Straipsnio ID: 811151 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip nukopijuoti duomenis i? j?s? Windows XP profilio ? nauj? profil?.

Nukopijavus vartotojo duomenis ? nauj? profil?, jis tampa senojo profilio dublikatu. Jame rasite tas pa?ias nuostatas, i?vaizd? bei dokumentus. Jei j?s? senasis profilis buvo ka?kaip sugadintas, rinkmenas ir parametrus galite perkelti ? nauj? profil?.

Pastaba: naudodami ?iame straipsnyje apra?yt? metod?, j?s negalite perkelti Outlook Express programos el. lai?k? ir adres? vartotoj? duomen?, susijusi? su vartotojo profiliu, i? kurio perkeliate duomenis. Panaikin? sen?j? profil?, galite panaikinti tuos duomenis, jei prie? tai j? neperk?l?te kitais b?dais. Jei norite gauti daugiau informacijos apie Outlook Express vartotojo duomen? perk?lim?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
313055 OLEXP: kai i?pl?tojate Microsoft Windows XP, dingsta pa?to aplankai, adres? knyga ir el. lai?kai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

DAUGIAU INFORMACIJOS

Sukurkite nauj? vartotojo profil? Windows XP Professional sistemoje

 1. ?eikite kaip administratorius arba naudodami administratoriaus kredencialus.
 2. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Valdymo skydas.
 3. Spustel?kite Vartotoj? abonementai.
 4. Spustel?kite skirtuk? Papildoma, tada spustel?kite Papildoma.
 5. Kairiojoje srityje spustel?kite aplank? Vartotojai.
 6. Meniu Veiksmas spustel?kite Naujas vartotojas.
 7. ?veskite tam tikro vartotojo informacij? ir spustel?kite Kurti.

Sukurkite nauj? vartotojo profil? Windows XP Edition sistemoje

 1. ?eikite kaip administratorius arba naudodami administratoriaus kredencialus.
 2. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Valdymo skydas.
 3. Spustel?kite Vartotoj? abonementai.
 4. Srityje I?rinkti u?duot? spustel?kite Kurti nauj? abonent?.
 5. ?ra?ykite vartotojo informacijos pavadinim? ir spustel?kite Pirmyn.
 6. Pasirinkite abonento tip? ir spustel?kite Kurti abonent?.

Rinkmen? kopijavimas ? nauj? vartotojo profil?

 1. ?eikite kaip vartotojas, ta?iau kitu vardu nei vartotojo, ? arba i? kurio profilio kopijuojate rinkmenas.
 2. Windows Explorer lange spustel?kite ?rankiai, Aplanko parinktys, skirtuk? Rodinys, tada ? Rodyti pasl?ptas rinkmenas ir aplankus, spustel?dami i?valykite ?ym?s langel? Sl?pti apsaugotas operacin?s sistemos rinkmenas ir Gerai.
 3. Raskite aplank? C:\Documents and Settings\Old_Username (C yra diskas, kuriame ?diegta Windows XP sistema, o Old_Username yra profilio pavadinimas, i? kurio norite nukopijuoti vartotojo duomenis).
 4. Laikydami nuspaud? CTRL klavi?? spustel?kite kiekvien? ?io aplanko rinkmen? ir poaplank?, i?skyrus ?ias rinkmenas:
  • Ntuser.dat
  • Ntuser.dat.log
  • Ntuser.ini
 5. Meniu Redagavimas spustel?kite Kopijuoti.
 6. Raskite aplank? C:\Documents and Settings\New_Username (C yra diskas, kuriame ?diegta Windows XP sistema, o New_Username yra profilio pavadinimas, kur? suk?r?te skyrelyje ?Naujo vartotojo profilio k?rimas?).
 7. Meniu Redagavimas spustel?kite ?klijuoti.
 8. I?eikite i? kompiuterio sistemos ir v?l ?eikite naudodami naujo vartotojo vard?.

  Pastaba: prie? panaikindami sen?j? profil?, el. lai?kus ir adresus turite importuoti ? nauj? vartotojo profil?. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
  313055 OLEXP: kai i?pl?tojate Microsoft Windows XP, dingsta pa?to aplankai, adres? knyga ir el. lai?kai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 811151 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. rugpj??io 10 d. - Per?i?ra: 4.5
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbpubtypekc kbacwsurvey kbhowto KB811151

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com