วิธีการคัดลอกข้อมูลจากโปรไฟล์ผู้ใช้ที่เสียหายไปยังโปรไฟล์ใหม่ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 811151 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการคัดลอกข้อมูลผู้ใช้จากโปรไฟล์ Windows XP ไปยังโปรไฟล์ใหม่

เมื่อคุณต้องการคัดลอกข้อมูลผู้ใช้ลงในโปรไฟล์ใหม่ โปรไฟล์ใหม่จะเสมือนหนึ่งคัดลอกจากโปรไฟล์เก่า และมีชื่อการตั้งค่า ข้อมูลและเอกสารต่างๆ แบบโปรไฟล์ใหม่ หากโปรไฟล์เก่าของคุณเสียหายด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คุณสามารถย้ายแฟ้มและการตั้งค่าต่างๆ จากโปรไฟล์ที่เสียหายไปยังโปรไฟล์ใหม่

หมายเหตุ วิธีที่อธิบายไว้ในบทความนี้อาจไม่โอนไปยังข้อความอีเมลและระบุข้อมูลผู้ใช้ที่สัมพันธ์กับโปรไฟล์ผู้ใช้ที่คุณกำลังโอนข้อมูลมา เมื่อคุณลบโปรไฟล์เก่า คุณอาจลบข้อมูลนั้น หากคุณยังไม่ได้โอนก่อนโดยใช้วิธีการอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Outlook Express ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
313055 โฟลเดอร์เมล สมุดที่อยู่และข้อความอีเมลสูญหายไปหลังจากคุณปรับรุ่นเป็น Microsoft Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ใหม่บนคอมพิวเตอร์ที่เป็นโดเมน

 1. ล็อกอินเป็นผู้ดูแลระบบหรือเป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิของผู้ดูแลระบบ
 2. คลิก Start แล้วคลิก Control Panel
 3. คลิก User Accounts
 4. คลิกที่แท็บ Advanced และคลิกที่ Advanced
 5. ในช่องด้านซ้าย คลิกโฟลเดอร์ Users
 6. ในเมนู Action ให้คลิกที่ New User
 7. ป้อนข้อมูลผู้ใช้ที่เหมาะสม แล้วคลิก Create

สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ใหม่บนคอมพิวเตอร์ที่เป็นเวิร์กกรุ๊ป

 1. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลหรือในฐานะผู้ใช้ที่มีข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแล
 2. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 3. คลิก บัญชีผู้ใช้
 4. ใน Pick a task คลิก Create a new account
 5. พิมพ์ชื่อสำหรับข้อมูลผู้ใช้ จากนั้นคลิก Next
 6. คลิกประเภทแอคเคาท์ แล้วคลิก Create Account

คัดลอกแฟ้มไปยังโปรไฟล์ผู้ใช้ใหม่

 1. ็ล็อกอินเป็นผู้ใช้อื่นนอกจากผู้ใช้ที่ใช้โปรไฟล์ที่คุณกำลังคัดลอกแฟ้มต่างๆ ไปหรือคัดลอกจากแฟ้มนั้นๆ
 2. ใน Windows Explorer คลิกTools คลิก Folder Options คลิกแท็บ View คลิก Show hidden files and folders คลิกเพื่อยกเลิกการเลือกช่องกาเครื่องหมาย Hide protected operating system files แล้วคลิก OK
 3. หาโฟลเดอร์ C:\Documents and Settings\Old_Username ซึ่ง C คือไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows XP ไว้ และ Old_Username คือชื่อของโปรไฟล์ที่คุณต้องการคัดลอกข้อมูลผู้ใช้
 4. กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ ขณะที่คลิกแต่ละไฟล์และโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์นี้ ยกเว้นแฟ้มต่างๆ ต่อไปนี้:
  • Ntuser.dat
  • Ntuser.dat.log
  • Ntuser.ini
 5. ที่เมนู Edit คลิก Copy
 6. หาโฟลเดอร์ C:\Documents and Settings\New_Username ซึ่ง C คือไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows XP ไว้ และ New_Username คือชื่อของโปรไฟล์ที่คุณสร้างในส่วน "สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ใหม่"
 7. ที่เมนู Edit คลิก Paste
 8. ล็อกเอาต์จากคอมพิวเตอร์ แล้วล็อกอินเป็นผู้ใช้ใหม่

  หมายเหตุ คุณต้องนำเข้าข้อความอีเมลและที่อยู่ไปยังโปรไฟล์ผู้ใช้ใหม่ก่อนที่จะลบโปรไฟล์เก่า หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  313055 โฟลเดอร์เมล สมุดที่อยู่และข้อความอีเมลสูญหายไปหลังจากคุณปรับรุ่นเป็น Microsoft Windows XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 811151 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มิถุนายน 2556 - Revision: 2.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbpubtypekc kbacwsurvey kbhowto KB811151

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com