mo?da ?ete tako?e morati da obezbedite informacije sa ra?unara ili sa CD-a ili DVD-a proizvoda dok razgovarate sa predstavnikom korisni?ke slu?be.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 811224 - Poslednji pregled: 6. maj 2010. - Revizija: 2.4
ODNOSI SE NA:
  • Customer Service and Support Information
Klju?ne re?i: 
kmcustomerservice kbnomt kbinfo KB811224

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com