ID článku: 810978 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

SUHRN

Keď v programe Microsoft Internet Explorer uložíte obrázok, v predvolenom nastavení sa uloží ako rastrový obrázok (.bmp). Možnosť uloženia obrázka s inou príponou než .bmp nie je k dispozícii. Toto správanie sa vyskytuje aj v prípadoch, keď majú obrázky iný formát (napríklad .gif alebo .jpeg).

Ak napríklad pravým tlačidlom myši kliknete na obrázok z webovej lokality a potom kliknete na položku Uložiť obrázok ako, v poli Názov súboru sa zobrazí názov súboru Bez názvu a v poli Typ súboru bude vybratá položka Rastrový obrázok (*.bmp).

PRICINA

Toto správanie sa môže vyskytnúť, ak bol do priečinka SystemRoot\Downloaded Program Files na pevnom disku prevzatý poškodený súbor programu (napríklad objekt ActiveX alebo objekt jazyka Java).

RIESENIE

Ak chcete tento problém odstrániť, vyprázdnite obsah priečinka Temporary Internet Files a potom odstráňte súbory v priečinku Downloaded Program Files, ktoré sú označené ako Neznáme alebo Zničené. Postupujte nasledovne:
 1. Spustite program Internet Explorer (ak ešte nie je spustený).
 2. Odstráňte obsah priečinka s Temporary Internet Files. Postupujte nasledovne:
  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
  2. Kliknite na kartu Všeobecné.
  3. V časti Dočasné internetové súbory kliknite na tlačidlo Odstrániť súbory.
  4. Keď sa zobrazí výzva na odstránenie všetkých dočasných internetových súborov, kliknite na tlačidlo OK.
 3. V priečinku Downloaded Program Files na pevnom disku odstráňte súbory, ktoré sú v zozname uvedené ako Neznáme alebo Zničené. Postupujte nasledovne:
  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
  2. Kliknite na kartu Všeobecné.
  3. V časti Dočasné internetové súbory kliknite na tlačidlo Nastavenie.
  4. Kliknite na tlačidlo Zobraziť objekty.

   Zoznam programových súborov, ktoré sa nachádzajú v priečinku SystemRoot\Downloaded Program Files na pevnom disku, sa zobrazí v okne Downloaded Program Files.
  5. V stĺpci Stav si všimnite súbory, ktoré sú označené ako Neznáme alebo Zničené. Odstráňte tieto súbory. Urobíte to tak, že pravým tlačidlom myši kliknete na požadovaný súbor a potom kliknete na položku Odstrániť.
  6. Po zobrazení výzvy na potvrdenie odstránenia kliknite na tlačidlo Áno.
  7. Zatvorte okno Downloaded Program Files a potom dvakrát kliknite na tlačidlo OK.
 4. V programe Internet Explorer uložte obrázok a zistite, či je problém vyriešený.

  Ak problém pretrváva aj po odstránení prevzatých programových súborov, ktoré sú v zozname označené ako Neznáme alebo Poškodené, skúste odstrániť aj ostatné prevzaté programové súbory v zozname.

  Poznámka: Ak budete niektorý zo súborov odstránených z priečinka Downloaded Program Files nabudúce potrebovať, zobrazí sa v programe Internet Explorer výzva na prevzatie súboru na pevný disk.
Ak vykonáte tieto kroky a problém bude naďalej pretrvávať, premiestnite celý priečinok s dočasnými internetovými súbormi na nové umiestnenia. Ak chcete premiestniť priečinok, postupujte nasledovne:
 1. Spustite program Internet Explorer.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 3. Na karte Všeobecné kliknite na tlačidlo Nastavenie v časti Dočasné internetové súbory.
 4. Kliknite na tlačidlo Premiestniť priečinok.
 5. V dialógovom okne Hľadanie priečinka vyberte nové umiestnenie priečinka a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Nastavenie.
 7. Keď sa zobrazí nasledovné hlásenie s upozornením, kliknite na tlačidlo Áno:
  Systém Windows vás teraz odhlási, aby sa mohlo dokončiť premiestnenie dočasných internetových súborov.
  Chcete pokračovať?
  (Všetky ostatné zmeny boli uložené.)
  Systém Windows vás automatický odhlási z počítača.
 8. Znova sa prihláste do počítača.

DALSIE INFORMACIE

Ďalšie informácie o odstránení podobného problému nájdete v nasledovných článkoch databázy Microsoft Knowledge Base, ktoré sa zobrazia po kliknutí na jednotlivé čísla článkov:
260650 Program Internet Explorer neukladá grafické súbory v správnom formáte (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
250747 Po kliknutí pravým tlačidlom myši a vybratí príkazu Uložiť obrázok ako sa obrázok neuloží so správnou príponou (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Vlastnosti

ID článku: 810978 - Posledná kontrola: 7. februára 2006 - Revízia: 4.1
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, pri použití s produktom:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Kľúčové slová: 
KB810978

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com